31 jan 2021

Semin 2021

I år planeras för seminkurser med ett nytt upplägg då pandemin inte tillåter att vi samlas.

Kursens teoretiska kommer man att ta del av via videolänk. Den kan man ta del av vid ett valfritt tillfälle, men ska göras före den praktiska delen. Den praktiska delen kommer man i år att kunna genomföra på sin egen gård till självkostnadspris. Det kan vara fördelaktigt att vara PLUS-kund hos Gård & Djurhälsan, eftersom det ingår ett besättningsbesök i den tjänsten.

Om du önskar praktisk genomgång innan midsommar är 18 april sista dag för anmälan. Ska man seminera till hösten är sista anmälningsdag 1 augusti.

 • Anmälan till seminkurs via Gård & Djurhälsans hemsida.
 • Aktuell baggkatalog finns här.
 • Har du annan ras än vad dagens utbud erbjuder och är beredd att satsa, kontakta din rasförening eller SF för en dialog.

ERFA-träffar

Gård & Djurhälsan planerar att under sensommaren genomföra ERFA-träffar för fårägare som använt sig av djurägarsemin. Mer om detta kommer!

Vi behöver en seminverksamhet för effektivt smittskydd

Semin är den effektivaste metoden att skydda sin besättning från smittsamma sjukdomar och ovälkomna parasiter. Dessutom erbjuder semin goda möjligheter till avelsframsteg. Men vi behöver bli fler besättningar som seminerar för att svensk fårsemin ska bli hållbar och kunna drivas vidare.
Vi hoppas därför att fler besättningar vill satsa 2021!
Svenska Fåravelsförbundet
Anna Törnfelt, ansvarig seminfrågor

För dig som funderar över hur det går till

Seminskolan 
Seminera mera – så här gör man

29 jan 2021

Fler chanser till kunskap, men färre får

29 januari 2021 | Fler chanser att gå Elitlammkurs och att delta i information om CODD. Mer bidrag till skadeförebyggande åtgärder och högre ersättning vid rovdjursksdor. Men mindre fotröta! Tyvärr också färre får och lamm.

Hur kan vi skapa en hållbar lönsamhet utifrån en lönsam hållbarhet? Detta är rubriken på temakvällen om hållbarhet den 11 februari. Häng på, då diskuterar vi frågan om lönsamma och hållbara fårföretag. Peter Borring, hållbarhetsambassadör LRF, tillsammans med Per Frankelius och Matilda von Rosen, båda från Linköpings Universitet, kommer att lotsa oss genom en intressant kväll och ger oss en framtidsspaning som handlar om ekonomisk, arbetsmässig och miljöanpassad hållbarhet. Läs mer här.

Branschmöte med Svenska Köttföretagen. Mycket fokus på hur kan vi öka svensk lammproduktion på kort och lång sikt. På kort sikt kan vi lättast komma framåt genom att öka lammens medelvikt. Det skulle ge mycket mer lammkött, eftersom 25 % av alla lamm som slaktas (på alla slakterier) klassar under 16 kg. På längre sikt måste vi ta krafttag om vår näring ska kunna behålla det avräkningspris vi har i dag. Vi ligger nu på en gräns där volymerna är så små att lammet knappt klarar sig som nischprodukt. Bra kvalitet måste gynnas, så att både stora och små besättningar kan tjäna pengar på att leverera bra lamm.

Svenska Köttföretagen har en bra hemsida, besök den någon gång ibland.

Att gå Elitlammkurs är efterlängtat, de digitala kurserna börjar redan bli fullbokade och därför har två nya kurstillfällen satts in. Skynda att anmäla för att vara säker på att komma med. Välj mellan en kurs anpassad för användare som nyss börjat använda programmet eller funderar på att börja. Eller gå fördjupningskursen för alla som har koll på grunderna, men vill få ut mer av programmet. Alla datum och länk till anmälan finns här.

Tre nya tillfällen att vara med på webbinformationsmöten om fårsjukdomen CODD den 15 och 16 februari. Läs mer här, där finns också länk till anmälan. Förutom att CODD är mycket smittsamt är den även mycket svår att behandla, och det finns idag ingen metod för att sanera bort sjukdomen från drabbade besättningar. Vi måste samla hela fårbranschen för att förhindra att CODD etablerar sig i Sverige. Sprid gärna inbjudan! Den finns även i pdf-format.

herre
Livet är toppen, om man har friska klövar. Skydda din besättning med kunskap. Foto Claudia Dillmann

Förekomsten av fotröta minskar i Sverige och det är mycket glädjande. Att få in fotröta i sin besättning är allt annat än roligt, men fotröta gör också fåren mer mottagliga för CODD. I höstas samlades lammklövar in för ett forskningsprojekt som undersöker förekomst av fotrötebakterien och CODD hos svenska slaktlamm. En del av undersökningen är nu slutförd och redovisades nyligen som ett examensarbete av veterinärstudenten Rebecka Albinsson. Förekomsten av fotröta var 1,8 %, vilket är en signifikant minskning sedan en liknande studie genomfördes 2009. Då var förekomsten 5,8 %. Läs mer här.

