10 sep 2021

Skyddad: Jubel över stor-affär med Norge

Detta innehåll är lösenordsskyddat. För att se det, ange ditt lösenord nedan:

10 sep 2021

FINISSAGE I GÄVLE OCH HUDIKSVALL – WANJA DJANAIEFF MED VÄNNER

Välkommen till två inspirerande dagar i oktober när Hälsinglands museum och Gästrike-Hälsinge hemslöjdsförbund avslutar utställningen Wanja Djanaieff och hennes tjugotvå älsklingsfärger. Två dagar om lin respektive skinn, 1 oktober i Gävle, 2 oktober i Hudiksvall.

Vi kommer att möta textilkonstnären och inspiratören Wanja Djanaieff i samtal och föreläsningar. Det handlar om de projekt hon haft genom åren med lin och skinn, två hantverksmaterial som hon lärt känna i grunden.
Skinnerskan Eva Alfredsson och kostymföreståndare Åsa Ericsson, Folkteatern Gävleborg leder eftermiddagarnas workshops tillsammans med Wanja Djanaieff. Medverkar gör också länshems- löjdskonsulent Eva Carlborg och Hanna Bruce från Växbo lin, tidigare hemslöjdskonsulenten Karin Lundholm och Marie-Louise Blanksvärd-Andersson, ansvarig för ull- och skinnfrågor på Svenska fåravelsförbundet.

Hämta mer information och program

10 sep 2021

Höstens Elitlammskurser

Du kan lära dig mer om Elitlamm Avel & Produktion hemifrån framför din egen dator. Svenska Fåravelsförbundet erbjuder tre olika utbildningar i Elitlamms program Avel & Produktion. Utbildningen genomförs i digitala verktyget Teams. Kursledare är Titti Strömne, husdjursagronom och lammrådgivare verksam inom egna företaget Glada Fåret. Titti är även rekommenderad Elitlammsutbildare.

Missa inte chansen att gå Elitlammkurs utan att behöva resa hemifrån. Har du funderingar kring kurserna, så välkommen att kontakta kursledare Titti Strömne.

Fokus på Avel i Elitlamm

Nytt för hösten är en kurs med fokus på Avel! Använder du Elitlamm Avel & Produktion och vill undersöka vilka funktioner du har nytta av i ditt avelsarbete? Vi tittar bland annat på anpassade djurlistor, testa släktskap och avelskompassen. Den här kursen är bra att ha inför inköp av avelsdjur, vid urval av egna livdjur, för att sätta avelsmål och för att se besättningens utveckling.

 • Torsdag 23 september 19.30-20.30
 • Tisdag 28 september 19.30-20.30

Kom-i gång med Elitlamm Avel & Produktion

Den grundläggande kursen Kom i gång med Elitlamm Avel & Produktion lämpar sig för dig som precis börjat med Avel & Produktion. Under en timme guidar Titti dig igenom grunderna i programmet.

 • Tisdag 9 nov 19.30-20.30
 • Torsdag 11 nov 19.30-20.30

Fokus på Elitlamm Avel & Produktion - Uppföljning

För dig som känner att du har koll på grunderna i Avel & Produktion erbjuder vi en timme med Fokus på Elitlamm Avel & Produktion - Uppföljning. Det är en kurs som ger dig kunskap och tips om hur du kan få ut bra statistik och underlag som gör det lättare att ta kloka och välgrundade beslut kring din fårhållning. Vad gömmer sig bakom begrepp som Gårdsfacit, Uppfödningsanalys, Hull och Tillväxt. Följ med på en timmes utforskning kring vad Elitlamm kan ge tillbaka för statistik grundat på vad du registrerat.

 • Tisdag 16 nov 19.30-20.30
 • Torsdag 18 nov 19.30-20.30

Kurskostnad: 250 kr + moms per uppkoppling

Läs mer och anmäl dig via Elitlamms hemsida.

Svenska Fåravelsförbundet och Elitlamm önskar alla välkomna!

Foto Olle Strömne

10 sep 2021

Vetenskaplig artikel om Sveriges två första CODD-utbrott

En vetenskaplig artikel av Malin Bernhard, Ulrika König och Sara Frosth om de två svenska fallen av smittsam digital dermatit, CODD, har publicerats.

