1 dec 2020

Simuleringar kan förutsäga vargstammens spridning i Sverige

Källa De 5 Stora Simuleringar som SLU-forskare har gjort visar att vargpopulationen mest sannolikt inte kommer att kolonisera Götaland under de närmaste 10-15 åren. Stora rovdjur återkoloniserar delar av sina historiska utbredningsområden i Europa. Detta skapar stora utmaningar för förvaltningen av dessa arter eftersom detta ofta skapar starka konflikter med människor. Att förstå mekanismerna som styr denna spridningsprocess och kunna förutsäga hur snabbt och var återetableringar sker är viktig information i förvaltningen. Forskare vid SLU har använt en speciell typ av matematiska simuleringsmodeller för att förstå och kunna förutsäga vargpopulationens fortsatta kolonisering av södra Sverige under de närmaste 10-15 åren. De undersökte bland annat effekten av trafikerade vägar och dödlighet (orsakad av legal och illegal jakt) på kolonisationen av södra Sverige. Simuleringarna visade på en låg effekt av trafikrelaterade barriärer medan omfattningen av dödlighet hade en stark inverkan på möjligheten till kolonisation. Simuleringarna visade att vargpopulationen mest sannolikt inte kommer att kolonisera den södra landsdelen (Götaland) under de närmaste 10-15 åren. Denna typ av simuleringsmodeller kan utgöra ett viktigt verktyg för förvaltningen att förstå och förutsäga den framtida utvecklingen av olika koloniserande arter. Läs mer Läs den vetenskapliga artikeln

1 dec 2020

Klimatsmartare kött

Resultatet av projektet Fossilfritt Kött, ett LRF:s Hållbara Gotlandprojekt i samarbete med Gotlands Slagteri, lanseras nu under namnet Klimatsmartare kött. Idisslare, som exempelvis får och kor, ger upphov till klimatpåverkan på flera sätt. Den största påverkan kommer från metanet som bildas i djurens magar när de idisslar. Det pågår en del forskning om hur vi kan minska metangasutsläppen från idisslare, men än så länge har man inte svaret på den frågan. Under tiden fokuserar gårdarna på att minska klimatavtrycket från de utsläppskällor som man kan påverka redan idag. Som stöd till gårdarna och för att kunna visa vilka åtgärder man fokuserat på används en speciellt framtagen checklista för klimatsmartare kött. Tack vare checklistan blir det lättare för gårdarna att bocka av de åtgärder som krävs för att köttet ska vara klimatsmartare. Kolla in Klimatsmartare kötts nya hemsida ››

28 nov 2020

Möjlighet till kostnadsfri rådgivning vid CODD-misstanke hos får

Men anledning av att vi nu har haft två påvisade fall av den smittsamma klövsjukdomen CODD i Sverige är det angeläget att öka möjligheterna att tidigt upptäcka ytterligare fall. Klövkontrollen har fått medel från Jordbruksverket för att under en tidsbegränsad period kunna erbjuda kostnadsfri rådgivning till besättningar med misstänkta klövförändringar. Rådgivningen kan ske antingen via telefon eller digitalt och vid behov görs också besök i besättningen. Gård & Djurhälsans veterinärer finns tillgängliga alla vardagar mellan kl 9-12 och 13-15 på telefon 0771-216500. Erbjudandet pågår tom april 2021. Läs mer om CODD och fårklövar här ›› Kontaktperson Ulrika König, djurhälsoveterinär, ansvarig för Klövkontrollen 018-68 28 86,  Mobil: 073-068 35 02 ulrika.konig@gardochdjurhalsan.se img_1800_red22 Beroende på stadium kan CODD se olika ut. Bild ur arkivet. Foto Emelie Larsdotter

27 nov 2020

Strategi och medlemsmöten

veckobrev 27 november 2020 | 2020 går mot sitt slut och nu tar vi sats inför 2021. Coronapandemin har gått in i fas två och SF styr nu om alla fysiska möten som normalt brukar hållas under vinter och vår till digitala möten. Tur i oturen är att det idag finns många bra digitala alternativ att ta till. Dessa ersätter självklart inte de fysiska mötena mellan människor, men de möjliggör ändå att förbundets arbete kan löpa på. Att slippa resa gör dessutom att man hinner mer och kan vara med på saker man normalt hade missat på grund av jobb, lamning och något annat som binder oss hemmavid. Nu bjuder vi in till tre digitala medlemsmöten under vinter och vår. Träffarna hålls kvällstid kl 18.30–21.

