Årets första avelsvärden publicerade i Elitlamm

Nu visas nya avelsvärden i Elitlamm Avel. Gotlandsfår och finullsfår har även nya rasindex. Topp- och söklistor i Elitlamm Avel och Produktion är uppdaterade, och djur som är utannonserade på Marknadsplatsen har uppdaterade avelsvärden.

Topplistor för gotlandsfår och leicesterfår

De nya topplistorna för gotlandsfår och leicester hittar du i Djurregistret i Elitlamm Avel & Produktion. Listorna innehåller 261 gotlandsfårbaggar med minst 20 avkommor och ett RIX på minst 10, och 30 leicesterbaggar med minst 15 avkommor och ett Kle-index på minst 103. I Elitlamms Lammcentrum finns mer information, t ex om hur Kle-indexet är konstruerat.

Söklista över finullsbaggar

I Söklistan för finullsbaggar i Elitlamm Avel & Produktion finns 162 avelsbaggar. För att en bagge ska vara med på listan krävs att han var levande 1 september 2020, är max 10 år gammal, har kompletta avelsvärden för både kropp och ull och har avkomma som är ullmönstrad.

Frågor?

Om du har frågor om avelsvärden, topplistor/söklistor eller Elitlamm i allmänhet, hör av dig till vår support på support@elitlamm.com eller ring på telefon: 0174-301 50. Telefontid måndag och onsdag 10.00-12.00 samt tisdag 18–19.

Nästa avelskörning görs i slutet av augusti och uppdaterade avelsvärden publiceras den 4 september.

Svenska Fåravelsförbundet och Elitlamm, juli 2021

Bilden visar finullsbaggen Sällebergs Sälle (tillgänglig via semin). Foto M Hård