Regeringen beslutade igår att ta bort stödtaket för bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersättning för indirekta kostnader orsakade av bl.a. stora rovdjur. Beslutet innebär att länsstyrelsen från och med den 1 mars i år kan besluta om att ge stöd med 100 procent av den faktiska kostnaden som fredat vilt orsakar. Läs Näringsdepartementets pressmeddelande här.

Många bra nyheter denna vecka, men nedslående är däremot resultatet av Jordbruksverkets stora strukturundersökning som genomfördes i juni 2020. Antalet djur på svenska gårdar har minskat det sista året, förutom fjäderfän som ökat i antal under flera år. Det djurslag som ur ett statistiskt perspektiv förändrats mest under de senast åren är fåren. Sedan 2019 har antalet får minskat med 8,7 % och sedan 2016 med 13,3 %. Även antalet jordbruksföretag som har får har minskat mycket de sista åren, och i juni 2020 fanns det ca 8 000 jordbruksföretag med får. Mer siffror och länkar här.

Även antalet större företag med får minskar. De riktigt stora besättningarna brukar öka i antal medan de mindre minskar, men så är inte fallet inom fårskötseln. Samtliga besättningsstorlekar har minskat om man jämför med år 2016. Medianvärdet för antal får per besättning är 16 tackor och baggar, den siffran har inte ändrat sig sedan 2016. Fler rafflande siffror i Jordbruket i siffrors senaste blogginlägg.
Tablå B
Nu är vi färre än 8000 som har får i Sverige : (

Bönder och andra leverantörer i livsmedelskedjan ska få ett ökat skydd mot oschyssta villkor och Konkurrensverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda om det förekommer "otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan". Ett steg i processen är att undersöka om det förekommer oschyssta avtalsvillkor eller beteenden från köparnas sida. I vårt fall alltså om de företag som vi säljer kött, skinn och ull till kör med oschyssta villkor eller beteenden. Svara på enkäten här. Man kan välja svenska i en liten meny uppe till höger och det tar ca 10 minuter att svara.

Upphandlingsmyndigheten lanserade den 22 december 2020 uppdaterade hållbarhetskriterier för lamm- och fårkött samt mjölk och mejeriprodukter. Riktlinjer från Jordbruksverket, svensk lagstiftning och branschöverenskommelser finns samlade i separata kravpaket. Läs mer om kriterierna på LRF:s hemsida.

Ett nytt revirmarkerande vargpar mellan Ulricehamn och Jönköping runt sjön Brängen. Reviret kommer att kallas Brängenreviret. Vargarna är ett syskonpar från Tivedsreviret, men betecknas ändå som genetiskt värdefulla. Hittills har de inte gjort några angrepp, men oron hos djurägare i området är stor. Med stor sannolikhet är det första gången i modern tid ett vargrevir hittats så långt söderut i Sverige, säger Martin Rydberg, länsstyrelsens kvalitetssäkrare stora rovdjur, till P4 Sjuhärad.

Yttrande gällande utfodring av vilt har sänts till Näringsdepartementet.

En arbetsgrupp som jobbar med att digitalisera riksbedömningen av päls har haft möte och jobbet har redan kommit en bra bit på väg. Planen är att resultaten från pälsbedömningen i år ska laddas in i Elitlamm digitalt, och sedan finns det förutsättningar för goda nyheter som att riksbedömningsresultat syns på härstamningsbevisen, möjlighet att göra statistik och hålla koll på trender med mera. Så långt lovar vi inte att vi kommer i år, men nu är vi igång!

Medlemsbrev via förbundets utskicksservice har denna vecka gått iväg till medlemmar på Gotland, i Norrbotten, Kronoberg och Stockholm/Uppsala. Kolla inkorgen.

Har vi rätt epostadress till dig? Medlemsfakturan går snart ut och mycket annan information går ut elektroniskt. Anmäl aktuell epostadress till Britta om du misstänker att vi inte har den, t.ex. om du inte får veckobrevet till rätt ställe. Tänk på att skriva vem du är, för annars kan det vara svårt att veta vem adressen ska knytas till.

