27 jan 2023

Skyddad: Ses vi på tisdag?

Detta innehåll är lösenordsskyddat. För att se det, ange ditt lösenord nedan:

27 jan 2023

Svenska myndigheter tveksamma till virtuella stängsel

I gårdagens Lantbruksnytt fick vi höra positiva tongångar från forskare kring de försök som gjorts i Sverige med virtuella stängsel. Studierna som gjorts både på får och nötkreatur pekar på stora fördelar med en ökad djurvälfärd till följd. Trots detta tror man nu inte att systemen kommer att bli tillåtna i Sverige, åtminstone inte de närmsta åren.

Se inslaget här.

27 jan 2023

Hur skaffar du dig kunskap om bete?

EU-projektet Grazing4AgroEcology gör en studie för att bättre förstå hur aktuell information om betesskötsel bäst kan nå bönder med betesdjur och andra intresserade. Fyll gärna i frågeformuläret angående vilka kommunikationsverktyg du använder för att skaffa dig kunskap om bete.

Svara på enkäten här

Deltagande i studien är anonymt. Frågorna tar cirka 8 minuter att besvara. Svaren kommer att bearbetas och tolkas för vetenskapliga ändamål. Sista svarsdag är 3 februari. Läs mer om projektet nedan.

Om du har några frågor om studien eller om de uppgifter vi behöver, vänligen kontakta Nilla Nilsdotter-Linde, nilla.nilsdotter-linde@slu.se eller Linda af Geijersstam, linda.af.geijersstam@gmail.com.

Grazing4AgroEcology-teamet tackar dig som deltar i denna undersökning!

Om Grazing4AgroEcology (G4AE)

Grazing4AgroEcology (G4AE) är ett EU-finansierat projekt för att stödja lantbrukare i betesbaserad djurhållning. G4AE kommer att pågå i tre och ett halvt år (september 2022–februari 2026) med deltagare från åtta EU-länder. I projektet tar vi fram goda exempel som förmedlas med faktablad, nyhetsbrev, videos m.m. Olika grupper av lantbrukare och branschfolk får möjlighet att delta i nätverkande och utbyte nationellt och internationellt samt ta del av expertmöten, seminarier, webinarier och läromedel. Centralt i projektet för svensk del är femton utvalda samarbetsgårdar (partner farms) som representerar hela Sverige samt olika produktionsinriktningar och intresseområden. Unga lantbrukare är en viktig målgrupp för projektet. En utvald grupp kommer att få möjlighet att delta i diskussionsmöten om bete och att vara med på expertmöten utomlands. Vill du vara med och forma framtidens livsmedelsproduktion inom ramen för detta projekt kan du kontakta våra nationella partners inom Sveriges lantbruksuniversitet eller Svenska Vallföreningen.

Foto Jonas Karlsson

26 jan 2023

Läget på världsmarknaden och i Sverige

Saxat om får- och getkött ur Information från kommittémöte för animalieprodukter den 19 januari 2023 samt ur Jordbruksstatistisk sammanställning 2022 från Jordbruksverket.

Under januari–oktober 2022 minskade slakten av får och lamm med 0,7 procent jämfört med motsvarande period 2021. Den största produktionsminskningen har skett i Frankrike och Grekland. I Rumänien och Irland har slakten ökat. Slakten av get ökade med 3,0 procent under samma period. Rumänien och Spanien står för den största produktionsökningen.

Priser

Det genomsnittliga EU-priset på tunga lamm (över 13 kg), den kategori Sverige rapporterar priser för, har gått ner 3 procent den senaste månaden. Vecka 2 var det genomsnittliga priset 724,6 euro/100 kg. Priset är 2 procent högre än det för motsvarande vecka 2022. Det genomsnittliga priset på lätta lamm var 693,7 euro/100 kg. Det är 8 procent högre än motsvarande vecka 2021.

De senaste månaderna har priserna i Nya Zeeland, Australien och Uruguay gått ner. Priserna i Australien och Nya Zeeland ligger runt 450 euro/100 kg medan priset i Uruguay ligger runt 500 euro/100 kg.

