29 jan 2021

Fler tillfällen att gå digitala Elitlammskurser

Nu är alla vårens digitala Elitlammskurser med Titti Strömne fullbokade! Vi återkommer till hösten med nya kurser, både kom-igång-kurser och tema-kurser. Har du idéer om tema på kurser, hör av dig till support@elitlamm.com.

Den grundläggande kursen Kom igång med Elitlamm Avel & Produktion lämpar sig för dig som precis börjat med Avel & Produktion, eller för dig som vill friska upp dina kunskaper om programmet. Kursen vänder sig också till dig som är nyfiken på programmet rent allmänt, du kanske funderar på att byta från något av de andra programmen i Elitlamm, eller kanske har tankar på att ansluta dig som ny användare.
För dig som känner att du har koll på grunderna i Avel & Produktion erbjuder vi en timme med Fokus på Elitlamm Avel & Produktion – Uppföljning. Det är en kurs som ger dig kunskap och tips om hur du kan få ut bra statistik och underlag, och som gör det lättare att ta kloka och välgrundade beslut kring din fårhållning. Vad gömmer sig bakom begrepp som Gårdsfacit, Uppfödningsanalys, Hull och Tillväxt.
Kom igång med Elitlamm Avel & Produktion

 • Kom igång med Elitlamm Avel & Produktion
  • Tisdag 16 februari kl. 19.30–20.30 Fulltecknad
  • Tisdag 23 februari kl. 19.30-20.30 Fulltecknad
  • Torsdag 4 mars kl. 19.30–20.30 Fulltecknad
  • Tisdag 9 mars kl. 19.30–20.30  (i samarbete med Fårfesten i Kil) Fulltecknad
  • Måndag 15 mars kl. 19.30–20.30 Fulltecknad
  • Måndag 22 mars kl. 15.00-16.00 Fulltecknad

  Fokus på Elitlamm Avel & Produktion – Uppföljning

  • Torsdag 18 februari kl. 19.30–20.30 Fulltecknad
  • Onsdag 24 februari kl. 15.00-16.00 Fulltecknad
  • Torsdag 11 mars kl. 19.30–20.30 (i samarbete med Fårfesten i Kil) Fulltecknad
  • Onsdag 17 mars kl. 15.00–16.00 Fulltecknad
  • Onsdag 24 mars kl. 15.00-16.00 Fulltecknad

Fler kurstillfällen kan ha tillkommit, de finns i så fall i listan där man anmäler sig.

Kursledare: Titti Strömne, lammrådgivare
Kurskostnad: 250 kr + moms per uppkoppling
Anmälan: Klicka här för att anmäla dig
Begränsat antal deltagare (max 20 st/tillfälle).
Arrangör: SF i samarbete med Elitlamm

Foto Olle Strömne

29 jan 2021

Enkät om oschyssta affärsmetoder

Råkat ut för oschyssta villkor när du säljer dina produkter? Gå gärna in och besvara undersökningen, om du inte redan har gjort det. I höstas gav regeringen Konkurrensverket uppdraget att utreda om det förekommer "otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan". Med den här enkäten vill konkurrensverket hitta om det förekommer oschyssta metoder eller villkor mot jordbruks- och livsmedelsproducenter. Det kan handla om vissa avtalsvillkor eller beteenden som köparen har mot producenten. Den här kartläggningen ska i nästa steg landa i ett nytt regelverk där primärproducenter, bönder och andra leverantörer i livsmedelskedjan ska få ett ökat skydd mot oschyssta villkor. Som ett första steg uppmanas producenter gå in att svara för att man ska fånga upp hur stort problemet är och på vilket sätt. Gå till enkäten Enkäten är anonym och det går att välja svenska som språk. Det tar ungefär 10 minuter att fylla i enkäten. Enkäten kommer att vara öppen till och med söndagen den 15 februari 2021. När enkäten har avslutats kommer anonymiserade resultat att publiceras här.

28 jan 2021

Ökade möjligheter till stöd enligt viltskadeförordningen

Pressmeddelande från Näringsdepartementet Regeringen har i dag beslutat att ta bort stödtaket för bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersättning för indirekta kostnader orsakade av bl.a. stora rovdjur. Beslutet innebär att länsstyrelsen från och med den 1 mars i år kan besluta om att ge stöd med 100 procent av den faktiska kostnaden som fredat vilt orsakar. – Det här är ett viktigt beslut för människor och företag som har tamboskap och husdjur som behöver skyddas från rovdjur och jag är nöjd med att de ekonomiska förutsättningarna för att leva nära rovdjuren nu stärks, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson. Stora rovdjur kan orsaka skador på tamboskap och husdjur. Detta är en av de vanligaste orsakerna till konflikter mellan stora rovdjur och människor. I dag innehåller viltskadeförordningen (2001:724) ett stödtak som innebär att bidrag till skadeförebyggande åtgärder, som t.ex. stängsel, får ges med högst 80 procent av jordbrukarens kostnader. Stödtaket på 80 procent gäller även ersättning för indirekta kostnader som t.ex. veterinärkostnader för skador som rovdjur orsakat på tamboskap. Efter att Europeiska kommissionen nu godkänt Sveriges anmälan om att ändra i viltskadeförordningen, har regeringen i dag beslutat om att ta bort stödtaket. Det innebär att länsstyrelsen kan besluta om att ge stöd med 100 procent av den faktiska kostnaden som fredat vilt orsakar. Ändringen träder i kraft den 1 mars 2021.