Det är ännu möjligt att anmäla sig till Avelsutskottet den 3 februari. Maila Britta senast måndag.

Funktionärsrapporten skickas nu ut till ordförande och sekreterare i lokalföreningarna. Glöm inte att fylla i den i samband med årsmötet och SKICKA den tillbaka till Britta. Detta är viktigt för att ingen ska missa information och inbjudningar av olika slag som går ut under året.

Tacksamma om även ni i rasföreningarnas styrelser meddelar Britta aktuell kontaktinformation, så att vi når rätt person hos er.

Första nomineringen till Årets Fårföretagare 2021 har kommit in! Vem ska du nominera?

Lantbrukspoddens nya avsnitt är bra och handlar om vargen och statsmakten.

Ingen har väl missat den fina artikeln Ullen från köttraser får nytt liv om CC Wool i Jordbruksaktuellt?

Det fortsätter att komma till nya medlemmar trots statistiken från Jordbruksverket om färre fårägare. Så vi vågar trots siffrorna hoppas på en bra framtid för vår bransch. Vi säger som förra veckan; varmt välkomna! Om man har frågor eller något på hjärtat kan man alltid kontakta någon av oss.

Att vi syns i sociala medier gör att fler vet att vi finns. Alla ni som delar våra inlägg och skriver om SF ska veta att det uppskattas och bidrar till att vi blir fler!

Trevlig helg önskar SF!

20210128_120924
Håll huvudet över snön, hälsar Thomas från Västernorrland ; ) Foto Thomas Eriksson
Nu blir det bildkavalkad från ett besök på Gårdscharken Fågelberget i Gäddede. Foto Thomas Eriksson
20210128_114758
20210128_133011
20210128_132910
20210128_133131
20210128_133135
Man känner nästan doften i näsan. Och hur det låter när man sätter tänderna i en av läckerbitarna är lätt att föreställa sig. Hjälp vad sugen man blir!
livgimrarLf
Höstfödda finullslivlamm. Foto Gudrun Haglund Eriksson
143656212_248569273505866_5801537105535889725_n
Lunch med hästarna. Foto Claudia Dillamnn
Sammanställt av AnnaSisy

29 jan 2021

Lantbrukets djur i juni 2020, slutlig statistik

Källa och grafik: Jordbruksverket Jordbruksverket har publicerat sin första definitiva statistikrapport från Strukturundersökningen 2020. Det djurslag som ur ett statistiskt perspektiv förändrats mest under de senast åren är fåren. Sedan 2019 har antalet får minskat med 8,7 % och sedan 2016 med 13,3 %, vilket motsvarar 77 000 djur. Även antalet jordbruksföretag som har får har minskat mycket de sista åren och i juni 2020 fanns det ca 8 000 jordbruksföretag med får. Antalet tackor och baggar uppgick till 263 400 i juni 2020. Antalet lamm uppgick till 237 800. Sedan 2000 har antalet tackor och baggar ökat med 33 % och antalet lamm har ökat med 2 %. De senast åren har det skett ett visst trendbrott och sedan sista totalundersökningen gjordes 2016 har antalet tackor och baggar minskat med 6 % och antalet lamm med 20 %. Sedan några år tillbaka så överstiger antalet baggaroch tackor antalet lamm. Antalet företag med tackor och baggar har minskat med 8 % sedan 2016. För lamm är motsvarande siffra en minskning med 15 %. Den genomsnittliga besättningsstorleken på företag med tackor och baggar var 33,2 tackor och baggar år 2020. Det är 8,5 fler än 2000. Tablå B Antal får fördelat efter olika kategorier 2000, 2005, 2010, 2013, 2016, 2019, 2020 Ungefär 66 % av företagen med får hade mindre än 25 tackor och baggar. På dessa företag återfanns ca 23 % av antalet tackor och baggar. De flesta djuren (58 %) återfanns på de ca 15 % av företagen som hade besättningar på över 49 djur. Figur C Andel tackor och baggar samt företag med tackor och baggar efter besättningsstorlek 2020 Läs hela artikeln här Jordbruksverket: Lantbrukets djur i juni 2020 Slutlig statistik Läs också Jordbruket i siffror: Antalet större företag med får minskar I Statistikdatabasen finns statistiken uppdelad på län, kommun och vissa andra indelningar.

29 jan 2021

Fler tillfällen att gå digitala Elitlammskurser

Nu är alla vårens digitala Elitlammskurser med Titti Strömne fullbokade! Vi återkommer till hösten med nya kurser, både kom-igång-kurser och tema-kurser. Har du idéer om tema på kurser, hör av dig till support@elitlamm.com.

