Årstämma 2020

Årets stämma kommer att hållas digitalt

Stämma lördagen 9 maj 2020

Digital Årsstämma via Teams den 9 maj kl 09.30
Inloggning till mötet sker mellan kl 8.00–9.00.
Alla medlemmar är välkomna att delta. Anmäl er till Anna. Mer information och länk till mötet kommer via epost till alla som anmält sig.