2 jun 2023

Skyddad: Den plågsamma bristen på svensk fårost

Detta innehåll är lösenordsskyddat. För att se det, ange ditt lösenord nedan:

2 jun 2023

Inventering av varg vintern 2022-2023

Läs rapporten här: Inventering av varg vintern 2022-2023

Vargstammen i Sverige och Norge utgör en gemensam skandinavisk population med utbredning över riksgränsen. Årliga inventeringar ska genomföras vintertid i respektive land enligt överenskommen gemensam inventeringsmetodik. Utbredning, utveckling och storlek på vargstammen dokumenteras genom kartläggning av antal vargrevir med familjegrupper, revirmarkerande par samt föryngringar under inventeringsperioden 1 oktober – 31 mars. Antal vargindivider i Skandinavien beräknas med samma metod som föregående vinter med en omräkningsfaktor från antal dokumenterade föryngringar till antal individer (antal föryngringar multipliceras med 10).

Inventeringen genomförs i huvudsak genom spårning på snö samt DNA-analyser av spillning, urin och hår. Information från kamerafällor, radiotelemetri, forskningsdata samt döda vargar används när sådan information finns tillgänglig. Länsstyrelserna i Sverige och SNO (Statens Naturoppsyn) i samarbete med Høgskolen i Innlandet i Norge är ansvariga för att genomföra inventeringen i fält. De kontrollerar även i fält de rapporter om spår och andra observationer som allmänheten i stor utsträckning bidrar med under inventeringsarbetet.

Antal familjegrupper och revirmarkerande par

Under inventeringsperioden 2022-2023 dokumenterades 49 familjegrupper i Skandinavien, varav 40 i Sverige, tre i Norge samt sex gränsrevir, belägna över den svensk-norska riksgränsen. Totalt dokumenterades 36 revirmarkerande par varav 29 i Sverige och fyra i Norge samt tre par belägna över riksgränsen. Efter fördelning av de totalt nio gränsreviren med hälften av varje revir till respektive land summeras för Sverige 43 familjegrupper och 30,5 revirmarkerande par. För Norge blir motsvarande summa 6 familjegrupper och 5,5 revirmarkerande par.

30 maj 2023

Nytryck av bok om lammskinn

2011 kom boken om lammskinn, skriven av Elvy Johansson från Havdhem på Gotland. Boken, som blivit något av en ”skinnbibel” behandlar alla aspekter av lammskinnet. Hur man skapar det, sorterar det och använder det. Boken är full av praktiska tips och ett stort antal mönsterbeskrivningar av hur man tillverkar olika saker av skinn.

Boken har varit slutsåld en tid men paret Johansson har fått påstötningar att det fortfarande finns ett stort köpintresse. Så nu har man gjort ett nytryck av boken och den finns åter till försäljning. Boken kan beställas direkt av Elvy. Skicka ett mail till info@kalderskinnbod.com . priset är 395 kr + frakt. Boken kan även köpas på info@adlibris.com samt www.bookoutlet.se .

Text och foto: Einar de Wit

Olle Johansson var på plats under lammriksdagen för att sälja den nytryckta boken.

29 maj 2023

Information och viktiga datum inför årets seminsäsong

Arbetet med att hitta nya aktörer pågår fortfarande och vi lägger pussel för att få till en ny regi för vår seminverksamhet. I skrivande stund vet vi att Svenska Fåravelsförbundet kommer att köra med leveranser av sperma från lagret på seminstationen Alebäck i Vinninga även hösten 2023. Magnus och Margareta Håård kommer packa beställningarna av doser och tillbehör som tidigare. Om vi kommer tappa några baggar i år är ovisst men det får framtiden visa. Vi har dock utökat vårt lager med importerade doser av några brittiska raser så vi har kompletterat vårt utbud och hoppas det kan bli värdefullt i ert avelsarbete.