Den grundläggande kursen Kom igång med Elitlamm Avel & Produktion lämpar sig för dig som precis börjat med Avel & Produktion, eller för dig som vill friska upp dina kunskaper om programmet. Kursen vänder sig också till dig som är nyfiken på programmet rent allmänt, du kanske funderar på att byta från något av de andra programmen i Elitlamm, eller kanske har tankar på att ansluta dig som ny användare.
För dig som känner att du har koll på grunderna i Avel & Produktion erbjuder vi en timme med Fokus på Elitlamm Avel & Produktion – Uppföljning. Det är en kurs som ger dig kunskap och tips om hur du kan få ut bra statistik och underlag, och som gör det lättare att ta kloka och välgrundade beslut kring din fårhållning. Vad gömmer sig bakom begrepp som Gårdsfacit, Uppfödningsanalys, Hull och Tillväxt.
Kom igång med Elitlamm Avel & Produktion

 • Kom igång med Elitlamm Avel & Produktion
  • Tisdag 16 februari kl. 19.30–20.30 Fulltecknad
  • Tisdag 23 februari kl. 19.30-20.30 Fulltecknad
  • Torsdag 4 mars kl. 19.30–20.30 Fulltecknad
  • Tisdag 9 mars kl. 19.30–20.30  (i samarbete med Fårfesten i Kil) Fulltecknad
  • Måndag 15 mars kl. 19.30–20.30 Fulltecknad
  • Måndag 22 mars kl. 15.00-16.00 Fulltecknad

  Fokus på Elitlamm Avel & Produktion – Uppföljning

  • Torsdag 18 februari kl. 19.30–20.30 Fulltecknad
  • Onsdag 24 februari kl. 15.00-16.00 Fulltecknad
  • Torsdag 11 mars kl. 19.30–20.30 (i samarbete med Fårfesten i Kil) Fulltecknad
  • Onsdag 17 mars kl. 15.00–16.00 Fulltecknad
  • Onsdag 24 mars kl. 15.00-16.00 Fulltecknad

Fler kurstillfällen kan ha tillkommit, de finns i så fall i listan där man anmäler sig.

Kursledare: Titti Strömne, lammrådgivare
Kurskostnad: 250 kr + moms per uppkoppling
Anmälan: Klicka här för att anmäla dig
Begränsat antal deltagare (max 20 st/tillfälle).
Arrangör: SF i samarbete med Elitlamm

Foto Olle Strömne

29 jan 2021

Enkät om oschyssta affärsmetoder

Råkat ut för oschyssta villkor när du säljer dina produkter? Gå gärna in och besvara undersökningen, om du inte redan har gjort det. I höstas gav regeringen Konkurrensverket uppdraget att utreda om det förekommer "otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan". Med den här enkäten vill konkurrensverket hitta om det förekommer oschyssta metoder eller villkor mot jordbruks- och livsmedelsproducenter. Det kan handla om vissa avtalsvillkor eller beteenden som köparen har mot producenten. Den här kartläggningen ska i nästa steg landa i ett nytt regelverk där primärproducenter, bönder och andra leverantörer i livsmedelskedjan ska få ett ökat skydd mot oschyssta villkor. Som ett första steg uppmanas producenter gå in att svara för att man ska fånga upp hur stort problemet är och på vilket sätt. Gå till enkäten Enkäten är anonym och det går att välja svenska som språk. Det tar ungefär 10 minuter att fylla i enkäten. Enkäten kommer att vara öppen till och med söndagen den 15 februari 2021. När enkäten har avslutats kommer anonymiserade resultat att publiceras här.

28 jan 2021

Ökade möjligheter till stöd enligt viltskadeförordningen

Pressmeddelande från Näringsdepartementet Regeringen har i dag beslutat att ta bort stödtaket för bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersättning för indirekta kostnader orsakade av bl.a. stora rovdjur. Beslutet innebär att länsstyrelsen från och med den 1 mars i år kan besluta om att ge stöd med 100 procent av den faktiska kostnaden som fredat vilt orsakar. – Det här är ett viktigt beslut för människor och företag som har tamboskap och husdjur som behöver skyddas från rovdjur och jag är nöjd med att de ekonomiska förutsättningarna för att leva nära rovdjuren nu stärks, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson. Stora rovdjur kan orsaka skador på tamboskap och husdjur. Detta är en av de vanligaste orsakerna till konflikter mellan stora rovdjur och människor. I dag innehåller viltskadeförordningen (2001:724) ett stödtak som innebär att bidrag till skadeförebyggande åtgärder, som t.ex. stängsel, får ges med högst 80 procent av jordbrukarens kostnader. Stödtaket på 80 procent gäller även ersättning för indirekta kostnader som t.ex. veterinärkostnader för skador som rovdjur orsakat på tamboskap. Efter att Europeiska kommissionen nu godkänt Sveriges anmälan om att ändra i viltskadeförordningen, har regeringen i dag beslutat om att ta bort stödtaket. Det innebär att länsstyrelsen kan besluta om att ge stöd med 100 procent av den faktiska kostnaden som fredat vilt orsakar. Ändringen träder i kraft den 1 mars 2021.

