18 dec 2020

Slutredovisning av Om Får och Foder med julklapp på köpet

Svenska Fåravelsförbundet ansökte hösten 2018 om finansiering för projektet "Kompetensutveckling Foderplanering för Får och Lammproducenter", som senare fått det lite kortare namnet "Om Får och Foder". Grunden till ansökan var en utlysning av projektmedel för utbildningsinsatser från EU och Jordbruksverket, i spåren av torkan 2018.
Syftet med projektet var och är att sätta fokus på vikten av att vi som djurägare har god planering inom området foder och foderhantering. Målet är en ökad kompetens hos fårägare, så att vi står bättre rustade för såväl normalår som år då väder eller klimatpåverkan ger sämre skördar. Projektet godkändes under försommaren 2019, och de digitala utbildningstillfällen som planerats startade upp hösten 2019. Det rullade sedan på med digitala föreläsningar och fysiska gårdsbesök fram till oktober 2020. Projektets genomförandedel är snart avslutad, och vi arbetar nu med slutredovisningen.

Digitalt gårdsbesök den 21 december 2020 och du är välkommen!

Som överraskning och JULKLAPP till er alla, från Svenska Fåravelsförbundet och oss som jobbar med Om Får och Foder, erbjuder vi dig att delta i det sista gårdbesöket, vilket genomförs digitalt via Teams redan nu på måndag den 21/12, med start kl 14.
Theo Den Braver och gårdsfolket Therese och Peter Andersson Nyby Gård strax utanför Borlänge tar emot och visar runt genom videolänk. Kan du ta dig en paus i julstöket under ett par timmar på måndag eftermiddag så anmäler du dig till Theo Den Braver direkt, maila ditt intresse till Theo.denbraver@gardochdjurhalsan.se.
Du får en länk att koppla upp dig genom av Theo senast söndag kväll. Vänta inte med din anmälan, antalet deltagare är begränsat. Ingen deltagaravgift tas ut för det digitala gårdsbesöket.
Nyby Gård – fokus på flexibla lösningar och automatisering
Gården som vi får besöka håller 460 tackor främst av köttraskorsning, men gården har även renrasiga finulls- och gotlandstackor. Grundtanken på denna gård är att digitalisera, automatisera och elektrifiera sin verksamhet. Lösningar på gården är flexibla för att möjliggöra snabb omställning av produktionen, ifall förutsättningar förändras. Flexibla lösningar är vad som gäller för såväl logistik, inredning, foderhantering och produktionen i stort. Man har satsat på automatiserad foderhantering med exempelvis bandfoderfördelare och stationär fodermix. Nyby Gård lammar fyra gånger om året och har som mål att underlätta arbetet genom olika tekniska lösningar.
Theo guidar oss under besöket och för en dialog med Therese och Peter som delar med sig av sina erfarenheter. Beroende på hur många frågeställningar som framkommer är det svårt att säga hur länge besöker pågår, men räkna med minst ett par timmar. Förbered en termos med kaffe och några goda bullar, och bänka dig bekvämt framför datorn på måndag eftermiddag.
Det här är en julklapp till dig som har möjlighet att följa med, välkommen!
Nyby
Peter och Therese hälsar oss välkomna till Nyby Gård!

18 dec 2020

Slutrapport från nappaskinnprojektet (del 2)

Hämta projektrapporten: Svenskproducerad lammnappa av svenska lamm- och fårskinn ›› Ett projekt finansierat av Stiftelsen för garverinäringens främjande Författare och projektledare Claudia Dillmann, Svenska Fåravelsförbundet I samarbete med Tomas Kero, Kero Leathers AB Se också slutrapporten från nappaskinnprojektet del 1: Nappaprojekt - för att få en bra ekonomi på vita skinn ›› Bakgrund Vi i Svenska Fåravelsförbundet ville ta ett krafttag med de vita korsningsskinn som fårnäringen idag inte kan räkna in i sin ekonomi. Vi ville, i samarbete med Kero Leather AB, köra ett projekt i lite större skala för att undersöka om det kan gå att få ekonomi på vita korsningsskinn och om de kan förädlas till exempelvis nappaskinn. I dag importeras nappaskinnsprodukter av lamm till ett värde av 20 miljoner kronor. Dessa skinn kommer mestadels från Etiopien, Italien och Frankrike och saknar de värden som vi i Sverige kan ge våra skinn i form god djurhantering och miljötänk både vid uppfödning, slakt och vid beredning. En stor del lammnappa importeras även från Norge. Projektets aktiviteter

