26 jan 2023

Genomsnittliga marknadspriser för lamm

Uppdaterad 2023-01-26
Uppgifterna bygger på SJVs statistik.
Se även LRFs statistikplattform som uppdateras varje vecka.

Vecka 2

Sverige74,74 SEK*
Tyskland88,98 SEK*
Irland70,57 SEK*
Frankrike93,36 SEK*
EU-genomsnitt 81,71 SEK*

* per kg slaktad vikt
Grafik från SJV

Avräkningspriser tunga lamm 3 år bakåt fram till vecka 2 2023 (SEK/kg)


Avräkningspriser tunga lamm 1 år bakåt fram till vecka 2 2023 (SEK/kg)


Avräkningspris tunga lamm i Sverige 2019-2023, SEK/kg

22 apr 2022

Foldrar om varför man ska välja svenskt kött

Svenskt kött har bra foldrar om varför man ska välja svenskt kött. Perfekt att skicka med i lammlådor.

Beställ hem eller ladda ner på Svenskt Kötts hemsida.

Foto Britta Wendelius

1 mar 2022

Rovdjursansvariga i SFs lokalföreningar

Ansvarig för rovdjursfrågor inom SF är Gudrun Haglund-Eriksson tel 0583-222 52 alt 0768-48 64 65.

Om du har frågor om rovdjur i ditt distrikt så kan du vända dig till distriktsföreningens rovdjursansvariga.

Blekinge
Markus Svensson
Kärrabolsv. 60
293 91 Olofström
0723-71 66 84
markus.j.svensson@oktv.se

Bohuslän
Lennart Carlsson
Nordhem 108
444 94 UCKLUM
0303-776178
bohuslamm@outlook.com

Dalarna
Alexander Söderberg
Djura Majvägen 5
785 50 Djura
072-213 79 58
alex-79031@hotmail.com

Gotland
Johan Månsson, Länsstyrelsen Gotland
010-223 92 21 eller 073-085 68 09

Gävleborg
Lotta Wallberg
Onsängsvägen 13 A
827 91 Ljusdal
0651-333 00 alt 0706-75 03 56
lotta@onsang.se

Halland
Nils Anker-Kofoed
Skälstorp 201
311 61 Ullared
Nils.anker.kofoed@gmail.com

Jämtland
Mimmi Flodman
Ytterocke 530
837 91 Mattmar
070-225 37 22
mimmiflodman@hotmail.com

Jönköping
Patrik Jönsson
Högagärde 3
57167 Bodafors
070-6281225
hogagarde@telia.com

Kronoberg
Knut Lilliebrunner
Sällerbergs Gård 1
341 76 Ryssby
070-384 20 97
lilliebrunner@tele2.se

Norra Kalmar
Mats Farne
Vennebjörke 182
598 94 VIMMERBY
070-311 52 14
info@angbacken.se

Andreas Dynestad
Dynestad Gård
590 90 ANKARSRUM
070-386 22 04
andreas@dynestad.se

Norra Älvsborg
Oskar Reineling
Salbo 286
464 64 Brålanda
070-693 30 29
Oskar.reineling@gmail.com

Norrbotten
Styrelsen

Sjuhärad
Magnus Jacobsson
Strängsereds Holmö 101
523 91 Ulricehamn
070-572 12 66  
gulleredsbacken@gmail.com

Skaraborg
Veronica Nyman
Brunnhem, Kisakulla
521 63 Stenstorp
0736-635566
veronica@villavagnar.com

Skånes Fårintressenter
Jerry Ohlin
Ballingslöv 2278
281 97 Ballingslöv
0709-163744
jerry.ohlin@bredband.net

Ulf Elofsson
Nyåkra 6835
242 92 Hörby
0708260724
ulfelofsson20@hotmail.com

Stockholm-Uppsala
STOCKHOLMS LÄN
Anna Mölgård
Rävsta 13
186 91 Vallentuna
076-122 98 94
anna.molgard@telia.com