 • Torsdag 11/2 Tema: Hållbarhet
 • Torsdag 18/3 Tema: Småskalig förädling
 • Torsdag 22/4 Tema: Semin
Boka in dessa datum redan nu. Inbjudan kommer att gå ut till alla medlemmar som angivit sin epostadress. Mer information om medlemsmötena kommer på hemsidan och i veckobreven när vi närmar oss. Om detta blir uppskattat av medlemmarna kan vi tänka oss en fortsättning av dessa föreläsningskvällar, exempelvis en gång per kvartal. Utöver det blir det en digital ordförandekonferens den 7 januari, och vi kommer att kalla till avelsutskott. Mer information kommer. Under veckan hölls förbundsstyrelsens höstmöte via Teams, vilket innebar två intensiva och produktiva dagar framför datorn. Vi hade knappt tid att gå på toa och fylla på kaffekoppen. Fördelen med digitalt möte är att det är lättare att hålla ordning på den entusiastiska skocken, som tvingas räcka upp handen för att få lov att prata i tur och ordning. Så ska det vara även vid fysiska träffar! Men det brukar inte fungera lika klockrent, om sanningen ska fram. Strategiskt beslutades att det kommande året fokusera extra på avel och semin, djurhälsa och smittskydd, rovdjursfrågan och småskalig förädling. Detta betyder inte att någon verksamhet ska monteras ner, vi ska förstås fortsätta att jobba med frågor som rör fårets alla ben; lammkött, ull, kommunikation, näringspolitik och så vidare. Men fokusområdenas ska få extra uppmärksamhet, och det tar vi med oss in i budgetarbetet inför 2021. Medlemsfakturor för 2021 kommer att skickas ut via epost till alla vars epostadresser vi har. Detta sparar mycket tid och pengar, men det gäller ju att ni hittar dem så att SF inte förlorar medlemmar i onödan. Vi hojtar när de är på väg, det blir på det nya året. Fakturorna kommer att komma från ekonomi@faravelsforbundet.com, lägg gärna in kontakten i adressboken så minskar risken att utskicket hamnar i skräpposten. Ni som seminerar i höst, glöm inte att registrera semineringarna i Elitlamm, senast 14 dagar efter att de gjorts. Hyrkärlen ska skickas tillbaka senast 15 december, med adressat Torans fårgård i Axvall. Läs mer om detta i informationen som kom tillsammans med kärlet. Resultatet av projektet Fossilfritt Kött, ett LRF:s Hållbara Gotlandprojekt i samarbete med Gotlands Slagteri, lanseras nu under namnet Klimatsmartare kött. Anna har varit styrgruppsordförande i projektet och en av de tre lammgårdar som ställt upp med underlag till beräkningarna. Det har verkligen varit kul att jobba med projektet och det ska bli intressant att se hur konsumenterna tar emot köttet nu när det lanseras. Ytterst vill ju producenten få en merbetalning, för att vara villig att öka sina insatser i produktionen. Kolla in Klimatsmartare kötts nya hemsida här. Näringsdepartementet skickade i tisdags ut ett pressmeddelande om åtgärder för att stärka rovdjursförvaltningen. Man skriver bland annat "Miniminivåer fastställs idag både för rovdjursförvaltningsområden och län. Eftersom rovdjur rör sig över stora områden speglar de länsvisa miniminivåerna inte alltid den faktiska situationen för rovdjuren i ett län och kan därför vara missvisande. Genom förslaget att ta bort de länsvisa miniminivåerna vill regeringen skapa större möjlighet till flexibilitet och en mer ändamålsenlig rovdjurs­förvaltning." Läs pressmeddelandet här. I dag innehåller viltskadeförordningen ett stödtak som innebär att bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersättning för indirekta skador orsakade av bl.a. stora rovdjur får ges med högst 80 procent av jordbrukarens kostnader. Går förslaget igenom ska vi kunna få stöd som till 100 procent täcker de faktiska kostnaderna. Denna ändring måste först godkännas av EU-kommissionen, men kan träda i kraft den 1 januari 2021. SF tar emot remissen med tacksamhet. Vi har jobbat i den riktningen under ett antal år och hoppas verkligen att fårnäringen nu tas på allvar. När det gäller täta stammar och den inlåsningseffekt vi sett med de miniminivåer som varit aktuella under flera år är det här verkligen positivt. Bra att ersättningar ses över och regleras! Vi hoppas att även minimistöden ses över, och att ersättningar ur den stödformen tas bort. Ni kanske har sett en debatt som handlar om att Jägareförbundet anser att Naturvårdsverket räknat fel när det gäller antalet vargar i Sverige och att Jägareförbundet har fått rätt i frågan. För en historisk tillbakablick på hur man räknat varg i Sverige kan man titta på denna film där Gunnar Glöersen, mannen som upptäckte att NV missat att ta med nästa års föryngring när utrymmet för licensjakten beräknades, berättar om sina 30 år med frågan. Rovdjurscentret De 5 Stora kommer att arrangera en webbinarieserie om illegal jakt och jaktsabotage i samverkan mellan viltförvaltare, forskare och intresseorganisationer på initiativ av Länsstyrelsen Värmland. Webbinarierna vänder sig till alla som arbetar med eller intresserar sig för dessa frågor. Den första träffen är den 14 december, läs mer här. Gård & Djurhälsan hade styrelsemöte förra veckan. Just nu är ett stående inslag under mötena att de tre djurslagen nöt, gris och får presenterar sig och sina stora frågor för varandra. Nästa möte är det fokus på fåren. Pressreleasen om CODD med syftet att nå ut till så många fårägare som möjligt har gett bra resultat, t ex en artikel i Jordbruksaktuellt, Smittsam klövsjukdom konstaterad i Sverige och ett inslag i Lantbruksnytt. Ämnet har tagits upp i många lokala medier och en del nischad press också. Men vi ber om hjälp att sprida information om CODD vidare. Använd gärna era digitala och sociala kanaler så att fårägare förstår att ökad försiktighet och noggrann kontroll av klövar vid förflyttning av djur är nödvändig, nu när denna mycket obehagliga sjukdom finns i landet. LRF Kött drar igång en digital utbildning för köttproducenter. Utbildningen består av tre fyratimmarspass uppdelat på varumärkesbyggande, affärsmodeller och ekonomi. Kan det vara något för dig så läs mer här. Fin första adventhelg önskar SF! 1advent adventsgodis Foto båda ovan Gudrun Haglund Eriksson chillar Adventsfrid i fårhuset. Äta, vila, sova och lite kärlek från baggen. Tempot är lugnt i fårens värld den här tiden på året. Foto Britta Wendelius fulagubben Med fula gubben på vakt utanför. Foto Britta Wendelius vinterbouldering Vinterbouldering funkar bra med benvärmare av ull, så att man kan värma tassarna mellan varven. Foto Anders Dahl helylle Det bor en helylleängel i mitt rum. Foto Britta Wendelius Sammanställt av AnnaSisy  