26 jan 2021

Minskad förekomst av fotröta

I höstas samlades lammklövar in för forskningsprojektet ”Förekomst av fotrötebakterien och smittsam digital dermatit (CODD) hos svenska slaktlamm”. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Gård & Djurhälsan, SLU och SVA och finansieras av Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF). En del av undersökningen är nu slutförd och redovisades nyligen som ett examensarbete av veterinärstudenten Rebecka Albinsson. Förekomsten av fotröta var 1,8 %, vilket är en signifikant minskning sedan en liknande studie genomfördes 2009. Då var förekomsten 5,8 %. Gård & Djurhälsans arbete med att sprida information och arbeta aktivt med att sanera drabbade besättningar via kontrollprogrammet Klövkontrollen har uppenbart givit resultat! Deltagande slakterier: Gotlands Slagteri, KLS Ugglarps Kalmar och Hörby, Ljungskile Slakteri, Lundsbols Lammslakteri, Norrbottensgårdens Slakteri, Nya Siljans Chark och Skara Lammslakteri. Stort tack för att ni hjälpte oss att få in klövar för undersökning och provtagning! Källa Svenska Köttföretagen

26 jan 2021

Yttrande gällande ärende Dnr N2020/02817 om utfodring av vilt

Dnr N2020/02817 Datum: 2021-01-26 Remiss: Näringsdepartementet Svar: Svenska Fåravelsförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund SFs remissyttrande ›› LRFs svar ››

25 jan 2021

Färre rovdjursskador i Norge

Källa: Jakt & Jägare Antalet får som dödats av rovdjur i Norge har halverats sedan 2010. Att skilja betesdjur och rovdjur åt genom förvaltningsområden samt skyddsjakt på skadegörande individer har gett bra resultat. Minskningen av rovdjursskador har kunnat ske trots att antalet betesdjur ökat något medan rovdjursstammen varit oförändrad under de senaste tio åren enligt uppgifter från Miljödirektoratet. Nedgången i rovdjursskador gäller för hela Norge, men det finns stora regionala skillnader. I Tröndelag är förlusterna till de stora rovdjuren störst. Där utgick ersättning för 4 566 rovdjursdödade får 2020. Alla stora rovdjur, inklusive kungsörn, är representerade i den landsomfattande statistiken. Sedan 2019 har det inte skett några större förändringar i antalet får och lamm som dödats av järv, lo, varg och kungsörn, medan antalet björndödade djur halverats. Förklaringen är skyddsjakt utanför förvaltningsområdena på två enskilda björnar. I Norge betalades 44,6 miljoner nkr ut 2019 i rovdjursersättningar medan summan för 2020 blev 37,7 miljoner nkr.

25 jan 2021

Ullen från köttraser får nytt liv

I Laholm hittar vi ­företaget CC Wool som drivs av Charlotte Jansson och Carl-Oskar ”Calle” Allared. De förädlar ullen från framförallt köttrasfår, ull som annars ofta slängs, och tillverkar produkter till häst och hund. De har även startat upp Västkustens Ullinsamling, som ­under år 2020 förmedlade runt 35 ton ull. Idén bakom ­företaget tog form 2017, då Calle på ett event om ull blev ­introducerad för ­n­ålfiltsteknik. – Calle kom hem och sa ”Vi måste göra något med den svenska ullen, och det måste vara i nålfilt. Tänk stort!”, berättar Charlotte. Läs artikeln Jordbruksaktuellt: Ullen från köttraser får nytt liv

22 jan 2021

Och vinnaren är …

veckobrev
22 januari 2021 | Att vinna en Guldbagge när man jobbar med film är stort, men att vinna en Guldbagge när man jobbar med får är större. Eller hur?

