14 jun 2024

Skyddad: Klickbete för fårägare

Detta innehåll är lösenordsskyddat. För att se det, ange ditt lösenord nedan:

14 jun 2024

Så här håller obduktionslaboratorierna öppet under sommaren

Skåne: Öppet hela sommaren
SVA: Öppet hela sommaren
Gotland: Öppet hela sommaren
Karlskoga: Stängt v 27 – v 30*
Skara: Stängt v 25 – v 28**

* Under Karlskogas stängningsperiod kommer Svensk Lantbrukstjänst inte att märka upp djur för obduktion vid hämtning norr om Göteborg/Jönköping/Oskarshamn (variationer kan förekomma). Vid omfattande besättningsproblem med hög sjuklighet/dödlighet, kontakta verksamhetsansvarig för att försöka finna en lösning för obduktion.

** För obduktioner på laboratoriet i Skara krävs alltid telefonkontakt med den obducerande veterinären (070-275 86 35) innan djuret körs in.

Viktig information om obduktionsremissen med mera på Gård & Djurhälsans hemsida.

14 jun 2024

Ny lagstiftning, villkorad läkemedelsanvändning Får (ViLA)

Den första november 2023 trädde en ny lagstiftning för villkorad läkemedelsanvändning (ViLA) i kraft, nu heter den D35 och ersätter den gamla förordningen, D9.

Vad är ViLA?

Att ställa diagnos och behandla sjuka djur är i grunden veterinärens uppgift och ansvar. Det finns dock möjlighet som djurhållare att få ha viss medicin hemma och behandla sina djur mot vissa specifika symtom och sjukdomar utan att veterinär först har undersökt djuret. Detta kallas villkorad läkemedelsanvändning, ViLA.

Genom villkorad läkemedelsanvändning får man som djurhållare behandla djur utan föregående veterinärundersökning i utbyte mot regelbundna gårdsbesök med egen besättningsveterinär/er. Veterinärens ansvar bibehålls genom ett delegeringskontrakt mellan veterinär och de djurhållare/skötare som får behandla vissa avtalade sjukdomar i just denna besättning.

En fördel med att själv kunna sätta in behandlingar är att det kan ske tidigare än om veterinär måste inväntas. Samarbetet med ansvarig veterinär/er ger dessutom en ökad kunskap kring både behandling och förebyggande åtgärder. Veterinären får en regelbunden kontakt och därmed fördjupad inblick i besättningen. Målet är alltid att fokusera på förebyggande kunskap och åtgärder.

Villkorning av läkemedel innebär fördelar för många besättningar, men det innebär också ett stort ansvar och krav på ett tätt samarbete mellan den delegerande veterinären/erna och djurägaren som har ViLA. Genom nya ViLA lägger man alltså ytterligare vikt vid den förebyggande delen i samarbetet och kontraktet. Detta görs genom en uppdaterad utbildning för godkännande innan man som djurägare får lov att ha ViLA, en inledande besättningsutredning utförd av delegerande veterinär, samt upprättandet av en djurhälsoplan som sedan kontinuerligt följs upp och revideras. Det är numer också ett krav att djurägaren/personalen vidareutbildar sig vartannat år för att få fortsätta att ha ViLA, vilket kommer beskrivas mer ingående under rubriken utbildning.

Läs mer om hur ViLA fungerar här.

För information om ViLA-kursen, se Gård & Djurhälsans kurssida.

13 jun 2024

Uppdaterad Klövatlas

Gård & Djurhälsan har uppdaterat sin Klövatlas med fler bilder som beskriver olika klövförändringar och den normala klövens utseende.

Öppna Klövatlas

Bild ur Klövatlas.

13 jun 2024

Katalogen Seminbaggar 2024

Efter förra årets tappningar av nya baggar på Alebäck och import av brittiska köttrasbaggar kan vi i år erbjuda semindoser av åtta raser och 43 baggar.

Hämta katalogen seminbaggar 2024

Baggarnas härstamningsbevis och i förekommande fall riksbedömningsprotokoll finns här.

Alla baggar som väljs ut för spermasamling är noga utvalda i samråd med representanter från respektive rasförening. Urvalet har gjorts med fokus på friska, sunda djur med hållbar exteriör och höga avelsvärden med hög säkerhet. Baggarna är gårdsmönstrade och i de allra flesta fall riksbedömda, därefter värderade efter sina avkommor innan deras sperma erbjuds till inseminering.