26 nov 2020

Lantbruksnytt om CODD

Nya smittsamma klövsjukdomen CODD hos får oroar fårnäringen i Sverige. Se inslag om CODD i Lantbruksnytt ››

25 nov 2020

Digital utbildning för köttproducenter

Nu drar LRF Kött igång en digital utbildning för dig som är köttproducent. Utbildningen är uppdelad på tre fyratimmarspass uppdelat på varumärkesbyggande, affärsmodeller och ekonomi. Träff 1: Försäljning och distribution Hur du säljer ditt kött och distribuerar det. Vi visar på olika affärsmodeller och kanaler för direktförsäljning. Vi tittar på hur kött säljs idag, och av vem. Säljer bonden direkt eller säljer man via en grossist? För att lära måste vi se hur utvecklingen sett ut hittills. Hur kan du som köttproducent skapa tillväxt med marknadsföring och försäljning? Träff 2: Trender och varumärkesbyggande Denna träffen fördjupar vi oss viktiga konsument/restaurang trender. Vi ser på olika sätt att bygga ditt varumärke och profilera företaget. Vad gör dig unik, och får din kund att förstå det? Träff 3: Ekonomi och affärsidé Den sista träffen skall vi räkna på din affärsidé och ditt företag. Vi gör en budget och kalkyler. Hur räknar du ut försäljningspriset på ditt kött? För nu ska vi skapa hållbara affärer. Läs mer här ››

25 nov 2020

Åtgärder för att stärka rovdjursförvaltningen

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen vidtar flera åtgärder för att stärka landets rovdjursförvaltning. Det handlar om att undanröja inlåsningseffekter genom att slopa de länsvisa miniminivåerna, öka möjligheterna till viltskadeersättning för jordbrukare och att förstärka anslaget för främjande av rennäring.