UPPSALA LÄN
Carina Wenngren
Läby - Österby 121
755 92 Uppsala
070 52 36 192
sticarwen@telia.com

Södermanland
Eva Henriksson
Ramsta
64033 Bettna
070-3966612
eva.henriksson@telia.com

Södra Kalmar
Styrselsen gemensamt

Värmland
Johan Sandström
Smedstad 412
665 91 Kil
070-658 20 53
smedstadjohan@hotmail.com

Västerbotten
Mats Ängquist
Strömsör 70
905 94 UMEÅ
Tel 090-383 49
mats@angquist.com

Västernorrland
Thomas Eriksson
Åsen 136
860 41 Liden
070-551 67 52
eriksson.halla@gmail.com

Västmanland
Eric af Burén
Säter Gård, Elingbovägen 224
730 60 RAMNÄS
0765858145
erik.afburen@gmail.com

Örebro
Ingamay Lindgren
Mossberga Granbergsdal
691 92 Granbergsdal
0586-130 60 alt 0705-88 43 09
kenneth.0586.130@telia.com

Östgötalamm
Björn Johansson
Häggebo vägen 16
610 24  Vikbolandet
0125-503 89, 0708691399
012550389@bahnhof.se

Foto Einar de Wit

9 feb 2022

Rekommendationer angående fotröta och CODD vid försäljning av livdjur, riksbedömning och baggauktioner

Ett dokument att ladda ner för att intyga att djuren har friska klövar vid försäljning, riksbedömning och baggauktioner.

Rekommendationer och djurägarförsäkran 2022 ››

Rekommendationerna och djurägarförsökran har uppdaterats 2022. Bakom rekommendationerna står Svenska Fåravelsförbundet, Lammproducenterna och Gård & Djurhälsan.


Köp inte sjukdomar, parasiter och problem

Djurägarförsäkran är bara ett av flera dokument man bör begära vid livdjursköp, se även Kom-ihåg-lista vid förflyttning av får
 

18 jan 2022

Viktig information angående årets avelsvärdering

Praktisk information om viktiga datum, vilka djur som avelsvärderas och om vad du behöver göra i Elitlamm inför årets avelskörningar.

Du som har djur av raserna Leicester, Finull, Rya, Texel, Suffolk, Dorset, Oxforddown, Shropshire, Gotlands- eller Jämtlandsfår får avelsvärden på dina djur. Även en del korsningsdjur får avelsvärden.

Avelsvärdena uppdateras två gånger per år: i juli och september. Lammen som fötts efter förra avelsvärderingen i augusti 2021, får sina första avelsvärden i sommar, förutsatt att du gjort det som behövs i Elitlamm (se nedan).

Brytdatum 2022

Brytdatum för avelsvärderingarna, d.v.s. sista dag för registrering av uppgifter i Elitlamm:

 • 21 juni
 • 20 augusti

Uppdaterade avelsvärden publiceras i Elitlamm ca 18 dagar efter brytdatum (exakta datum kommer).

Du som har tidig lamning och som gör ditt livdjursurval före september

Var noga med att registrera dina uppgifter i juni före sista datum enligt ovan. Det gäller lamningsregistreringar, samt ev. 60-dagars vikt och mönstringsresultat om dessa är genomförda. Då får du avelsvärden på dina lamm baserat på tillgänglig information och har möjlighet att använda dessa vid urvalet.

Har du djur som kan kvalificera sig för auktionen i Linköping i september är det särskilt viktigt att du har registrerat alla tillgängliga uppgifter före 21 juni.