FÅReningen FÅRfest i Kil har idag tillkännagivit året Guldbaggestipendiater. Vi citerar: I år är allt annorlunda och vi har valt att dela vårt stipendium till några verkliga eldsjälar i ull-branschen! Stort GRATTIS!! De har, med stor entusiasm och kreativitet, arbetat för att lyfta den svenska ullen.
- Claudia Dillmann, Ull&skinn ansvarig i Svenska Fåravelsförbundet
- Jenny Andersson och Hans Bulthuis, Ullkontoret Gotland

Guldbaggen delas ut på FÅRfest Annorlunda 5 mars och då tillkännages motiveringarna, hälsar FÅRfesten. Guldbaggen består av var sin Guldbagge tillverkad av Kaj Stuart Beck och 10 000 kr att dela mellan stipendiaterna.

Vi skiner förstås av stolthet över Claudia. Grattis, du har verkligen förtjänat det! Till Jenny och Hans på Ullkontoret säger vi samma sak. Grattis, ni har verkligen förtjänat det!

Claudias kommentar är: TACK ALLA! Idag ska jag sola mig i ullglansen : ) Min mission har varit, och är fortfarande, att sprida budskapet att all duger till något och att jag arbetar för att alla fårbönder ska kunna få ekonomi på sin ull. Vi är en bit på väg, men det är mycket kvar att göra. Det kommer att gå om vi alla hjälps åt att marknadsföra den svenska ullen!
Claudiavintern
Claudia med gestrikefåren Hjördis och Hildur. Foto Sara Mac Key

Det blir fler goda ullnyheter längre ner.

Denna vecka hölls en informationsträff om CODD för fårägare i Skåne, för att sprida information om sjukdomen och hur vi skyddar våra djur. Riktigt bra uppslutning, ca 70 deltagare. Man hade möjlighet att ställa frågor både innan och i chatten under mötet, vilket utnyttjades flitigt. Tack till er som deltog! Arrangörer var SF, Lammproducenterna, LRF och Gård & Djurhälsan i samarbete.

Vi vet att en del av er blir trötta när vi lyfter problem, men att vi har CODD i Sverige kan inte sopas under mattan och har potential att bli den värsta rysare vår näring upplevt. CODD är oerhört smittsamt, smärtsamt och kan i dagsläget inte botas. Vi kan inte låta får gå med CODD, smittas en besättning är följden utslaktning. Att sprida information i detta läge, innan det är för sent, är jätteviktigt. Vi kan alla hjälpa till genom att prata med andra fårägare om CODD. Men framför allt måste vi skydda våra egna djur och besättningar. Störst risk att få in smittan är vi inköp av livdjur. Följ de rekommendationer som finns; köp bara MV-fria djur med F-status/djurägarförsäkran och en hälsodeklaration.

Glöm inte att själv titta på alla klövar innan ett djurs tas in på gården, även på huden under hår och ull. Bra information finns på Gård & Djurhälsans hemsida. CODD börjar som ett litet sår i kronranden som kan vara svårt att upptäcka, och inledningsvis ses ingen hälta.

Alla som jobbar med Elitlamm, det vill säga Ulf och Britt som utvecklar, supporten som ni användare möter och ansvariga från SFs styrelse, träffas en gång om året för att inventera dagsläget, planera, prioritera och byta idéer. Denna vecka var det dags för årets möte. Alla som känner någon i detta gäng kan nog föreställa sig att diskussionerna är livliga, att det kan vara svårt att få tyst i klassen och att det enbart är mat och dryck som kan driva oss från konferensrummet. I år blev det ett digitalt möte, vilket tenderar att bli lite mer städat. Men vi hade ett kreativt och bra möte, där många tankar och idéer stöttes och blöttes. I nästa Fårskötsel kan man läsa lite mer om oss jobbar med Elitlamms dagliga drift.

Vi kör igång med Digital Elitlammskurs i två olika varianter i februari. Antal deltagare är begränsat, detta för att det ska finnas möjlighet till diskussion, max 20 deltagare per tillfälle. Titti Strömne är kursledare, SF är arrangör i samarbete med Elitlamm. Mer information kommer under nästa vecka på hemsidan, samt i nästa Fårskötsel.

Länsradion Örebro har varje onsdag en punkt med rubriken lantbruksnytt. Denna vecka var Gudrun med och pratade om djuromsorg, inslaget börjar 2:04:25. Intervjun handlar om debatten om djurskydd i spår av Uppdrag Gransknings senaste program.

Det Uppdrag Granskning kan driva fram med sina program är möjligen en uppstramning av kontrollsystemet, som kan leda till någon förbättring. Men de vet att inget upprör människor så mycket som barn och djur som far illa. Sådana bilder lever kvar i människors medvetande mycket längre än några grå myndighetspersoner. Eftersom hela tv-upplägget byggts på att koppla ihop enskilda jordbrukare som misskött djur med varumärkena Arla och KRAV, blir slutsatserna i programmen att förtroendet för varumärkena fullständigt skjuts i sank. Tyvärr skapar UG ett allmänt minskat förtroende, inte bara för svenskt lantbruk och livsmedelsbranschen, utan också för myndigheter och beslutsfattare. Detta är en av dagens stora samhällsproblem, som kan att skapa mycket elände i framtiden. I detta fall ser vi att UG har prioriterat ”bra TV” framför samhällsnytta. Väldigt nedslående för att komma från public service.

