20 maj 2024

Genomsnittliga marknadspriser för lamm

Uppdaterad 2024-05-20
Uppgifterna bygger på SJVs statistik
Se även LRFs statistikplattform som uppdateras varje vecka

Vecka 17

Sverige88,64 SEK*
Tyskland120,08 SEK*
Irland110,41 SEK*
Frankrike112,60 SEK*
EU-genomsnitt 103,72 SEK*

* per kg slaktad vikt
Grafik från SJV

 • Avräkningspriserna för lamm är ett vägt genomsnitt för de största slakterierna, samt för alla slaktklasser.
 • I priset ingår en schablon för transportkostnaden på cirka 2 kronor/kg i genomsnitt (priset ska anges fritt slakteri enligt EU-förordningen).
 • I priset ingår även kända tillägg och avdrag, exempelvis kopplat till leveransavtal och olika koncept.
 • Observera att tillägg för KRAV och andra ekologiska märkningar ingår i priset. Detta påverkar det redovisade priset uppåt med en variation som kan kopplas till hur stor andel som är ekoslakt varje vecka. Ekoslakten i Sverige uppgick 2021 till 20 procent för lamm, 15 procent för nöt och 3 procent för gris.
 • Sverige rapporterar priser för tunga lamm, liksom många andra länder i centrala och norra EU.
 • Tunga lamm ska väga mer än 13 kg slaktad vikt för att hamna i den prisrapporteringskategorin, men ofta är slaktvikterna högre än så.

Avräkningspriser tunga lamm 3 år bakåt fram till vecka 16 2024 (SEK/kg)


Avräkningspriser tunga lamm 1 år bakåt fram till vecka 16 2024 (SEK/kg)


Avräkningspris tunga lamm i Sverige 2020-2024, SEK/kg

3 apr 2024

Rovdjursansvariga i SFs distriktsföreningar

Ansvarig för rovdjursfrågor inom SF är Gudrun Haglund-Eriksson tel 0583-222 52 alt 0768-48 64 65 och Ulf Ekholm tel 076-844 49 92.

Om du har frågor om rovdjur i ditt distrikt så kan du vända dig till rovdjursansvarig i distriktsföreningen.

Blekinge
Markus Svensson
Kärrabolsv. 60
293 91 Olofström
0723-71 66 84
markus.j.svensson@oktv.se

Bohuslän
Mats Swensson
Flat 300
413 91 Lysekil
070 318 31 00
mats@saltea.se

Dalarna
Styrelsen

Gotland
Björn Eriksson
Gammelgarn, Rommunds 612
623 67 Katthammarsvik
073-6002784
bjorn@gotlandslamm.se

Gävleborg
Lotta Wallberg
Onsängsvägen 13 A
827 91 Ljusdal
0651-333 00 alt 0706-75 03 56
lotta@onsang.se

Halland
Ulrika Algothsson
Ålstorp 4:5
31292 Laholm
ulrika.alstorp@gmail.com

Jämtland
Mimmi Flodman
Rönningsberg 139
835 96 Trångsviken
mimmiflodman@hotmail.com

Jönköping
Hanna Lupiner
Södra Boarp 4
563 92 Gränna
070 514 62 38
lupinersgard@gmail.com

Kronoberg
Ulrik Rudenfors
Ruveboda Södergård 3
362 97 Linneryd
070 611 89 00
urskogs@gmail.com

Norra Kalmar
Styrelsen

Norra Älvsborg
Kjell Ivarsson
Randåsvägen 15
449 50 Alafors
073-902 15 42
kjellh.ivarsson@gmail.com

Norrbotten
Styrelsen

Sjuhärad
Niklas Åsbogård
Mollaryd Stomlanda 4
524 95 Ljung
0733-49 94 79
niklas.asbogard@hotmail.com

Skaraborg
Veronica Nyman
Brunnhem, Kisakulla
521 63 Stenstorp
0736-635566
veronica@villavagnar.com

Skånes Fårintressenter
Jerry Ohlin
Ballingslöv 2278
28197 Ballingslöv
0709-163744
jerry.ohlin@gmail.com