– Nu lägger vi förslag på att skapa en bättre rovdjursförvaltning i områden med många rovdjur. Vi säkrar också bättre ekonomiska förutsättningar för människor och företag som lever nära rovdjuren och vars djur behöver skyddas, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson. Miniminivåer fastställs idag både för rovdjursförvaltningsområden och län. Eftersom rovdjur rör sig över stora områden speglar de länsvisa miniminivåerna inte alltid den faktiska situationen för rovdjuren i ett län och kan därför vara missvisande. Genom förslaget att ta bort de länsvisa miniminivåerna vill regeringen skapa större möjlighet till flexibilitet och en mer ändamålsenlig rovdjurs­förvaltning. Detta förväntas underlätta för en minskning av koncentrationen av rovdjur i rovdjurstäta områden och samtidigt upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för rovdjurspopulationerna. Förslaget skickas nu på remiss. Stora rovdjur kan orsaka skador på tamboskap och husdjur. Detta är en av de vanligaste orsakerna till konflikter mellan stora rovdjur och människor. I dag innehåller viltskadeförordningen ett stödtak som innebär att bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersättning för indirekta skador orsakade av bl.a. stora rovdjur får ges med högst 80 procent av jordbrukarens kostnader. Regeringen kommer att ta bort detta stödtak vilket innebär att stöd kan ges med 100 procent av den faktiska kostnaden som fredat vilt orsakar. Ändringen måste först godkännas av EU-kommissionen, men förväntas träda i kraft den 1 januari 2021. Läs hela pressmeddelandet här