Acta Veterinaria Scandinavica: First report on outbreaks of contagious ovine digital dermatitis in Sweden

10 sep 2021

Det är dags för en välförtjänt revansch för den svenska ullen

Får får beta här?
Kort svar: Ja i Sverige och nja i mitt andra hemland, England. (Fast här gäller det även Skottland och Wales.) Vi börjar i Sverige. I min barndom fanns det inga får på släktgården i Småland. Enda beviset på deras existens var mormors hemvävda ylledraperier och kjolen till den folkdräkt som tredje generationen nu har glädje av. Spinnrock och vävstol har i decennier samlat damm på uthusvinden.

Läs på Borås Tidnings hemsida

8 sep 2021

Välkommen på Klöv-webbinar!

Den 29 september kl. 14-15 håller veterinär Ulrika König ett timslångt webbinar om klövar för fårägare. 45 minuters föreläsning och 15 minuters frågestund.

Webbinariet kommer att finnas tillgängligt att se på i efterhand för deltagarna under två dygn.

Pris för kunder i Får Bas eller Får Plus hos Gård & Djurhälsan: 200 kr. Pris för ickekunder: 300 kr

Anmäl dig i kurskalendern senast 27 september!

6 sep 2021

Katalog baggauktion för köttras- och finullsbaggar 2021

Digital baggauktion på Boskaptorget.se kl. 14.00 den 11 september 2021

Katalog finns via Lammproducenternas hemsida

Se baggarna på Boskapstorget.se

6 sep 2021

Katalog baggauktion Jönköping 2021

Pälsbaggauktion i Jönköping, Tenhult Clinic Arena lördagen den 18 september 2021

Hämta katalog
Hämta säljarbesättningarnas hälsodeklarationer

3 sep 2021

Skyddad: Inte bara varg

Detta innehåll är lösenordsskyddat. För att se det, ange ditt lösenord nedan:

3 sep 2021

Rovdjursvaka 2021

Den 17 september 2021 kl 18 vakar vi tillsammans över våra får i en gemensam manifestation tillsammans med kollegor i Europa!

Det kommer att vara samma upplägg som tidigare år, vi sitter själva eller i mindre grupper och vakar över våra djur. I Europa tänder förbönerna eldar eller grillen under sina vakor, anamma gärna den traditionen här också.

Material finns att hämta via länkarna nedan om journalister, vänner eller bekanta kommer med frågor. SF går ut med ett pressmeddelande och har några talespersoner runt om i landet som vi hänvisar till.

Vårt huvudbudskap är att svensk fårnäring har stor potential, att Sverige behöver en inhemsk matproduktion och att både den och biologisk mångfald hotas om vi inte kan bedriva fårskötsel på grund av en ohållbar rovdjurssituation. Vi kommer att belysa hur det är att leva i rovdjursland, och hur den press man upplever påverkar djurägarens vardag på kort och lång sikt.

Vad behöver förändras?

 • Näringen har inte råd att stå för de kostnader som statens djur förorsakar, det måste vi alla i samhället bekosta. Vi tar ansvar för våra djur inne i hagen, och då får staten ta ansvar för sina djur utanför.
 • De regeringsbeslut som är tagna måste följas, även på tjänstemannanivå.
 • SF kräver full ersättning vid skada och förebyggande åtgärder.
 • Vi vill påminna om beslutet ”… att bibehålla gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet, samtidigt som tamdjurshållning inte påtagligt försvåras och socioekonomisk hänsyn tas.” och att ”att vargens förekomst i län med fäbodbruk, intensiv fårskötsel eller skärgårdar i huvudsak ska begränsas till de områden där den gör minst skada”.
 • Skyddsjakt måste beviljas snabbt och i förhållande till hur stor skada som skett. Risken för kommande skador ska vägas in.
 • Sveriges djurägare ska bli trodda, respekterade och väl bemötta.