Import till EU av får- och getkött samt levande djur

Importen till EU av får- och getkött samt levande djur ökade med 31 procent till 69 300 ton slaktviktsekvivalenter under januari – oktober 2022 jämfört med motsvarande period 2021. Värdet på importen ökade med 75 procent till 602 miljoner euro. Drygt 80 procent av importen kom från Nya Zeeland. Statistik för Storbritannien ingår inte i siffrorna.

Export från EU av får- och getkött samt levande djur

Exporten från EU av får- och getkött samt levande djur minskade med 5 procent till 72 200 ton under januari–oktober 2022 jämfört med motsvarande period 2021. Värdet på exporten ökade med 15 procent till 518 miljoner euro. Jordanien och Saudiarabien var de största mottagarländerna för EU:s export. Statistik för Storbritannien ingår inte i siffrorna.

Under januari–oktober 2022 var nettoexporten från EU 2 900 ton. Sett till värde visade handelsbalansen ett underskott på 84 miljoner euro.

Under januari–oktober exporterade EU 16 000 ton till Storbritannien. Importen från Storbritannien var 67 100 ton.

Sverige

I Jordbruksstatistisk sammanställning 2022 från Jordbruksverket kan vi läsa att vi i Sverige haft en ökning av tackor, lamm och baggar i Sverige under det senaste året.

En besättningsstorlek mellan 10 och 24 får var vanligast år 2021. Störst del av alla tackor och baggar, 55 %, fanns däremot i besättningar som hade 50 djur eller fler. Totalt fanns drygt 520 000 lamm, tackor och baggar i Sverige 2021 och det är en ökning med drygt 4 % sedan samma tid föregående år.

Totalt slaktades knappt 196 000 lamm under året och slaktad kvantitet uppgick till 3 800 ton. Antalet tackor och baggar som slaktades uppgick till ungefär 31 000 vilket motsvarade en slaktad kvantitet om drygt 900 ton. Den totala slaktade kvantiteten för får och lamm minskade med 3 % under 2021 jämfört med 2020. Under 2021 uppgick den ekologiska får- och lammslakten till 19,5 % av den totala slakten av får och lamm.

23 jan 2023

Kött kan lagras länge

Källa Lantbruksnytt
Lagrat kött utgör inga ytterligare risker jämfört med färskt kött om det lagras under kontrollerade förhållanden, konstaterade EFSA:s experter i ett vetenskapligt yttrande som släpptes i veckan.

Köttets åldrande är en process under vilken mikrober och enzymer verkar på köttet för att bryta ner bindväven och därigenom möra köttet och ge det en rikare smak. Detta kan göras genom två huvudsakliga metoder: våt åldring och torr åldring. Våtlagring används för nötkött, fläsk och lamm som förvaras och kyls i vakuumförpackning, medan torrlagrat nötkött kyls utan förpackning vilket resulterar i en torr yta som skärs av innan beredning.

– Åldrat kött har ökat i popularitet de senaste åren bland livsmedelsindustrin och restauranger men fram till nu har det saknats kunskap om dess säkerhet. EFSA:s råd bidrar till att fylla denna lucka och ger en solid vetenskaplig grund för livsmedelsföretagare att producera lagrat kött som är säkert, säger ordföranden för EFSA:s panel för biologiska faror, Prof Kostas Koutsoumanis.

Det finns inga ytterligare risker inblandade förutsatt att den specifika kombinationen av tid och temperatur som identifierats i det vetenskapliga yttrandet observeras under åldringsprocessen, säger EFSA:s experter. Till exempel kan torrlagrat nötkött anses vara lika säkert som färskt nötkött om det lagras i upp till 35 dagar vid en temperatur på 3°C eller lägre.

Läs hela artikeln.

20 jan 2023

Skyddad: Lammen och lönsamheten

Detta innehåll är lösenordsskyddat. För att se det, ange ditt lösenord nedan:

18 jan 2023

FÅR the Power

FÅRfest i Kil 2023
Torsdag 2 mars till lördag 4 mars 2023

Äntligen är det dags igen för FÅRfest i Kil! Temat för årets FÅRfest är FÅR the Power.