24 november 2020

20 nov 2020

#tacksägelsemiddag

veckobrev 20 november 2020 | Tacksägelsehelgen i USA närmar sig, men det är inte den vi pratar om. Tack Björn Johansson för veckans rubrik!  Tisdag och onsdag kommande vecka är det dags för höstmöte för förbundsstyrelsen och adjungerade. Normalt träffas vi i levande livet en gång på sommaren och en gång under hösten, men denna gång blir det videokonferens hemifrån gårdarna. Budget- och strategiarbete är de stora frågorna under höstmötet, men även ett vanligt styrelsemöte för löpande frågor ska hinnas med. Har du något du vill skicka med till mötet är du välkommen att kontakta lämplig person. Det har varit ytterligare en avstämning om CODD denna vecka. Det planeras ett möte med berörda organisationer i närtid, och även ett större möte för mer information till djurägare. Det har också varit styrelsemöte med Gård & Djurhälsan under veckan. Det händer att provtagningar inom MV/CAE-programmet kommer tillbaka med positivt resultat. När det händer görs kompletterande prov för att avgöra om det rör sig om ett falskt utslag, vilket också händer. Därför är det viktigt att man inte skickar djur till slakt innan man kollat att provresultaten är klara och ok. Gård & Djurhälsan skriver mer om detta här, och vill samtidigt påminna om att alltid begära en kopia på giltigt MV/CAE-intyg vid kontakter med andra besättningar. Om inget giltigt intyg finns, då finns heller ingen giltig status. Efter ett initiativ från Centerpartiet om nya regler för skyddsjakt finns det nu en majoritet i riksdagens miljö- och jordbruksutskott för att regeringen ska få ett så kallat tillkännagivande. Det går ut på att hela vargrevir ska kunna skjutas bort och att även så kallade genetiskt viktiga vargar ska få skyddsjagas. Jakt och Jägare rapporterar här. Ett tillkännagivande i Sveriges riksdag är ett beslut där riksdagen meddelar regeringen sin åsikt. Regeringen är inte rättsligt bunden att tillgodose ett tillkännagivande, men enligt konstitutionell praxis bör utgångspunkten vara att göra det. En annan vargfråga som kommit upp denna vecka är att regeringen har uppdragit år länsstyrelserna i de mellansvenska rovdjursförvaltningsområdena att peka ut områden för att släppa ut invandrande vargar som klassas som genetiskt viktiga och som man vill flytta från renskötselområdet. SF har varken tillfrågats eller informerats, men vi kommer att opponera oss. Vargar stannar inte kvar där de släpps, inga djurägare är förberedda och i det mellansvenska rovdjursområdet finns det inte utrymme för att öka vargtätheten. Detta äventyrar hela acceptansen för rovdjurspolitiken. Gård & Djurhälsan höll i onsdags ett webbinarium om klövar där vi fick en timmes genomgång av fårens klövar, hur de sköts och vilka sjukdomar man behöver känna till och vara vaksam mot. Drygt 200 deltog och 98 % lärde sig något nytt, en riktigt givande timme. Webbinariet var kostnadsfritt och öppet för alla. Ni som missade det kan fram till den 26/11 se föreläsningen här. Gård & Djurhälsan erbjuder en lång rad kurser som man kan anmäla intresse för. Tycker man att webbinarier och digitala kurser är ett bra och effektivt sätt att skaffa sig kunskap kan man gå in på kurser man skulle vilja gå och tala om att man är intresserad om den ges digitalt. Julklappstipset Heta baggar 2021 kan fortfarande beställas, läs mer här. Påminner om Svenskt Kötts broschyr om varför man ska välja svenskt lammkött. Kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt här. Ett av argumenten för att välja svenskt kött är vår låga antibiotikaanvändning. Enligt den senaste rapporten från 2018 har Sverige för tionde året i rad den lägsta användningen av antibiotika inom EU. I Danmark används cirka tre gånger mer antibiotika och i Tyskland används cirka sju gånger mer. Italien och Spanien har dryga 19 respektive dryga 17 gånger högre antibiotikaförbrukning än Sverige. Det land som har fortsatt högst användning är Cypern med drygt 37 gånger mer än Sverige. Källa till dessa uppgifter är Svenskt Kötts aktuella artikel om antibiotika och resistenta bakterier. sk-graf-antibiotika-eu_1-1024x821 Grafik Svenskt Kött En får tacka - fårglass från Bergslagen lanserade häromdagen, efter att ha avnjutit en delikat måltid, en lämplig hashtag för att uppmärksamma det fantastiska köttet från vuxna får: #tacksägelsemiddag. För att citera Björn "I år har det för första gången blivit aktuellt att slakta ut några tackor. Från dem testade vi att stycka fram innerfilé, ytterfilé och innanlår. Resten ska bli härlig korv, men det återkommer vi till. Och alltså, tackkött! Vilken grej! Oerhört gott, mört och smakmässigt den perfekta kombon av lamm och vilt - ett vuxnare lamm helt enkelt. Dessutom väldigt exklusivt. Vilken butik som helst säljer oxfilé, men var hittar du tackfilén? Alltför mycket prima tackkött försvinner idag in i anonyma charkprodukter." Vi får helt enkelt hjälpas åt att tagga med #tacksägelsemiddag när vi får chansen att njuta av tacka eller bagge framöver. Idag är det manusstopp för nästa Fårskötsel, så för bidrag till tidningen är det bråttom. En tjock och välmatad tidning landar som en tidig julklapp den 18 december. Smygtitt på vad vi får läsa om i nästa tidning:

 • Stor artikel om tackvändare. Fårägarnas egna erfarenheter.
 • Överklaganden om skyddsjakt - hur funkar det? Och kan vem som helst överklaga?
 • Metanmätaren ska göra fåren mer klimatsmarta.
 • Vi tittar på fårägarens byråkratiska belastning, har vi det värst?
Plus en massa annat intressant. Trevlig helg önskar SF! Stangselnovember Den stora stängselentusiasten Einar tycker att stängsel bäst byggs på hösten, det vet alla som lyssnat på podden om stängsling. Höstens stora stängselprojekt är 1 500 meter helt nytt stängsel som ska upp för att "återta" gammal betes- och åkermark som stått obrukad i 30–40 år. Känns jättekul, både själva jobbet och syftet med det hela. Foto Einar de Wit vinternkankomma Höstplöjningen är avklarad och då får snön gärna komma. Foto Thomas Eriksson omvintern Vad gör fåren på vintern? Foto Thomas Eriksson Ullf Finullsbaggen Ullf betäcker sina damer. Foto Thomas Eriksson vinterlammare Samtidigt är det två veckor kvar till lamning i en annan grupp. Är man nyfiken på hur och varför Hälla gård planerar sina lamningsperioder så berättar Thomas det i Fårpodden om att lyckas med lamningen. Foto Thomas Eriksson solnerliden Med en soluppgång i vintrigt Västernorrland säger vi god kväll. Foto Thomas Eriksson  Sammanställt av AnnaSisy

20 nov 2020

Tänk på detta när du tagit prov för MV!