Viktiga datum och beställning

Beställningssedlar finns här. Viktiga datum för seminerande besättningar, läs här.

Tack!

Ett stort tack till seminverksamhetens sponsorer. Ni hittar dem i katalogen.

Bilden ovan visar Shropshirelamm födda 2024 efter importseminbaggen Royston Rogan. Foto Jessica Öhman (Shropshiredoserna är slutsålda. )

12 jun 2024

Tolka din slaktavräkning – Får & Lamm

Uppgifterna i slaktavräkningen från slakteriet innehåller mycket information som ger viktig återkoppling till sig som djurägare. I Gård & Djurhälsans nya guide presenteras översiktligt vad de olika uppgifterna betyder för att underlätta tolkning av resultatet från slakten.

Tolka din slaktavräkning - Får & Lamm

Observera att inte alla slakterier rapporterar alla uppgifter via avräkningen. Saknar du uppgifter om sjukdomsfynd på avräkningen kan du kontakta Livsmedelsverket som enligt lagstiftningen (EG 627/2019) är skyldiga att lämna uppgifterna vidare alternativt kontakta slakteriet.

Foto Gård & Djurhälsan

12 jun 2024

Erfarenhet av oschyssta metoder i livsmedelskedjan?

Gör du affärer t ex med ett slakteri som har en omsättning på mer än 2 miljoner Euro? I så fall är Konkurrensverket tacksamma om du kan svara på deras enkät om oschyssta handelsmetoder i livsmedelskedjan.

Undersökningen är en del av den utvärdering av lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder (LOH), som de genomför på uppdrag av regeringen. LOH ska skydda leverantörer av jordbruks- och livsmedelsvaror mot vissa otillbörliga handelsmetoder som köpare utövar mot leverantörer. Det tar 10-20 minuter att fylla i enkäten, som är öppen till och med den 23 juni 2024.

Till enkäten

Läs mer

Utvärdering av lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder

11 jun 2024

Baggauktion Mälardalen 2024

Välkomna till vår digitala baggauktion på boskapstorget.se den 25 september kl 17:00.

Missa inte att vi under auktionen har ett öppet teamsmöte med auktionsförrättare Kjell Nilsson!
Redan den 19 september kan köpare börja lägga sina bud.

Auktionen välkomnar Gotlandsfår, Leicester, Finull, Rya samt Allmogefår.

 • Bagglamm födda 2024
 • Äldre baggar födda 2020, 2021, 2022 samt 2023
 • Tacklammsgrupper om 3 st. födda 2024

Anmälningsblankett

Vid digital försäljning, lämnar inte djuren gården förrän köparen hämtar djuret/djuren efter avslutad auktion. Därvid minskas risken för smittspridning.

Upplysningar lämnas av Lars Gillberg gillberg.lars@hotmail.com
Mova Berglund, mova.berglund@karrboprastgard.se
eller Gunilla Claesson Andersson, gunilla@vaxtvagen.se

Följ oss gärna på Facebook där vi heter ”Baggauktion Mälardalen”.

Hälsningar från styrelsen för Baggauktion Mälardalen

7 jun 2024

Skyddad: Varannantimmesväder

Detta innehåll är lösenordsskyddat. För att se det, ange ditt lösenord nedan:

7 jun 2024

Djurvälfärdsgrupp får och lamm 

Djurvälfärdsgrupp får och lamm har nu bildats och påbörjat sitt arbete. Gruppen är en undergrupp till LRF:s Nationella Branschråd för djuromsorg, som består av branschaktörer inom animaliesektorn och syftet med branschrådet, är att samla alla branscher för gemensamt arbete och samsyn kring djurvälfärd.

Text Erica Lindberg

Genom att samla branscherna, bjuda in myndigheterna till en dialog i aktuella frågor och att involvera regionala insatser via LRF:s omsorgsgrupper pågår ett arbete för att förebygga djurskyddsärenden. Ett underlag har tagits fram som beskriver hur vi gemensamt i branschen, och i samverkan med myndigheter, tidigare kan förebygga och upptäcka djurskyddsbrister och hur vi kan hantera dem. Målsättningen är också att vi genom att samverka, snabbare ska kunna upptäcka djurskyddsbrister. 