SF kommer att delta. Det vore kul att ses där!

Läs mer på Fårfest i Kils hemsida.

Foto Einar de Wit

17 jan 2023

HKScan har utsett Årets leverantörer och djurtransportör 2022

Utmärkt djuromsorg, lyhördhet för marknadens behov och långsiktigt utvecklingstänk är den gemensamma nämnaren för Årets leverantörer och djurtransportör 2022, som utsetts av HKScans Inköpsavdelning.

Årets Leverantör Lamm 2022

Gustaf och Ebba Wedén, Öja gård, Stora Sundby, Eskilstuna

Öja gård har en mycket fin lammproduktion med bra djur och två producenter som är lyhörda och vars arbete genomsyras av stor omsorg och noggrannhet. De har ett fantastiskt driv och spännande planer för framtiden. Under de senaste åren har man lagt ned stort arbete på ombyggnation av ladugården för att förbättra miljön och ventilationen för tackorna, men också för att skapa förutsättningar för effektivare utfodring och enklare hantering av djuren.

Gården har 250 tackor av renrasiga Finull samt korsningar Finull/Dorset och Finull/Dorper. Under januari föds ca 350 lamm. Gustaf och Ebba följer lammens utveckling noga och tar slaktbeslut med stöd av data som är insamlat under flera år. Utöver lammproduktionen har man sedan 2012 även vattenbufflar på gården. Deras buffelmozzarella har serverats av flera av Sveriges främsta kockar. Förutom lammverksamheten brukar gården ca 200 hektar åker och odlar höstvete, korn och vall. 100 hektar skog hör också till verksamheten.

Årets Djurtransportör 2022

Robin Kindberg Transport AB, Pålsboda

Robin Kindberg är relativt ny som egen företagare i branschen och mycket uppskattad för sin punktlighet, flexibilitet och stora fokus på både djuromsorg och kundbemötande.

Åkeriet är inriktat på slakt- och livdjurstransporter av nöt- och lamm. Årligen transporteras ca 5 000 boskap och 3 000 lamm till slakt samt 2 500 livdjur. Företaget har två djurbilar och en till person anställd utöver Robin själv.

Grattis!

Läs mer på HKScans hemsida.

13 jan 2023

Skyddad: Oxveckor

Detta innehåll är lösenordsskyddat. För att se det, ange ditt lösenord nedan:

13 jan 2023

Avslutning av Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm

Den 8 december sammanfattades arbetet inom Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm via en digital köttdag.

Inom Handlingsplanerna har vi, sedan 2019, jobbat mot 48 st delmål genom att genomföra 123 st åtgärder. Visionen har varit att kött från Sverige ska vara en del av världens hållbarhet. För att lyckas har vi haft fokus på tre olika målområden, klimat & kretslopp, foodservice och rätt sortering & köttkvalitet.

Missade du eventet? Du kan du se föredragen i efterhand via Svenska Köttföretagens Youtube-kanal:
Förmiddagens föreläsningar

Eftermiddagens föreläsningar

12 jan 2023

Vill du lämna synpunkter på de nya nordiska näringsrekommendationerna?

På måndag den 16 januari 2023 är det deadline att skicka in sina synpunkter på NNRs andra bakgrundspapper om hållbarhet. Ta gärna chansen att göra det! Svenskt Kött som grundligt har satt sig in i frågan förklarar här varför.

Kommittén och experterna som är ansvariga för att ta fram nya nordiska näringsrekommendationer, NNR2022, som än mer ska ta hänsyn till miljömässig hållbarhet, värdesätter inte svensk matproduktion. I de förslag som har presenterats hittills spelar det ingen roll om köttet vi äter kommer från Sverige eller är importerat. Oavsett köttets ursprung så måste både konsumtionen och produktionen minska, skriver författarna till det senaste bakgrundspappret om miljömässig hållbarhet för Norden och Baltikum.

