1 apr 2021

Sverige

Internorden – kontaktpersoner

Gun Bernes
Inst. för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU
gun.bernes@slu.se

Annelie Carlsson
annelie.carlsson@slu.se

1. National institutions

Statens Jordbruksverk
Laws and regulations, nature management, statistics
Jordbruksverket.se

Gård och Djurhälsan
Health and disease information, statistics
Gård & Djurhälsan

2. National sheep farmers’ organisations

Svenska Fåravelsförbundet (SF)
A nationwide sheep farmers organization with 24 county associations spread across Sweden. About ten breed associations are also affiliated with the organization. Svenska Fåravelsförbundet is independent, non-political and non-profit. SF is  the registered breeding organization for all sheep breeds in Sweden.
Svenska Fåravelsförbundet

Sveriges Lammproducenter
Interest organization for lamb producers
Lammproducenterna

3. Education and research

Sveriges Lantbruksuniversitet
Research and education
SLU - Sveriges lantbruksuniversitet | Externwebben

Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Health and diseases - analyses, information, research

Friska djur - trygga människor - SVA

4. Advisory services

Gimrarna
Gimrarna | Lammrådgivare i samverkan

1 apr 2021

Norge

Internorden – kontaktpersoner

Lars-Erik Wallin
Norsk Sau og Geit
lew@nsg.no

1 apr 2021

Danmark

Internorden – kontaktpersoner

Povl Nørgaard
Team Fårerådgivning
post@teamfaareraadgivning.dk

Kontaktuppgift för Internorden i Danmark har uppdaterats 2021.

1. Offentlige institusjoner

Ministeriet för Fodevare
Laws and regulations
www.fvm.dk

Fødevarestyrelsen
Health and disease
www.foedevarestyrelsen.dk

Landbrugsstyrelsen
Subsidy
www.lbst.dk

Naturstyrelsen
Landscape management, nature management, environment regulation.
www.naturstyrelsen.dk

2.Organisasjoner

Dansk Fåreavl
www.sheep.dk

Landbrug og Fødevarer
www.lf.dk/

3. Utdannings- og forsknings-institusjoner

DCA - Nationellt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet
Breeding, fodder and nutrition, grazing.
www.dca.au.dk

Københavns universitet - Fakultet for Natur og Biovidenskab
Breeding, fodder and nutrition, grazing, health and disease
www.ku.dk

Danmarks VetarinærInstitut
Health and disease.
www.vetinst.dk

Danmarks Statistik
Statistics
www.dst.dk

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug
Organic farming.
www.icrofs.dk

Fødevare-økonomisk Institut
Economics
www.ifro.ku.dk

1 apr 2021

Finland

Internorden – kontaktpersoner

Milla Alanco-Ollqvist
ProAgria
milla.alanco-ollqvist@proagria.fi

Kontaktuppgift för Internorden i Finland har uppdaterats 2021. 

Uppgifter nedan väntar på uppdatering.

1. Offentliga institutioner

Jord- och skogsbruks-ministeriet
Laws and regulations, health and diseases, statistics
www.mmm.fi

EVIRA
Control of laws and regulations (Agricultural Production Control, animal health and diseases)
www.evira.fi

2. Organisationer

Finlands Fårförening r.f.
Sheep owners’ organization
pia.parikka@proagria.fi

ProAgria Lantbrukscentralernas förbund
Advisory work (breeding, nutrition, economy)
pia.parikka@proagria.fi
www.proagria.fi

MTK
Finnish farmers’ organization
jukka.markkanen@mtk.fi
www.mtk.fi

Suomen Vuohiyhdistys r.y.
Goat owners’ organization
suviande@gmail.com

3. Utbildnings- och forsknings-institutioner

MTT/ husdjur
Fodder, grazing, nutrition research
riitta.sormunen-cristian@mtt.fi
www.mtt.fi

Helsingfors universitet - agrikultur/husdjur
Sheep and goat projects
www.helsinki.fi

1 apr 2021

Island

Internorden – kontaktperson

Eyjólfur Ingvi Bjarnason
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins / The Icelandic Agricultural Advisory Centre
eyjolfur@rml.is

Kontaktuppgift för Internorden i Island har uppdaterats 2021.

Uppgifter nedan väntar på uppdatering.

1. National sheep farmers’ organisations

The Farmers Association of Iceland, Reykjavík
breeding, recording statistics, laws, regulations, management, economics, feeding, fencing, grazing, identification, quality control, housing, advisory services, products, quota system
www.bondi.is

2. Education and research

The Agricultural University of Iceland, Hvanneyri
teaching, research, development, breeding, feeding, management, grazing, housing, fencing.
www.lbhi.is

Institute for Experimental Pathology, Keldur, Reykjavík
diseases, parasites, vaccines, research
www.hi.is

1 apr 2021

Färöarna

Internorden – kontaktperson

Jens Ivan í Gerðinum
Búnaðarstovan / The Agricultural Agency
jiig@bst.fo

Kontaktuppgift för Internorden i Färöarna har uppdaterats 2021. 

Uppgifter nedan väntar på uppdatering.