Läs nedan om vad du behöver göra i Elitlamm för att förbereda lammen för avelsvärderingen

Elitlamm Avel & Produktion

För att djurets avelsvärden ska visas behöver du göra följande i Elitlamm Avel & Produktion:
1. Registrera lamning, lägg gärna in födelsevikter samtidigt.
Använd menyn Lamning-Registrering-Registrering av lamning eller Elitlamm Mobil.
2. Registrera ev. 60-dagars vikt.
Använd menyn Vägning-Registrering-…
3. Skapa omgång och välj rätt mönstringsform om lammen ska gårdsmönstras.
Använd menyn Avel-Omgång-Skapa/ändra omgångar.
4. Avsluta betäckningsgruppen/grupperna och för över lammen i Omgången.
Använd menyn Avel-Omgång-Avsluta betäckningsgrupp och registrera lammen i en Omgång. Välj Ja på frågan om lammen ska registreras i avels- och härstamningsregistret.
5. Registrera mönstringsresultat och 110-dagarsvikt i Mönstringsmenyn.
Använd menyn Avel-Mönstring-Registrera mönstring.

Lamm som är registrerade men inte har blivit mönstrade före brytningsdatumen ovan, får avelsvärden baserade på tillgänglig information.
D.v.s. gör minst punkt 1–4 senast angivet datum om du vill ha avelsvärden på dina lamm redan i första avelskörningen, även om du inte hunnit mönstra.

Elitlamm AvelMini

För att djurets avelsvärden ska visas behöver du göra följande i Elitlamm AvelMini:
1. Skapa omgång. Använd menyn Omgångar.
2. Registrera lamning, lägg gärna in födelsevikter samtidigt. Använd menyn Lamning.
3. Registrera mönstringsresultat och 110-dagarsvikt. Använd menyn Registrera mönstring.
Lamm som inte har blivit mönstrade före brytningsdatumen ovan, men som finns i en Omgång, får avelsvärden baserade på tillgänglig information.
D.v.s. gör minst punkt 1–2 senast angivet datum om du vill ha avelsvärden på dina lamm redan i första avelskörningen, även om du inte hunnit mönstra.

Mer att läsa om avelsvärderingen: se artiklar under fliken Elitlamm/Avelsvärdering.

Text: Magnus Håård, uppdaterad februari 2022

21 feb 2021

Nya hållbarhetskriterier för lamm och mjölk

Källa LRF Kött
Upphandlingsmyndigheten lanserade den 22 december 2020 uppdaterade hållbarhetskriterier för lamm- och fårkött samt mjölk och mejeriprodukter.

Riktlinjer från Jordbruksverket, svensk lagstiftning och branschöverenskommelser finns samlade i separata kravpaket.
• Uppdaterade kriterier och kravpaket gör det enklare att se vilka hållbarhetskriterier som är i linje med målet i livsmedelsstrategin.
• Djurskydd är en viktig hållbarhetsaspekt för många som upphandlar livsmedel till offentliga kök.
• Kommuner som vill jobba mot målen och samhällets ambitioner inom djurskydd och miljö får bra stöd i de nya uppdaterade kriterierna och kravpaketen.

Nytt! Bland annat uppdaterade hållbarhetskriterier för lamm-och fårkött och mjölk och mejeri.
• Nytt! Kriterier för får- och getmjölksprodukter. Ost är en produkt som används alltmer i de offentliga köken med olika mjölkråvara som får, get och ko. Kriterierna följer svensk djurskyddslagstiftning och är samma som används vid upphandling av tex lammkött. Dvs att man kan ställa krav på exempelvis stekost, vilket idag är ett litet område men kan utökas i takt med växande marknadstillgång.

Länkar och info 
Kriteriebiblioteket
Den nya kriterietjänsten
Upphandlingsmyndighetens nyhet om lanseringen


 

8 feb 2021

Gård & Djurhälsans kommande fårwebbinarier

 • Lamning, 11 mars 11 mars kl 14-15
 • Parasiter hos får: tips inför betessläpp, 23 mars kl 14-15
 • Parasiter hos får: mask i hagen, 25 mars kl 14-15

Mer information och anmälan via Gård & Djurhälsans kurskalender.