Datum som du behöver ha koll på inför årets seminsäsong:

 • Seminkurser, kommer hållas med en teoretisk del digitalt och en praktisk genomgång med veterinär från Gård & Djurhälsan. Anmälan på Gård & Djurhälsans hemsida när kurserna anslås. Intresseanmälan kan göras här.
 • Vecka 30 beställning av sperma för leverans under vecka 32 (7-11 augusti).
 • Senast 1 september behöver du som inte har eget kärl antingen beställa ett kärl av oss eller tala om att du vill hyra ett kärl. Obs, görs beställning senare, kan vi inte garantera tillgång av kärl.
 • Vecka 34 beställning av sperma för leverans under vecka 36, (4-8 september).
 • Vecka 39 beställning av sperma om leverans vecka 41-42 (11-20 okt).
 • Vi levererar spermadoserna efter att beställningarna kommer in, så först till kvarn om önskemål av någon särskild bagge.
 • Det finns möjlighet att beställa doser för leverans vid andra tidpunkter, men då tillkommer en hanteringskostnad om 1500 kr + moms.
 • Du som har eget kärl ansvarar för att det kommer till Alebäck senast tisdag i veckan före leveransveckan. Adress: Alebäcks Egendom, Sävare, 53191 Vinninga (gäller ej Gotland). Kommer de för sent tas en extra hanteringskostnad ut på 1500 kr + moms ut. Så skicka era kärl i god tid.
 • Beställningssedlar hämtas här.
 • Katalogen seminbaggar 2022 visar vilka baggar som finns tillgängliga i lagret. Titta i den och se om något passar din besättning. Det kommer en uppdaterad version av katalogen när de importerade baggarna är registrerade.

Har du frågor är du välkommen att kontakta seminansvarig Anna Törnfelt, 073-707 29 45 eller semin@farvelsforbundet.com.

Lycka till med årets semineringar!

Anna Törnfelt
Seminansvarig
Svenska Fåravelsförbundet

Foto Anna Bergström

29 maj 2023

Beställningssedlar semin 2023

Ladda ner beställningssedlar för höstens seminbeställningar.
Fyll i blanketterna, underteckna och skicka per post (adress finns i blanketterna), eller scanna in och skicka via epost.

Obs! Dessa priser och beställningssedlar gäller endast svenska besättningar. 

Ska du i år endast seminera med sparade doser som du har hemma?

Då behöver du anmäla att du ska seminera på SFs tillstånd samt meddela vilka baggar vi ska lägga in i ditt Elitlamm.

Frågor? Kontakta semin@faravelsforbundet.com

Export

Vi har även möjlighet att exportera semindoser. Kontakta semin@faravelsforbundet.com för mer information och priser.

Foto Margareta Håård

29 maj 2023

In med Elitlamm Puls, ut med Elitlamm Mobil

Elitlamm Puls, som är den nya mobilversionen av Elitlamm, kommer nu helt att ersätta gamla Elitlamm Mobil. Du kan på samma sätt som tidigare registrera lamning, vägning, göra anteckningar eller kolla uppgifter om ett djur – bra att ha till hands i fickan där saker händer! Allt du registrerar förs givetvis över till Stalljournalen också. 

Om du använder Elitlamm Fritid eller Elitlamm Avel & Produktion så ingår mobilversionen av programmet gratis. Elitlamm Puls är inte samma program som när du använder Elitlamm i datorn, men de kommunicerar med varandra. De kompletterar varandra så att det som passar att göra på plats ute på betet eller i fårstallet är smidigt att göra i Elitlamm Puls i mobilen. För att titta på statistik eller där du vill ha överblick över mycket uppgifter passar datorversionen bättre.

För att börja med Elitlamm Puls surfar du till www.elitlamm.com i din mobil och loggar in med din vanliga inloggning. Som alternativ hittar du då Elitlamm Puls. När du startat Puls får du en förfrågan om att lägga till programmet som ikon på hemskärmen. 

Gamla Elitlamm Mobil kommer att finnas kvar fram till 12 juni, sen kommer vi att stänga ned den. Uppgifterna om dina djur är desamma i Elitlamm Puls, så även om du skulle vara mitt i lamningsregistreringen så påverkas det inte av att du går över till Eltilamm Puls. 

