22 jun 2021

Färsk statistik om marknadsbalans och handel

Marknadsbalanserna har en flik för årsstatistik som sträcker sig långt tillbaka i tiden samt flikar som visar den kvartalsvisa utvecklingen de senaste åren. Även handeln med andra länder finns med i filerna.

Hämta Lammkött – marknadsbalans

Grafik Jordbruksverket

18 jun 2021

Skyddad: Finnas på kartan?

Detta innehåll är lösenordsskyddat. För att se det, ange ditt lösenord nedan:

18 jun 2021

Yttrande gällande ärende Dnr 4.7.16-12830/2020 gällande Jordbruksverkets föreskrifter om ekologisk produktion

Dnr 4.7.16-12830/2020
Datum: 2021-06-16
Remiss: Jordbruksverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Yttrande ››
LRFs remissyttrande ››

18 jun 2021

Fårfarmaren: Efterfrågan ökar både bland privatpersoner och företag

Inlaget på P4 Västernorrland

Foto Anna Törnfelt

16 jun 2021

Viltskadestatistik 2020

I rapporten redovisas de skador av fredat vilt på tamdjur, hundar och gröda, och bidrag som länsstyrelserna har registrerat.

I delområde Tamdjur redovisas bidrag till åtgärder som syftar till att förebygga skador av fredat vilt på tamdjur samt skador på tamdjur och beviljade ersättningar för dessa. Statistiken omfattar andra tamdjur än ren.

Rapport från SLU Viltskadecenter.

16 jun 2021

Antal sysselsatta i jordbruket fortsätter att minska

Källa pressmeddelande från Jordbruksverket

  • Antalet män och kvinnor som är sysselsatta inom jordbruk minskade med 4 respektive 1 procent år 2020 jämfört med 2016.
  • Andelen sysselsatta kvinnor inom jordbruk har ökat till 43 procent 2020, jämfört med 35 procent 2005.
  • 37 procent av företagarna i enskilda företag 2020 var äldre än 65 år. För 2016 var motsvarande siffra 34 procent.

Läs mer i statistikrapporten Sysselsättning i jordbruket 2020.

15 jun 2021

Utlysning av Branschutvecklingspengen 2021

Sveriges köttbönder sätter årligen av 3 Mkr i form av Branschutvecklingspengen i syfte att utveckla näringarna inom gris, nöt och lamm. Utlysningen ska möta varje djurslags behov och utmaningar och samtidigt bidra till lönsamhet i hela värdekedjan.

Totalt finns 3 000 000 kronor att söka och anslagen fördelar sig mellan djurslagen efter inbetalda medel, vilket gör att projekt inom gris har ca 65 %, nöt har ca 30 % och lamm ca 5 % av totalsumman. Ansökningarna administreras av Svenska Köttföretagen. I beslutsgruppen finns representanter från Sveriges Grisföretagare, Sveriges Nötköttsproducenter, Svenska Fåravelsförbundet och LRF Kött. Beslutsgruppen anger också vilka kriterier som gäller för utlysningen. Kriterierna är satta utifrån varje djurslags behov och utmaningar.

Kriterier för utlysning för lamm

  • Projekt som leder till ökad lönsamhet, såväl på gårdsnivå som inom näringen för får och lamm.
  • Projekt som bidrar till ökad kunskap inom området djurvälfärd.

Gemensamma förutsättningar för alla ansökningar förutom kriterierna ovan är att projekten:

  • Ska vara innovativa och nytänkande.
  • Gärna innebär samarbeten mellan flera aktörer både vad gäller genomförande och finansiering.
  • Bidrar till lönsamhet i hela värdekedjan.

Hur ansöker jag?

Ansökningshandlingarna skickas digitalt till: theres.strand@kottforetagen.se senast den 31 augusti 2021.

Du ska alltid ha fått en bekräftelse på din ansökan inom ett par dagar. Hör av dig till Theres Strand, 0703-854510, om du inte har fått någon bekräftelse på att din ansökan har mottagits via mail.