Erik Adseke
Sösdala 2104
282 73 Sösdala
eric.adseke@gmail.com

Stockholm-Uppsala

STOCKHOLMS LÄN
Palli Gudmundsson
Skålhamravägen 93
186 92 Vallentuna 
076-268 07 29
palli@bastardfarming.se

UPPSALA LÄN
Carina Wenngren
Läby-Österby 121
755 92 Uppsala
070-523 61 92
sticarwen@telia.com

Södermanland
Eva Henriksson
Ramsta
64033 Bettna
070-3966612
eva.henriksson@telia.com

Södra Kalmar
Marcus Janzon
Kastlösa bygata 25
386 61 Mörbylånga
070-8564071
marcusjanzon87@gmail.com

Värmland
Johan Sandström
Smedstad 412
665 91 Kil
070-658 20 53
smedstadjohan@hotmail.com

Västerbotten
Anna-Karin From
Lillträskudden 12
924 93 Gargnäs
lilltraskgarden@gmail.com

Västernorrland
Thomas Eriksson
Åsen 136
860 41 Liden
070-551 67 52
eriksson.halla@gmail.com

Västmanland
Ann-Marie Hillman
Kusta 8
725 97 Västerås
728400059
miahillman@hotmail.com

Örebro
Ingamay Lindgren
Granbergsdal Stenstorp 607
691 92 Granbergsdal
070-588 43 09
kenneth.0586.13060@telia.com

Östgötalamm
Björn Johansson
Häggebo vägen 16
610 24  Vikbolandet
0125-503 89, 0708691399
012550389@bahnhof.se

Foto Einar de Wit

6 dec 2022

Seminera mera – så här gör man

Inget med att seminera får är särskilt svårt, men man behöver göra en plan och hålla sig till den.
För att förenkla jobbet för er som ska planera har vi tagit fram en tidsatt manual som mycket kortfattat berättar hur du förbereder dig själv och tackorna, och sedan genomför semineringen effektivt.

Ladda ner Seminera mera – så här gör man

22 apr 2022

Foldrar om varför man ska välja svenskt kött

Svenskt kött har bra foldrar om varför man ska välja svenskt kött. Perfekt att skicka med i lammlådor.

Beställ hem eller ladda ner på Svenskt Kötts hemsida.

Foto Britta Wendelius

9 feb 2022

Rekommendationer angående fotröta och CODD vid försäljning av livdjur, riksbedömning och baggauktioner

Ett dokument att ladda ner för att intyga att djuren har friska klövar vid försäljning, riksbedömning och baggauktioner.

Rekommendationer och djurägarförsäkran 2023 ››

Rekommendationerna och djurägarförsökran har uppdaterats 2022. Bakom rekommendationerna står Svenska Fåravelsförbundet, Lammproducenterna och Gård & Djurhälsan.


Köp inte sjukdomar, parasiter och problem

Djurägarförsäkran är bara ett av flera dokument man bör begära vid livdjursköp, se även Kom-ihåg-lista vid förflyttning av får
 

21 feb 2021

Nya hållbarhetskriterier för lamm och mjölk

Källa LRF Kött
Upphandlingsmyndigheten lanserade den 22 december 2020 uppdaterade hållbarhetskriterier för lamm- och fårkött samt mjölk och mejeriprodukter.

Riktlinjer från Jordbruksverket, svensk lagstiftning och branschöverenskommelser finns samlade i separata kravpaket.
• Uppdaterade kriterier och kravpaket gör det enklare att se vilka hållbarhetskriterier som är i linje med målet i livsmedelsstrategin.
• Djurskydd är en viktig hållbarhetsaspekt för många som upphandlar livsmedel till offentliga kök.
• Kommuner som vill jobba mot målen och samhällets ambitioner inom djurskydd och miljö får bra stöd i de nya uppdaterade kriterierna och kravpaketen.

Nytt! Bland annat uppdaterade hållbarhetskriterier för lamm-och fårkött och mjölk och mejeri.
• Nytt! Kriterier för får- och getmjölksprodukter. Ost är en produkt som används alltmer i de offentliga köken med olika mjölkråvara som får, get och ko. Kriterierna följer svensk djurskyddslagstiftning och är samma som används vid upphandling av tex lammkött. Dvs att man kan ställa krav på exempelvis stekost, vilket idag är ett litet område men kan utökas i takt med växande marknadstillgång.