Undergruppen med fokus på lamm, Djurvälfärdsgrupp får och lamm, har nu alltså bildats och haft sin första avstämning. Gruppen kommer att arbeta med aktuella frågor som berör välfärd och hälsa hos får och lamm. Det omfattar bland annat att diskutera aktuella utmaningar, ta fram åtgärder som är lämpliga, diskutera hur de bäst genomförs och hur man bäst når de djurhållare som behöver rådgivning. Gruppen består av representanter från LRF, SF, Lammproducenterna, Gård & Djurhälsan, Distriktsveterinärerna, Länsstyrelsen, Jordbruksverket och Svenska Fårklipparförbundet.

Första mötet, där Erica och Gudrun representerade SF, ägnades främst åt att gå igenom resultaten av djurskyddskontroller på fårgårdar och att diskutera hur vi vill att gruppen ska fungera och agera framåt. Det finns flera områden där kunskapsbristen är påtaglig inom fårsverige, och nästa steg kommer att bli en kontakt med vårt nya Kunskapsnav Animalieproduktion för att se hur vi kan bidra genom samverkan mellan Djurvälfärdsgruppen och Kunskapsnavet. Områden där vi särskilt ser att kunskapen behöver höjas är hullbedömning/hullstyrning samt inom stallmiljö/skaderisker. Två områden där det årligen upptäcks en del brister vid djurskyddskontrollerna. Även inom smittskydd har gruppen konstaterat behov av mera kunskap generellt. 

SF har goda förhoppningar om att det nystartade samarbetet som verkligen är brett, med alla delar av branschen samlade och med särskilt fokus på fåren, kan hjälpa oss nå ut till fler fårägare med viktig information om det så viktiga ämnet djurskydd och djuromsorg. LRF är sammankallande för Djurvälfärdsgrupp får och lamm, vilket SF uppskattar.

6 jun 2024

Avelsvärdering 2024

De uppgifter som du registrerar om dina lamm ligger till grund för den avelsvärdering som görs två gånger per år.

Brytdatum för avelsvärderingarna, d.v.s. sista dag för registrering av uppgifter i Elitlamm, är 2023:

 • Söndag 23 juni
 • Söndag 18 augusti

Om du innan avelskörningarna har registrerat årets lamm i avelsregistret så får lammen avelsvärden baserade på släktingars avelsvärden. Men även på födelsevikt och 60 dagarsvikt, om du har registrerat dessa. Om du har registrerat mönstring så får lammen avelsvärden baserade även på egna mönstringsuppgifter.

Läs här vad du behöver göra i Elitlamm för att dina lamm ska få avelsvärden.

Raser som ingår i avelsväreringen är Leicester, Finull, Rya, Texel, Suffolk, Dorset, Oxforddown, Shropshire, Gotlandsfår och Jämtlandsfår. Även många korsningsfår avelsvärderas, läs mer här.

Nya avelsvärden beräknas publiceras den 4 juli respektive 29 augusti.

Foto Anna Törnfelt

4 jun 2024

Södra Kalmar Läns Fåravelsförening

Läs mer om att bli medlem här ››
Tips! Är ni fler än en i familjen som vill bli medlem så kan övriga bli familjemedlemmar och få samma förmåner som er huvudmedlem.

När det gäller anmälningar till föreningens aktiviteter vill vi att ni anger vilken kurs/aktivitet anmälan det gäller i ämnesraden i mailet. Om anmälan gäller flera personer vill att att samtliga namn anges.

Vi vill också påminna om att medlemskapet i fåravelsförbundet och föreningen är personligt och att man ska vara betalande medlem eller familjemedlem för att deltaga i aktiviteterna.

Nu har föreningen en ny mailadress och även en ny mailserver. Ny epostadress: sodrakalmar@gmail.com

Saknar du information? Är du medlem i Södra Kalmar läns Fåravelsförening och inte fått utskick från e-postadressen ovan? Hör av dig till någon i styrelsen så får du tillgång till alla brev från din lokalförening.

