28 sep 2021

Baggauktionen 11 september 2021

Lammproducenterna tackar alla inblandade och sammanfattar årets baggauktion för köttrasbaggar, som gick av stapeln 11 september 2021.

Av de 30 auktionsdjuren blev 20 sålda och 10 blev osålda.
Högsta pris 33 000 kr betalades för katalog nr: 20 Helander Texel You.
Medelpris för de sålda baggarna blev 9175 kr.
Det såldes baggar för 257 000 kr och totalt lades 303 bud av 37 olika personer.
Efter att baggarna lades ut på Boskapstorgets auktionssida var 1200 personer inne och kollade. Under själva auktionen, mellan klockan 14 och 16, var mellan 125 och 160 personer inne hela tiden.
Det var besökare från 10 olika länder, däribland Spanien, Finland, Danmark, Polen, Norge, Kina och USA.
Om man är nyfiken kan man läsa mer om avsluten på vår historiksida.

Tack till KLS Ugglarps och HKScan som sponsrade sina leverantörers baggköp. KLS med 1000 kr för en bagge och Scan 500 kr för max 2 baggar.

Årets auktion var som ni redan vet helt digital. Vi kan bara sia om nästa års event, men hoppas givetvis att det då kommer att kunna bli en fysisk auktion eller kanske mest troligt blir det en kombinerad digital och fysisk. Vi återkommer angående detta i sinom tid.

Vi vill tacka alla säljare, köpare och andra intressenter som gemensamt med Boskapstorget och oss i Lammproducenterna genomförde årets digitala event. Tack för i år och väl mött igen nästa år!
Baggauktionskommittén/Lammproducenterna

Rekordbaggen Helanders You. Foto Sophie Helander

24 sep 2021

Skyddad: Får för nybörjare

Detta innehåll är lösenordsskyddat. För att se det, ange ditt lösenord nedan:

23 sep 2021

#21 Fårpodden: Starta med får del 3, dina första får

Du har bestämt dig för att skaffa får! Just för dig har vi gjort ett program som handlar om hur man förbereder sig och får en bra start med friska djur.

 • Hur förbereder man sig? Titti och Einar går igenom allt du behöver veta.
 • Att börja med friska får är det viktigaste. Det finns väldigt gott om friska får, så köp inte in Maedi-Visna, resistenta parasiter eller fotröta. Emelie Larsdotter och Titti hjälper dig med frågebatteriet när du ska ringa på annonsen, vad du ska titta på när du ser djuren första gången och hur du gör när djuren kommer hem till gården.

Välkommen till Fårpodden!

https://soundcloud.com/user-690359912/21-farpodden-starta-med-far-del-3-dina-forsta-far

Länkar
Att skaffa får – check-listan med mera
Hälsodeklaration vid livdjursköp
Jordbruksverkets information om får
Inköps- och besöksrekommendationer för fårbesättningar (karantänsråd mm)
Ersättning för extra djuromsorg för får 2021
Fårpodden #4
Fårpodden #20

För att beställa zinksulfat till klövbad, ring Svenska Köttföretagen på 010-130 89 32 eller 010-130 89 30.

Tittis lista: Skaffa får i åtta punkter

1) Välj produktionsform
2) Teckna slaktkontrakt
3) Hitta rätt djur

Rasföreningar
Marknadsplatsen (Elitlamm)
4) Ordna stängsel
Fårpodden #14
5) Ordna fårstall eller ligghall
6) Registrera anläggning för djur länk och skaffa stalljournal

Journalföring och märkning av får
Jordbruksverkets förflyttningsregister för får
Elitlamm
7) Skaffa foder och strö
8) Hämta djuren!