Länkar och info 
Kriteriebiblioteket
Den nya kriterietjänsten
Upphandlingsmyndighetens nyhet om lanseringen


 

8 feb 2021

Gård & Djurhälsans kommande fårwebbinarier

 • Lamning, 11 mars 11 mars kl 14-15
 • Parasiter hos får: tips inför betessläpp, 23 mars kl 14-15
 • Parasiter hos får: mask i hagen, 25 mars kl 14-15

Mer information och anmälan via Gård & Djurhälsans kurskalender.

3 feb 2021

Hållbar livsmedelsproduktion

Svensk livsmedelsproduktion är en av världens mest hållbara. På alla sätt utom ett – lönsamheten. Det misslyckandet gör att vi inte som ett föredöme i världen. Lyssna på Jens Berggrens tvåminutersresonemang i frågan. Se filmen på Youtube

3 feb 2021

Djurskyddsreglernas betydelse för jordbrukets ekonomi i olika EU-länder undersöks

Källa SLU Ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt vid SLU undersöker hur djurskyddslagstiftningen påverkar animalieproduktionens ekonomi och internationella konkurrensförmåga i Sverige och flera andra EU-länder. Resultaten från studien kommer att ge beslutsfattare underlag och värdefulla råd angående hur man kan förbättra djurvälfärden på ett sätt som är hållbart ur ett ekonomiskt perspektiv. Tuffare djurskyddskrav i Sverige Djurskyddslagstiftningen i Sverige liksom en del andra EU-länder är striktare än EU:s gemensamma lagstiftning. I Sverige argumenteras ofta för att de striktare kraven leder till en försämrad konkurrenskraft, men det saknas vetenskapligt underlag om hur denna påverkan ser ut. Det behövs därför vetenskapligt baserad kunskap om lagstiftningens effekter på konkurrenskraft, import och export och konsumenters attityder och efterfrågan. Samverkan mellan ekonomi och djurskydd I den svenska livsmedelsstrategin betonar man att den svenska livsmedelsproduktionen ska öka samtidigt som den höga standarden på t.ex. djurskydd ska bibehållas. Resultaten från den här studien kommer att bidra till livsmedelsstrategin genom vetenskaplig evidens för hur man mest kostnadseffektivt kan få till balansen mellan ökad livsmedelsproduktion och hög djurvälfärdsstandard. Studien kommer därmed att ge beslutsfattare underlag och värdefulla råd angående hur man kan förbättra djurskyddet på ett sätt som är hållbart ur ett ekonomiskt perspektiv. Effekter för lantbruk och konsumenter Målet med projektet är att undersöka lagstiftningens effekter på konkurrenskraft, import och export och konsumenters attityder och efterfrågan i flera EU-länder, inklusive Sverige. Projektet kartlägger skillnader i djurskyddslagstiftning och efterlevnad över tid i dessa länder, med fokus på produktion av griskött, nötkött och mjölk. Projektet analyserar hur djurskyddslagstiftning påverkar animalieproduktionens ekonomi samt import och export av animalieprodukter bland EU-länder. Slutligen undersöks sambanden mellan nivån på djurskyddslagstiftningen och konsumenters syn och efterfrågan på animalieprodukter. Projektet benämns “Effekter av djurvälfärdslagstiftning på jordbrukets ekonomi i EU”, och satsningen sker inom ramen för Formas utlysning "Djurskydd och djurvälfärd". Läs mer Kontaktpersoner finns här

2 feb 2021

Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om biosäkerhetsåtgärder samt anmälningsplikt och övervakning av djursjukdomar och smittämnen

Dnr 5.2.17-00701/2020 Datum: 2021-02-01 Remiss: Jordbruksverket Svar: Svenska Fåravelsförbundet Remissvar ››

2 feb 2021

Viktig information om MV/CAE-programmet

Gård & Djurhälsans senaste nyhetsbrev handlar om MV-programmet, programmets regelverk och djurägarens ansvar att hålla sig till regelverket. Man påminner också om att vid kontakt med annan besättning eller köp av djur alltid begära en kopia på giltigt MV/CAE-intyg utfärdad för aktuell besättning. Om inget giltigt intyg finns, då finns heller ingen giltig status. Läs nyhetsbrevet här