Styrelse 2024

Kontakta gärna styrelsen via epost: sodrakalmar@gmail.com

ORDFÖRANDE
Helena Karlsson
Kolaretorp 124
38293 Nybro
070-9275436
annah.krlssn@gmail.com

VICE ORDFÖRANDE
Mikael Larsson
Långöre, Södra bygatan 29
38795 Köpingsvik
070-2219268
mlarsson355@hotmail.com

SEKRETERARE
Alternerande i styrelsen

KASSÖR, AVELKONTAKTPERSON
Ulrika Ottosson
Gunnarsmo 119
38294 Nybro
076-8007252
ulrikaottosson@telia.com

LEDAMOT
Simon Dalhström
olkeslunda Bygata 29
38795 Köpingsvik
076-8670101
baggen123@hotmail.com

LEDAMOT
Marcus Janzon
Kastlösa Bygata 25
38661 Mörbylånga
070-8564071
marcusjanzon87@gmail.com

LEDAMOT
Linda af Geijersstam
Kåtorp 123
38692 Färjestaden
076-1112123

LEDAMOT
Christina Berkey
Byrumsvägen221
38774 Löttorp
073-0640078
christina_b@telia.com

Samordnare för Fårets Dag & utställaransvarig, adjungerad till styrelsen
Helen Reinholdsson
Äpplerums Bygata 12
387 94 Borgholm
0709-68 39 68
post@mellangarden.nu

UTBILDNINGSANSVARIG
Styrelsen gemensamt

Kort presentation av ledamöterna finns längst ner på sidan.

Södra Kalmar Läns Fåravelsförening bjuder in medlemmarna till: Studieresa Blekinge–Skåne
15–16 augusti 2024

Torsdag 15 aug

07.00 Avresa Borgholm, 07.30 Färjestaden (vid Netto)
07.45 Kalmar (vid Swedish Agro), 08.15 Nybro, Mcdonalds/ÖB
08.45 Emmaboda
10:15 – 12:30
Första gårdsbesöket, med kaffe o fralla.
Hos Johan Svensson o Frida Lundh, Sandbäck Sölvesborg.
Johan är ordförande i Blekinge Fåravelsförening.
400 tackor och flera lammperioder. Gårdsbutik. Ombyggda svinhus.

13.30 - 14.30 Lunch Bäckaskogs slott

15:30-17:30
Gårdsbesök Havängs Lantbruk (Familjen Pyk) Sara Jones tar emot.
1200 tackor vid Ravlunda skjutfält, hanteringsanläggning, betesdrift mm

18.00 Incheckning Hotel Svea, Simrishamn.
19:00 2-rättersmiddag

Fredag 16 aug

08.30 Avresa från hotellet
09:30 – 11:20
Gårdsbesök hos Joakim Frank och Therese Hjalmarsson, Oderup, Hörby
285 tackor, byggt fårstall 2017, och på gång att bygga nytt 2024.
Sedan blir det 400 tackor. Nominerad till Årets Fårföretagare 2024
Stort reportage om Joakim i Jordbruksaktuellt Nr 10. 21 maj-24

12.45 – 13.45 Lunch Sölvesborgs Golfklubb

14:30 – 16:00
Gårdsbesök hos Marie-Charlotte o Lars-Olov Hertsius, Alltidhult, Olofström.
Liten fin gård i vacker naturbyggd, Mindre avelsbesättning Gotlandsfår.

17.00 Tingsryd. Stopp för valfritt inköp av fika.
18:30 Åter i Nybro
19.00 Kalmar,
19.45 Borgholm

Kostnad: 1990: - per person i dubbelrum, tillägg 800: - i enkelrum.
I stället för enkelrum, går det dela dubbelrum med två 90 sängar. Fakturering i efterskott.

Anmälan till Allan Gyllenlind, allan@gyllenlind.se eller tel 070–511 53 16

Meddela: Namn & adress, påstigningsplats, önskat boende och ev specialkost.

Först till ”kvarn” gäller. Begränsat antal platser.

SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR 28 JUNI 2024

Program för Fårets 3 Dagar 2024

Svårt att läsa? Klicka på bilderna så öppnas de i större format i en ny flik.

Hämta programmet som en stor bild

Fler aktiviteter planeras

Håll utkik efter dessa. Föreningen fyller 60 i år.

Syns under Fårets 3 Dagar 2024

Nu finns ännu fler möjligheter att synas för dig och ditt företag under Fårets 3 Dagar på Borgholms Slott 27–29 september 2024. Bli en av oss alla medlemmar som hjälper till valfri antal timmar under torsdag (inflyttning), fredag, lördag eller söndag och du får tillgång till föreningens ”POP-UP bord” där du kan sälja hantverk som är kopplat till FÅR. Säljer du MAT finns inga krav på koppling till FÅR. Det kan vara något du odlat eller producerat på gården, till exempel lök, örter eller godis.