Stycket ovan är hämtat från en debattartikel om lantbruk och journalistik författad av Einar, som kan läsas i nästa Fårskötsel och kanske på fler platser då den också gått iväg till ett antal redaktioner.

Det tvååriga projektet Gotland Grey avslutas i dagarna och snart väntas en slutrapport finnas för intresserade. Slutsatsen projektet drar är att tiden är mogen, ullen har potential att skapa sysselsättning på ön. Flera mindre projekt är igång, t ex låter Tiger of Sweden väva ett tyg till jackor av grå ull, Leaderprojektet Ull uppåt väggarna undersöker innovativa sätt att använda ull i byggnader och ett annat projekt undersöker möjligheten att använda skräpig och smutsig ull till lätthanterlig gödsel. Källa till dessa goda nyheter är en artikel i måndagens Gotlands Allehanda, men den finns tyvärr bakom betalvägg.

Vi kan förmedla en rolig nyhet från Gösta Magnusson på Klippans Yllefabrik. Klippans Yllefabrik har köpt in svensk ull som de spinner till garn, som sedan vävs till plädar designade av flera kända svenska designers. Plädarna i svensk ull säljer som smör i till exempel Japan.
Woman wrapped with Swedish wool throw Freja
Freja är en pläd som är gjord i 100 % svensk ull. Foto Klippans Yllefabrik

Ett par ton korsningsull från gårdar kring Mälardalen som samlades in i Vinnova-projektets regi, men som när pandemin slog till inte kunde tas tillvara enligt plan, blir stickgarn hos Järbo Garn.

Kronobergs läns Fåravelsförening skickade för en tid sedan ut en enkät till sina medlemmar för att undersöka hur slakt, transporter och försäljning/förädling fungerar, och om vilka behov som finns. Läs om resultat av enkäten här.

Till lokal- och rasföreningarnas styrelser hälsar hemsidans redaktör att ni är välkomna att uppdatera era sidor så ofta ni vill. Vi förstår att aktiviteterna är färre i dessa pandemitider, men kanske vill ni lägga ut information ändå.

Protokollsammanfattning nr 217 har gått ut till alla ras- och lokalföreningars digitala brevlådor.

Vi har fått veta att ordförande och sekreterare i flera lokal/rasföreningar har fått bedrägerimail som går ut på att man ska klicka på en länk. Gör inte det! Vet ej vad som händer, men säkert inte något bra.

Inbjudan till Avelsutskott har gått ut till alla rasföreningar som finns med på vår hemsida. Om någon rasförening saknar inbjudan, hör av er till Britta.

Flera har hörsammat uppmaningen att anmäla intresse för att gå pälsmönstringskurs kommande säsong. Börja gärna att planera för kurser i lokalföreningarna. Bättre att planera för att köra även om man måste ställa in pga corona, än att kunnat ordna kurs men inte varit förberedd. Vi har intresselistor från flera år tillbaka, så kolla gärna med Britta hur intresse och behov ser ut i den egna omgivningen.

Nu finns anmälningsblankett och all information för den som vill tävla i Skinn-SM 6-7 mars 2021 på Gotlandsfårsföreningens hemsida.

Vi har många nya medlemmar i SF sedan årsskiftet. Varmt välkomna! Om man har frågor eller något på hjärtat kan man alltid kontakta någon av oss.

Det märks att vi blir fler när det skrivs om oss och när inlägg delas och syns i sociala medier, och det är ju något vi alla kan hjälpas åt med. Ju fler vi är, desto starkare blir fårböndernas och fårens röst. Bäää!

Trevlig helg önskar SF!
20210122_113824
Snökaos i norr, men på Gotland blev det hux flux vår. Samma ställe som var på bild förra veckan, men nu utan snö. Foto Anna Törnfelt
20210122_112732
Nyscannade dräktiga ungtackor på vårlikt Gotland. Foto Anna Törnfelt
IMG_20210119_142852
Nyscannat även på Stjärnbäck. Scanningsresultatet brukar stämma väl med hur många lamm det blir och när. Skönt för bonden att veta vad som väntar inför lamning, och en bra grund för att kunna fodra djuren utifrån behov. Foto Britta Wendelius
Sammanställt av AnnaSisy

22 jan 2021

Det lilla slakteriets betydelse för mindre producenter

distrikt Kronobergs läns Fåravelsförening skickade för en tid sedan ut en enkät till sina medlemmar. Vi frågade om och hur det fungerar idag med slakt, transporter och försäljning/förädling, och om vilka behov som lammproducenterna har. KronobergloggaSyftet med att samla in synpunkter var att kunna påverka att de befintliga slakterierna, och slakterier som finns i Småland med omnejd, så att de känner att vi vill vara en bra samarbetspartner. 48 st av Kronobergs fåravelsförenings 82 st medlemmar svarade, vilket är mycket bra. I huvudsak var det mindre producenter som svarade.