2 feb 2021

Inbjudan till webbinformationsmöten om fårsjukdomen CODD

Det behövs mer kunskap hos varje fårägare och vi måste kraftsamla i fårbranschen för att förhindra att CODD etablerar sig i Sverige. Ett webinformationsmöte har redan genomförts och här kommer nu tre tillfällen till. Tre tillfällen, du väljer tillfälle i anmälan: 15/2 19.00-20.30 16/2 12.00-13.30 16/2 19.00-20.30 Anmälan: via detta formulär senast den 11 februari. Länken till mötet skickas ut före mötet. Har Du frågor eller problem med anmälan, Kontakta Annika Sällvik, LRF Skåne: 010-1844183, annika.sallvik@lrf.se. Det första fallet med CODD (Contagious ovine digital dermatitis / Smittsam digital dermatit hos får) i Sverige kom under 2019 och under hösten 2020 konstaterades ett andra fall av CODD. CODD är vanlig i Storbritannien, orsakas av bakterier som ger avlossning av klövkapseln och därmed även kraftig hälta. Förutom att CODD är mycket smittsamt är den även mycket svår att behandla och det finns idag ingen metod för att sanera bort sjukdomen från drabbade besättningar. Syfte med informationsmötet är: • Ökad kunskap om CODD • Förebygga smittspridning om CODD Program: Gudrun Haglund-Eriksson, Svenska Fåravelsförbundet ochTomas Olsson Sveriges Lammproducenter inleder. Djurhälsoveterinär Ulrika König från Gård & Djurhälsan föreläser om CODD. Kvällen modereras av veterinär Anna Forslid från LRF riks. Du kommer kunna ställa generella frågor: antingen i förväg i anmälningsformuläret, eller skriva i chatten under mötet. Vi tar INTE ta upp gårdsspecifika frågeställningar. Varmt välkomna! Sprid gärna inbjudan! Den finns även i pdf-format.


Vill Du få mera information om CODD så rekommenderar vi denna film. herre Livet är toppen med friska klövar. Skaffa kunskap för att kunna skydda dina djur! Foto Claudia Dillmann

1 feb 2021

Lantbruksnytt: Kraftsamling kring klövsjukdomen CODD

Se inslaget på Lantbruksnytt

1 feb 2021

Digitala medlemsträffar under vinter och vår 2021

Under vinter och vår kommer vi att hålla tre digitala medlemsmöten om aktuella ämnen. Träffarna hålls kvällstid kl 18.30–21 och är öppna för SFs medlemmar.

 • Torsdag 11/2 Tema: Hållbarhet
 • Torsdag 18/3 Tema: Småskalig förädling
 • Torsdag 22/4 Tema: Semin
Boka in dessa datum redan nu. Inbjudan kommer att gå ut till alla medlemmar som angivit e-mailadress. Mer information om respektive medlemsmöte kommer här på hemsidan när vi närmar oss.

29 jan 2021

Fler chanser till kunskap, men färre får

29 januari 2021 | Fler chanser att gå Elitlammkurs och att delta i information om CODD. Mer bidrag till skadeförebyggande åtgärder och högre ersättning vid rovdjursksdor. Men mindre fotröta! Tyvärr också färre får och lamm.

Hur kan vi skapa en hållbar lönsamhet utifrån en lönsam hållbarhet? Detta är rubriken på temakvällen om hållbarhet den 11 februari. Häng på, då diskuterar vi frågan om lönsamma och hållbara fårföretag. Peter Borring, hållbarhetsambassadör LRF, tillsammans med Per Frankelius och Matilda von Rosen, båda från Linköpings Universitet, kommer att lotsa oss genom en intressant kväll och ger oss en framtidsspaning som handlar om ekonomisk, arbetsmässig och miljöanpassad hållbarhet. Läs mer här.