28 maj 2023

Det digitala lammet

Examensarbete vid Biologiska Yrkeshögskolan Skara
Författare: Oskar Reineling

I detta examensarbete har syftet varit att kartlägga de digitala verktyg som används inom svensk lammproduktion, identifiera möjligheter och utmaningar inom dessa samt utreda behovet av ny teknik. Underlaget för denna rapport utgörs av en litteraturstudie, en enkät riktad till svenska lammproducenter samt med intervjuer genomförda med utvalda gårdar och slakterier.

Digitaliseringsarbetet fortgår i svensk lammproduktion och har en stor potential att ytterligare förbättra svensk lammnäring, både på gårdsnivå och i andra delar av livsmedelskedjan. Branschen har i ett antal år lidit av en sviktande investeringstrend och en generellt bristande lönsamhet. När det kommer till produktion resulterar digitalisering inte nödvändigtvis i ökad lammöverlevnad eller ökad mängd producerat kött. Däremot leder digitalisering till en mer rationell fårskötsel med ökad mängd producerat kött per tacka sett till arbetstid.

Lammproduktionen består till stor del av små besättningar vilka torde vara mindre benägna att investera i digitala verktyg då dessa har färre positiva effekter av ett utökat digitaliseringsarbete samtidigt som investeringskostnaden är svårare att täcka i mindre besättningar. Enkätsvaren visade däremot att besättningsstorlek inte påverkar användandet av uppföljningsprogram. I både intervjuerna och enkätsvaren framgick det att fler funktioner i uppföljningsprogrammet efterfrågas.

Det digitala lammet

26 maj 2023

Skyddad: Gräs, ge oss gräs!

Detta innehåll är lösenordsskyddat. För att se det, ange ditt lösenord nedan:

26 maj 2023

Fyra dagar på bete

Betessäsongen har knappt börjat, men som så ofta inleddes den med ett antal vargangrepp. Under veckan har det, som vi känner till, varit två angrepp i Halland och två i Västra Götaland. Skaraborgs största angrepp hittills skedde, som många nog redan har noterat hos Einar, Fårskötsels redaktör.

Bilden: Krismöte i Brismene den 25 maj 2023. Foto Gudrun Haglund Eriksson

Gruppen som angreps hade släppts på bete fyra dagar tidigare. 20 djur har dödats eller nödslaktas, 4 saknas och man har tagit in 20 moderslösa lamm som är för små för att leva på gräs, men för stora att skola om till mjölkersättning. Där står hoppet till att de ska lära sig att äta pellets. Det finns också några skadade djur som behandlas men har osäker prognos.

Igår hölls ett möte om situationen som den lokala LRF-gruppen arrangerade med deltagare från LRF, omsorgsgruppen, grannar, riksdagspolitikern Ingemar Kihlström (KD), Falköpings kommunalråd Adam Johansson (M) och Gudrun Haglund-Eriksson från SF. Stämningen var samlad men bedrövad. Bygdens invånare är engagerade, men man kan också konstatera att djurbönderna inte är förberedda. Vilket självklart inte är konstigt, förra året fanns det inga etablerade vargar i bygden, nu ligger reviren tätt.

Reviret är nytt och finns i en del av Skaraborg som består av mosaikmarker, med små åkrar, beten, skog och gamla före detta odlingsmossar som nu inte kan användas till något annat bete. Man beräknar att det finns ca 8000 betesdjur i det område som reviret utgör. Skaraborg är ett av Sveriges mest betesdjurstäta områden, och Falköping har näst flest kor i sin kommun efter Gotland, något man är mycket stolt över. Det är här inte bara djurbönder som oroar sig över utvecklingen, till och med kommunledningen har gått ut och uttryckt att man är oroade över vilken påverkan detta kommer att få på bygden, de gröna näringarna och livsmedelsproduktionen. Vargförvaltning och vargpolitik är komplicerad, många viljor och olika intressen ska mötas, men att politiker engagerar sig känns naturligtvis hoppfullt.