26 jan 2021

Minskad förekomst av fotröta

I höstas samlades lammklövar in för forskningsprojektet ”Förekomst av fotrötebakterien och smittsam digital dermatit (CODD) hos svenska slaktlamm”.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Gård & Djurhälsan, SLU och SVA och finansieras av Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF).

En del av undersökningen är nu slutförd och redovisades nyligen som ett examensarbete av veterinärstudenten Rebecka Albinsson. Förekomsten av fotröta var 1,8 %, vilket är en signifikant minskning sedan en liknande studie genomfördes 2009. Då var förekomsten 5,8 %. Gård & Djurhälsans arbete med att sprida information och arbeta aktivt med att sanera drabbade besättningar via kontrollprogrammet Klövkontrollen har uppenbart givit resultat!

Deltagande slakterier: Gotlands Slagteri, KLS Ugglarps Kalmar och Hörby, Ljungskile Slakteri, Lundsbols Lammslakteri, Norrbottensgårdens Slakteri, Nya Siljans Chark och Skara Lammslakteri. Stort tack för att ni hjälpte oss att få in klövar för undersökning och provtagning!

Källa Svenska Köttföretagen

26 jan 2021

Yttrande gällande ärende Dnr N2020/02817 om utfodring av vilt

Dnr N2020/02817 Datum: 2021-01-26 Remiss: Näringsdepartementet Svar: Svenska Fåravelsförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund SFs remissyttrande ›› LRFs svar ››

25 jan 2021

Färre rovdjursskador i Norge

Källa: Jakt & Jägare Antalet får som dödats av rovdjur i Norge har halverats sedan 2010. Att skilja betesdjur och rovdjur åt genom förvaltningsområden samt skyddsjakt på skadegörande individer har gett bra resultat. Minskningen av rovdjursskador har kunnat ske trots att antalet betesdjur ökat något medan rovdjursstammen varit oförändrad under de senaste tio åren enligt uppgifter från Miljödirektoratet. Nedgången i rovdjursskador gäller för hela Norge, men det finns stora regionala skillnader. I Tröndelag är förlusterna till de stora rovdjuren störst. Där utgick ersättning för 4 566 rovdjursdödade får 2020. Alla stora rovdjur, inklusive kungsörn, är representerade i den landsomfattande statistiken. Sedan 2019 har det inte skett några större förändringar i antalet får och lamm som dödats av järv, lo, varg och kungsörn, medan antalet björndödade djur halverats. Förklaringen är skyddsjakt utanför förvaltningsområdena på två enskilda björnar. I Norge betalades 44,6 miljoner nkr ut 2019 i rovdjursersättningar medan summan för 2020 blev 37,7 miljoner nkr.

25 jan 2021

Ullen från köttraser får nytt liv

I Laholm hittar vi ­företaget CC Wool som drivs av Charlotte Jansson och Carl-Oskar ”Calle” Allared. De förädlar ullen från framförallt köttrasfår, ull som annars ofta slängs, och tillverkar produkter till häst och hund. De har även startat upp Västkustens Ullinsamling, som ­under år 2020 förmedlade runt 35 ton ull. Idén bakom ­företaget tog form 2017, då Calle på ett event om ull blev ­introducerad för ­n­ålfiltsteknik. – Calle kom hem och sa ”Vi måste göra något med den svenska ullen, och det måste vara i nålfilt. Tänk stort!”, berättar Charlotte. Läs artikeln Jordbruksaktuellt: Ullen från köttraser får nytt liv

22 jan 2021

Och vinnaren är …

veckobrev
22 januari 2021 | Att vinna en Guldbagge när man jobbar med film är stort, men att vinna en Guldbagge när man jobbar med får är större. Eller hur?