Branschmöte med Svenska Köttföretagen. Mycket fokus på hur kan vi öka svensk lammproduktion på kort och lång sikt. På kort sikt kan vi lättast komma framåt genom att öka lammens medelvikt. Det skulle ge mycket mer lammkött, eftersom 25 % av alla lamm som slaktas (på alla slakterier) klassar under 16 kg. På längre sikt måste vi ta krafttag om vår näring ska kunna behålla det avräkningspris vi har i dag. Vi ligger nu på en gräns där volymerna är så små att lammet knappt klarar sig som nischprodukt. Bra kvalitet måste gynnas, så att både stora och små besättningar kan tjäna pengar på att leverera bra lamm.

Svenska Köttföretagen har en bra hemsida, besök den någon gång ibland.

Att gå Elitlammkurs är efterlängtat, de digitala kurserna börjar redan bli fullbokade och därför har två nya kurstillfällen satts in. Skynda att anmäla för att vara säker på att komma med. Välj mellan en kurs anpassad för användare som nyss börjat använda programmet eller funderar på att börja. Eller gå fördjupningskursen för alla som har koll på grunderna, men vill få ut mer av programmet. Alla datum och länk till anmälan finns här.

Tre nya tillfällen att vara med på webbinformationsmöten om fårsjukdomen CODD den 15 och 16 februari. Läs mer här, där finns också länk till anmälan. Förutom att CODD är mycket smittsamt är den även mycket svår att behandla, och det finns idag ingen metod för att sanera bort sjukdomen från drabbade besättningar. Vi måste samla hela fårbranschen för att förhindra att CODD etablerar sig i Sverige. Sprid gärna inbjudan! Den finns även i pdf-format.

herre
Livet är toppen, om man har friska klövar. Skydda din besättning med kunskap. Foto Claudia Dillmann

Förekomsten av fotröta minskar i Sverige och det är mycket glädjande. Att få in fotröta i sin besättning är allt annat än roligt, men fotröta gör också fåren mer mottagliga för CODD. I höstas samlades lammklövar in för ett forskningsprojekt som undersöker förekomst av fotrötebakterien och CODD hos svenska slaktlamm. En del av undersökningen är nu slutförd och redovisades nyligen som ett examensarbete av veterinärstudenten Rebecka Albinsson. Förekomsten av fotröta var 1,8 %, vilket är en signifikant minskning sedan en liknande studie genomfördes 2009. Då var förekomsten 5,8 %. Läs mer här.

Regeringen beslutade igår att ta bort stödtaket för bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersättning för indirekta kostnader orsakade av bl.a. stora rovdjur. Beslutet innebär att länsstyrelsen från och med den 1 mars i år kan besluta om att ge stöd med 100 procent av den faktiska kostnaden som fredat vilt orsakar. Läs Näringsdepartementets pressmeddelande här.

Många bra nyheter denna vecka, men nedslående är däremot resultatet av Jordbruksverkets stora strukturundersökning som genomfördes i juni 2020. Antalet djur på svenska gårdar har minskat det sista året, förutom fjäderfän som ökat i antal under flera år. Det djurslag som ur ett statistiskt perspektiv förändrats mest under de senast åren är fåren. Sedan 2019 har antalet får minskat med 8,7 % och sedan 2016 med 13,3 %. Även antalet jordbruksföretag som har får har minskat mycket de sista åren, och i juni 2020 fanns det ca 8 000 jordbruksföretag med får. Mer siffror och länkar här.

Även antalet större företag med får minskar. De riktigt stora besättningarna brukar öka i antal medan de mindre minskar, men så är inte fallet inom fårskötseln. Samtliga besättningsstorlekar har minskat om man jämför med år 2016. Medianvärdet för antal får per besättning är 16 tackor och baggar, den siffran har inte ändrat sig sedan 2016. Fler rafflande siffror i Jordbruket i siffrors senaste blogginlägg.
Tablå B
Nu är vi färre än 8000 som har får i Sverige : (

Bönder och andra leverantörer i livsmedelskedjan ska få ett ökat skydd mot oschyssta villkor och Konkurrensverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda om det förekommer "otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan". Ett steg i processen är att undersöka om det förekommer oschyssta avtalsvillkor eller beteenden från köparnas sida. I vårt fall alltså om de företag som vi säljer kött, skinn och ull till kör med oschyssta villkor eller beteenden. Svara på enkäten här. Man kan välja svenska i en liten meny uppe till höger och det tar ca 10 minuter att svara.

