Andreas Bolmgren

Mitt namn är Andreas Bolmgren och är lammproducent i Anderstorp, Småland. Tillsammans med min familj och anställd tar vi dagligen hand om våra tackor och lamm.

För mig har alltid en högpresterande tacka varit grunden och det är delvis därför vi sedan ett par år tillbaka tillämpat accelererad lamning.

Det som jag tycker ska bli roligast med styrelsearbetet är att ta del av de andra medlemmarnas intressen, drivkrafter och visioner för svensk fårnäring. Genom att dela med mig av mina tankar och erfarenheter kring min egna produktion hoppas jag kunna inspirera andra att våga satsa på lamm. För mig är lammen motorn i fårsverige och jag hoppas vi kan få de svenska fårägarna att börja leverera fler lamm genom att vi i styrelsen fortsätter arbeta för att ge dem så bra verktyg och förutsättningar som möjligt.

Bild från förbundsstämman 2023 när Andreas blev invald och här presenterar sig. Foto Camilla Hjort