22 sep 2021

Digital träff för nya djurägarseminörer

Onsdag 29/9 kl. 19.00-20.30 har ni som ska seminera får för första gången i höst chansen att ställa frågor och diskutera egensemin med Magnus Håård och Anna Törnfelt.

Anmälan via semin@faravelsforbundet.com senast 29/9 kl. 12.00. Mötet hålls i Teams och länken skickas ut under eftermiddagen den 29e.

Välkomna!

Foto Elof Nilsson

22 sep 2021

Marie-Louise Blanksvärd Andersson

Vid årsmötet 2021 blev jag invald i styrelsen att efterträda Claudia Dillmann som ull- och skinnansvarig i Svenska Fåravelsförbundet. Mitt uppdrag i styrelsen är att fortsätta driva frågor om ull och skinn, hur vi kan fortsätta att öka mervärdet från denna resurs och hitta gemensamma lösningar som ska gynna alla aktörer.

Jag är en inbiten norrbottning, bosatt i en by utanför Kalix där jag har en liten besättning med får av ”gott och blandat-ras” d.v.s korsningsfår där jag vill ha både bra kropp och ull. Min stora passion är framför allt ull, hantverk, odling och design och jag håller på att starta upp ett mindre kardverk på gården för att kunna förädla ullen ytterligare.

Som utbildad pedagog arbetar jag till vardags vid Kalix folkhögskola där jag är kursansvarig, IKT-pedagog och lärare på Hantverkskursen, där de gamla kulturhistoriska textila teknikerna och bevarandet av resurser ligger i fokus. Genom arbetet som IKT-pedagog är jag med och utvecklar användningen av många nya digitala lösningar vilket är ett intressant och givande arbete med många utvecklingspotentialer.

En framtidsvision och någonting som jag gärna vill arbeta med, är att tillsammans hitta lösningar för de logistiska utmaningarna och på så sätt kunna öka tillvaratagandet av fårnäringens alla resurser och göra dom inkomstbringande. I arbetet för Fåravelsförbundet hoppas jag även att kunna bidra med perspektiv även från Sveriges norra delar och inland då vi alla har gemensamma intentioner men stöter på olika utmaningar i vårt avlånga land.

22 sep 2021

Interpellationsdebatt om vargstammens storlek och vargangrepp

Igår, den 22 september, hölls en interpellationsdebatt i riksdagen om vargangrepp och vargstammen. Alexandra Anstrells (M) hade ställt en fråga om behovet av att minska vargstammen, och Sten Bergheden (M) en fråga om vargens hot mot djurproduktionen och den biologiska mångfalden.

Se debatten här.

21 sep 2021

Baltic Wool Conference utvecklar svensk ullnäring

Pressmeddelande från Baltic Wool Conference
Nu stärker vi den svenska ullnäringen med mötesplatsen Baltic Wool för ullföretagare, entreprenörer och innovatörer från länderna runt Östersjön. Den 7-8 oktober genomförs konferensen digitalt för andra året i rad, från Gotland. Nytt för i år är mer utrymme för nätverkande och möten samt fysiska och digitala studiebesök på Gotland under lördagen 9 oktober. Sista anmälningsdag är 27 oktober.

Syftet med konferensen är att stärka erfarenhets- och kunskapsutbyte och bidra till en hållbar företagsutveckling inom ullnäringen. Arrangörer är Gotland Grönt Centrum i samarbete med den statliga Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) och Region Gotland. Gotland är en självklar mötesplats mitt i Östersjön med stor utvecklingspotential inom ullnäringen. Här finns cirka 60 000 får och lamm, ull och en ullindustri på uppgång med ulltvätteri, spinnerier, andra ullförädlande företag och många designers.

Annkristin Hult är nationell utvecklare på NFH och initiativtagare till konferensen. Hon ser att allt fler välkända modeföretag intresserar sig för svensk ull i sina kollektioner och intresse för hållbarhet, spårbarhet och lokal produktion ökar. Runt Östersjön finns kompetens, kunskap och utvecklingsmöjligheter:

– Sverige är ett litet ull-land med stora möjligheter. Med ett starkare nätverk kan vi utveckla en mer lokal ullnäringsindustri och få fart på marknaden genom samarbetet runt Östersjön, men även inom hela Europa, säger Annkristin Hult.

Temat 2021 är ”Collaboration is Key” för att ytterligare stärka samarbeten för innovation, forskning och hållbar affärsutveckling inom ullnäringens framtida utveckling. En inventering pågår i ett särskilt projekt för att synliggöra fler ullförädlingsföretag i området.