Kontakter som är bra att ha:
Fårklippare
Distriktsveterinärerna
Gård & Djurhälsan
Rådgivning finns t ex via Gimrarna, Hushållningssällskapet, VÄXA
Maskinstation
Kontaktperson på slakteriet
Mentor
Lokala fårföreningar (menyvalen Lokalföreningar)

Tittis råd till nystartare

 • Börja gärna med befintliga tillgångar
 • Lär dig om får i teori och praktik
 • Köp in bra djurmaterial!
 • Investera lite och klokt till en början
 • Anpassa produktionsform efter intresse och gårdens förutsättningar
 • Titta på hur andra gjort och våga fråga
 • En mentor är guld värd
 • Åk på studiebesök
 • Tänk på arbetsmiljön
 • Ignorera inte administrationen och det nödvändiga pappersarbetet

Lycka till med fåren och välkommen i gänget!

Kontakta gärna Fårpoddens redaktion, hälsar AnnaEinar och Titti.

Fårpodden finns på SoundcloudiTunes, Acast och andra ställen där poddar finns.

23 sep 2021

En mångfald av eldar över hela Europa i manifestation mot rovdjursproblematiken

Den 17 september anordnades årets Rovdjursvaka. Det var aldrig tänkt att detta skulle bli ett årligt återkommande arrangemang, men eftersom utvecklingen på rovdjursfronten stadigt går åt fel håll kände vi oss tvingade att genomföra detta arrangemang i år igen. Einar de Wit sammanfattar Rovdjursvaka 2021.

Men i år var vi inte ensamma! Tidigare har rovdjursmanifestationer genomförts i många länder, problem med rovdjur finns på många platser. Men i år genomfördes en gemensam manifestation i många länder samtidigt. Djurägarorganisationer i sammanlagt fjorton länder tände eldar för att visa det desperata läget som många känner att man befinner sig i.

Internationell solidaritet

Det brann i Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Schweiz, Österrike, Italien, Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien. Det finns ingen samlad statistik på hur många platser eller människor som medverkade, men bara i Tyskland brann det på drygt 200 platser. I vår egen vaka som samlades i facebookgruppen ”Rovdjursvaka 2021” lades det ut bilder från närmare 40 olika platser i landet.

Det var allt från två till tjugo personer samlade på de olika svenska vakorna. Den största vakan i Schweiz samlade över 350 personer. I Frankrike, som har stor tradition av demonstrationer mot makthavarna, samlades 15 000–20 000 personer i en demonstration för landsbygdens och jaktens rättigheter i staden Landes i den södra delen av landet.

Information

Fåravelsförbundet hade samlat ihop ett digert material på hemsidan för alla arrangörer. Det var fakta och information om rovdjursläget, rovdjursavvisande stängsel och allt annat som arrangörer kunde visa upp för media och andra intresserade. Om inget väsentligt händer efter detta kan politikerna i alla fall inte skylla på informationsbrist!

Foto Anders Edbro

Utspel från LRF och Jägarförbundet

Rovdjursdebatten förs på många fronter just nu. Bara någon vecka innan rovdjursvakan kom Jägarförbundet och LRF ut med en uppmaning om att vargstammen omedelbart måste minska med minst 100 individer. Bakgrunden är följande:

 • 2013 beslutade riksdagen om en miniminivå om 170–270 svenska vargar.
 • Senare har Naturvårdsverket ändrat miniminivån till 300 vargar.
 • Idag utgörs den svenska vargstammen av minst 395 djur.

Kravet på en minskning av vargstammen med 100 individer grundar sig i att Sverige kan förlora sitt självbestämmande över vargförvaltningen om stammen växer sig för stor. Det hänger samman med att domstolar menat att ett medlemsland i EU inte procentuellt får göra för stora uttag i stammen av en strikt skyddad art. Om Sverige låter vargstammen växa ytterligare kan vi fastna med betydligt fler vargar än den lägsta nivå som riksdagen beslutade.

Dessa krav är desamma som Fåravelsförbundet driver. Fåravelsförbundet ställer sig bakom kraven som LRF och Jägarförbundet framför. Även Kennelklubben, Svenska Samers Riksförbund och Föreningen Sveriges Jägare har ställt sig bakom uttalandet.

Vi fortsätter!

Vargdebatten fortsätter alltså. Ibland kan man undra om en stillsam manifestation verkligen kan göra skillnad. Men det är viktigt att vi håller frågan levande. Om fårnäringen ska ha en framtid i Sverige, och Europa; måste vi fortsätta att visa allmänhet och beslutsfattare hur vår verklighet ser ut. I ett demokratiskt samhälle så är det majoriteten som avgör, och vi måste se till att viktiga beslut tas med rätt faktaunderlag!