FÅReningen FÅRfest i Kil har idag tillkännagivit året Guldbaggestipendiater. Vi citerar: I år är allt annorlunda och vi har valt att dela vårt stipendium till några verkliga eldsjälar i ull-branschen! Stort GRATTIS!! De har, med stor entusiasm och kreativitet, arbetat för att lyfta den svenska ullen.
- Claudia Dillmann, Ull&skinn ansvarig i Svenska Fåravelsförbundet
- Jenny Andersson och Hans Bulthuis, Ullkontoret Gotland

Guldbaggen delas ut på FÅRfest Annorlunda 5 mars och då tillkännages motiveringarna, hälsar FÅRfesten. Guldbaggen består av var sin Guldbagge tillverkad av Kaj Stuart Beck och 10 000 kr att dela mellan stipendiaterna.

Vi skiner förstås av stolthet över Claudia. Grattis, du har verkligen förtjänat det! Till Jenny och Hans på Ullkontoret säger vi samma sak. Grattis, ni har verkligen förtjänat det!

Claudias kommentar är: TACK ALLA! Idag ska jag sola mig i ullglansen : ) Min mission har varit, och är fortfarande, att sprida budskapet att all duger till något och att jag arbetar för att alla fårbönder ska kunna få ekonomi på sin ull. Vi är en bit på väg, men det är mycket kvar att göra. Det kommer att gå om vi alla hjälps åt att marknadsföra den svenska ullen!
Claudiavintern
Claudia med gestrikefåren Hjördis och Hildur. Foto Sara Mac Key

Det blir fler goda ullnyheter längre ner.

Denna vecka hölls en informationsträff om CODD för fårägare i Skåne, för att sprida information om sjukdomen och hur vi skyddar våra djur. Riktigt bra uppslutning, ca 70 deltagare. Man hade möjlighet att ställa frågor både innan och i chatten under mötet, vilket utnyttjades flitigt. Tack till er som deltog! Arrangörer var SF, Lammproducenterna, LRF och Gård & Djurhälsan i samarbete.

Vi vet att en del av er blir trötta när vi lyfter problem, men att vi har CODD i Sverige kan inte sopas under mattan och har potential att bli den värsta rysare vår näring upplevt. CODD är oerhört smittsamt, smärtsamt och kan i dagsläget inte botas. Vi kan inte låta får gå med CODD, smittas en besättning är följden utslaktning. Att sprida information i detta läge, innan det är för sent, är jätteviktigt. Vi kan alla hjälpa till genom att prata med andra fårägare om CODD. Men framför allt måste vi skydda våra egna djur och besättningar. Störst risk att få in smittan är vi inköp av livdjur. Följ de rekommendationer som finns; köp bara MV-fria djur med F-status/djurägarförsäkran och en hälsodeklaration.

Glöm inte att själv titta på alla klövar innan ett djurs tas in på gården, även på huden under hår och ull. Bra information finns på Gård & Djurhälsans hemsida. CODD börjar som ett litet sår i kronranden som kan vara svårt att upptäcka, och inledningsvis ses ingen hälta.

Alla som jobbar med Elitlamm, det vill säga Ulf och Britt som utvecklar, supporten som ni användare möter och ansvariga från SFs styrelse, träffas en gång om året för att inventera dagsläget, planera, prioritera och byta idéer. Denna vecka var det dags för årets möte. Alla som känner någon i detta gäng kan nog föreställa sig att diskussionerna är livliga, att det kan vara svårt att få tyst i klassen och att det enbart är mat och dryck som kan driva oss från konferensrummet. I år blev det ett digitalt möte, vilket tenderar att bli lite mer städat. Men vi hade ett kreativt och bra möte, där många tankar och idéer stöttes och blöttes. I nästa Fårskötsel kan man läsa lite mer om oss jobbar med Elitlamms dagliga drift.

Vi kör igång med Digital Elitlammskurs i två olika varianter i februari. Antal deltagare är begränsat, detta för att det ska finnas möjlighet till diskussion, max 20 deltagare per tillfälle. Titti Strömne är kursledare, SF är arrangör i samarbete med Elitlamm. Mer information kommer under nästa vecka på hemsidan, samt i nästa Fårskötsel.

Länsradion Örebro har varje onsdag en punkt med rubriken lantbruksnytt. Denna vecka var Gudrun med och pratade om djuromsorg, inslaget börjar 2:04:25. Intervjun handlar om debatten om djurskydd i spår av Uppdrag Gransknings senaste program.