Emellanåt händer det att vi får positiva prover inom MV/CAE-programmet. Om det föreligger någon som helst tveksamhet om det är ett sant eller ett falskt positivt prov görs i dagsläget kompletterande tester. Det innebär att vi kontaktar djurägaren och begär in ett nytt blodprov från det/de djur som slagit ut positivt på testet. I fall med positiva prover (sant eller falskt) så återkopplar ansvarig veterinär inom MV/CAE-programmet till dig som djurägare så fort svaret inkommit till Gård & Djurhälsan. Observera att det som regel tar ca 3 veckor efter provtagningen innan vi har fått svar från SVA. Har du djur som står på slaktlistan efter en MV-provtagning så SKICKA INTE det/de djuren till slakt innan ni kontrollerat med oss att analyssvaret kommit och allt är ok. Om vi inte kan ta ett nytt prov på det/de djur som testats misstänkt falskt positivt, så står vi i en situation där vi har svårt att avgöra om det var ett falskt eller sant testresultat. Eftersom MV/CAE är så långsamt förlöpande sjukdomar så måste vi tyvärr tillämpa försiktighetsprincipen och besättningen tappar sin status. Som regel tar det längre tid än några veckor efter provtagningen innan ni får ert status-intyg. Det är i de fall vi får positiva prover som återkopplingen till dig sker inom några veckor. Till sist en annan viktig påminnelse. Har du kontakt med annan besättning begär alltid en kopia på giltigt MV/CAE-intyg utfärdad för aktuell besättning. Kom ihåg att om inget giltigt intyg finns, då finns ingen giltig status heller. Tveka inte att kontakta oss i MV/CAE-programmet om du har frågor! MV-teamet nås via G&Ds växel 0771-21 65 00 eller mejl mv@gardochdjurhalsan.se. Emelie Larsdotter, Fårhälsoveterinär, ansvarig veterinär för MV/CAE-programmet

20 nov 2020

Seminkatalogen på papper

Seminbaggar 2020 finns i begränsad upplaga i tryckt form. Snygg, bläddervänlig, på blankt papper. Beställ ditt ex genom Britta. Priset är 120 kr.

19 nov 2020

HKScan satsar på nästa generation bönder

För att öka kompetensöverföringen, underlätta för generationsväxlingen inom lantbruket och inspirera fler till att arbeta inom de gröna näringarna satsar nu HKScan på en utbildning för unga köttbönder – HKScan Unga Köttbönder. Med utbildningen hoppas HKScan kunna skapa tilltro och visa på möjligheter, vilket ska ge positiv utväxling genom att de unga bönderna vill satsa ytterligare i sina företag. Utbildningstillfällena ges under tre träffar mellan hösten 2020 och sommaren 2021 och är indelade i olika teman; gårdsdrift, ekonomi och investeringar, köttkunskap och marknad, samt social hållbarhet och ledarskap. Läs mer HKScan: HKScan satsar på nästa generation bönder ››

17 nov 2020

Fyra nya rekommenderade gårdsmönstrare

Fyra nya rekommenderade gårdsmönstrare för päls, ull och rya har blivit godkända.

 • Gunilla Berg, Umeå
 • Christina Landström, Vännäs
 • Willy Nilsson, Malgomaj
 • Mats Ängquist, Umeå
Stort grattis och varmt välkomna till jobbet som rekommenderade mönstrare! 9 oktober 2020

17 nov 2020

Samarbete över gränser sätter ullen på kartan

Källa Jordbruksaktuellt För första gången har Baltic Wool Conference gått av stapeln under två dagar på Gotland. ” Det kommer börja röra på sig i den här näringen”, säger Lotta Löwhagen Lundberg, projektledare på Hushållningssällskapet Gotland. – Det behöver verkligen bli fart på den här näringen och konferensen är en slags manifestation att det finns ett stort intresse att faktiskt lyfta ullindustrin, säger Lotta Löwhagen Lundberg. Gemensamma utmaningar Konferensen tydliggjorde att samtliga länders utmaningar visades sig vara liknande. Det finns ett gemensamt mål om att ullens status behöver höjas. – Ull har blivit en bortglömd råvara och tiden är mogen nu när insikterna finns om att det här är närproducerat och hållbart. Vi delar utmaningarna och här kan vi både samarbeta och byta erfarenheter. Många vittnar om brister i just uppsamlingsledet och frågor om sortering av ullen. Här saknas det bra system och kvalitetskriterier menar Lotta. Ett nystartat samarbetsprojekt Parallellt med konferensen har också ett systerprojekt startats, Baltic Wool Cooperation, med stöd från Svenska Institutet. Ett projekt som går ut på att nätverka och inventera vilken industrikapacitet som finns i länderna runt Östersjön. Hela artikeln Jordbruksaktuellt: Samarbete över gränser sätter ullen på kartan ››