Rovdjursvaka Orremåla gård i Kisa, förstärkt med kommunal- och riksdagsledamöter från KD, M, MP & S. Foto Björn Johansson

Sörmlands Fåravelsförening vakade på Ekeby Gård i Eskilstuna. 12 personer och 150 tackor. Anders Lindell var med och berättade vad som händer både i Europa och här. Tidningen Sörmlandsbygden var med hela kvällen och Radio Sörmland var på gården redan på morgonen och gjorde ett kort inslag. Foto Karin Ericson

Översta bilden från vakan på Orremåla Gård. Foto Sätersborg

23 sep 2021

Ska vi skippa köttet och källsortera?

Tänkvärd krönika av Isabel Moretti. Isabel är VD på Svenskt Kött sedan 2019. Hon är utbildad mark/växtagronom och biolog med rötter i Värmland och Brasilien. Global i hjärtat och global i tanken men med fötterna i myllan.

Hur ska vi nå klimatmålet 1 ton koldioxidekvivalenter per person och år, och vem ska man lyssna på?

Läs här: Ska vi skippa köttet och källsortera?

23 sep 2021

Jonas Karlsson

Jag bor i norra Östergötland i Finspångs kommun. Jag är ingen globetrotter precis. Har i princip bott inom en radie av 3 mil hela mitt liv. Så när Tomas och Titti i sin motion på stämman vill att vi skall blicka utomlands känns det otäckt för mig. Fram till 2017 hade jag ett heltids-jobb på SSAB i Finspång, men nu är jag bonde på heltid. Min fru och jag äger en liten gård på 14 hektar själva. Sedan arrenderar vi till ca 190 hektar. 40 h är naturbete och resten åker, som slättbönderna nog skulle kalla naturbete. Vi kallar allt för Sätersborg och både åker och djur är kravcertifierade.

Mitt djur-intresse är medfött och jag har alltid haft djur. Mitt första får köpte jag av en granne när jag var 9 år. Nu har vi 210 Gotlands- och 40 Leicester-tackor. Vi har också dikor, runt 40 st. 100 nöt med ungdjuren. 1987 köptes dom första Gotlansfåren in och -12 kom Leicester-fåren in i stället för köttkorsningar och finull. Vi åker på lite marknader och har en liten gårdsbutik där vi säljer våra skinn.

Frågor som engagerar mig är avel, skinn och rovdjurs/viltfrågor då vi bor i ett vargrevir med mycket dovhjort och vildsvin.

22 sep 2021

Digital träff för nya djurägarseminörer

Onsdag 29/9 kl. 19.00-20.30 har ni som ska seminera får för första gången i höst chansen att ställa frågor och diskutera egensemin med Magnus Håård och Anna Törnfelt.

Anmälan via semin@faravelsforbundet.com senast 29/9 kl. 12.00. Mötet hålls i Teams och länken skickas ut under eftermiddagen den 29e.

Välkomna!

Foto Elof Nilsson

22 sep 2021

Marie-Louise Blanksvärd Andersson

Vid årsmötet 2021 blev jag invald i styrelsen att efterträda Claudia Dillmann som ull- och skinnansvarig i Svenska Fåravelsförbundet. Mitt uppdrag i styrelsen är att fortsätta driva frågor om ull och skinn, hur vi kan fortsätta att öka mervärdet från denna resurs och hitta gemensamma lösningar som ska gynna alla aktörer.

Jag är en inbiten norrbottning, bosatt i en by utanför Kalix där jag har en liten besättning med får av ”gott och blandat-ras” d.v.s korsningsfår där jag vill ha både bra kropp och ull. Min stora passion är framför allt ull, hantverk, odling och design och jag håller på att starta upp ett mindre kardverk på gården för att kunna förädla ullen ytterligare.