Upphandlingsmyndigheten lanserade den 22 december 2020 uppdaterade hållbarhetskriterier för lamm- och fårkött samt mjölk och mejeriprodukter. Riktlinjer från Jordbruksverket, svensk lagstiftning och branschöverenskommelser finns samlade i separata kravpaket. Läs mer om kriterierna på LRF:s hemsida.

Ett nytt revirmarkerande vargpar mellan Ulricehamn och Jönköping runt sjön Brängen. Reviret kommer att kallas Brängenreviret. Vargarna är ett syskonpar från Tivedsreviret, men betecknas ändå som genetiskt värdefulla. Hittills har de inte gjort några angrepp, men oron hos djurägare i området är stor. Med stor sannolikhet är det första gången i modern tid ett vargrevir hittats så långt söderut i Sverige, säger Martin Rydberg, länsstyrelsens kvalitetssäkrare stora rovdjur, till P4 Sjuhärad.

Yttrande gällande utfodring av vilt har sänts till Näringsdepartementet.

En arbetsgrupp som jobbar med att digitalisera riksbedömningen av päls har haft möte och jobbet har redan kommit en bra bit på väg. Planen är att resultaten från pälsbedömningen i år ska laddas in i Elitlamm digitalt, och sedan finns det förutsättningar för goda nyheter som att riksbedömningsresultat syns på härstamningsbevisen, möjlighet att göra statistik och hålla koll på trender med mera. Så långt lovar vi inte att vi kommer i år, men nu är vi igång!

Medlemsbrev via förbundets utskicksservice har denna vecka gått iväg till medlemmar på Gotland, i Norrbotten, Kronoberg och Stockholm/Uppsala. Kolla inkorgen.

Har vi rätt epostadress till dig? Medlemsfakturan går snart ut och mycket annan information går ut elektroniskt. Anmäl aktuell epostadress till Britta om du misstänker att vi inte har den, t.ex. om du inte får veckobrevet till rätt ställe. Tänk på att skriva vem du är, för annars kan det vara svårt att veta vem adressen ska knytas till.

Det är ännu möjligt att anmäla sig till Avelsutskottet den 3 februari. Maila Britta senast måndag.

Funktionärsrapporten skickas nu ut till ordförande och sekreterare i lokalföreningarna. Glöm inte att fylla i den i samband med årsmötet och SKICKA den tillbaka till Britta. Detta är viktigt för att ingen ska missa information och inbjudningar av olika slag som går ut under året.

Tacksamma om även ni i rasföreningarnas styrelser meddelar Britta aktuell kontaktinformation, så att vi når rätt person hos er.

Första nomineringen till Årets Fårföretagare 2021 har kommit in! Vem ska du nominera?

Lantbrukspoddens nya avsnitt är bra och handlar om vargen och statsmakten.

Ingen har väl missat den fina artikeln Ullen från köttraser får nytt liv om CC Wool i Jordbruksaktuellt?

Det fortsätter att komma till nya medlemmar trots statistiken från Jordbruksverket om färre fårägare. Så vi vågar trots siffrorna hoppas på en bra framtid för vår bransch. Vi säger som förra veckan; varmt välkomna! Om man har frågor eller något på hjärtat kan man alltid kontakta någon av oss.

Att vi syns i sociala medier gör att fler vet att vi finns. Alla ni som delar våra inlägg och skriver om SF ska veta att det uppskattas och bidrar till att vi blir fler!

Trevlig helg önskar SF!

20210128_120924
Håll huvudet över snön, hälsar Thomas från Västernorrland ; ) Foto Thomas Eriksson
Nu blir det bildkavalkad från ett besök på Gårdscharken Fågelberget i Gäddede. Foto Thomas Eriksson
20210128_114758
20210128_133011
20210128_132910
20210128_133131
20210128_133135
Man känner nästan doften i näsan. Och hur det låter när man sätter tänderna i en av läckerbitarna är lätt att föreställa sig. Hjälp vad sugen man blir!
livgimrarLf
Höstfödda finullslivlamm. Foto Gudrun Haglund Eriksson
143656212_248569273505866_5801537105535889725_n
Lunch med hästarna. Foto Claudia Dillamnn
Sammanställt av AnnaSisy