NNR2022 kommer direkt att påverka den mat som serveras i de offentliga köken, som skolor och inom äldreomsorgen, men också våra nationella kostråd - och därmed både den mat som konsumeras och produceras i Sverige. Det är därför viktigt att så många som möjligt känner till att processen pågår.

Författarna till bakgrundspappret skriver vidare att en minskad köttproduktion i Sverige skulle kunna öka markerna som kan användas till att odla mat till människor. Vi vill understryka att det inte är så enkelt. Den absoluta merparten av fodret som odlas i Sverige är gräs (vall). Vallen odlas till största delen på de jordar där det inte går att odla annat än gräs på grund av jordens beskaffenhet. Sådan jord har vi mycket av i Sverige och den marken kan inte användas till att odla mat till människor. Ni hittar mer information om svensk markanvändning på Svenskt Kötts hemsida.

Det är också viktigt att påpeka att NNRs författare använder sig av global statistik för att analysera regional matproduktion. Vi vill i stället uppmuntra författarna att använda sig av nordisk och baltisk statisk för att ge en rättvisande bild.

Länkar

NNRs andra hållbarhetspapper finns att läsa här

Skicka in dina synpunkter om NNRs bakgrundspapper om hållbarhet här

Foto Thomas Eriksson

12 jan 2023

Elitlammkurser på gång

Fokus på Stalljournalen i Elitlamm

Nu har du möjlighet att få en rejäl genomgång av hur journalföring i Elitlamms Stalljournal fungerar. Stalljournalen ingår i Elitlamm Avel & Produktion och Elitlamm Fritid, så du behöver ha något av dessa program. Kursen passar både för dig som ännu inte startat din journal eller för dig som startat journalen men vill ha mer kunskap om hur den fungerar. Observera att vi under kursen inte kan ta upp frågor som rör en enskild besättnings Stalljournal, utan där kontaktar du istället support@elitlamm.com för att få personlig hjälp.

  • Torsdagen den 9 februari kl. 19.30-20.30
  • Tisdagen den 14 februari kl. 19.30-20.30

Kom igång med Elitlamm Avel & Produktion

Här är kursen för dig som precis börjat med Avel & Produktion och vill lära dig grunderna. Kursen passar även för dig som ännu inte använder Elitlamm, men är nyfiken. Om du idag använder Elitlamm AvelMini, men är intresserad av ett större program så passa på att gå den här kursen.

  • Torsdagen den 9 mars kl. 19.30-20.30
  • Tisdagen den 14 mars kl. 19.30-20.30

Välkomna! Man anmäler sig här.

Kurserna arrangeras av Svenska Fåravelsförbundet och Elitlamm i samarbete med Glada Fåret.

Bilden visar vår kursledare Titti Strömne från Glada Fåret och linslusen 14023 Holly.

PS. Kurser med fokus på avel och avelsvärden kommer tillbaka i augusti i år. Hösten 2022 provade vi att ha kurs med inriktning på Djurhälsa i Elitlamm men eftersom alla intresserade inte hade möjlighet att delta så kan man hålla utkik efter en ny kurs med samma tema under 2023.

12 jan 2023

Nu lyfter Jönköpings län tackaköttet!

Välkommen till en serie träffar med sikte på att förbättra och lyfta fram tackaköttets kvalitet.

Under vintern och våren 2023 erbjuds inspirationsföreläsningar och kurser om köttkvalitet, uppfödning, slaktmognadsbedömning och ekonomi. I november 2023 arrangeras ett utvecklingsmöte där du som producent kan ta med en egen köttbit från tacka för bedömning.

Du anmäler dig till kurserna i kalendern på Länsstyrelsens webb. Du kan välja att gå på alla träffarna eller välja ut enstaka. Kurserna riktar sig till dig som vill få ut mer av det tackakött du producerar. Har du frågor om aktiviteterna, välkommen att kontakta Anna
Engstedt på e-post anna.engstedt@lansstyrelsen.se eller telefon 070-662 80 51.