–  Baltic Wool Business är en digital plats där företag på ett enkelt sätt ska kunna hitta olika ullförädlingsföretag för att underlätta samarbeten över gränserna, säger Fia Söderberg, projektledare. Det finns en hel del industri i länderna kring Östersjön men de kan vara svåra att hitta. Därför är inventeringen som pågår i projektet Baltic Wool Cooperation av stor betydelse.

De deltagande föreläsarna kommer från Norge, Belgien, Australien, Nya Zealand, Polen, Estland och Sverige med Dalena White, generalsekreterare i IWTO (International Wool Textile Organisation) som en av huvudtalarna. Upplägget är korta inspirerande föredrag under förmiddagarna och möten och diskussioner i olika teman och digitalt mingel efter lunch. Lördagen 9 oktober är det studiebesök på Gotland för de som kan resa till Gotland hos Stenkyrka ullspinneri, tvätteriet Ullkontoret, Gisslause lammgård och föredrag av Erika Åberg, författare och designer. Studiebesöken sänds delvis live för alla konferensens deltagare i en onlineportal.

Mer information
Annkristin Hult, initiativtagare och arrangör, Nämnden för hemslöjdsfrågor
E-post: annkristin.hult@nfh.se, Telefon: 0722-19 70 64
www.nfh.se

Fia Söderberg, projektledare Baltic Wool Conference, Gotland Grönt Centrum AB
E-post: fia.soderberg@grontcentrum.se, Telefon 0733502239

Läs programmet i sin helhet och presentation av talare på www.balticwoolconference.com

Podden Landet om Svensk ull 2021-09-15

20 sep 2021

Lyssningstips

20 sep 2021

Företagsanalys, kompetensutveckling, ledarskap, generationsskifte

Projektet ”Mer mat – fler jobb” har mycket på matnyttigt på gång.

De erbjuder utbildningar som riktar sig till företagare inom livsmedelsproduktion och mathantverk. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden, ESF, och därför är priset på företagsanalys och utbildningar väldigt förmånliga. Medlemmar i Livsmedelsföretagen och LRF får dessutom ytterligare rabatt.

Läs mer på Mer mat - fler jobb.
Lista över aktuella kurser.

17 sep 2021

Skyddad: Ikväll vakar vi

Detta innehåll är lösenordsskyddat. För att se det, ange ditt lösenord nedan:

17 sep 2021

SF står bakom kravet att minska antalet vargar

 • 2013 beslutade riksdagen om en miniminivå om 170-270 svenska vargar
 • Senare har Naturvårdverket ändrat miniminivån till 300 djur
 • Den svenska vargstammen utgörs idag av ca 395 djur

En så starkt växande vargstam som vi nu har är en ohållbar situation för oss med betande tamdjur. Vi har sedan 2013 upprepat att de i riksdagen fattade besluten ska genomföras, och det upprepar vi även idag.

LRF och Svenska Jägareförbundet har gått ut med ett krav på minskning av den svenska vargstammen med ca 100 individer. De menar att Sverige kan förlora självbestämmandet om vargförvaltningen om stammen växer sig för stor. Det hänger samman med att domstolar menat att ett medlemsland i EU inte procentuellt får göra för stora uttag i stammen av en strikt skyddad art. Om Sverige låter vargstammen växa ytterligare kan vi fastna med betydligt fler vargar än den lägsta nivå som riksdagen beslutade.

Svenska Fåravelsförbundet står bakom de krav som LRF och Jägarförbundet framför. Deras beräkningar stämmer, stammen behöver minskas med 100 vargar.

Bilden: En så starkt växande vargstam som vi nu har är en ohållbar situation för oss med betande tamdjur. Foto Einar de Wit

16 sep 2021

#20 Fårpodden: Starta med får del 2, välja ras och hitta livdjur

Vi följer upp vår mest lyssnade podd, avsnitt 4 om att starta får, med två nya avsnitt för er som går i skaffa får-tankar. Detta avsnitt handlar om att välja ras och hur man hittar sina drömmars får.

 • Einar och Birgit Fag diskuterar vad som skiljer olika typer av får från varandra, beskriver våra vanligaste fårraser och vilka för- och nackdelar olika raser har. En översiktsguide för dig som är nyfiken på får, men ännu inte valt ras.
 • Anna frågar Jonas Karlsson hur man hittar bra livdjur och vi får många bra tips.

