30 sep 2022

Länk till lunchmötet om får- och lammkött med Mats Heljestrand Kategorichef kött på ICA

5 oktober 2022 kl. 12-13

Svenska Fåravelsförbundet och Lammproducenterna bjuder tillsammans med LRF Kött in Mats Heljestrand, Kategorichef kött på ICA, till ett lunchmöte för att ta del av ICA:s fortsatta arbete och avsikt med det svenska får- och lammköttet.

Klicka här för att komma till mötet

Program

  • Inledning, Fredrik Sundblad, LRF Kött
  • Vad händer inom svensk får- och lammnäring? Gudrun Haglund-Eriksson, ordf. SF, samt Tomas Olsson, ordf. Lammproducenterna
  • Mer svenskt lammkött i butik! ICA:s försäljning av svenskt lammkött. Mats Heljestrand, Kategorichef Kött

Du som deltar kan ställa frågor i chatten som vi efterhand lyfter till föredragshållaren. Mötet spelas in och kan ses i efterhand.

LRF Kött testar detta arbetssätt med lunchmöten för att så många som möjligt ska kunna vara med och lyssna och ställa frågor. De har för avsikt att arrangera fler lunchmöten för dig som medlem inom gris-, nöt- och lammproduktion.

Om du har förslag på frågor eller ämnesområden som vi ska ta upp är du är välkommen att komma med önskemål till fredrik.sundblad@lrf.se eller jeanette.elander@lrf.se.

Vi hoppas att vi ses under de kommande lunchmötena!
SF, LRF Kött, Lammproducenterna

30 sep 2022

Provning av tackakött – för restaurang och producent

OBS! Nytt datum kommer, träffen flyttas för att fler ska kunna delta

VAR: Restaurangskolan Bäckadalsgymnasiet Jönköping
KOSTNAD: 400 kr + moms. Lunch och fika ingår.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Nytt datum kommer

Vill du få feedback på köttet från dina tackor? Nu har du en chans att få ett utlåtande från professionella kockar. Detta är ett unikt tillfälle att utveckla dina produkter, bygga nätverk och skapa nya affärsmöjligheter. Stefan Eriksson, årets kock 2004, leder provningen.

Denna träff leds av föreningen Exceptionell råvara. Exceptionell Råvara har arrangerat möten mellan kockar och producenter runt om i Sverige i tio år och på så sätt utvecklat svenska råvaror och svensk gastronomi. Nu genomförs ett möte i Jönköping. Programmet för dagen ser ut såhär:

9.30 Samling med fika
10.00 Introduktion
11.30 Provning
13.00 Diskussion
14.00 Mötet avslutas

Mer information och länk till anmälan via Länsstyrelsen Jönköpings hemsida.

Mötet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, LRF, Region Jönköpings län och Hushållningssällskapet i Jönköping. Aktiviteten genomförs inom ramen för den regionala livsmedelsstrategin.

30 sep 2022

Lyckad baggauktion på Gotland

Baggauktionen på Gotland som hölls i Sjonhems ridhus den 24 september blev en lyckad tillställning. Totalt såldes 42 ungbaggar och 6 äldre baggar.

Text Anna Törnfelt

Medelpriset för ungbaggar blev 14476 kr och 9500 kr för äldre baggar. Dyrast blev en bagge från Roland Peterson, Stora Hamre i Östergarn som gick för 42 000 kr, köpare var Per-Johan Eriksson från Enge i Gammelgarn. Två ungbaggar gick för 41000 kr per st, de kom från Gisle lammgård i Öja och Sindarve lammgård i Hemse. Ungbaggen från Gissle hade bara 5or i riksbedömningsprotokollet. Inte illa för en helt ny besättning.

Auktionist var Björn Eriksson från Rommunds i Gammelgarn.

Veterinärbesiktning i porten. Foto Anna Törnfelt

Redo för vidare inspektion av auktionsspekulanterna. Foto Anna Törnfelt

Auktionisten Björn Eriksson. Foto Elof Nilsson

En av de äldre baggarna går under klubban. Foto Elof Nilsson

Foto översta bilden Anna Törnfelt

30 sep 2022

Enkel ensilageprovtagare

Att ta foderprov ur ensilagebalar kräver någon form av hjälpmedel. Man kan inte bara ta några nävar ensilage, det ger inte ett representativt urval. Man behöver ta ett borrprov rakt in till mitten av balen, då får man ett bra medelvärde för hela åkern som balen kommer ifrån.

Text och foto: Einar de Wit

Det finns olika sorters provtagare att köpa, bland annat sådana man sätter i en borrmaskin. Men här tipsar vi om en enkel variant som man kan tillverka själv. Den är gjort av ett järnrör med lagom diameter så att ett kvastskaft går igenom. Ändan är snedkapad och sedan fasad så den blir så vass som möjligt. Provtagaren slås sedan in i balen med hjälp av en stängselklubba. Såvida ensilaget inte är extremt torrt går det alldeles utmärkt att komma ända in till mitten av balen. De påsvetsade handtagen på sidan används sedan till att dra ut röret. Borrprovet kan sedan stötas ur röret med hjälp av kvastskaftet.