För mer information om Branschutvecklingspengen eller ansökningsförfarande kontakta Theres Strand, theres.strand@kottforetagen.se 070-385 45 10

Mer information finns på Svenska Köttföretagens hemsida.

14 jun 2021

HKScans betesblogg juni 2021

Betesbloggen – juni 2021

Frånsett de ställen som fått för mycket regn, så har det varit mycket gynnsamma tillväxtförhållande för betet från mitten av maj tills nu. Den goda vattentillgången i marken har gjort att växterna har haft lätt att komma åt tillgänglig näring. Betet har varit osedvanligt mörkgrönt och därmed mycket näringsrikt.

Att både betestillväxten och beteskvalitén har varit betydligt över det normala under tre veckor är naturligtvis positivt. Utmaningen samtidigt med detta blir dock att det är svårt att hinna med att beta allt. När betena börjar förväxa är det också lätt att komma in i en ond spiral av försämrad foderkvalitet, lägre dagligt foderintag och därmed ännu mer förväxta beten.

Läs betesbloggen juni om strategi för avbetning, varför förvuxna naturbeten är så tråkiga och prognos för betestillväxten på naturbeten efter midsommar.

11 jun 2021

Skyddad: Gott om gräs, regnbåge och fredag

Detta innehåll är lösenordsskyddat. För att se det, ange ditt lösenord nedan:

11 jun 2021

Välkommen till Sambedömning för rekommenderade gårdsmönstrare!

Som gårdsmönstrare använder du ögon och fingrar, syn och känsel. Det är viktiga hjälpmedel när man mönstrar lamm. Det är viktigt att träna förmågan och det är viktigt att så att säga stämma instrumenten tillsammans med andra mönstrare. Målet är att kommande mönstringar blir så likformiga som möjligt, uppgifter som gårdsmönstraren anger registreras i Elitlamm och påverkar så många djurs avelsvärden!

Alla rekommenderade gårdsmönstrare är välkomna att anmäla sig. Gårdsmönstrare med mångårig erfarenhet av att mönstra och som önskar att delta på sambedömning är välkomna att höra av sig med intresseanmälan. Möjlighet att delta erbjuds i mån av plats.

Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer för arrangemang gäller även i år.

SAMBEDÖMNING FÖR REK. GÅRDSMÖNSTRARE ÅR 2021

Lördag den 31 juli
Sambedömning hos Håkan och Tina Blidberg Applaröds Gård, Ödsmål
Träffen leds av riksdomare Håkan Blidberg (tel: 073-932 04 51)
Tider: Samling klockan 12.30, pågår ca 4 timmar.

Söndag den 1 augusti
Sambedömning hos Anna Törnfelt, Olljavs Gård, Ljugarn på Gotland (tel: 073-707 29 45)
Träffen leds av riksdomare Maria Ericsson, Skinnarve (tel: 073-719 37 35)
Tider: Samling klockan 17.30, pågår ca 4 timmar.

Anmälan: Minst 8 deltagare för att sambedömningen ska genomföras.
Anmälan till förbundssekreterare per epost: sekreterare@faravelsforbundet.com
Vi behöver ha din anmälan SENAST DEN 24 JULI, men gärna tidigare. Vid anmälan får du bekräftelse via mail. Vänta inte med anmälan, begränsat antal platser.
Kostnad: 600 kr ex moms/ person, faktureras av SF ange faktureringsadress.

Tänk på att
Ta på dig rena skor och rena kläder.
Ta med egen matsäck.
Ta med egen penna, något att skriva på samt gärna ett hårt underlag att ha under pappret.

Inbjudan som pdf

Bilden är från en sambedömningskurs i Sätersborg 2018. Dagen började med att alla samlades kring ett antal lammskinn, därefter gick man över till att mönstra levande lamm. Foto Gudrun Haglund-Eriksson