16 nov 2020

Förslag på ny djurhälsolag för att säkerställa gott smittskydd

Källa Jordbruksaktuellt I mitten på november tog Landsbygdsminister Jennie Nilsson emot en ny utredning om lagstiftningen som reglerar smittsamma djursjukdomar. Syftet med utredningen är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s nya djurhälsoförordning. Utredningen tillsattes av regeringen i december 2018, och nu är arbetet klart. I uppdraget ingick bland annat att ta ställning till vilka nationella bestämmelser som behövs för att komplettera den nya EU-förordningen. Målet är att den nya lagstiftningen ska säkerställa gott smittskydd,och tillvarata djurskydds-, folkhälso- och miljöintressen samt produktionsekonomiska intressen. I betänkandet som nu lämnats till regeringen föreslår utredaren att det ska införas en helt ny sammanhållen djurhälsolag med tillhörande förordning, som ska ersätta bestämmelser i ett antal olika lagar och förordningar som i dag finns på området. Precis som i dagens lagstiftning är det myndigheter, främst Jordbruksverket, som tilldelas bemyndigande att fatta beslut och meddela föreskrifter. Hela artikeln Jordbruksaktuellt: Förslag på ny djurhälsolag för att säkerställa gott smittskydd ››

13 nov 2020

Känner ni igen er själva och kompisarna i lokalföreningen?