Sammanställning av svaren

1. Hur många lamm och får slaktar du per år? Sammanlagt ca 1900 st lamm och ca 60 st får 2. Vilken tidpunkt på året slaktar du och slaktar du flera gånger? Höst ca 75% Sommar ca 10 % Vår ca 5 % Annan tid 10 % 3. Vem brukar du slakta hos? Se nedan 4. Transporterar du djuren själv? 16-18 st svarade ja, och vissa transporterar både själv och nyttjar annan transport 5. Om du inte transporterar djuren själv, vem gör det? KLS, Scan, BLT Transport och Lindes Sävsjö 6. Kan du tänka dig att vi samordnar transporterna? 12 st svarade ja 7. Har du behov av styckning och paketering? 16-20 st svarade ja 8. Säljer du lammlådor? ca 35 st, varav en del via Reko 9. Har du behov av förädling av köttet? 16 st svarade ja 10. Förädlar du kött idag, och i så fall hos vem? 10 st hos Åkes i Tingsryd, 2 st hos Stens i Åseda 11. Är det intressant att sälja lamm, tackakött och förädlade produkter via en grossist? Lammkött: 15 st svarade ja Fårkött: 5 st svarade ja 12. Vill du starta ett slakteri med förädling? 1 st svarade kanske och 1 st svarade ja till även förädling Fråga 3 Vem brukar du slakta hos? Enkätsvaren visar att många slakterier finns och används av lammproducenter i Kronoberg:
 • KLS Kalmar (används i huvudsak av de större producenterna) ca 11 st
 • Scan Linköping ca 3 st
 • Eko vilt Lönashult ca 11 st
 • Kalvenäs Berga Högsby ca 4 st
 • Knorrevången Glimåkra ca 5 st
 • Viktor Ohlssons Bräkne Hoby ca 2 st
 • Ragnar Johansson Mjällby 1 st
 • Desemåla Gårdshandel Nybro 2 st
 • Västerslät Kalmar ca 1 st
Slutsatsen vi drar är att närheten till slakteriet är viktig. För mer information kontakta Claes Lövgren, 070-545 97 04 claes.lovgren@hotmail.com

21 jan 2021

Debattartikel från Gård & Djurhälsan: Djurägare måste få samma rättsstatus som andra

Livsmedelsverket anser inte att de ska ta ansvar för djurhälsan. Men vi vidhåller vår åtgärdslista, för god djurhälsa och för att djurägarnas rättsäkerhet, svarar Gård & Djurhälsans VD Kees de Jong. Läs ny debattartikel Land Lantbruk: Djurägare måste få samma rättsstatus som andra Tidigare artiklar Gård & Djurhälsan: Djurskyddskontroll både verkningslös och rättsosäker Livsmedelsverket: Ansvar och roller måste ständigt förtydligas

20 jan 2021

Klicka inte på skumma länkar!

Det har kommit till vår kännedom att personer i lokalföreningars styrelser på sistone utsatts för bedrägeriförsök, som går ut på att få er att klicka på en länk. Gör inte det! Klicka inte på något som kan misstänkas vara bedrägeri. fraud-prevention-3188092_1280 Bild Pixabay

18 jan 2021

Lästips: Förädlar med målet att inget ska gå till spillo

I mitten på december ­besökte Jordbruksaktuellt Håkan och Karin Strömberg Lundqvist som driver Gårdsmejeriet Ostbiten och Ateljé Norrgården i Granhammar utanför Örebro. Med en vision om inget spill och ett brett ­utbud förädlar de mjölk från korna, ull från fåren och har siktet inställt på ökad ­förädling av fårkött. Hela artikeln här Jordbruksaktuellt: Förädlar med målet att inget ska gå till spillo

15 jan 2021

På väg mot tre tusen

veckobrev
15 januari 2021 | Idag har vi anledning att fira!

Denna vecka passerade antalet Elitlammanvändare 2900-strecket! Så många har vi aldrig varit tidigare och nu börjar vi tro att 3000 är ett rimligt mål : ) Jätteroligt att en så stor del av Sveriges fårägare väljer att vara med i Elitlamm och att så många uppskattar programmen. Ulf och Britt jobbar för högtryck med den tekniska utvecklingen, och supportteamet har fullt upp med att ta hand om nya och gamla användare. Det är precis som det ska vara. Tack vare er Elitlammare slår vi alla rekord och Elitlamm kan fortsätta att utvecklas!