Det Uppdrag Granskning kan driva fram med sina program är möjligen en uppstramning av kontrollsystemet, som kan leda till någon förbättring. Men de vet att inget upprör människor så mycket som barn och djur som far illa. Sådana bilder lever kvar i människors medvetande mycket längre än några grå myndighetspersoner. Eftersom hela tv-upplägget byggts på att koppla ihop enskilda jordbrukare som misskött djur med varumärkena Arla och KRAV, blir slutsatserna i programmen att förtroendet för varumärkena fullständigt skjuts i sank. Tyvärr skapar UG ett allmänt minskat förtroende, inte bara för svenskt lantbruk och livsmedelsbranschen, utan också för myndigheter och beslutsfattare. Detta är en av dagens stora samhällsproblem, som kan att skapa mycket elände i framtiden. I detta fall ser vi att UG har prioriterat ”bra TV” framför samhällsnytta. Väldigt nedslående för att komma från public service.

Stycket ovan är hämtat från en debattartikel om lantbruk och journalistik författad av Einar, som kan läsas i nästa Fårskötsel och kanske på fler platser då den också gått iväg till ett antal redaktioner.

Det tvååriga projektet Gotland Grey avslutas i dagarna och snart väntas en slutrapport finnas för intresserade. Slutsatsen projektet drar är att tiden är mogen, ullen har potential att skapa sysselsättning på ön. Flera mindre projekt är igång, t ex låter Tiger of Sweden väva ett tyg till jackor av grå ull, Leaderprojektet Ull uppåt väggarna undersöker innovativa sätt att använda ull i byggnader och ett annat projekt undersöker möjligheten att använda skräpig och smutsig ull till lätthanterlig gödsel. Källa till dessa goda nyheter är en artikel i måndagens Gotlands Allehanda, men den finns tyvärr bakom betalvägg.

Vi kan förmedla en rolig nyhet från Gösta Magnusson på Klippans Yllefabrik. Klippans Yllefabrik har köpt in svensk ull som de spinner till garn, som sedan vävs till plädar designade av flera kända svenska designers. Plädarna i svensk ull säljer som smör i till exempel Japan.
Woman wrapped with Swedish wool throw Freja
Freja är en pläd som är gjord i 100 % svensk ull. Foto Klippans Yllefabrik

Ett par ton korsningsull från gårdar kring Mälardalen som samlades in i Vinnova-projektets regi, men som när pandemin slog till inte kunde tas tillvara enligt plan, blir stickgarn hos Järbo Garn.

Kronobergs läns Fåravelsförening skickade för en tid sedan ut en enkät till sina medlemmar för att undersöka hur slakt, transporter och försäljning/förädling fungerar, och om vilka behov som finns. Läs om resultat av enkäten här.

Till lokal- och rasföreningarnas styrelser hälsar hemsidans redaktör att ni är välkomna att uppdatera era sidor så ofta ni vill. Vi förstår att aktiviteterna är färre i dessa pandemitider, men kanske vill ni lägga ut information ändå.

Protokollsammanfattning nr 217 har gått ut till alla ras- och lokalföreningars digitala brevlådor.

Vi har fått veta att ordförande och sekreterare i flera lokal/rasföreningar har fått bedrägerimail som går ut på att man ska klicka på en länk. Gör inte det! Vet ej vad som händer, men säkert inte något bra.

Inbjudan till Avelsutskott har gått ut till alla rasföreningar som finns med på vår hemsida. Om någon rasförening saknar inbjudan, hör av er till Britta.

Flera har hörsammat uppmaningen att anmäla intresse för att gå pälsmönstringskurs kommande säsong. Börja gärna att planera för kurser i lokalföreningarna. Bättre att planera för att köra även om man måste ställa in pga corona, än att kunnat ordna kurs men inte varit förberedd. Vi har intresselistor från flera år tillbaka, så kolla gärna med Britta hur intresse och behov ser ut i den egna omgivningen.

Nu finns anmälningsblankett och all information för den som vill tävla i Skinn-SM 6-7 mars 2021 på Gotlandsfårsföreningens hemsida.

Vi har många nya medlemmar i SF sedan årsskiftet. Varmt välkomna! Om man har frågor eller något på hjärtat kan man alltid kontakta någon av oss.

Det märks att vi blir fler när det skrivs om oss och när inlägg delas och syns i sociala medier, och det är ju något vi alla kan hjälpas åt med. Ju fler vi är, desto starkare blir fårböndernas och fårens röst. Bäää!