Ett tips till den händige och ekonomiska fårägaren.

29 sep 2022

Yttrande gällande remiss för samlad Nationell förvaltningsplan förbjörn, varg, järv och lodjur– förvaltningsperioden 2022-2027

Dnr NV-03553-18
Datum: 2022-09-28
Remiss: Naturvårdsverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Remissvar ››

29 sep 2022

Yttrande gällande förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om direktstöd och grundvillkor

Dnr 3.4.16-13074/2022
Datum: 2022-09-28
Remiss: Jordbruksverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Remissvar ››

29 sep 2022

Yttrande gällande förslag till föreskrifter om ansökan om jordbrukarstöd

Dnr 4.1.16-13072/2022
Datum: 2022-09-28
Remiss: Jordbruksverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Remissvar ››

29 sep 2022

Yttrande gällande förslag till nya föreskrifter om investeringsstöd och projektstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Dnr 3.2.16-04306/2022
Datum: 2022-09-28
Remiss: Jordbruksverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Remissvar ››

29 sep 2022

Yttrande gällande förslag till föreskrifter om miljöersättningar, djurvälfärdsersättningar och kompensationsstöd

Dnr 4.1.16-13073/2022
Datum: 2022-09-24
Remiss: Jordbruksverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Remissvar ››

27 sep 2022

Ska kött finnas med i våra framtida kostråd? Vad tycker du?

Just nu läggs grunden för våra framtida kostråd. En viktig fråga att besvara är om kött ska finnas med. Till och med fredag den 30 september kan alla som vill lämna synpunkter.

Hur bör vi i Norden äta för att få i oss tillräckligt med näring och gynna en långsiktigt hållbar utveckling? Just nu läggs grunden för hur våra framtida kostråd ska se ut – ett viktigt arbete eftersom det kommer att påverka vilken mat som serveras, inte minst i skolor och på äldreboenden. Men hur ser våra myndigheter på djurens roll? Ska kött finnas med i våra framtida kostråd eller behöver animalierna minimeras för miljöns skull?

Just nu pågår en intensiv process med att uppdatera de nordiska näringsrekommendationerna, NNR, från 2012 – som ska bli NNR2022.

NNR har en rad olika användningsområden. De är underlag för de nordiska ländernas livsmedels- och nutritionspolitik för att förbättra befolkningens hälsa och livskvalitet, för att ta fram kostråd och för att dra upp riktlinjer för skolmat och mat inom äldreomsorgen, bland annat. Rekommendationerna väger med andra ord tungt och de kommer att påverka både våra matvanor och Sveriges produktion i hela livsmedelskedjan. Det är därför oerhört viktigt att processen går rätt till och att både näringsrekommendationerna och de efterföljande kostråden kommer att vara baserade på forskning och vetenskap ur ett brett perspektiv.

Kostråd ska ta hänsyn till miljömässig hållbarhet

Arbetat med NNR2022, som ska vara klart i juni 2023, finansieras av Nordiska ministerrådet och leds av Norge. Precis som tidigare kommer rekommendationerna att omfatta många kapitel med fokus på olika näringsämnen och grupper av livsmedel. En av de främsta anledningarna till att rekommendationerna uppdateras just nu är dock att ministerrådet vill att kostråden ska börja ta hänsyn till miljömässig hållbarhet. Forskare (Tim G. Benton, Helen Harwatt, Anne Høyer, Helle Margrete Meltzer, Ellen Trolle och Rune Blomhoff) har därför skrivit utkastet till ett bakgrundspapper, Assessing the environmental sustainability of diets – an overview of approaches and identification of 5 key considerations for comprehensive assessments, med fokus på just miljömässiga aspekter – ur ett globalt perspektiv.

Bakgrundspappret fokuserar dessvärre i stor utsträckning på brister i det globala livsmedelssystemet och att mark används till djurfoder istället för vegetabilier till humankonsumtion samt negativ påverkan på biologisk mångfald, bland annat. Men det är stora skillnader på livsmedelsindustrin globalt sett och i USA, som ofta används som exempel i bakgrundspappret, och den produktion som sker i de nordiska länderna! Svensk livsmedelsproduktion är bland den mest hållbara i världen. Det beror på att vi har ett livsmedelssystem som är cirkulärt där köttproduktion och växtodling hjälper varandra.

Vad tycker du?

Svenskt Kött har sammanställt information om frågan här. Där finns också en länk där man kan lämna synpunkter på avsnittet om miljömässig hållbarhet.

Foto Elof Nilsson

23 sep 2022

Skyddad: Höstlammtider

Detta innehåll är lösenordsskyddat. För att se det, ange ditt lösenord nedan:

22 sep 2022

Ume-bagge dyrast på Mälardalens auktion

Baggauktion Mälardalen har hållit sin tionde auktion, även i år digitalt via Boskapstorget.se.

Text Karin Wennås

Två äldre baggar och 21 bagglamm från Hörby i söder till Umeå i norr fanns att välja på för köparna, som verkade veta ganska väl vad de ville ha. Det blev en spännande slutstrid om flera av bagglammen, och den dyraste gick för 18 000 kr. Det var katalognr 4 Solängs Sakai från Umeå som även fick Gotlandsfårsföreningens pris för bagge med bästa pälsegenskaper.