Einar och Marie bestämde sig för att de var beredda gå ut i media och berätta om vargetableringens konsekvenser och under förmiddagen hölls en pressträff med TV4, SVT Nyheter, flera lokaltidningar samt Göteborgs-Posten.

Chocken efter angreppet har ännu inte lagt sig och man vet inte hur situationen kommer att utveckla sig, men det blir självklart en orolig betessäsong. Som för så många andra! Denna gård har ca 3 mil stängsel, fasta fårnät i bra skick, så att sätta upp RAS är inte realistiskt i dagsläget. Att använda lapptyg för att hålla vargarna borta den närmaste tiden har diskuterats, men kanske blir det svårt att genomföra på så långa sträckor. Länsstyrelsen i Västra Götaland har agerat proffsigt och varit stöttande. Einar och Marie tackar också sina grannar som varit ett fantastiskt stöd.

Ett vargangrepp är inte över när de döda djuren hämtats av kadaverbilen, men vi behöver inte gå in på de detaljerna här. Ni vet. Det kan tyvärr komma att bli fler rapporter från gården och reviret. Fler berättelser om läget i landet är självklart välkomna, skriv till hemsidans redaktör. Tveka framför allt inte att höra av er till styrelsens eller lokal rovdjursanvarig om ni behöver stöd och råd!

Två nya revir/revirmarkerande par har konstaterats i Skaraborg under vinterns inventering, vilket väckt oro i den betesdjurstäta bygden. Foto Einar de Wit

Text Anna Bergström

26 maj 2023

Boka in Baggauktion Mälardalen redan nu!

Välkomna till vår digitala baggauktion på boskapstorget.se den 20 september 2023.

Redan den 14 september kan köpare börja lägga sina bud!

Vi vill sälja djur från raserna: Gotlandsfår, Leicester, Finull, Rya samt Allmogefår.

 • Bagglamm födda 2023
 • Äldre baggar födda 2019, 2020, 2021 samt 2022.
 • Tacklammsgrupper om 3 st. födda 2023.

Vid digital försäljning, lämnar inte djuren gården förrän köparen hämtar djuret/djuren efter avslutad auktion. Därvid minskas risken för smittspridning.

Anmälningsblanketter och mer information kommer i Fårskötsel och här på hemsidan.

Upplysningar lämnas av Karin Wennås, karinwennas@icloud.com, Mova Berglund, mova.berglund@karrboprastgard.se och Gunilla Claesson Andersson, gunilla@vaxtvagen.se.

Följ oss gärna på Facebook där vi heter Baggauktion Mälardalen.

Hälsningar från styrelsen för Baggauktion Mälardalen

Foto Karin Wennås

25 maj 2023

Råd vid misstänkt eller konstaterad resistens mot avmaskningsmedel

Att ha en väl fungerande strategi för att bekämpa parasiter hos fåren är en utmaning för såväl producenter som veterinärer, särskilt om tillgängliga läkemedel inte fungerar på ett bra sätt. Expertgruppen Sampar (G&D, SLU, SVA och VÄXA) arbetar framför allt för att motverka att parasiterna blir motståndskraftiga (resistenta) mot avmaskningsmedlen. Vid misstanke om resistens bör en utredning, så kallad FECRT, göras.

Vägledning och råd har samlats bland annat i dessa två dokument; ett riktat till besättningar med misstänkt resistens och ett till dem med konstaterad resistens.

Råd vid misstänkt resistens
Information vid konstaterad resistens

Se även Livdjursförmedling vid misstänkt eller konstaterad förekomst av resistenta parasiter

25 maj 2023

Inspirationsdag – ullen som inkomstkälla

Onsdag 8 juni kl 9-16
Nytorpcentrum i Arbrå, Gävleborg

Vad kan jag göra med mina fårs ull? Inspiratör för dagen är Claudia Dillmann, fårbonde, ullmäklare och före detta ull- och skinnansvarig i Svenska Fåravelsförbundet. Claudia driver också företaget The Swedish wool broker.