  • Vi ville undersöka om det fanns några fårraser och/eller korsningar som lämpade sig bättre respektive sämre för nappaskinnproduktion.
  • Vi ville få en så miljövänlig produkt som möjligt så vi ville undersöka om vegetabilgarvning kunde vara ett alternativ.
  • Vi ville ta reda på om det fanns slakttider som var mer eller mindre lämpliga och om skinnen skiljde sig åt på höstlamm respektive vinterlamm av samma ras/korsning.
  • Vi ville testa och ta fram färger som var anpassade för lammnappa i kombination med ullfärger.
  • Vi ville undersöka hur vi gör bäst med ID märkning och spårning. Vi ville också ta reda på var på skinnet ID-märkningen bäst bör placeras för att få ut det mesta av skinnet.
  • Vi ville också undersöka om det kunde vara möjligt att få ekonomi i alla led, dvs från fårbonde/producent till slakteri, garveri och skinnförädlare.
TomasKero Tomas Kero visar maskinen som ”hyvlar” ner skinnen, ett viktigt steg i nappatillverkningen. 0,6–1,3 mm är den ungefärliga tjockleken på fårens/lammens skinn. nappaskinn Bilden t.v. visar 2 fina skinn av lammnappa. Dorperskinnet som ligger överst har en väldigt fin narvyta som uppskattas inom skinnäringen. Det är sällan något ”dubbelskinn” på Dorper som det kan vara på många andra raser. Bilden t.h. visar sträckskador som oftast kommer av hanteringen på slakteriet. De kan också bero på att djuret har druckit för dåligt inför slakt. Bilder ur rapporten. Foto Claudia Dillmann.

17 dec 2020

Ullkompetens för ökat företagande i länet

2021 fortsätter Ullkompetens, ett kompetensutvecklingsprojekt som startade i november 2019 med en branschträff för svensk ull. Länsstyrelsen Uppsala som driver projektet vill att landsbygdsföretag ska utvecklas och växa för att mer av den svenska ullen ska användas som en fantastisk naturfiber och resurs istället för att läggas på sophögen. Projektet riktar sig till landsbygdsföretagare i Uppsala län som vill starta upp eller redan har ett företag med fokus på ull. Det är hittills både fårbönder och förädlare som lockas av projektet, och även företag med andra affärsidéer kring ull är välkomna till aktiviteterna. Läs mer i pressmeddelande från 20-12-17 ›› Ladda ner kurser och aktiviteter 2021 som pdf ›› Ullkompetens-2021

17 dec 2020

Alla svenska slakterier

Livsmedelsverket har en lista över EU-godkända slakterier och styckningsanläggningar för tama hov- och klövdjur. Slakterier som slaktar får och lamm är märkta med ett O i kolumnen för djurslag. Listan finns här ››

16 dec 2020

Importen av får- och lammkött ökar – torkan 2018 en anledning

Anna Törnfelt med flera om minskad lammproduktion och ökad konsumtion av svenskt kött på P4 Gotland. Anna berättade också om rovdjursproblemen för reportern, och att många slutar på grund av vargangrepp eller oro för angrepp, men det klipptes bort. P4 Gotland har sagt att de ville ha en lokal vinkel, men när ämnet är nationell statistik blir det missvisande. Importen av får- och lammkött ökar – torkan 2018 en anledning ›› Vi äter mer svenskt kött under pandemin – trots minskad köttkonsumtion ››