Välkommen till Fårpodden!

https://soundcloud.com/user-690359912/20-farpodden-att-starta-med-far-del-2

Länkar
Fårpodden #4 Att starta med får
Fårraser i Sverige (lista med länk till rasföreningar)
Lokala fåravelsföreningar, se menyvalet Lokalföreningar
Elitlamm Marknadsplatsen
Att skaffa får – checklista (här finns de många länkar som omnämns)

Kontakta gärna Fårpoddens redaktion, hälsar AnnaEinar och Titti.

Fårpodden finns på SoundcloudiTunes, Acast och andra ställen där poddar finns.

15 sep 2021

Tyskar utvecklar smart vargstängsel

Två tyska universitet har fått drygt 11 miljoner svenska kronor för att utveckla stängsel som ska använda artificiell intelligens för att bättre skydda mot varg. Resultatet ska vara klart 2024.

Tyska vargar ligger bakom över 1 000 attacker mot tamdjur varje år. Förutom i djurens lidande resulterar angreppen också i en psykisk belastning för bönder och djurhållare. Det åtgår också mycken arbetskraft för att uppföra och hålla i stånd nuvarande stängseltyper. Nu knyts förhoppningar till att modern teknik ska vara en del av lösningen.

Läs artikeln på Jakt & Jägare.

15 sep 2021

Lammproduktion – kvällskurs på Gotland med start i november

Sverige behöver fler lammproducenter och medarbetare inom lammnäringen så med start i november ger Vuxenutbildningen i samarbete med Gotland Grönt Centrum en kurs för dig som vill fördjupa dig inom lammproduktionens förutsättningar och utveckling. Undervis­ningen sker på Gotland Grönt Centrum.

Att arbeta inom lammnäringen ställer krav på en kombination av biologiska, tekniska och ekonomiska kunskaper. Utbildningen behandlar bland annat skötsel, hälsa och sjukdomar, utfodring, produktionssystem, stallar, reproduktion, lagar och regler, djurvälfärd och ekonomi. Den behandlar också foderbehov, djurmiljö, djurhälsa, djuretik, produktkvalitet och ekonomi. Dessutom behandlas fårets betydelse för landskapsvård och biologisk mångfald.

Utbildningen riktar sig till dig som är verksam inom lantbruket med inriktning mot lamm eller har intresse av att arbeta inom denna bransch och behöver lära dig mer.

Läs mer här.

15 sep 2021

Rekordpris på digital auktion

Vi befinner oss i en tid där coronarestriktionerna stegvis håller på att avskaffas. Men för arrangemang där lång planering krävs är besluten svåra för arrangörerna. Detta ledde (leder) till att två av årets auktioner anordnades (anordnas) digitalt. Först ut var Linköpingsauktionen, som bland annat resulterade i ett prisrekord för texelbaggar.
Även i år fick vi ersätta mingel med kollegor och goda hamburgare med en kopp kaffe framför datorn. Men auktionskommittén hade ett pågående Teams-möte under hela auktionen där alla intresserade kunde ansluta. Drygt 30 personer deltog i detta möte, som leddes av Tomas Olsson. Detta var ett mycket lyckat drag där deltagarna kunde småprata och ha åsikter kring de olika baggarna.

Kaj Sjunnessons minnesfond

En av aktiviteterna var utdelandet av stipendier ur Kaj Sjunnessons minnesfond. I år var det två pristagare som fick dela på pengarna. Dels Marcus och Viktoria Gustavsson, Långaryds lamm. Det är duktiga och framsynta lammproducenter som arbetar enligt Kajs visioner. Bland andra utmärkelser har de blivit utsedda till Årets Lammleverantörer till Scan.

Den andra pristagaren var Theo den Braver som jobbar som lammrådgivare på Gård & Djurhälsan. Theo har i många år jobbat för en förbättrad svensk lammproduktion, nu närmast står ett projekt som handlar om kartläggning av foderförbrukning hos tackor och förbättrade utfodringssystem. Theo var närvarande på Teamsmötet och tackade så mycket för utmärkelsen.

Lammproducenterna inbjöd också till sitt årliga arrangemang Lamm 2021. Ifjol fick det av kända skäl ställas in men i år räknar man med att det blir av. Tiden blir 9–10 november och platsen någonstans i Linköpingsområdet. Mer info kommer på Lammproducenternas hemsida.

Auktionen

Auktionen genomfördes via www.boskapstorget.se och efter några år har rutinerna satt sig och det hela flöt på bra utan mankemang. Budgivningen hade påbörjats en vecka innan auktionen och flera baggar var redan uppe i rejält pris vid auktionens start. Den högsta var uppe i 25 000 kr redan innan auktionen börjat.