Vi diskuterar olika förädlingstekniker och tittar på konkreta exempel på produkter av olika får och fibrers ull. Ta gärna med ull från dina egna får så diskuterar vi hur man gör med olika sorters ull för att få ut det mesta av fårullens fibrer.

Program och anmälan via länsstyrelsens hemsida.

Foto Stephan Lombard

24 maj 2023

Skrivelse till regeringen om statsstödsreglerna

SF har skickat en skrivelse till regeringen där vi lyfter de konsekvenser som stödens utformning kan få för lantbrukare som drabbas av rovdjursskador, när maxbeloppet för statligt stöd av mindre betydelse uppnåtts.

Enligt förordningen om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn för viltskador och förebyggande av viltskador (SFS 2017:1254) får lantbrukare inte ta emot mer än 20 000 Euro under en treårsperiod. Maxbeloppet som företaget har fått i stöd av mindre betydelse under det berörda beskattningsåret och de två föregående beskattningsåren, ska fastställas varje gång ett nytt statligt stöd av mindre betydelse beviljas.

Förutom att vissa kostnader i samband med rovdjursangrepp och röjning under rovdjursavvisande stängsel innefattar stödet även exempelvis stöd vid svår torka, krisstöd och vissa utbildningssatsningar.

Om man nått maxgränsen för ersättning, exempelvis för att man fått stöd för röjning under RAS, så får man ingen ersättning för de delar som ligger under statsstödsreglerna om man drabbas av ett rovdjursangrepp. Vi anser att det är helt fel att en rad olika stöd, som inte har med varandra att göra, ligger i samma pott och dessutom med ett takbelopp.

Skrivelse om konsekvenser för lantbrukare vid rovdjursskador då maxbeloppet för statligt stöd av mindre betydelse uppnås

24 maj 2023

Riksbedömning ull/päls/rya 2023

Riksbedömning är i år planerad till 12 platser och vi vill i vanlig ordning berömma alla er i distrikten som väljer att arrangera riksbedömningar – ni gör ett grymt arbete!

Bilden visar en bagge på bedömningsbordet i Västerås 2021. Margau Wohlfart-Leijdström

Är du intresserad av att riksbedöma dina djur? Börja med att boka tid för din gårdsmönstring. När du mönstrat får du en uppfattning över vilka djur som är lämpliga att riksbedöma, och ha en dialog med din mönstrare – tillsammans kan ni diskutera urval baserat på mönstringsresultaten. Anmäl gärna antal lamm till riksbedömningsorten som funkar bäst för dig. I ett senare läge väljer du ut vilka djur du tar med. Du kan då avvakta lammens egen utveckling och du hjälper arrangören att se intresset för att riksbedöma på respektive ort.

Bagglamm som vid gårdsmönstring anses som möjliga att bli framtida avelsdjur, kan alltså erbjudas en ytterligare bedömning vid årets riksbedömning. Även tacklamm och korsningslamm är välkomna i mån av plats. En noggrann genomgång och bedömning av djuren ger dig en bra indikation på om djuret kan anses lämpligt för att gå i avel. Protokollet blir ett kvitto på hur dina lamm står sig i konkurrensen med andra djur inom respektive ras. Anmäl dina bästa lamm från gårdsmönstringen till riksbedömning, så höjer du försäljningsvärdet och intresset för dina avelsdjur!

Riksbedömningarna är öppna för alla besättningar som är anslutna till Elitlamm Avel.

För dig som är ny med din ras så kan ett besök på en riksbedömning vara av stort värde för att se och lära, även om du inte har med egna djur.

Välkomna till årets riksbedömningar!