Medelpris för bagglammen blev 9 600 kr, och för de äldre baggarna 6 350 kr. Nio bagglamm blev osålda.

Cirka 300 personer var inne och tittade på auktionsdjuren, och under hela auktionen pågick ett välbesökt Teamsmöte.

Katalognr 4 Solängs Sakai blev dyraste bagge på Mälardalens digitala auktion. Foto Solängs fårgård

Reds.anm: Historiken ovan finns under Historik på Borkapstorget.se

22 sep 2022

Är du fårföretagare i Västra Götaland och intresserad av att få ut mer av din ull?

Då är denna utbildning helt rätt för dig. Som en del av projektet Ull som resurs 2.0 Västra Götaland erbjuder vi en kurs i ullhantering och ullsortering för att du ska få ut det mesta möjliga av din ull.

Datum: Måndag 10 okt 2022
Tid: Kl. 17.00-20.00
Plats: Vena Säby 1, 464 66 Mellerud
Pris: 500 kr ex moms (smörgås och kaffe/te ingår i priset)

Har du ditt företag utanför länsgränsen och vill gå kursen ta kontakt med Sabina, se nedan mailadress.

Fårklippare Gert Larsson visar vad man ska tänka på inför och under fårklippningen för att man ska kunna använda så mycket av ullen som möjligt. Finullsfår klipps på plats.

Ullkonsult Linnéa Eklund berättar om hur man enklast kan sortera sin ull och vad man ska tänka på för att få bättre kvalité på sin ull.

Utbildningskvällen innehåller också en Work shop där vi bl a diskuterar….

  • ……affärsmodeller kring ullinsamling.
  • Vad innebär det att vara en ullstation?
  • Vilka olika ändamål kan man använda ullen till?
  • Vilka mottagare finns?

Först till kvarn…..Vi har begränsat antal platser.

Anmäl dig här, senast den 8 oktober

Denna kurs drivs inom ramen för projektet ”Ull som resurs 2.0 Västra Götaland”

För frågor eller andra funderingar kontakta projektledare:
Sabina Hualpa Blomgren
sabina.blomgren@hushallningssallskapet.se
0511-24839

Välkomna!

Foto översta bilden Britta Wendelins

21 sep 2022

Fårpodden bonus om ettåriga betesväxter

En svårighet med lammproduktion på bete i Sverige är att betestillgången sjunker under sensommar och höst, samtidigt som lammen behöver mer mat och inte får tappa fart om de ska bli slaktmogna innan betessäsongen är över. Ett intressant sätt att hantera detta är att odla ettåriga betesväxter, vilket också ger ett parasitfritt bete till lammen. För bra för att vara sant? Inte alls, men det kräver vissa investeringar och en del kunskap.

Tomas Olsson på Norrby Gård berättar för Einar hur han jobbar med ettåriga betesväxter.

Välkommen till Fårpodden!

Svenska Fåravelsförbundet · Fårpodden bonus om ettåriga betesväxter

Mer lyssning

Detta är ett bonusavsnitt som hör till våra aktuella poddar om grovfoder, vall och bete.

21 sep 2022

#25 Fårpodden: Grovfoderspecial del 2, om skötsel av vallar och beten

Utan grovfoder inga får, det är helt enkelt en grundförutsättning för välmående djur och lönsam produktion. Detta avsnitt handlar om odling och skötsel av vallar och beten, och om den viktiga cirkulationen av näring på fårgården.

Spetsa öronen, här får vi lära oss hur man gör. Mycket fakta, både för fårbonden som vill odla intensivt och för den som strävar efter att hålla sina vallar i form över en längre tid.

  • Johan Lagerholm är växtodlingsrådgivare, växtodlare och lammproducent som förespråkar en intensiv vallproduktion med hög produktion och jämn kvalitet som grund för en god lönsamhet. Han och Titti diskuterar valletablering, sortval, reparation av skadade vallar och en del annat.
  • Tomas Olsson på Norrby Gård är en av landets största lammproducenter och merparten av lammen föds upp på bete. Här handlar det om grundläggande växtodling och det är Einar som intervjuar.
  • Gunnar Danielsson kallas ofta gräs-guru och det är en titel han förtjänat genom decennier av nyfikenhet, lammproduktion och rådgivning. Han lyfter ständigt betets betydelse och vill hjälpa oss att bli bättre på att föda upp lamm på bete. Anna får en grundkurs i gödsling, näringscirkulation och skötsel av beten och vallar, och vad som krävs om man vill jobba med långliggande vallar.

Välkommen till Fårpodden!

Svenska Fåravelsförbundet · #25 Fårpodden: Grovfoderspecial del 2, om skötsel av vallar och beten

Länkar

Växtråd
Olssons frö
Kunskapsbasen om bete
Kunskapsbasen om vall
Kunskapsbasen om grovfoder

Kontakta gärna Fårpoddens redaktion, hälsar AnnaEinar och Titti.

Fårpodden finns också på SoundcloudiTunes och andra ställen där poddar finns.