Vid ett POP-UP bord annonseras du inte att finnas på plats alla 3 dagar men du får ändå ditt namn publicerat på hemsidan och i utställarekatalogen, bra reklam för din verksamhet även utanför ”Skördetider”.

Maila till: faretsdagaroland@gmail.com
OBS! Har du inte fått svar inom 2 dagar så ring Helén på tel. 070 968 3 968

Rapport från Fårets Dagar och novemberträffen

Tusen TACK till alla medlemmar som hjälpte till under Fårets 3 Dagar 2023!

Önskelista från föreningens medlemmar men även från besökare: MER MAT i alla former.

Fler försäljare med tex rökt fläsk, korv, ost, bröd, potatis, morötter, purjolök etc. Gärna från
Kalmar län, både att äta på plats och ta med hem. Sprid budskapet att Fårets Dagar letar
MAT!

Klicka för hela texten om Fårets Dagar 2023 och novemberträffen

Här hittar du mer information om Ölands Skördefest med FÅR, Historisk Knektmarknad och Havstema på Borgholms Slott

Fårets Dagar på Öland

Värdegrund: Södra Kalmar läns Fåravelsförening arrangerar Fårets Dagar i syfte att sprida kunskap om den svenska lamm-får och getnäringen. Näringen får på Borgholms Slott möjlighet att visas upp på ett bredare sätt än på tex en öppen gård, alla behövs och inget utesluter det andra.

Årligt återkommande programpunkter är fårklippning, fårvallning med Border Collie, uppvisning av olika raser av får, modevisning med kläder från utställare, hantverk med ull och föreläsningar.

Historia: Fårets Dag grundades 1985. Ölands Skördefest startade 1997 och sedan dess arrangeras Fårets Dagar v.39 på Borgholms Slott tillsammans med Calmar Renässansgilles historiska läger.

Produkter som säljs eller exponeras ska härröra från eller på annat sätt ha anknytning till lamm- får- eller getnäringen. Tex. kläder i skinn, vadmal, ylle, möbler med fårskinn, stickat och virkat, porslin/betong med motiv av får, tavlor med får, garn, kuddar och täcken, fårskinn, tovade skålar och ljuslyktor, änglar, tofflor och strumpor mm. Fårutrustning för stall och på bete. Matserveringar och café, marmelader, grillsåser och annan mat. Mat ska representera svensk livsmedelsproduktion i stor bredd, dvs behöver inte ha koppling till lamm- får och getnäringen. Ursprung svenska ingredienser gäller alla livsmedel, i den mån det är möjligt.

Calmar Renässansgille med knektmarknad och läger med utställare som fokuserar på historia. Renässansgillet har deltagit på Borgholms Slott tillsammans med Fårets Dagar sedan 1997. Medlemmarna klär sig i modeskapelser från renässansens tid. Kontaktperson till den historiska knektmarknaden: wall.elisabeth@telia.com

Funktionär: Medlem eller speciellt fårintresserad kan delta som funktionär från någon timme eller alla dagar. All tid är värdefull för evenemanget!

Fårets Dagar styrs av föreningens medlemmar genom att man deltar under Fårets Dagar och i dess utvecklingsarbete.

Utveckling: Har du någon idé som passar inom Fårets Dagars värdegrund, läs stycket ”värdegrund”, som du vill genomföra? Möjlighet finns att söka pengar till finansiering.

Arrangör: Södra Kalmar läns Fåravelsförening
Samordnare Helén Reinholdsson

faretsdagaroland@gmail.com

Föreningsinformation

Låna mönstringsbord

Föreningen har nu två mönstringsbord varav ett sprillans nytt som finns hos Marie Sjödin i Äpplerum straxt utanför Borgholm. Använd detta om möjligt. Observera att det inte finns våg som det ser ut idag.

Det gamla mönstringsbordet passar bra om lammen ska lyftas upp. Finns hos Martin Wirblad 070-7784424 på fastlandet.

Nu hoppas vi att det ska finnas  fina lamm vid mönstringarna så vi har något att glädja oss åt.

Styrelsen

Låna klippstol och tackvändare

Som en service till Fåravelsföreningens medlemmar har det köpts in klippstol och tackvändare.  Detta för att underlätta om du själv klipper dina får. Tackvändaren används framförallt för att klippa klövarna, eller om du behöver undersöka/behandla fåret ”vänt”.

Kontakta Martin Wirblad, 070-573 00 29 (fastlandet) eller Emma Pettersson, 070-149 31 88 (Öland) om du vill låna någon av dem.

