Årets Fårföretagare 2024

Nu är det dags att börja fundera på vilken fårföretagare i er lokal- eller rasförening som ska nomineras till Årets Fårföretagare 2024!

Årets Fårföretagare har som syfte att uppmärksamma målmedvetna och framgångsrika fårföretagare, och att belysa den mångfald som finns inom fårnäringen. Alla engagerade fårägare är viktiga för fårnäringen, oavsett inriktning. De nominerade kan vara fårföretagare med inriktning mot lammköttsproduktion, ull, skinn, avel, bevarandearbete, naturbetestjänster och/eller en kombination av dessa eller andra verksamhetsgrenar.

De nominerade kommer att presenteras på förbundets hemsida och digitala kanaler, och brukar också uppmärksammas i press och media.

Hur går det till?

Svenska Fåravelsförbundet inbjuder alla distrikts- och rasföreningar att nominera en företagare till utmärkelsen Årets Fårföretagare. SF:s styrelse utser Årets Fårföretagare 2024 bland de som nominerats av distrikt och rasföreningar. Vinnaren tillkännages vid årsstämman i Sundsvall i maj.

Förutsättningar:

  • Den nominerade ska vara medlem i Svenska Fåravelsförbundet. Personen ska ha informerats i förväg om att nominering skett.
  • En (1) representant per lokal- eller rasförening kan nomineras.
  • Kandidat som nominerats tidigare år kan nomineras igen.
  • Er nominering tillsammans med minst ett foto som vi har tillåtelse att använda och sprida, ska vara förbundet tillhanda senast den 1 april 2024
  • Nomineringsblankett har skickats ut till styrelsen (ordförande och sekreterare) i alla distrikt och rasföreningar. Ifylld nomineringsblankett och fotografi av den nominerade fårföretagaren mailas till erica.lindberg@faravelsforbundet.com.
  • Om er förerning väljer att inte nominera i år, vänligen meddela det till Erica

Svenska Fåravelsförbundet ser fram emot nominerade fårföretagare från norr till söder!
Styrelsen SF

2024 blir det sjunde året som utmärkelsen Årets Fårföretagare delas ut. Alla tidigare vinnare och nominerade finns presenterade här.

Bilden visar glada mottagare av utmärkelsen Årets Fårföretagare 2023 vid stämman i Tranås, tillsammans med landshövding Helena Jonsson, som delade ut priset. Foto Jonas Karlsson