Trevlig helg önskar SF!
20210122_113824
Snökaos i norr, men på Gotland blev det hux flux vår. Samma ställe som var på bild förra veckan, men nu utan snö. Foto Anna Törnfelt
20210122_112732
Nyscannade dräktiga ungtackor på vårlikt Gotland. Foto Anna Törnfelt
IMG_20210119_142852
Nyscannat även på Stjärnbäck. Scanningsresultatet brukar stämma väl med hur många lamm det blir och när. Skönt för bonden att veta vad som väntar inför lamning, och en bra grund för att kunna fodra djuren utifrån behov. Foto Britta Wendelius
Sammanställt av AnnaSisy

22 jan 2021

Det lilla slakteriets betydelse för mindre producenter

distrikt Kronobergs läns Fåravelsförening skickade för en tid sedan ut en enkät till sina medlemmar. Vi frågade om och hur det fungerar idag med slakt, transporter och försäljning/förädling, och om vilka behov som lammproducenterna har. KronobergloggaSyftet med att samla in synpunkter var att kunna påverka att de befintliga slakterierna, och slakterier som finns i Småland med omnejd, så att de känner att vi vill vara en bra samarbetspartner. 48 st av Kronobergs fåravelsförenings 82 st medlemmar svarade, vilket är mycket bra. I huvudsak var det mindre producenter som svarade.

Sammanställning av svaren

1. Hur många lamm och får slaktar du per år? Sammanlagt ca 1900 st lamm och ca 60 st får 2. Vilken tidpunkt på året slaktar du och slaktar du flera gånger? Höst ca 75% Sommar ca 10 % Vår ca 5 % Annan tid 10 % 3. Vem brukar du slakta hos? Se nedan 4. Transporterar du djuren själv? 16-18 st svarade ja, och vissa transporterar både själv och nyttjar annan transport 5. Om du inte transporterar djuren själv, vem gör det? KLS, Scan, BLT Transport och Lindes Sävsjö 6. Kan du tänka dig att vi samordnar transporterna? 12 st svarade ja 7. Har du behov av styckning och paketering? 16-20 st svarade ja 8. Säljer du lammlådor? ca 35 st, varav en del via Reko 9. Har du behov av förädling av köttet? 16 st svarade ja 10. Förädlar du kött idag, och i så fall hos vem? 10 st hos Åkes i Tingsryd, 2 st hos Stens i Åseda 11. Är det intressant att sälja lamm, tackakött och förädlade produkter via en grossist? Lammkött: 15 st svarade ja Fårkött: 5 st svarade ja 12. Vill du starta ett slakteri med förädling? 1 st svarade kanske och 1 st svarade ja till även förädling Fråga 3 Vem brukar du slakta hos? Enkätsvaren visar att många slakterier finns och används av lammproducenter i Kronoberg:
 • KLS Kalmar (används i huvudsak av de större producenterna) ca 11 st
 • Scan Linköping ca 3 st
 • Eko vilt Lönashult ca 11 st
 • Kalvenäs Berga Högsby ca 4 st
 • Knorrevången Glimåkra ca 5 st
 • Viktor Ohlssons Bräkne Hoby ca 2 st
 • Ragnar Johansson Mjällby 1 st
 • Desemåla Gårdshandel Nybro 2 st
 • Västerslät Kalmar ca 1 st
Slutsatsen vi drar är att närheten till slakteriet är viktig. För mer information kontakta Claes Lövgren, 070-545 97 04 claes.lovgren@hotmail.com

21 jan 2021

Debattartikel från Gård & Djurhälsan: Djurägare måste få samma rättsstatus som andra

Livsmedelsverket anser inte att de ska ta ansvar för djurhälsan. Men vi vidhåller vår åtgärdslista, för god djurhälsa och för att djurägarnas rättsäkerhet, svarar Gård & Djurhälsans VD Kees de Jong. Läs ny debattartikel Land Lantbruk: Djurägare måste få samma rättsstatus som andra Tidigare artiklar Gård & Djurhälsan: Djurskyddskontroll både verkningslös och rättsosäker Livsmedelsverket: Ansvar och roller måste ständigt förtydligas

20 jan 2021

Klicka inte på skumma länkar!

Det har kommit till vår kännedom att personer i lokalföreningars styrelser på sistone utsatts för bedrägeriförsök, som går ut på att få er att klicka på en länk. Gör inte det! Klicka inte på något som kan misstänkas vara bedrägeri. fraud-prevention-3188092_1280 Bild Pixabay

18 jan 2021

Lästips: Förädlar med målet att inget ska gå till spillo

I mitten på december ­besökte Jordbruksaktuellt Håkan och Karin Strömberg Lundqvist som driver Gårdsmejeriet Ostbiten och Ateljé Norrgården i Granhammar utanför Örebro. Med en vision om inget spill och ett brett ­utbud förädlar de mjölk från korna, ull från fåren och har siktet inställt på ökad ­förädling av fårkött. Hela artikeln här Jordbruksaktuellt: Förädlar med målet att inget ska gå till spillo