Det kan bli förändringar i riksbedömningsplanen, här på hemsidan finns alltid den aktuella versionen. Senast uppdaterad 2023-05-24

21 augusti: Ingelstorpgymnasiet, Kalmar
Kontaktperson: Marjo Lande (fd Lilja), marjolilja@gmail.com, 076-187 18 66
Anmälan senast: 14/8

22 augusti: Boden, Norrbotten
Kontaktperson: Josefin Lundberg, Josefin@eufaria.se, 070-204 12 26
Anmälan senast: 15/8

22 augusti: Råby, Hörby, Skåne
Kontaktperson: Linda Jonsson, lindajonsson83@hotmail.com, 070-241 25 55
Anmälan senast: 15/8

23 augusti: Ödsmål, Bohuslän
Kontaktperson: Therese Magnusson, morik.sorgard@gmail.com, 070-381 21 54
Anmälan senast: 16/8

23 augusti: Forslundagymnasiet, Umeå, Västerbotten
Kontaktperson: Gunilla Bergh, janberg.kasamark@gmail.com, 073-086 62 09
Anmälan senast: 16/8

25-27 augusti: Grönt Centrum, Gotland
Kontaktperson: Lina Mattsson, linafemattsson@hotmail.com, 070-221 32 31
Anmälan senast: 18/8

27 augusti: Örebro (plats ej klart)
Kontaktperson: Maria Bergman, maria@winja.nu, 070-798 32 55
Anmälan senast: 18/8

28 augusti: Vretaskolan Linköping, Östergötland
Kontaktperson: Jonna Sundell, jonna.sundell@live.se,  076-787 67 75
Anmälan senast: 21/8

28 augusti: Berglocks Fårgård, Forsa, Gävleborg
Kontaktperson: Helena Persson Ovcina, info@berglock.se, 0650-230 06, 076-775 45 47 
Anmälan senast: 21/8

29 augusti: Jordshult, Taberg, Jönköping
Kontaktperson: Elisabeth Fungby-Jönsson, fungby.jonsson@hotmail.com, 073-367 60 25
Anmälan senast: 22/8

29 augusti: Uppsala, Stockholm/Uppsala
Kontaktperson: Anna Alm, karlberg_gard@telia.com, 070-207 29 15
Anmälan senast: 22/8

30 augusti: Kärrbo Prästgård, Västerås, Västmanland
Kontaktperson: Helena Larsson, larsson.annahelena@gmail.com, 073-413 18 18
Anmälan senast: 23/8

Visa torra och rena djur

Djur som bedöms för päls, ull, eller rya ska vara torra och rena vid bedömningstillfället. Först då kan pälsen/ullen få en rättvis bedömning. Pälsfår bör tvättas 3-5 dagar före bedömning. Använd rikligt med ljummet vatten och skölj igenom pälsen. Gnugga inte och använd varken schampo, tvättmedel eller balsam.

Anmälan

Anmäla till respektive samordnare senast det datum som anges för respektive bedömningstillfälle. Kostnaden för att delta vid riksbedömningen är 450 kr/djur exkl moms. Eventuellt tillkommer avgift för anordnande lokalförenings omkostnader kan komma att tas ut separat. Information om detta kan fås från respektive lokalförening. Varje bedömningsdag kan ta emot max 50 baggar. Vänta inte med din anmälan om du vill vara säker på att få plats vid en speciell ort. Om det blir fullbokat kommer du att hänvisas till en annan ort.

Efteranmälan

Anmälan efter det datum som anges för respektive visningstillfälle räknas som efteranmälan. Plats erbjuds då om möjlighet finns. Vid efteranmälan tilläggsdebiteras djurägaren förutom grundavgiften, summan är 50 kr/djur exkl moms i efteranmälningsavgift. Vid uteblivelse till anmäld riksbedömning eller avanmälan senare än fem dagar före aktuellt datum, debiteras full kostnad.

Papper som behövs

Kom ihåg att du ska ta med intyg på MV-status, intyg på fotrötestatus och individuella härstamningsbevis för dina djur. Djurägarförsäkran och fotröteförsäkran fylls i av djurägaren innan djuren lastas ut.

Frågor kring riksbedömningarna? Hör av er till aktuell samordnare, se separat information med kontaktuppgifter härintill. Frågor kan också ställas till Jonas Karlsson, avelsansvarig i SF. Jonas finns på telefon 070-238 98 10 eller via mail jonas.karlsson@faravelsforbundet.com.