1. Offentliga institutioner

Forsögsstationen
Búnaðardepulin FO 410 Kollafjørður
Research,advisory service
royndars@post.olivant.fo

Landsdyrelægen
Ministeriet for handel og industri, Tinganes, boks 377, FO 110 Tórshavn
cvo@vmr.fo
www.vmr.fo

Hygienisk institut (Food, veterinary and environmental agency )
Falkavegur 6, 2.sal, FO 100 Tórshavn
hsf@hsf.fo
www.hfs.fo

Færöernes Lantbruksfond
R. C. Effersöesgöta 4, boks 50 FO 110 Tórshavn
fj@fj.fo

2. Organisationer

Bóndafelag Føroya (Färöernes bondeforening)
c/o Bjørn Patursson FO 285 Koltur
bondi@bondi.fo
www.bondi.fo

1 apr 2021

Grönland

Internorden, kontaktperson

Aqqalooraq Frederiksen
Nunalerineq / Det Grønlandske Landbrug og Konsulenttjenesten for Landbrug
info@nunalerineq.gl

Kontaktuppgift för Internorden i Grönland har uppdaterats 2021. 

Uppgifter nedan väntar på uppdatering.

Flere:

De Samvirkende Fåreholderforeninger SPS
sps@greennet.gl

Upernaviarsuk forsøgsstation
forsupv@greennet.gl

20 sep 2020

Smittskydd vid livdjurshandel

Att förhindra smittspridning vid inköp av nya djur till din besättning är viktigt. Aktuella rekommendationer och blanketter finns på Gård & Djurhälsans hemsida.

30 sep 2016

Ny informationsbroschyr från SF

tackabaggelamm Svenska Fåravelsförbundet har fått förfrågningar om ett skolmaterial till mellanstadieklasser som de kan använda då de har lantbruksdagar. (mer …)

3 maj 2014

Ålands Fåravelsförening

Ålands Fåravelsförening r.f. är en ideell förening vars ändamål är att verka för fårskötselns utveckling och spridning på Åland, samt att väcka ett mera allmänt intresse för fårskötsel och fårprodukter på Åland. Mia Söderdahl, ordförande Skarpnåtövägen 236 AX-22240 HAMMARLAND +358 (0)457 524 3991 alandsfaravel@gmail.com

1 okt 2013

Stadgar

FÖR SVENSKA FÅRAVELSFÖRBUNDET (SF)

fastställda 1972, senast reviderad 2016 och 2018 (§ 16)
Tidigare revisioner: 1974, 1976, 1981, 1988, 1991, 1994,
1995, 1996, 1997, 2000, 2006, 2010 och 2011.

(mer …)

1 aug 2013

Etisk policy

Antagen på stämman 27 maj 2000 i Alvesta med tillägg stämman 2002.

Mål
Den etiska diskussionen inom Svenska Fåravelsförbundet skall fortlöpande hållas vid liv. Vi eftersträvar funktionella och friska djur som ger en ekonomisk produktion. Policyn skall visa konsumenterna på den sunda och miljövänliga fårhållning som bedrivs i Sverige.

Policy
I basen finns djurskyddslagen och Jordbruksverkets föreskrifter som idag ger ett bra regelverk för fårnäringen.

  • Vi ansluter oss till slakteriföreningarnas nuvarande baskrav. 
  • Vi verkar aktivt för en god djurhälsa i fårnäringen.
  • Lammens genetiska tillväxtkapacitet skall utnyttjas genom att de får tillgång till en allsidig foderstat.
  • Avelsarbetet skall syfta till livskraftiga och funktionsdugliga djur. Alla former av genetiska defekter som sänker djurens funktionsduglighet skall avlas bort. I avelsarbetet skall inte förekomma någon form av genmodifiering eller kloning.
  • Att endast sälja djur som är friska och sunda utan kända ärftliga defekter, sjukdomar, parasiter eller annan brist, som blir till men för köparens bruk av djuren.

22 dec 2011

God Jul, Gott Nytt år & Ny webredaktör!

 

Nu har tiden kommit för mig att fortsätta med nya utmaningar. Jag vill tacka alla för år som gått med alla glada tillrop och all konstruktiv kritik, det har gjort arbetet med hemsidan roligt. Sedan jag slutade med min egen lammproduktion sommaren 2010 så har jag mer och mer känt att det behövs en ny redaktör för hemsidan som är ”inne i branschen”.

Själv ska jag fortsätta sälja lammskinn och så har jag påbörjat en helt ny karriär som hundfrisör! Om ni passerar förbi Visby med en vallhund som behöver snyggas till så är ni hjärtligt välkomna till Astas Dog Spa
Man har ju stått och sett hur fårklipparna gör i en massa år så steget var inte så långt ;-)

(mer …)

2 dec 2011

Intresserad av ull, ullberedning och ullprodukter?

Följ då med på en resa till Shetlandsöarna hösten 2012! Under denna specialutformade resa får du delta i workshops i allt från att spinna och väva till att färga ull.

Du får också lära dig hur man bedömer och sorterar ull från Shetlandsfår - en ras som är känd för sin högkvalitativa ull och som ursprungligen kom till öarna tillsammans med vikingarna. 

(mer …)

22 nov 2011

Äntligen Avelsvärden i Elitlamm!!!

Nu finns avelsvärden i Elitlamm Avel&Produktion sedan några veckor tillbaka. Du hittar dem via bagg-, tack- respektive lammförteckningarna förutsatt att djuren var mönstrade och registrerade i Elitlamm i augusti när vi plockade ut underlaget till Svensk Mjölk.

Besättningar som har Elitlamm AvelMini eller Elitlamm AvelMiniList kan beställa avelsvärden för djur födda 2006-2011 samt avelsbaggar i excel eller pdf format. Maila support@elitlamm.com för beställning.

Klicka här för att läsa resten av artikeln som pdf.