Rovdjursvaka på Facebook

För att öka gemenskapen bland oss som samtidigt vakar i hagarna, och för att ge en aning om hur många vi är, så har vi skapat ett event på SFs Facebooksida Rovdjursvaka 2021. Här är alla fårägare och de som sympatiserar med manifestationen välkomna att lägga in en bild och/eller en kort kommentar som ögonblicksbild från vaket i hagen.
Denna sida är inte avsedd för rovdjursdiskussion eller liknande utan enbart ett sätt att visa sitt deltagande i manifestationen. Alla inlägg stridande mot sidans regler kommer att raderas.

Väl mött i fårhagarna!

Informationsmaterial

Rovdjursvaka 2021 – talespunkter
Detta tycker SF om rovdjursförvaltningen
Bild som samlar fakta om RAS. Vad kostar det? Kan vi stänga in alla Sveriges får med RAS?
Stängsel till får – vad säger lagen och vad kostar det?
Om fårägares möjligheter att skydda sina djur från rovdjur
Jaktförordningens paragraf 28
Lamm i Sverige – kalla fakta om lammproduktionens möjligheter och svårigheter i A4-format
Fakta om svenska får och lamm
Råd vid mediakontakter
Viltskadecenters publikationer
Färsk forskningsrapport: Att leva nära stora rovdjur, RAPPORT 7005 från Naturvårdsverket

Kontakt

Gudrun Haglund-Eriksson
0768-48 64 65
gudrun@faravelsforbundet.com

Ulf Ekholm
076-844 49 92
ekholmulf@hotmail.com

Rovdjursvaka 2020 i Hällestad i Östergötland. Jonas Karlsson SF, Ann Hägge-Nilsson från LRF, Björn Johansson från Östgötalamm, reporter från Norrköpings tidningar, mfl var på plats. Gör som de, tänd en brasa eller grill och lägg en upp en bild i Facebookevenemanget. Nu gör vi gemensam sak med våra kollegor i Europa!

3 sep 2021

Nytt faktablad från SLU Viltskadecenter

Viltskadecenter har tagit fram ett faktablad om en studie där vi undersökte resultat och slutsatser i genomförda besiktningar av döda får med hjälp av DNA-analys. Undersökningen visade att besiktningspersonerna i regel drog korrekta slutsatser vad gäller dödsorsak och angripande rovdjursart.

 • I Sverige betalas ersättning för dödade tamdjur ut om det vid besiktning kunnat fastställas att de angripits av ett stort rovdjur (varg, lodjur, björn, järv eller kungsörn).
 • För en tilltro till systemet är det viktigt att besikt- ningsresultaten är tillförlitliga.
 • Man undersökt resultat och slutsatser i genomförda besiktningar av döda får med hjälp av DNA-analys.
 • Undersökningen visade en hög tillförlitlighet i utförda besiktningar. I nästan samtliga fall (94 %) hade besiktningspersonerna korrekt konstaterat att fåren blivit dödade av ett stort rovdjur.
 • I de flesta fall (87 %) hade besiktningspersonerna även gjort en korrekt bedömning av vilken rovdjurs- art som angripit fåren.

Läs mer här: Hög tillförlitlighet i besiktningar av rovdjursdödade tamdjur

2 sep 2021

Nya avelsvärden publicerade i Elitlamm

Nu visas nya avelsvärden för dina djur på Djurförteckningarna i Elitlamm. Du väljer själv vilka avelsvärden som ska visas genom att ändra listans utseende. På Djurkorten hittar du avelsvärdena under fliken Avel. Även djur som är utannonserade på Marknadsplatsen har uppdaterade avelsvärden som du kan se i annonserna.

Topplistor för gotlandsfår och leicesterfår

De uppdaterade topplistorna för gotlandsfår och leicester hittar du i Djurregistret i Elitlamm. Precis som med de vanliga djurförteckningarna så kan du välja vilka uppgifter du vill se och du kan sortera kolumnerna i annan ordning. Du ser vem som är ägare till djuret och du kan klicka för att se djurkortet. Listan för gotlandsfår innehåller 377 baggar. Baggarna måste ha minst 20 mönstrade avkommor och ha minst RIX=10. Listan för leicester innehåller 39 baggar med minst 15 mönstrade avkommor och minst 103 i ett förenklat index som enbart används för att ta fram topplistan. Besättningen måste under samma år använt mer än en bagge. Detta gäller för båda raserna.