14 dec 2020

12 % av alla tackor, baggar och lamm finns på Gotland

Jordbruket i siffror har en adventskalender som presenterar statistik om jordbruket i Sveriges alla län. När det handlar om Gotland blir det mycket lammfakta. År 2020 fanns det 272 000 tackor och baggar i Sverige. Det är 8000 färre än år 2019. Samtidigt fanns det 238 000 lamm vilket är 34 000 färre än år 2019. Tittar man på länsfördelningen från senast kända året som är 2019 finns flest antal får i Västra Götalands län med 88 000 får. Gotlands län kommer på andraplatsen, strax före Skåne län. I Gotlands län var antalet jordbruksföretag runt 1 400 år 2019. Det innebär att ungefär 2 % av landets företag finns i länet. Företagarna brukar 3 % av landets åkermark och 6 % av landets betesmark. Företagen är alltså något större än de är i genomsnitt i hela riket. Läs mer Jordbruket i siffror: 68 300 får, tackor, baggar och lamm fanns på Gotland år 2019. Det är 12 % av alla får i riket ››

11 dec 2020

Protest mot regeringens planer att flytta varg

rovdjur Miljödepartementet har givit länsstyrelserna i Dalarnas, Örebro, Västmanlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands, Östergötlands och Västra Götalands län i uppdrag att redovisa områden för utsättning av genetiskt viktiga vargar. Vi anser att detta fullständigt äventyrar acceptansen för rovdjurspolitiken. SF har dessutom varken tillfrågats eller informerats. En skrivelse där vi protesterar mot planerna att flytta och placera ut nya vargar i områden som inte är förberedda för detta har skickats till Regeringskansliet. Läs skrivelsen ››

11 dec 2020

Objection!