veckobrev 13 november 2020 | Roligast denna vecka är att få välkomna Kicki, vår nya Elitlammedarbetare. I lördags var det dags för Lammriksdag i helt digital tappning. Inga av deltagarna träffades fysiskt, eftersom nya coronarestriktioner kom under veckorna före mötet. Teamsinbjudan skickades ut via mail, och alla medlemmar som önskade delta loggade in på lördagsmorgonen. Uppslutningen var över förväntan, sextiotalet deltagare var bänkade framför sina datorer för att ta del av förmiddagens program. Brittas dragning av medlemsenkätens resultat var superintressant och Katarina Gustavssons föreläsning om resistenta parasiter gav aktuell kunskap i en trist men viktig fråga. Nyheter om CAP, rovdjur och aktivism var andra ämnen som togs upp. Ni som inte var med kan läsa mer om vad ni missade i Fårskötsel, där det kommer en artikel som sammanfattar Lammriksdagen. Peter Borring var inbjuden som moderator, och genomförde uppdraget med den äran. Vi har fått en hel del positiv respons på Lammriksdagen. Riktigt kul! Vi behöver träffas trots pandemin, och det här är ett sätt som vi tycker fungerar riktigt bra för seminarier och kurser, och kommer att använda mer framöver. Tack till alla som deltog! Lammriksdagnu Så här kan en Lammriksdag i coronatider se ut. Notera kaffetermosen, Britta börjar bli rutinerad. Medlemsenkätens resultat är som sagt intressant, och ni som bidragit med kunskap genom att svara på den ska förstås också få ta del av utfallet. En pdf-version av presentationen finns länkad från veckobrevets epostversion. Känner ni igen er själva och kompisarna i lokalföreningen? Har du inte fått veckobrevet i eposten men vill åt presentationen av enkätens resultat, kontakta Britta så kan hon skicka (fast bara till medlemmar). En digital orförandekonferens med alla lokal- och rasföreningarnas ordföranden kommer att hållas den 7 januari 2021. Notera datumet i kalendrarna. Elitlamms supportteam har fått tillökning. Vi välkomnar Kicki Landtröm som har börjat jobba denna vecka! Kicki har utan fruktan kastat sig huvudstupa in i jobbet, och hon känns som klippt och skuren för uppdraget. Tycker inte ni det också när ni läser hennes presentation? "Skulle jag beskriva mig själv med ett enda ord så blir det nog avelsnörd. Avel och exteriörbedömning har alltid varit mitt största intresse oavsett ras eller djurslag. Med fåren har jag verkligen haft glädje och nytta av det, man kan ju relativt snabbt få se resultat av avelsarbetet. Här har också Elitlamm varit en stor hjälp på vägen för mig. Fåren är ju dessutom underbara djur att arbeta med och det går inte en dag utan att jag umgås med dem en stund." Läs hela Kickis presentation av sig själv här. Kicki Boot Camp på Stjärnbäck denna vecka, där inskolning av Kicki har rivstartat med Britta som ciceron i Elitlamms vindlande värld. Foto Britta Wendelius Ett pressmeddelande om en artikel om CODD har skickats ut idag. Hjälp till att sprida, det är viktigt att alla fårägare nås av informationen. I fredags var det workshop med Axfoundation för planering av det ullprojekt som vi skissar på tillsammans med Tiger of Sweden, Fjällräven, Filippa K och Högskolan i Borås/Smart Textiles. Ambitionerna är höga och ord som zero waste wool, CO2 washing, Life Cycle Analysis används ofta. Vi med fötterna planterade i myllan ska bidra med vårt perspektiv och även påminna om att bönderna måste få betalt för sin ull om också de andra drömmarna ska kunna uppfyllas. Att våra fårklippare är en enormt viktig resurs och kunskapskälla som vi behöver för lyckad skörd av ullen tar vi också med oss in i projektet, som förhoppningsvis startar under våren 2021. Örebro läns VDF (viltdelegation) har haft möte och vi kan konstatera att det blir både varg- och lojakt i vinter. Det finns även stora problem med kronhjort, dovhjort och vildsvin – många rapporter om avbetade höstsådda grödor och mycket bök av vildsvinen. Många jaktlag försöker trycka tillbaka vildsvinen men det är varken enkelt eller ofarligt. Som en illustration av vildsvinsläget i Småland fick Anicuras nybyggda djursjukhus i Jönköping in sex vildsvinsskadade jakthundar förra helgen. När den sjunde hundägaren ringde var de tvungna att neka då det inte fanns plats att ta hand om hunden, som hade livshotande skador orsakade av vildsvin. Fortsatt stor efterfrågan på lammkött från handeln, vilket är positivt. Betäck era tackor så att vi får fler lamm att leverera nästa höst! Nu är den tryckta seminkatalogen här. Snygg, bläddervänlig, blankt papper och vad vi vill ha på soffbordet denna vinter. Begränsad upplaga, beställ ditt ex genom Britta. Priset är 120 kr. Alla seminverksamhetens sponsorer får sin katalog gratis, kommer med posten inom kort. tackorbrowsarbaggar Fårens Tinder, svajpa höger eller svajpa vänster? Här har vi en tacka som lägger en beställning på Eldner. "Han är min typ.. jag gillar hans kropp. Och kolla hans RIX!" Foto Britta Wendelius Orf i besättningen? Normalt analyseras inga prover för misstänkt orf på djur i Sverige. Men nu finns möjlighet att skicka in prov för kostnadsfri analys på SVA då de i ett projekt efterfrågar material för att kunna sätta upp PCR-diagnostik för parapoxvirus. Läs mer här. Nu finns information på Jordbruksverkets webbplats om nyheter i jordbrukarstöden nästa år. Gotlands Fåravelsförening har haft scanningsutbildning med Carl Williams denna vecka. Den gamla scannern gick sönder, men tack vare försäkringen kunde föreningen slå till på en ny scanner som har både dräktighetsprob och muskelprob. Carl har hjälpt till med val av maskin och nu ska två tjejer och en kille på Gotland få lära sig att scanna. Det är svårt och tar många år att bli lika skicklig som Carl, men med hans hjälp ska detta förhoppningsvis resultera i betydande nyrekrytering till yrket. scanningGotland1 scanningGotland2 Foto Anna Törnfelt Missa inte inslaget på ATL-TV om Ulf och hans boskapsvaktande hundar. Trevlig helg önskar SF! Muskottraning Höstplöjningen är klar och sexmånadersvalpen Muskot får börja vandringen mot att bli gårdens nästa väluppfostrade (!) vallhund. Foto Einar de Wit lammtillverkning Full rulle på lammtillverkningen på Ollajvs. Foto Anna Törnfelt Sammanställt av AnnaSisy