Köttdelegationen har varit samlad och fått en allmän information om smittläget i landet av LRFs smittskyddsexpert Anna Forslid. Salmonellaläget i landet är allvarligt, främst hos tamgris men salmonella har också påvisats bland vildsvin. Det kommer göras fler provtagningar på vildsvin för att få en blid hur spritt och omfattande det är. Salmonella förekommer även hos våra andra lantbruksdjur och provtagning görs regelbundet i samband med slakt. Även CODD diskuterades, information ut till fårägare (läs mer nedan) och smittspårning. Delegationen har även haft en träff med de tre slutkandidater till Maggan Åbergs tjänst, eftersom hon går i pension under våren.

På tisdag kväll kommande vecka, den 19 januari, är alla fårägare i Skåne välkomna till en informationskväll om CODD. Deltagare kan ställa generella frågor, gör det i förväg i anmälningsformuläret, eller skriv i chatten under mötet. Förutom att CODD är mycket smittsamt är den väldigt svår att behandla, och det finns idag ingen metod för att sanera bort sjukdomen från drabbade besättningar. Vi måste tillsammans göra allt vi kan för att förhindra att CODD etablerar sig i Sverige.

Tanken är att det ska arrangeras fler träffar om CODD framöver.

Referensgruppen för AHL har haft möte. Flera remisser ska besvaras och vi samarbetar med Gård & Djurhälsan och LRF runt dem.

AHL står för Animal Health Law och är den nya djurhälsoförordning som efter fem års arbete ska tillämpas fullt ut från den 21 april. Den kommer att ersätta ett stort antal förordningar, direktiv och beslut som idag reglerar djurhälsa och smittskydd.

Mycket jobb runt djurskydd och SVTs Uppdrag Granskning i onsdags, som siktade in sig på KRAV-gårdar med problem. Vi är delaktiga i jobben som LRF leder med det nationella branschrådet som har syftet att förebygga djurskyddsärenden och runt kommunikation i djurskyddsfrågor. Vi följer utvecklingen och kommer att agera om det behövs. SF accepterar inte dålig djurhållning och tycker att många bilder från programmet inte är ok. Men det är heller inte ok att utmåla svensk djurhållning som undermålning eller KRAV som en bluff då 99 % har bra djurhållning, som vi kan vara stolta över.

Har ni funderat över hur statistiken över förelägganden ser ut för fårnäringen? I så fall kommer här lite fakta:

 • Antalet förelägganden per 1000 fårföretag är i storleksordningen 6-8 per år (0,6-0,8%).
 • Antalet djurförbud per 1000 fårföretag är i storleksordningen 0,5-1 per år (under 0,1%).
 • De vanligaste anmärkningarna när det gäller förelägganden på får gäller utrymmen och liggytor, dvs liggytor som inte räcker till eller hålls tillräckligt torra och rena. Magra djur är den anmärkning som därefter är vanligast.

SF och Lammproducenterna gör enad front i detta uttalande som gäller det djurplågeri som visat sig förekomma på ett slakteri i södra Sverige.

Från och med den 12 februari kommer veckobrevet att vara medlemsunik information. Vår grundinställning är att vi ska vara generösa med information till landets alla fårägare, men samtidigt ska förstås medlemmar få valuta för sitt medlemsskap. Efter motion nummer 5 till förra stämman och vårens medlemsenkät har vi kommit fram till att det nu är dags att göra veckobrevet till en medlemsförmån. Alla SFs medlemmar som vi har epostadress till får veckobrevet via epost på fredagar som vanligt, men vill man läsa veckobrevet på hemsidan behöver man ett lösenord. Information och lösenord kommer i Fårskötsel nr 1.

Vi saknar epost till många med familjemedlemskap i SF. Alla, både ordinarie och familjemedlemmar, som vill få veckobrev i den egna inkorgen men inte får det idag, meddela Britta aktuell epostadress.

Är du ordförande eller sekreterare i en rasförening, håll koll på inkorgen då en inbjudan till Avelsutskott är på väg ut. Våra kontaktuppgifter till rasföreningar är inte helt up to date, skicka gärna din förenings aktuella uppgifter till Britta.

Medlemmar i Västmanland och Skåne har fått medlemsbrev under veckan. Kallelse till årsmöte till västmanlänningar, och till informationsmöte om CODD till skåningar.

Förbundsstyrelsen hade styrelsemöte i onsdags för att diskutera kommande temakvällar, budget, digitalisering av riksbedömning, förra stämmans motioner som vi jobbar med, flera förfrågningar om samarbeten runt ull och mycket annat. Budget för 2021 är så gott som klar att klubbas. Protokoll från mötet kommer inom kort till lokal- och rasföreningarnas styrelser.