Observera tidsbristen!

Djurägare som riksbedömer vid de senare orterna behöver vara noga med att få in riksbedömningsprotokollet i tid till baggauktionen i Jönköping om ni avser att anmäla bagge till baggauktionen. Det kan innebära att protokollet för de baggar ni vill anmäla behöver kopieras redan vid riksbedömningstillfället så att en av riksdomarna kan ta med det till auktionskommittén. Varannandagsutdelning av posten gör att alla som riksbedömer under den andra veckan (v 35), behöver vara observanta på när ni som senast måste skicka in anmälan till Jönköpingsauktionen för att snigelpost ska hinna fram i tid.

Text: Erica Lindberg och Jonas Karlsson

24 maj 2023

Gårdsmönstring och riksbedömning 2023

Gårdsmönstring, årets viktigaste dag

Vid gårdsmönstringen går man igenom alla lamm och bedömer deras kvaliteter i syfte att kunna välja ut rätt djur till vidare avel. Resultat från gårdsmönstringar är också grunden för avelsvärderingen, i de raser som avelsvärderas.

Det finns olika modeller för att gårdsmönstra, beroende på ras så mönstras lammen för kött, päls, ull eller ryaegenskaper. Till lamm som ska mönstras skapas en mönstringsomgång av rätt typ i Elitlamm, då förbereder Elitlamm rätt mönstringslistor att utgå ifrån. De listorna är bra att ha utskrivna och redo när det är dags att gårdsmönstra. Det finns rekommendationer för i vilken ålder lammen är som optimalast att mönstra, till exempel så brukar man gårdsmönstra gotlandslammen vid 110 dagars ålder. Din rasförening och din gårdsmönstrare kan ge råd om när det är lämpligt att boka besök, beroende på ras och typ av gårdsmönstring.

Kontaktuppgifter till tillgängliga gårdsmönstrare finns här. Vilken typ av mönstring respektive mönstrare utför samt nivå finns angivet i listan. Vänta inte med att boka din gårdsmönstrare om du planerar att mönstra i år. Ju tidigare du är ute med din förfrågan desto lättare kan de planera sin resrutt och kanske få med din gård även om du inte tidigare mönstrat.

Läs mer här om förberedelser inför gårdsmönstringen.

Kurser i gårdsmönstring

Förhoppningsvis planerar lokalföreningar för att genomföra mönstringskurser i steg 1 och steg 2 för pälsmönstring. Du som är intresserad av mönstringssutbildning är välkommen att kontakta förbundet via mail till erica.lindberg@faravelsforbundet.com så samlar vi intresserade i en gemensam lista.

Information om årets kurser finns här, listan uppdateras om fler kurser anslås.

Riksbedömning

Bagglamm som vid gårdsmönstring anses som möjliga till att bli framtida avelsdjur, erbjuds en ytterligare bedömning vid årets riksbedömning. Även tacklamm och korsningslamm är välkomna i mån av plats. En noggrann genomgång och bedömning av djuren ger dig en bra indikation på om djuret kan anses lämpligt för att gå i avel. Protokollet blir ett kvitto på hur dina lamm står sig i konkurrensen med andra djur inom respektive ras. Anmäl dina bästa lamm från gårdsmönstringen till riksbedömning, så höjer du försäljningsvärdet och intresset för dina avelsdjur!

Riksbedömningarna är öppna för alla besättningar som är anslutna till Elitlamm Avel.

För dig som är ny med din ras så kan ett besök på en riksbedömning vara av stort värde för att se och lära, även om du inte har med egna djur.

Årets riksbedömningar för päls, ull och rya finner du här. För köttraser arrangeras en riksbedömning i Växjö den 19 augusti, läs mer här.

Läs mer

Mer om mönstring och riksbedömning i Kunskapsbasen.

Text: Britta Wendelius

Bilderna visar finullslamm på mönstringsbordet och mönstraren Jesper Eggertsen. Foto Mia Brandqvist