Anmälan till Digital Baggaukton i Mälardalen den 22 september 2021

Årets auktion av riksbedömda bagglamm samt riksbedömda äldre baggar av raserna Gotlandsfår, Leicester och Lantraser är digital och hålls i samarbete med Boskapstorget.se.

Hämta anmälningsblankett

Övriga dokument
Hälsodeklaraton vid livdjursförsäljning
Djurägarförsäkran

Baggauktion Mälardalen på Facebook

Baggauktion Mälardalen bjuder in alla intresserade till en Teams-träff på internet strax innan själva slutauktionen startar. Läs mer här.

Foto Karin Wennås