Som utbildad pedagog arbetar jag till vardags vid Kalix folkhögskola där jag är kursansvarig, IKT-pedagog och lärare på Hantverkskursen, där de gamla kulturhistoriska textila teknikerna och bevarandet av resurser ligger i fokus. Genom arbetet som IKT-pedagog är jag med och utvecklar användningen av många nya digitala lösningar vilket är ett intressant och givande arbete med många utvecklingspotentialer.

En framtidsvision och någonting som jag gärna vill arbeta med, är att tillsammans hitta lösningar för de logistiska utmaningarna och på så sätt kunna öka tillvaratagandet av fårnäringens alla resurser och göra dom inkomstbringande. I arbetet för Fåravelsförbundet hoppas jag även att kunna bidra med perspektiv även från Sveriges norra delar och inland då vi alla har gemensamma intentioner men stöter på olika utmaningar i vårt avlånga land.

22 sep 2021

Interpellationsdebatt om vargstammens storlek och vargangrepp

Igår, den 22 september, hölls en interpellationsdebatt i riksdagen om vargangrepp och vargstammen. Alexandra Anstrells (M) hade ställt en fråga om behovet av att minska vargstammen, och Sten Bergheden (M) en fråga om vargens hot mot djurproduktionen och den biologiska mångfalden.

Se debatten här.

21 sep 2021

Baltic Wool Conference utvecklar svensk ullnäring

Pressmeddelande från Baltic Wool Conference
Nu stärker vi den svenska ullnäringen med mötesplatsen Baltic Wool för ullföretagare, entreprenörer och innovatörer från länderna runt Östersjön. Den 7-8 oktober genomförs konferensen digitalt för andra året i rad, från Gotland. Nytt för i år är mer utrymme för nätverkande och möten samt fysiska och digitala studiebesök på Gotland under lördagen 9 oktober. Sista anmälningsdag är 27 oktober.

Syftet med konferensen är att stärka erfarenhets- och kunskapsutbyte och bidra till en hållbar företagsutveckling inom ullnäringen. Arrangörer är Gotland Grönt Centrum i samarbete med den statliga Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) och Region Gotland. Gotland är en självklar mötesplats mitt i Östersjön med stor utvecklingspotential inom ullnäringen. Här finns cirka 60 000 får och lamm, ull och en ullindustri på uppgång med ulltvätteri, spinnerier, andra ullförädlande företag och många designers.

Annkristin Hult är nationell utvecklare på NFH och initiativtagare till konferensen. Hon ser att allt fler välkända modeföretag intresserar sig för svensk ull i sina kollektioner och intresse för hållbarhet, spårbarhet och lokal produktion ökar. Runt Östersjön finns kompetens, kunskap och utvecklingsmöjligheter:

– Sverige är ett litet ull-land med stora möjligheter. Med ett starkare nätverk kan vi utveckla en mer lokal ullnäringsindustri och få fart på marknaden genom samarbetet runt Östersjön, men även inom hela Europa, säger Annkristin Hult.

Temat 2021 är ”Collaboration is Key” för att ytterligare stärka samarbeten för innovation, forskning och hållbar affärsutveckling inom ullnäringens framtida utveckling. En inventering pågår i ett särskilt projekt för att synliggöra fler ullförädlingsföretag i området.

–  Baltic Wool Business är en digital plats där företag på ett enkelt sätt ska kunna hitta olika ullförädlingsföretag för att underlätta samarbeten över gränserna, säger Fia Söderberg, projektledare. Det finns en hel del industri i länderna kring Östersjön men de kan vara svåra att hitta. Därför är inventeringen som pågår i projektet Baltic Wool Cooperation av stor betydelse.

De deltagande föreläsarna kommer från Norge, Belgien, Australien, Nya Zealand, Polen, Estland och Sverige med Dalena White, generalsekreterare i IWTO (International Wool Textile Organisation) som en av huvudtalarna. Upplägget är korta inspirerande föredrag under förmiddagarna och möten och diskussioner i olika teman och digitalt mingel efter lunch. Lördagen 9 oktober är det studiebesök på Gotland för de som kan resa till Gotland hos Stenkyrka ullspinneri, tvätteriet Ullkontoret, Gisslause lammgård och föredrag av Erika Åberg, författare och designer. Studiebesöken sänds delvis live för alla konferensens deltagare i en onlineportal.