veckobrev 11 december 2020 | Protest mot ovälkomna planer. Men vi glädjer oss också åt bra avräkningspriser och tackar er som hört av er sedan förra veckan. En skrivelse har skickats till Regeringskansliet där vi protesterar mot planerna att flytta genetiskt viktiga vargar, och mot att SF och näringen inte blivit tillfrågad innan man uppdrog åt länsstyrelserna i mellansverige att peka ut lämpliga områden. Vi anser att detta fullständigt äventyrar acceptansen för rovdjurspolitiken. Att hänsyn måste tas till fårnäringen och beslutad livsmedelsstrategi ska inte behöva påpekas, men det behövdes tydligen ändå. Skrivelsen kan läsas här. De 5 Stora arrangerade förra veckan ett webbinarium om tamdjur och rovdjur. Förbundet Svensk Fäbodkulturs Kenneth Jonsson, LRFs Lotta Zetterlund och Gudrun delade på tiden för presentationer, och sedan var det utrymme för frågor som Benny Gäfvert modererade. Informationen var riktad till personer som ska informera om rovdjur ute i landet; tjänstemän på länsstyrelser, naturrum, inom ekoturism etc. Webbinariet kommer att läggas upp på De 5 Storas hemsida, vi tipsar när det finns på plats. Gruppen som jobbar med CODD har haft en avstämning, och det har beslutats att några enkla informationsfilmer ska tas fram tillsammans med Gård & Djurhälsan. Vi påminner om att det finns möjlighet till kostnadsfri rådgivning vid CODD-misstanke. Igår vad det dags för SLUs seminarium om vallhundar och hobbyvallning. Hela 350 deltagare slöt upp, så det var ren information men med möjlighet att skiva i chatten. Panelen valde sedan ut frågor för svar och kommentarer. Mycket handlade om djurskyddslagen och vad den säger om träning och tävling. Andra frågor gällde hur stressade fåren egentligen blir och vad som menas med hobbyvallning. Flera personer från SLU var med, Calle Hammarberg, Vallhundsklubben, SKK, de som kallade sig hobbyvallare och några som talade emot vallning. Många framhöll att kunskap om får ofta saknas, där framhöll vi SFs hemsida som kunskapskälla. Anne Awes var med från SKK och hennes definition av hobbyvallare är en person som bara ser hunden, och inte vallningen ur fårens perspektiv. Hunden måste anses som ett arbetsredskap och det är alltid hundföraren som har ansvar för att både hund och får mår bra vid all hantering! SKK tog fram en vallningspolicy 2014 som vi då ställde oss bakom och den är fortfarande aktuell. a-awes Ann Awes från SKK har samma inställning som SF, och förde både hundarnas och fårens talan. Bild Gudrun Haglund Eriksson Idag lämnar Jordbruksverket förslag till utformningen av stöden i den kommande jordbrukspolitiken till Regeringskansliet. Sveriges genomförande av EUs jordbrukspolitik har kritiserats för att vara krångligt och administrativt kostsamt för både lantbrukare och myndigheter, något som bland annat resulterat i försenade utbetalningar av stöd till lantbruksföretag. Jordbruksverket skriver att de arbetat för att stöd och ersättningar ska vara enkla att söka och reglerna ska vara lätta att följa. Läs mer här. Under storstädning av ett gårdskontor dök en avräkningsnotering från Scan för vecka 14 2006 upp och den väckte intresse. Avräkningen är alltså från den tid på året som priserna brukar vara som högst. Jämför man våren 2006 med våren 2020 så har betalningen i princip fördubblats, genomsnittsligt avräkningspris v 14 2020 var 60,45 kr. Om man räknar på inflationen så motsvarar 30 kr 2006 35 kr 2019 (siffror för 2020 finns ännu inte på ekonomifakta.se). Konumentpriser på livsmedel och alkoholfria drycker har stigit med knappt 34 % under samma period, vilket betyder att (genomsnittslig) mat som kostade 30 kr i butik 2006 kostade ca 40 kr förra året (källa SCB). Betalningen för lamm är riktigt bra nu och det har hållit i sig även under hösten, vilket är unikt. Äntligen! Avräkningsnotering Scan 2006 Öppna större bild. Foto Einar de Wit Vi vill tacka för att så många har hört av sig med svar på förra veckans fråga om varför man inte seminerar! Dåligt utbud när det gäller egenseminkurser, dåligt baggutbud och att man inte har tid är återkommande svar. Mycket värdefullt för oss att få veta mer om vilka svårigheter och hinder ni ser. Flera nämner smittskyddet som ett argument för att evntuellt börja seminera. Vi instämmmer, smittskyddet är en mycket viktig drivkraft för oss att försöka driva verksamheten vidare. Fler får gärna svara! Passa på att gå kurs i villkorad läkemedelsanvändning D9, två digitala kurser hålls under januari. Medlemsbrev har denna vecka skickats till medlemmar i Kronoberg och Uppsala-Stockholm. Det är gott om gnagare i år och många har problem med sork som gnager hål på enslilagebalarna. Extra koll på balupplagen kan behövas, och eftersom angreppen sällan syns utåt så behöver man flytta på och lyfta upp balarna för att hålen ska synas. Läs mer här. Hålbal Objudna gäster 1. Foto Einar de Wit IMG_4853 Objudna gäster 2. Frustrerande när inte ens fyra el-trådar håller vildsvinen ute. Foto Claudia Dillmann Kansliets och Elitlammsupportens tider under helgerna finns anslagna redan nu. Supporten svarar på mail alla vardagar, men stänger telefonen under nyårs- och trettonhelgveckorna (28/12–6/1). Eftersom jul- och nyårsafton i år infaller på tordagar kommer veckobrevet att ha lite mer julledigt än vanligt. Juldagen och nyårsdagen kommer det inget veckobrev, men nästa vecka hörs vi som vanligt. Trevlig tredje adventhelg önskar SF! Bildkavalkad från Hälla Gård där jul-lamningen är igång för fullt. Foto Thomas Eriksson foderbord-lamningsboxar Praktikanten Tove utfodrar. Hon går på driftledarutbildningen på Forslundagymnasiet i Umeå. adventslamm1 adventslamm2 adventslamm4 adventslamm3 adventslamm5 Född idag, tio minuter gammal på bilden. Underbart med pigga lamm. Bonden meddelar att han ännu så länge också är pigg. luciaskinn De första av höstens lammskinn har kommit från beredningen. Alltid lika spännande att packa upp säckarna! Foto Britta Wendelius Parallellogram Einar och hans hundar roar sig med att bygga parallellogram respektive bada i diken, leka med pinnar och gräva efter sork. 21 parallellogram är klara, den besvärliga terrängen är avklarad och resten blir a walk in the park. Det stora stängselprojektet framskrider med andra ord, och bonden är minst lika nöjd som hundarna. Foto Einar de Wit Sammanställt av AnnaSisy