3 feb 2021

Hållbar livsmedelsproduktion

Svensk livsmedelsproduktion är en av världens mest hållbara. På alla sätt utom ett – lönsamheten. Det misslyckandet gör att vi inte som ett föredöme i världen. Lyssna på Jens Berggrens tvåminutersresonemang i frågan. Se filmen på Youtube

3 feb 2021

Djurskyddsreglernas betydelse för jordbrukets ekonomi i olika EU-länder undersöks

Källa SLU Ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt vid SLU undersöker hur djurskyddslagstiftningen påverkar animalieproduktionens ekonomi och internationella konkurrensförmåga i Sverige och flera andra EU-länder. Resultaten från studien kommer att ge beslutsfattare underlag och värdefulla råd angående hur man kan förbättra djurvälfärden på ett sätt som är hållbart ur ett ekonomiskt perspektiv. Tuffare djurskyddskrav i Sverige Djurskyddslagstiftningen i Sverige liksom en del andra EU-länder är striktare än EU:s gemensamma lagstiftning. I Sverige argumenteras ofta för att de striktare kraven leder till en försämrad konkurrenskraft, men det saknas vetenskapligt underlag om hur denna påverkan ser ut. Det behövs därför vetenskapligt baserad kunskap om lagstiftningens effekter på konkurrenskraft, import och export och konsumenters attityder och efterfrågan. Samverkan mellan ekonomi och djurskydd I den svenska livsmedelsstrategin betonar man att den svenska livsmedelsproduktionen ska öka samtidigt som den höga standarden på t.ex. djurskydd ska bibehållas. Resultaten från den här studien kommer att bidra till livsmedelsstrategin genom vetenskaplig evidens för hur man mest kostnadseffektivt kan få till balansen mellan ökad livsmedelsproduktion och hög djurvälfärdsstandard. Studien kommer därmed att ge beslutsfattare underlag och värdefulla råd angående hur man kan förbättra djurskyddet på ett sätt som är hållbart ur ett ekonomiskt perspektiv. Effekter för lantbruk och konsumenter Målet med projektet är att undersöka lagstiftningens effekter på konkurrenskraft, import och export och konsumenters attityder och efterfrågan i flera EU-länder, inklusive Sverige. Projektet kartlägger skillnader i djurskyddslagstiftning och efterlevnad över tid i dessa länder, med fokus på produktion av griskött, nötkött och mjölk. Projektet analyserar hur djurskyddslagstiftning påverkar animalieproduktionens ekonomi samt import och export av animalieprodukter bland EU-länder. Slutligen undersöks sambanden mellan nivån på djurskyddslagstiftningen och konsumenters syn och efterfrågan på animalieprodukter. Projektet benämns “Effekter av djurvälfärdslagstiftning på jordbrukets ekonomi i EU”, och satsningen sker inom ramen för Formas utlysning "Djurskydd och djurvälfärd". Läs mer Kontaktpersoner finns här

2 feb 2021

Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om biosäkerhetsåtgärder samt anmälningsplikt och övervakning av djursjukdomar och smittämnen

Dnr 5.2.17-00701/2020 Datum: 2021-02-01 Remiss: Jordbruksverket Svar: Svenska Fåravelsförbundet Remissvar ››

2 feb 2021

Viktig information om MV/CAE-programmet

Gård & Djurhälsans senaste nyhetsbrev handlar om MV-programmet, programmets regelverk och djurägarens ansvar att hålla sig till regelverket. Man påminner också om att vid kontakt med annan besättning eller köp av djur alltid begära en kopia på giltigt MV/CAE-intyg utfärdad för aktuell besättning. Om inget giltigt intyg finns, då finns heller ingen giltig status. Läs nyhetsbrevet här