Mer information
Annkristin Hult, initiativtagare och arrangör, Nämnden för hemslöjdsfrågor
E-post: annkristin.hult@nfh.se, Telefon: 0722-19 70 64
www.nfh.se

Fia Söderberg, projektledare Baltic Wool Conference, Gotland Grönt Centrum AB
E-post: fia.soderberg@grontcentrum.se, Telefon 0733502239

Läs programmet i sin helhet och presentation av talare på www.balticwoolconference.com

Podden Landet om Svensk ull 2021-09-15

20 sep 2021

Lyssningstips

20 sep 2021

Företagsanalys, kompetensutveckling, ledarskap, generationsskifte

Projektet ”Mer mat – fler jobb” har mycket på matnyttigt på gång.

De erbjuder utbildningar som riktar sig till företagare inom livsmedelsproduktion och mathantverk. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden, ESF, och därför är priset på företagsanalys och utbildningar väldigt förmånliga. Medlemmar i Livsmedelsföretagen och LRF får dessutom ytterligare rabatt.

Läs mer på Mer mat - fler jobb.
Lista över aktuella kurser.

17 sep 2021

Skyddad: Ikväll vakar vi

Detta innehåll är lösenordsskyddat. För att se det, ange ditt lösenord nedan:

17 sep 2021

SF står bakom kravet att minska antalet vargar

 • 2013 beslutade riksdagen om en miniminivå om 170-270 svenska vargar
 • Senare har Naturvårdverket ändrat miniminivån till 300 djur
 • Den svenska vargstammen utgörs idag av ca 395 djur

En så starkt växande vargstam som vi nu har är en ohållbar situation för oss med betande tamdjur. Vi har sedan 2013 upprepat att de i riksdagen fattade besluten ska genomföras, och det upprepar vi även idag.

LRF och Svenska Jägareförbundet har gått ut med ett krav på minskning av den svenska vargstammen med ca 100 individer. De menar att Sverige kan förlora självbestämmandet om vargförvaltningen om stammen växer sig för stor. Det hänger samman med att domstolar menat att ett medlemsland i EU inte procentuellt får göra för stora uttag i stammen av en strikt skyddad art. Om Sverige låter vargstammen växa ytterligare kan vi fastna med betydligt fler vargar än den lägsta nivå som riksdagen beslutade.

Svenska Fåravelsförbundet står bakom de krav som LRF och Jägarförbundet framför. Deras beräkningar stämmer, stammen behöver minskas med 100 vargar.

Bilden: En så starkt växande vargstam som vi nu har är en ohållbar situation för oss med betande tamdjur. Foto Einar de Wit

16 sep 2021

#20 Fårpodden: Starta med får del 2, välja ras och hitta livdjur

Vi följer upp vår mest lyssnade podd, avsnitt 4 om att starta får, med två nya avsnitt för er som går i skaffa får-tankar. Detta avsnitt handlar om att välja ras och hur man hittar sina drömmars får.

 • Einar och Birgit Fag diskuterar vad som skiljer olika typer av får från varandra, beskriver våra vanligaste fårraser och vilka för- och nackdelar olika raser har. En översiktsguide för dig som är nyfiken på får, men ännu inte valt ras.
 • Anna frågar Jonas Karlsson hur man hittar bra livdjur och vi får många bra tips.

Välkommen till Fårpodden!

https://soundcloud.com/user-690359912/20-farpodden-att-starta-med-far-del-2

Länkar
Fårpodden #4 Att starta med får
Fårraser i Sverige (lista med länk till rasföreningar)
Lokala fåravelsföreningar, se menyvalet Lokalföreningar
Elitlamm Marknadsplatsen
Att skaffa får – checklista (här finns de många länkar som omnämns)

Kontakta gärna Fårpoddens redaktion, hälsar AnnaEinar och Titti.

Fårpodden finns på SoundcloudiTunes, Acast och andra ställen där poddar finns.