Träffarna arrangeras inom ramen för den regionala livsmedelsstrategin där Länsstyrelsen,
Hushållningssällskapet, LRF, Region Jönköpings län och Vi kan mat samarbetar.

En kväll med fokus på tackakött
Tisdagen den 24 januari klockan 17.30 - 20.30, Träcentrum i Nässjö.

Köttkvalitet - vad är det och hur påverkar man den?
Onsdagen den 8 februari klockan 19.00 - 20.30, digitalt

Slaktmognadsbedömning av tackor
Tisdagen den 21 februari klockan 14.00 - 17.00, hos Mats Karlsson,
Svanaholm, Bredaryd

Räkna på din produktion och försäljning
Måndagen den 27 februari klockan 18.00-20.00, digitalt
och onsdagen den 8 mars klockan 17.00-21.00, Tallnäs stiftsgård

Utvecklingsmöte tackakött, Exceptionell Råvara
I höst – datum inte spikat

Mer information om respektive träff i inbjudan (pdf).

Foto Lst Jönköpings län

11 jan 2023

Uppdatering gällande gasbrandsvaccin

Goda nyheter vad gäller Miloxan – vaccin mot gasbrand.

Nu har en större omgång vaccin av märket Miloxan godkänts, och det väntas komma in en hel del 50 ml-förpackningar till apoteket i Trollhättan nästa vecka.

Det går alltså bra att kontakta oss för beställning av sådana redan nu så placeras ert recept i kö för utskick så snart leveransen är på plats. Den större förpackningen på 250 ml väntas komma till apoteket i slutet av januari. Önskar ni en eller flera sådana ber vi er återkomma då.

Just nu finns även en mindre mängd Heptavac P plus 50 ml tillgängligt.

Läs mer på Gård & Djurhälsans hemsida.

11 jan 2023

Välkommen till en digital medlemsträff: Vi preppar för SAM-ansökan 2023

Tisdag den 31 januari 2023 kl. 19-21

Det är dags för den andra digitala medlemsträffen i en serie på tre, som alla handlar om ekonomi. Vid den här träffen kommer vi att få information om nya regler i den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) inför perioden 2023-2027.

Hur agerar vi på bästa sätt som fårföretagare, vilka förändringar påverkar oss särskilt i den verksamhet vi bedriver, och vilka nya, befintliga eller förändrade ersättningar finns möjlighet att söka under kommande CAP-period? Detta och mycket annat i CAP diskuterar vi tillsammans.

Innehåll

  • Sofia Björnsson, näringspolitisk expert på LRF, berättar om nyheterna kring gårdsstöd, de nya grundvillkoren (nytt namn på tvärvillkor), ettåriga miljöersättningar, stödrätter och annat som är nytt och påverkar oss i vår verksamhet.
  • Anna Törnfelt, rådgivare på HS Gotland/Gimrarna, berättar om hur förändringarna kan påverka hur vi gör våra SAM-ansökningar. Anna berättar också om nyheter kring investeringsstöd, stödet för unga och startstödet.
  • Birgit Fag, rådgivare på HS Jönköping/Gimrarna berättar för oss om de djurbaserade ersättningarnas förändringar; fårpengen, kompensationsstödet, ekoersättningen och ersättningen för hotade husdjursraser.

Anna Törnfelt är vår modererator och kommer att lotsa oss igenom ett intressant program.

Anmälan

Anmälan via epost till hemsidan@faravelsforbundet.com senast den 30 januari.

Genom anmälan godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter, läs vår information om GDPR.

Träffen är kostnadsfri, öppen för SFs medlemmar och hålls via Microsofts digitala konferenslösning Teams. För att delta behöver man en dator, surfplatta eller smart telefon. Man behöver inte ladda ladda ner något program om man använder dator, men vi rekommenderar att man ändå gör det för smidigare och bättre funktion. På telefon och platta använder man appen Teams. Både desktop-programmet och appen är gratis.

Varmt välkomna!

Foto Gudrun Haglund Eriksson