11 dec 2020

Gnagarhöst

Denna höst har tydligen varit väldigt gynnsam för gnagare i stora delar av landet. Många har större problem med möss och råttor än vanligt. Nu har vi också fått signaler från flera djurägare att det varit stora sorkangrepp på enilagebalar denna höst. Det gäller både balar som lagras ute på fält, men också balar som lagras intill djurstallarna. En fårägare i Småland berättade att han varit tvungen och stapla om alla sina balar och tejpa, alternativt plasta om, ett stort antal balar. Även hemma hos Einar har flera angreppskluster hittats i balupplaget. Detta är ganska färska angrepp, då många gnagda balar inte börjat mögla än. Men det är ett pågående angrepp, så det finns farhågor om stora skador längre fram i vinter. Fårägarna uppmanas nu att hålla koll på sina balupplag, och eftersom angreppen sällan syns utåt så behöver man flytta på och lyfta upp balarna för att hålen ska synas. Om ni har balar liggande ute på gärdena är det hög tid att transportera hem dem. Då upptäcker man om det finns skador. Och flytta gärna på ett gäng balar hemmavid för att se om det finns skador längre in. Text och bild Einar de Wit Hålbal En ensilagebal med stora skador orsakade av sork.

6 dec 2020

Seminera mera – så här gör man

Inget med att seminera får är särskilt svårt, men man behöver göra en plan och hålla sig till den.
För att förenkla jobbet för er som ska planera har vi tagit fram en tidsatt manual som mycket kortfattat berättar hur du förbereder dig själv och tackorna, och sedan genomför semineringen effektivt.

Ladda ner Seminera mera – så här gör man

4 dec 2020

Hör av er!