Vad som skiljer den digitala auktionen från en fysisk är att alla baggar står kvar i säljarbesättningen. Detta är i och för sig positivt ur smittspridningssynpunkt, men å andra sidan blir baggarna inte opartiskt veterinärbesiktigade utan här gäller i högre grad att det finns förtroende mellan köpare och säljare och att alla har sin dokumentation i ordning. Vissa baggköpare får också betydligt längre att hämta sina inköpta djur. Ett hundratal personer närvarade under delar eller hela auktionen.

Prisstatistik

Konstruktionen av en sådan här nätauktion gör det lite komplicerat att räkna prisstatistik. Normalt så finns ett minimipris på alla baggar. De baggar som inte får bud över minimipriset blir osålda. Men i den digitala auktionen finns ett reservationspris som säljaren bestämmer själv. Detta reservationspris syns inte för köparna men är alltså olika för alla baggar. Detta innebar att flera baggar som fick relativt höga bud ändå inte blev sålda då de inte uppnådde reservationspriset. Dessa anses alltså som osålda. Men säljaren får kontaktuppgifter till den köpare som lämnat högsta budet. Det gör det möjligt för en privat prisförhandling utanför auktionen och möjlighet till affär ändå.
Detta blev uppenbart för de två suffolkbaggarna som såldes. Den ena såldes för 6 500 kr. Den andra fick ett högsta bud på 25 000 kr, men såldes ej då reservationspriset var satt högre. Men efter auktionen såldes baggen ändå, efter privat förhandling med den köpare som lämnat högsta budet. Så går det till i den digitala världen!

4 dorsetbaggar såldes för ett medelpris på 8 100 kr.

1 dorperbagge fanns till försäljning men den blev utan bud och förblev osåld.

21 texelbaggar fanns till försäljning och här blev det verkligen toppar och dalar. En bagge blev osåld på grund av att inget bud inkom. 7 baggar uppnådde inte reservationspriset. 13 baggar såldes för medelpriset 10 161 kr.
Här blev det också ett nytt prisrekord för baggar på Linköpingsauktionen. Carl Helander från Floby sålde en vacker och fint byggd bagge för 33 000 kr. Vi gratulerar!

Till sist såldes två finullsbaggar för medelpriset 9 750 kr vilket också tillhör de högsta priserna historiskt. När får vi se fler finullsbaggar på auktionen?

Nästa år

Vi kan återigen konstatera att det går väldigt bra att hålla digitala baggauktioner, men nästa år hoppas vi verkligen arr vi kan ses på riktigt igen. Det finns inget som går upp mot en ”riktig” baggauktion!

Text och foto: Einar de Wit

Så här går det till på en modern baggauktion! Själva auktionen på ena skärmen, Teamsmöte på den andra. Här syns den bagge från Carl Helander som fick det högsta priset någonsin, 33 000 kr.

Översta bilden: Alla baggar blev utförligt presenterade med foton ur alla vinklar, och ofta en liten filmsnutt också så man kunde se hur de rörde sig. Det fanns också en direktlänk till härstamningsbeviset på Elitlamm. Här syns en suffolkbagge som blev osåld trots ett bud på 25 000 kr, då reservationspriset inte blev uppnått. Baggen såldes senare i en privat affär.

13 sep 2021

Katalog för baggauktion Mälardalen

Internetauktion onsdag 22 september 2021 kl. 17.00

Hämta katalogen
Boskapstorget.se

13 sep 2021

Baltic Wool Conference 2021

7-8 oktober digitalt och 9 oktober på Gotland

Ett fullmatat program med fokus på marknad och affärsmöjligheter, innovation och forskning samt möjlighet att mötas och nätverka. Under söndagen erbjuds studiebesök på norra Gotland.

På talarlistan:

 • Dalena White
 • Tone Skårdal Tobiasson
 • Katrin Kabun
 • Jan Broda
 • Lisa Bergstrand
 • Stefan Moberg
 • Derelee Potroz-Smith
 • Johanna Olofsson Behrman
 • Gösta Magnusson
 • Tabitha Bilaniwskyj-Zarins
 • Riina Noodapera
 • Trisha Esson
 • Fia Söderberg

Talarna och moderator Lotta Möller presenteras tillsammans med programmet på Baltic Wool Conferences hemsida.

12 sep 2021

Katalog baggauktion Gotland 2021

Suderbys Ridhus, Sjonhem lördag den 25 september 2021

Hämta katalog