Ålands Fåravelsförening

Ålands Fåravelsförening r.f. är en ideell förening vars ändamål är att verka för fårskötselns utveckling och spridning på Åland, samt att väcka ett mera allmänt intresse för fårskötsel och fårprodukter på Åland.

Mia Söderdahl, ordförande
Skarpnåtövägen 236
AX-22240 HAMMARLAND
+358 (0)457 524 3991
alandsfaravel@gmail.com