veckobrev
4 december 2020 | Denna vecka efterlyser vi kontakt. 1 med fårägare som inte seminerar och 2 någon som vill vara med i Fårpodden.
Datum för nästa års stämma är bestämt, det blir lördagen den 8 maj, och den blir digital. En vanlig stämma skulle börja planeras redan nu, och vi bedömer risken för att det inte går att träffas fysiskt ens i maj nästa år som för stor. Förbundet på riksnivå kommer att hålla ihop stämman, några mer detaljerade planer finns inte såhär långt. Valberedningen har börjat jobba, deras kontaktuppgifter finns här.
2019 beslutade vi om att köra seminverksamheten ytterligare tre år, och 2021 är alltså denna periods final. Antalet seminerande besättningar och sålda doser har gått ner under 2020, vilket gör att en vändning är nödvändig om satsningen ska kunna fortsätta. Nya grepp behövs. Vi vill gärna veta hur ni som väljer bort att seminera tänker, och vad ni skulle behöva för att börja. Lufta gärna era tankar med Anna!
Vid misstanke om CODD finns det möjlighet att få kostnadsfri rådgivning, detta tack vare medel från Jordbruksverket. Erbjudandet gäller till och med april 2021. Rådgivningen kan ges via telefon eller digitalt, och vid behov görs också besök i besättningen. Läs mer här.
Förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om jordbrukarstöd har lästs och ett yttrande har skickats till Jordbruksverket.
enfetremiss
Mer remissjobb på gång, jullektyren är säkrad. Foto Britta Wendelius
SLU-forskare har gjort simuleringar och menar att vargpopulationen sannolikt inte kommer att kolonisera Götaland under de närmaste 10-15 åren. Läs den vetenskapliga artikeln här.
Vargfrågan är het och många kontaktar oss för att diskutera den. Det välkomnar vi, men vill också påminna också om att mycket information om vad som händer i frågan finns att läsa i senaste Fårskötsel.
Innovativt Lantbruk på Gotland höll i onsdags en utbildningsdag för rådgivare om framtidens foderstater för idisslare, med fokus på foderstater som är hållbara ekonomiskt, klimatmässigt och odlingsmässigt. Intressant rapporterar Anna som deltog, och vi räknar med att få höra mer om ämnet framöver.
Jordbruksverket jobbar tillsammans med RISE med att skapa vad man kallar ett kunskapsnav, ett verktyg för att förverkliga livsmedelsstrategin med fokus på konkurrenskraft. Tanken är att man ska samla behov och resurser och att detta ska stärka animaliesektorn på gårdsnivå. Genom att skapa en långsiktig verksamhet med statlig basfinansiering vill man komma tillrätta med dagens projektifiering och se till att framtagen kunskap blir långsiktigt tillgänglig, navet skall utgöra länken mellan forskning och primärproduktion. Kunskapen som tas fram eller sprids med offentliga medel ska vara tillgänglig för alla.
Många aktörer är inblandade, rådgivningsföretag, SLU och universiteten, företag med flera. Det är ett ambitiöst grepp som vi tror kan falla väl ut om man lyckas nå de högt ställda målen att stärka samarbetet med och mellan forskningen, rådgivningen, branscherna och jordbrukarna. Det ligger också ett tydligt ansvar på oss företagare och branchföreträdare att delge forskningen vad vi önskar.
Swedish Design Awards 2020, klassen Mode & accessoarer vanns av A New Sweden för deras sweatshirt i ull från svenska jämtlandsfår. Grattis!
Juryns motivering: En till synes enkel design rymmer en revolutionerande idé: svensk, giftfri ull är en resurs som ska användas. Förslaget kan inspirera andra branscher och därmed leda till en radikal uppvärdering av lokala råvaror. Detta plagg, del av svenskt kulturarv, har potential att förändra hela den internationella ullindustrin.
"Detta plagg har potential att förändra hela den internationella ullindustrin". Stora ord, tänk att vi lever i en tid då man får höra något sådant. Vi håller tummarna.
Det här är A New Swedens nya plagg i svensk ull. Den är gjord av findor-ull (Finull x Dorset) som har spunnits, vävts och valkats. De två sistnämnda momenten är gjorda i Sverige. En praktisk jacka som praktiskt taget är outslitlig enligt min bedömning, säger Claudia som har hjälpt till att förmedla ullen.
anewsweden-mix
Foto A New Sweden
På hemsidan finns nu en webbshop i sin enklaste form, det vill säga en sammanställning över trycksaker som kan beställas från SF. De flesta finns att ladda ner gratis, men som en medlem som nyss köpte stängselboken återkopplat: "Jag har vid många tillfällen tidigare varit inne på pdf:en via nätet, men vilken annorlunda upplevelse det är att ha en fysisk bok att läsa i vid köksbordet. Kalla mig gärna gammaldags, men inget slår en fysisk bok!"
Väggkalendern Heta Baggar 2021 är en av trycksakerna som finns nu, men inte för alltid. Passar fint som julklapp och är lätt att posta. Britta jobbar extra åt tomten och postar gärna till någon du vill skicka en hälsning. Shoppa här.
Ett annat julklappstips är att ge bort ett SF-medlemskap till någon som skulle ha nytta och glädje av det. Om vi alla ger bort ett medlemsskap eller värvar en ny medlem skulle vi gå från att representera 1/3 av Sveriges fårföretagare till att representera 2/3 ... Drömma får man väl?
Gotlandsfårsföreningen påminner om att inte sälja de allra vackraste skinnen nu, utan att spara dem till Skinn-SM 2021 som hålls den 6-7 mars 2021. Det blir ett arrangemang utan publik i år, läs mer här.
En utländsk organisation som rankar poddar har meddelat att Fårpodden ligger på plats 133 över Sveriges mest lyssnade poodar i kategorin utbildning. Det tycker vi låter alldeles i hästeväg bra, undrar om någon fifflat med siffrorna och höjer en skål för alla som brukar lyssna. Här finns alla fårpoddar.
En ny Fårpodd är på gång, den kommer att handla om resistenta parasiter. Ett lämpligt ämne för jullyssning, tänker ni kanske inte. Ärligt talat så är anledningen till att podden ännu inte blivit klar att vi inte lyckats hitta någon fårägare med erfarenhet av resistensproblem som känner att man mäktar med att medverka. Vi tycker det är viktigt att förmedla hur livet med resistenta parasiter i fåren är. Har du erfarenhet och vill berätta? Hör av dig till Anna, Einar eller Titti.
December = dags för räkning av får. Jordbruksverket har skickat ut blanketter, e-tjänsten finns här.
HKScan påminner om att det inte är för sent att rösta på årets leverantör och transportör. Vinnarna presenteras efter julhelgen. Läs mer här.
Appropå jul. SVAs patologer ger ut en annorlunda adventskalender på Instagram. Kräsmagade varnas.
Trevlig andra adventhelg önskar SF!
lockar60darsenare Kommer ni ihåg bilden från Anna när livgimrar och vinterlamm klipptes den 4 september? Så här ser lockarna ut exakt två månader senare. Foto Anna Törnfelt
irl
Digitala möten i all ära, men de fysiska mötena är ändå bäst. Foto Britta Wendelius
Sammanställt av AnnaSisy