OBS, var alltid noga med rengöring mellan flytt från olika gårdar/besättningar.

Scanner

Finns hos Mattias Rickardsson på Öland. Den passar till att scanna både ryggmuskel och dräktighet.

Behöver du en mentor att fråga om råd?

Föreningen en medlem med lång erfarenhet av fårskötsel som fungerar som mentor för de som har behov av råd och stöd.

Mentorn är:
Birgitta Arnesdotter tel: 070-6531039 eller skaningsmala.mohair@gmail.com

Rovdjur

Önskemål har framförts att styrelsen ska skicka ut varningar när det finns rovdjur i länet. Styrelsen känner att vi inte vill/kan ta ansvar för att informationen skickas ut tillräckligt snabbt. Vi jobbar i stället på att rovdjursansvarig på Länsstyrelsen ska skicka ut varningar till dem det berör. Mer information om hur det ska gå till kommer när det är klart.

Gå in på scandobs.se och registrera dej så kan du både se och rapportera var det finns rovdjur.

kalmar

Tackor med lamm i Högebo, diverse raser.

Här kommer en liten kort presentation av styrelsen

Helena Karlsson, ordförande
Vi ramlade över en mindre gård 2002, den valde oss! Idag har vi (min man och jag med 2 vuxna behjälpliga barn) nöt, häst & får. Gotlandsfåren köptes in från en större besättning 2017. Vi säljer skinn & köttlådor till grannar & bekanta, ger så mycket tillbaka!

Tillgång på svenskt lammkött och att höja andelen svenskproducerat är det jag främst vill jobba för. Fårhälsa, bete och betets biologiska mångfald är andra hjärtefrågor.

Vi är månskensbönder som pusslar. Eftersom vi hört mycket gott om föreningen så var vi medlemmar innan fåren kom hem. Fått en hel del nytta & mycket nöje av det! Ser därför fram emot att verka i styrelsen. Tack för förtroendet att klubba besluten. I år fyller Södra Kalmar läns Fåravelsförening 60 år!! Det vill vi självklart uppmärksamma och fira.

Marcus Janzon, vice ordförande och rovdjursansvarig
Bor i kastlösa på södra Öland med sambo och 2 barn och driver till vardags ett familjejordbruk med inriktning växtodling. Har en produktionsbesättning med ca 230 blandrastackor som jag lammar i januari. Köper även in en del vinterlamm.

Christina Berkey, ledamot
Vi driver ett lantbruk utanför Löttorp på Norra Öland sedan några år och köttrasfåren flyttande in på gården först av alla. Det är både roligt och utmanande att jobba med får och jag insåg snabbt att rätt kunskap är grunden till att utveckla ett framgångsrikt fårföretag.

Jag tror att lammproduktionen i Sverige har en spännande utvecklingsresa framför sig, som jag ser fram emot att vara en del av.

Ulrika Ottosson, kassör och avelskontaktperson
Jag bor i Gunnarsmo utanför Nybro på min föräldragård. Vi har en liten besättning på 23 tackor av rasen
Gotlandsfår. För 27 år sedan köpte vi fyra tacklamm och jag har aldrig ångrat valet av ras. Jag tycker avelsarbetet är roligt och besättningen har växt under åren. Förutom arbetet med fåren och gården så arbetar jag också med administrationen på vår bilverkstad.

Linda af Geijersstam, ledamot
Bor i Kåtorp på Öland. Ett 20-tal tackor med lamm finns på gården. Rasen är Helsingefår, ett allmogefår. Djuren betar i mittlandsskogen och vid bronsåldersbyn i Gamla Skogsby. Jag jobbar även som växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet.

Simon Dahlström, ledamot
Är 28 år och bor i Folkeslunda på öland med sambo och dotter. Jobbar med mjölkkor och på fritiden driver jag hemgården med 150 tackor och 50 dikor. Rasen på fåren är texel,dorset korsningar och korna är simental. Mitt intresse ligger mest i och få fram dom bästa slaktdjuren.

Mikael Larsson, ledamot
Jag driver tillsammans med min sambo Malin en får och häst gård på östar öland.
Vi har ca 140 tackor av rasen gotland och korsningar gotland/Dorset.
Jag strävar efter att på ett kostnads effektivt sätt föda upp slakt lamm, utan att ge avkall på kvalitet och djuromsorg.