Vem vill lära sig mer om pälsmönstring? Vi har redan fått intresseanmälningar för att gå mönstringskurs till sommaren, och vi hoppas att pandemin tillåter sådana senare i år. Britta tar gärna emot intresseanmälningar, så att vi kan kolla var i landet kurser behövs och på vilken nivå. Lokalföreningar som funderar på att hålla mönstringskurs, skriv gärna en rad till Britta ni också.

Läget i licensjakten på varg kan följas via Svensk Jakt. I Stora Bör i Värmland är tre av sex tilldelade fällda och i Vidaln som hör till Västmanland/Örebro är fyra av sex fällda. I Gävleborg är alla tilldelade vargar fällda och rättsprocessen fördröjer beslut om utökad jakt på de ytterligare djur som har upptäckts. Det dröjer innan kammarrätten kan fatta beslut om den pågående licensjakten, och det påverkar myndighetens vilja att ta beslut om utökad vargjakt.

HKScans utmärkelse till årets leverantörer av lamm, nöt och gris har tillkännagivits och den ärofyllda titeln Årets Lammleverantör 2020 har tillfallit Thomas och Jeanette Eriksson. Stort grattis! De är båda kändisar i fårsammanhang - Thomas sitter i SFs styrelse och Jeanette i Lammproducenternas. På Hälla Gård kör man flera olika produktionsmodeller samtidigt, och det är ett framgångsrikt koncept. Thomas är med i inte mindre än två lyssningsvärda Fårpoddar, där han berättar om varför de lammar flera gånger under året och hur man säljer kött både till slakteri och direkt till konsument, och hur en del av gårdens produkter vidareförädlas. Som HKScan säger i sin motivering: "Thomas och Jeanette Eriksson är två mycket duktiga lammuppfödare som besitter stor kunskap som de gärna delar med sig av till sina kollegor. Deras stora driv i frågan om god köttkvalitet och tillväxt reflekteras i ständigt goda resultat på lammen."
ÅretsLammleverantör2020
Grattis en gång till! Bild ur Årets leverantör och djurtransportör nomineringar 2020.

Skriv in 7-9 oktober i kalendern för Baltic Wool Conference på Gotland, och håll tummarna för att det går att träffas IRL till hösten.

Skinn-SM och Fårfest i Kil, båda i mars, kommer att hållas även i år men utan folksamling.

Vi har tipsat tidigare om Svenskt Kötts fina broschyr om svenskt lamm, men nu känns det som dags igen. Perfekt att beställa hem till gårdar som har direktkontakt med konsumenter, oavsett om det gäller att klappa djur, sälja kött eller ull och skinn.
varforvalja
Foto Britta Wendelius

Indien är världens tredje största land när det gäller antal får, men man producerar bara 2 % av världens ull. Av ullen som används i Indien är bara 25 % inhemsk. Det finns en del paralleller med våra svenska utmaningar att få ullen från gårdarna, sorterad, klassad och tvättad till köparna som hellre köper billigare, ren och klassad ull från andra länder. Men man har också ambitiösa planer för att öka både kvantitet och kvalitet på landets ullproduktion. Läs mer i Zengers artikel Australian Sheep to the Rescue of Indian Wool.

Trevlig helg önskar SF!
20210115_110829
Har alla vinter nu? SNÖ och SOL på Gotland. Foto Anna Törnfelt
20210115_123327
-18 och härligt krispigt i Liden. Foto Thomas Eriksson
20210111_081240
Hälla började veckan med att skicka lamm på slakt för att sedan bli utsedda till Årets Leverantör Lamm 2020 av HKScan. Hoppas att ni hunnit fira lite också! Foto Thomas Eriksson
20210113_105415
Hanna Forsberg var på västernorrlandsturné i onsdags, då hon besökte fem gårdar för att dräktighetsscanna tackorna. Foto Thomas Eriksson
Bal 1
Einar har passat på att flytta på en stor del av sina ensilagebalar sedan det frös på. Gnagarskador på alla ställen där balar stått på gärdena : ( Men hittills bara ett fåtal på gruslagret, där de flesta står. 
Enligt Elofs moderna bondepraktika kan bonden vara säker på att få mellanvåningen att fodra sina djur med, när gnagarna förstört det undre lagret och fåglarna det övre. Men det ordspråket var tyvärr lika osäkert som alla andra ordspråk i bondepraktikan. För första gången i Einars långa bondeliv har gnagarna lärt sig att klättra upp till andra våningen och sabotera balar där också! Usch, risk för mycket förstört ensilage och foderbrist till våren. Foto Einar de Wit
sovaute
Det gäller att vara påpälsad när man sover ute i -13. När Stina vaknar är hon varm och go! Foto Gudrun Haglund Eriksson
livtacka
Vägning av finullstacklamm. Här en fröken som utsetts till livdjur. Foto Gudrun Haglund Eriksson
solnervinter
Den går ner tidigt, men vackert är det. Denna veckas solnedgång är närkisk. Foto Gudrun Haglund Eriksson
Sammanställt av AnnaSisy