3 dec 2020

Stärkt ekonomiskt resultat för jordbruket 2020

Källa Pressmeddelande från Jordbruksverket Prognosen för jordbrukssektorns ekonomiska resultat 2020 visar på ett bättre resultat än 2019. Orsaken är främst att produktionsvärdet för djur och animalieprodukter förväntas öka samtidigt som kostnaderna för insatsvaror och tjänster minskar. Värdet av stöd och ersättningar blir dock lägre vilket drar ner resultatet. - Jordbruket har till skillnad mot många andra sektorer klarat sig väl i den rådande pandemin. Prognosen som visar att produktionsvärdet ökar är en bekräftelse på detta, säger Håkan Henrikson, näringslivschef på Jordbruksverket. Läs pressmeddelandet ››

2 dec 2020

Yttrande gällande förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd 3.4.16-13559/2020

Dnr 3.4.16-13559/2020 Datum: 2020-11-30 Remiss: Jordbruksverket Svar: Svenska Fåravelsförbundet Remissvar ››

2 dec 2020

Svensk Forms designpris till A New Sweden

Swedish Design Awards 2020, klassen Mode & accessoarer vanns av A New Sweden för deras sweatshirt i svensk ull. Grattis! Juryns motivering: En till synes enkel design rymmer en revolutionerande idé: svensk, giftfri ull är en resurs som ska användas. Förslaget kan inspirera andra branscher och därmed leda till en radikal uppvärdering av lokala råvaror. Detta plagg, del av svenskt kulturarv, har potential att förändra hela den internationella ullindustrin. Swedish Design Award är Sveriges nationella designutmärkelse och delas ut vartannat år av Svensk Form. Här finns alla vinnare ››

2 dec 2020

Djurvälfärdsaspekter vid hobbyvallning med hund – med fokus på fåret

Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) arrangerar tillsammans med Svenska Djurskyddsföreningen och Compassion in World Farming ett seminarium om djurvälfärdsaspekter för vallade får vid hobbyvallning med hund. 10 december 2020 kl 13–16.30. Sista anmälningsdag är den 3 december. Syftet med seminariet är att belysa hur träning och tävling påverkar de vallade fåren. Vi kommer att lyssna på presentationer om hundens och fårens egenskaper, lagstiftning och djurskyddskontroll. Olika perspektiv på vallhundsträning samt SKK:s policy om djurhantering vid vallningsträning med hund kommer att belysas. Seminariet hålls via länk och är öppet för alla. Länk till seminariet kommer att skickas ut via e-post. Program och anmälan här ››