2 feb 2021

Inbjudan till webbinformationsmöten om fårsjukdomen CODD

Det behövs mer kunskap hos varje fårägare och vi måste kraftsamla i fårbranschen för att förhindra att CODD etablerar sig i Sverige. Ett webinformationsmöte har redan genomförts och här kommer nu tre tillfällen till. Tre tillfällen, du väljer tillfälle i anmälan: 15/2 19.00-20.30 16/2 12.00-13.30 16/2 19.00-20.30 Anmälan: via detta formulär senast den 11 februari. Länken till mötet skickas ut före mötet. Har Du frågor eller problem med anmälan, Kontakta Annika Sällvik, LRF Skåne: 010-1844183, annika.sallvik@lrf.se. Det första fallet med CODD (Contagious ovine digital dermatitis / Smittsam digital dermatit hos får) i Sverige kom under 2019 och under hösten 2020 konstaterades ett andra fall av CODD. CODD är vanlig i Storbritannien, orsakas av bakterier som ger avlossning av klövkapseln och därmed även kraftig hälta. Förutom att CODD är mycket smittsamt är den även mycket svår att behandla och det finns idag ingen metod för att sanera bort sjukdomen från drabbade besättningar. Syfte med informationsmötet är: • Ökad kunskap om CODD • Förebygga smittspridning om CODD Program: Gudrun Haglund-Eriksson, Svenska Fåravelsförbundet ochTomas Olsson Sveriges Lammproducenter inleder. Djurhälsoveterinär Ulrika König från Gård & Djurhälsan föreläser om CODD. Kvällen modereras av veterinär Anna Forslid från LRF riks. Du kommer kunna ställa generella frågor: antingen i förväg i anmälningsformuläret, eller skriva i chatten under mötet. Vi tar INTE ta upp gårdsspecifika frågeställningar. Varmt välkomna! Sprid gärna inbjudan! Den finns även i pdf-format.


Vill Du få mera information om CODD så rekommenderar vi denna film. herre Livet är toppen med friska klövar. Skaffa kunskap för att kunna skydda dina djur! Foto Claudia Dillmann

1 feb 2021

Lantbruksnytt: Kraftsamling kring klövsjukdomen CODD

Se inslaget på Lantbruksnytt

1 feb 2021

Digitala medlemsträffar under vinter och vår 2021

Under vinter och vår kommer vi att hålla tre digitala medlemsmöten om aktuella ämnen. Träffarna hålls kvällstid kl 18.30–21 och är öppna för SFs medlemmar.

 • Torsdag 11/2 Tema: Hållbarhet
 • Torsdag 18/3 Tema: Småskalig förädling
 • Torsdag 22/4 Tema: Semin
Boka in dessa datum redan nu. Inbjudan kommer att gå ut till alla medlemmar som angivit e-mailadress. Mer information om respektive medlemsmöte kommer här på hemsidan när vi närmar oss.

31 jan 2021

Semin 2021

I år planeras för seminkurser med ett nytt upplägg då pandemin inte tillåter att vi samlas.

Kursens teoretiska kommer man att ta del av via videolänk. Den kan man ta del av vid ett valfritt tillfälle, men ska göras före den praktiska delen. Den praktiska delen kommer man i år att kunna genomföra på sin egen gård till självkostnadspris. Det kan vara fördelaktigt att vara PLUS-kund hos Gård & Djurhälsan, eftersom det ingår ett besättningsbesök i den tjänsten.

Om du önskar praktisk genomgång innan midsommar är 18 april sista dag för anmälan. Ska man seminera till hösten är sista anmälningsdag 1 augusti.

 • Anmälan till seminkurs via Gård & Djurhälsans hemsida.
 • Aktuell baggkatalog finns här.
 • Har du annan ras än vad dagens utbud erbjuder och är beredd att satsa, kontakta din rasförening eller SF för en dialog.

ERFA-träffar

Gård & Djurhälsan planerar att under sensommaren genomföra ERFA-träffar för fårägare som använt sig av djurägarsemin. Mer om detta kommer!

Vi behöver en seminverksamhet för effektivt smittskydd

Semin är den effektivaste metoden att skydda sin besättning från smittsamma sjukdomar och ovälkomna parasiter. Dessutom erbjuder semin goda möjligheter till avelsframsteg. Men vi behöver bli fler besättningar som seminerar för att svensk fårsemin ska bli hållbar och kunna drivas vidare.
Vi hoppas därför att fler besättningar vill satsa 2021!
Svenska Fåravelsförbundet
Anna Törnfelt, ansvarig seminfrågor

För dig som funderar över hur det går till

Seminskolan 
Seminera mera – så här gör man