15 jan 2021

Bönder om djurplågeri på slakteri – fullständigt oacceptabelt

I veckan sände TV4 ett inslag om djurplågeri på slakteri. Böndernas och branschens reaktion är att det är totalt oacceptabelt. Text och bild av Svenskt Kött elof-och-tomas I veckan har TV4 sänt ett nyhetsinslag med filmer från ett mindre slakteri i södra Sverige som visar när en slaktare plågar djur innan slakt och totalt missköter sin uppgift. Den svenska köttbranschen är eniga om att det är fullständigt oacceptabelt. Ett slakteri som misskött sig så fatalt ska inte få bedriva verksamhet och det är bra att sådana här fall avslöjas så att det kan anmälas. Vederbörande har blivit polisanmäld och i en artikel i Ystads allehanda säger Livsmedelsverkets avdelningschef för södra Sverige att man hämtat hem sin kontrollutrustning från slakteriet. Utan den får ingen slakt utföras. Slakteriet är inte medlem i någon av branschorganisationerna, men hade så varit fallet skulle det blivit uteslutet omedelbart. Som bonde är det fruktansvärt att se bilder från en slakt där djuren plågats.

Bönderna Elof och Tomas om djurplågeri på slakteriet

– De bilder vi sett den här veckan är vidriga. Det är en stor skam att se hur djuren på det här slakteriet plågas. Jag som bonde har lagt hela mitt engagemang i att se till att mina djur har det bra från den stunden de kommer till världen och det är också mitt ansvar att se till att de får en värdig avslutning på livet. För att jag ska kunna vara stolt över min produktion behöver jag vara trygg och säker på att transporten och slakten är lika respektfull och värdig. säger Elof Nilsson, får och nötdjursbonde på Nors gård. Den svenska köttbranschen står för att djur alltid ska behandlas med respekt och vördnad. Djur som föds upp i Sverige ska ha ett gott och värdigt liv där de får möjlighet att utöva sina naturliga beteenden och ha det bra ända in i slutet. – Jag tror att vi alla inom branschen kan skriva under på att inget djur ska behandlas på det här sättet. Det är ju ett lagbrott. Det finns folk som begår brott och de ska straffas. Det handlar ju också om kontrollerna som har brustit och behöver ses över. säger Tomas Olsson, fårbonde på Norrby gård. Han fortsätter: – Jag känner ett stort ansvar för det är mina djur hela vägen; från gården till att de transporteras ända fram till avlivningen. Då måste jag också veta att de tas om hand på ett bra sätt på slakteriet. Jag känner väl till personalen på slakteriet som vi anlitar och jag känner en trygghet i att mina djur har det bra in i det sista. Innan Coronapandemin såg jag alltid till att åka med till vårt slakteri minst en gång per år för att känna mig säker på att det känns bra, och det tänker jag fortsätta med så snart det blir möjligt. När jag lämnar mina djur vidare då vet jag att de behandlas med respekt. Sveriges lagstiftning vad gäller djuromsorg är strikt kring att djur inte ska utsättas för lidande, i synnerhet inte i samband med slakt, och därför ska alla djur undantagslöst bedövas innan avlivningen. På 95 procent av alla slakterier i Sverige hade en sådan här incident aldrig kunnat ske eftersom det ständigt finns veterinärer från Svenska Livsmedelsverket närvarande som besiktigar djur, både vid ankomst till slakteriet och efter avlivning. Vid mindre slakterier gör den officiella veterinären enligt nuvarande kontrollsystem bara korta besök. Branschen ser nu över hur den kan påverka för att det ska bli bättre kontroller som säkerställer djurskyddet även på små slakterier. [länk till artikeln om djurkontrollerna] Läs mer om svensk djuruppfödning och svensk djurskyddslag här.

13 jan 2021

Mer svenskt kött på restaurang – nu utbildas restaurangbranschen

Källa LRF Jobbar du inom restaurangbranschen, eller känner du någon som gör det? Sprid då ordet om den digitala utbildningen om det svenska köttets mervärde och hur det kan bidra till hållbara och goda affärer. LRF Kött och projektet "Mer svenskt kött på restaurang" fortsätter nu arbetet genom att hjälpa krögare, kockar och restaurangpersonal att vässa kunskaperna om svenskt kött och hur det kan marknadsföras. Utbildningen är helt digital och består av tre tillfällen. Läs mer om datum och anmälan i denna pdf