Helén Reinholdsson, kontaktperson för Fårets 3 Dagar på Borgholms Slott

Gården i Äpplerum mitt på Öland drivs tillsammans med man och barn med betesdjur, växtodling och rum och frukost som bas. Här finns öländska Gotlandsfår, Leicesterfår, nöt och sällskapsdjur som höns, katter och hundar. Som trådhållare för det årliga evenemanget Fårets Dagar är jag en länk i kedjan med kollegor och andra företagare, som i projektet inspirerar varandra när vi alla arbetar för samma syfte; att visa och lyfta fram det mångsidiga fåret.

4 jun 2024

Lägesrapport om marknadsläget i jordbrukssektorn den 31 maj 2024

Jordbruksverket har fått i uppdrag av regeringen att varje månad lämna en lägesrapport över situationen i den svenska jordbrukssektorn.

 • Det har varit små förändringar för valutakurser, energi- och livsmedelspriser under den senaste månaden.
 • Efter en kall och nederbördsrik april månad har vädret under maj 2024 varit varmare och torrare än normalt i stora delar av landet. Vårbruket försenades på grund av vädret men har nu kunnat avslutas i stora delar av landet.
 • Trädesarealen ökar 2024 främst beroende på förändrade regler. Under 2022 och 2023 har det varit tillåtet att odla på trädan, denna möjlighet försvinner under 2024.
 • Inflationstakten i Sverige för april 2024, uttryckt i KPIF, uppgick till 2,3 procent i april 2024, det var en lägre takt än vad som förväntats.
 • Efter fallande pris för olja under april 2024 har priserna under maj 2024 varit i stort sett oförändrade.
 • FAO:s prisindex för jordbruksprodukter steg under april 2024 för andra månaden i rad. Prisuppgången under april uppgick till 0,3 procentenheter.
 • Årets skörd av vall påbörjades redan i mitten av maj i de södra delarna av landet, vilket är tidigare än normalt. Kall väderlek och mycket nederbörd under april har varit gynnsamt för tillväxten på vallarna. Skulle den torra väderleken bestå kommer det också att leda till problem för vallar och beten, nederbörd som kommit i slutet av månaden har gjort att risken för torkrelaterade skador kommer att minska.
 • Priserna för foder har stigit under maj 2024, det gäller särskilt för foder till nötkreatur.

Läs mer om omvärldsfaktorer, väder, produktion, priser och lönsamhet i Lägesrapport om marknadsläget i jordbrukssektorn den 31 maj 2024

Tidigare lägesrapporter finns att hämta här.

1 jun 2024

Information från Gård & Djurhälsan: Blåtunga i norra Europa

Blåtunga är en virussjukdom som sprids med svidknott till idisslare och kameldjur, framförallt får kan bli mycket sjuka.

På Gård & Djurhälsan har vi sedan i höstas, då de första rapporterna om utbrott med blåtunga serotyp 3 från Nederländerna kom, noga följt utvecklingen. Efter de första fallen i september spreds sig sjukdomen snabbt över hela Nederländerna med många sjuka och döda djur som följd. Inom några veckor rapporterades även fall från Belgien och Tyskland, senare under hösten även från sydöstra delarna av Storbritannien. Under vintern stoppade spridningen upp allteftersom knottsäsongen mattades av.

Nu är svidknotten åter aktiva och nya fall av blåtunga har börjat rapporteras från Tyskland. I slutet av april blev ett första vaccin godkänt i Nederländerna och Belgien. Där är man nu igång med att vaccinera. Beroende på temperatur och vindriktning finns risk för att infekterade svidknott kan blåsa över även till södra Sverige.

Blåtunga räknas som en epizootisjukdom vilket bland annat innebär att du som djurägare måste kontakta veterinär omedelbart om du misstänker sjukdomen bland dina djur.

Hos får ses symtom som;

 • Hög feber
 • Kraftigt nedsatt allmäntillstånd och dålig aptit/oförmåga att äta
 • Svullnader i ansiktet (ffa kring läppar och mule men hela huvudet kan svullna)
 • Salivation
 • Nosflöde
 • Hälta/ovilja att röra sig
 • Sår runt mule, i munnen och kring kronranden (senare i förloppet)
 • Dödsfall
 • Nötkreatur och getter kan få samma symtom men de är oftast mildare med främst salivation, nosflöde och sänkt mjölkproduktion.

Källa: Gård & Djurhälsan

Foto Gudrun Haglund-Eriksson