Söklista över finullsbaggar

För att hitta en finullsbagge inför kommande säsong så kan du söka efter lämplig bagge i Söklistan för finullsbaggar i Elitlamm. Du hittar 192 avelsbaggar i listan. Kravet för att en bagge ska finnas med på listan är att den var levande 1 september föregående år, är max 10 år gammal, har kompletta avelsvärden för både kropp och ull och har avkomma som är ullmönstrad. Du ser vem som äger djuret och kan klicka på djurnumret för att se Djurkortet.  Om du har bagge eller baggar med på listan som saknar namn, gå gärna in och registrera namn på dina baggar i ditt Elitlamm, så uppdateras söklistan.

Index underlättar urvalet av livdjur

Gotlandsfår och finull har sina index, som är en sammanfattning av ett djurs avelsvärde. Indexen har medelvärde 0, ett värde över 0 är alltså bättre än medel och ett värde under 0 är sämre än rasens medel för den aktuella egenskapen. Gotlandsfåren får RIX - rasindex, PIX - pälsindex och KIX - köttproduktionsindex. Finullsfåren får RIX - rasindex, ULIX -ullindex och MIX - modersindex. Indexen finns på Djurkorten under fliken Avel, på Djurförteckningarna och på Avelskompassen.

Lista över riksbedömda köttrasbaggar

En lista över de bästa riksbedömda baggarna finns i menyn Djurregister. Här visas levande djur med minst 5 i Helhet.

Om du har frågor om avelsvärden, topplistor/söklistor eller Elitlamm i allmänhet, hör av dig till vår support på support@elitlamm.com eller ring på telefon: 0174-301 50. Telefontid måndag och onsdag 10.00-12.00 och tisdag 18.00-19.00.

Svenska Fåravelsförbundet och Elitlamm
2 september 2021

Foto Gudrun Haglund Eriksson

1 sep 2021

FÅRETS DAGAR 1-3 OKTOBER

Södra Kalmar läns Fåravelsförening hälsar välkommen till Fårets dagar på Borgholms Slott 1-3 oktober. Under tre dagar fylls slottets salar och borggårdar med skinn och ullprodukter från fårbönder och hantverkare. Utställare från flera svenska landskap erbjuder ett rikt utbud av vackert hantverk och kvalitetsprodukter med koppling till får. Calmar renässansgille håller historisk marknad.

Lista över utställare

Övre bilden foto Börje Andersson

1 sep 2021

Att leva nära stora rovdjur

Oro, stress och ekonomisk osäkerhet. Forskare vid Göteborgs universitet har undersökt hur lantbrukare och jägare påverkas av att bo och verka i områden med stora rovdjur, särskilt varg. Resultaten visar att många behöver göra omfattande förändringar, samtidigt som majoriteten av de tillfrågade upplever ett bristande förtroende för rovdjursförvaltningen.

– Det här är något som verkligen påverkar lantbrukarföretagare och jägare. De lever konstant med den här frågan och gör olika anpassningar för att hantera situationen eftersom ett angrepp kan få stora följder, säger projektledare och forskare Annelie Sjölander- Lindqvist.

Här ges perspektiv på psykosociala och socioekonomiska konsekvenser av att leva nära stora rovdjur. I studien, som bland annat bygger på intervjuer med tamdjursägare och jägare som har haft angrepp av stora rovdjur på sina tamdjur respektive hundar, har frågor kring hur de upplever sin situation studerats. Studien har intresserat sig för deras erfarenheter och tankar kring den egna situationen, upplevelser av oro och stress kopplat till rovdjursförekomst, deras syn på förvaltningsstrategier och åtgärder, samt hur de upplever att deras socioekonomiska situation påverkas av rovdjursförekomst. Undersökningen har gemensamt finansierats av Naturvårdsverket, Lantbrukarnas Riksförbund och Svenska Jägareförbundet.

Hämta
Att leva nära stora rovdjur, RAPPORT 7005 från Naturvårdsverket
Information om rapporten från Göteborgs Universitet

27 aug 2021

Skyddad: Rekordår?

Detta innehåll är lösenordsskyddat. För att se det, ange ditt lösenord nedan: