13 nov 2020

Nytt fall av smittsam digital dermatit (CODD) hos får i Sverige

Nu har två fall av klövsjukdomen smittsam digital dermatit (CODD) konstaterats i Skåne. Det är mycket oroande för fårnäringen. Idag finns ingen effektiv behandling för långsiktig bekämpning av CODD. Den antibiotika som är aktuell för individbehandling är bredspektrig. Sprider sig smittan innebär det att fårnäringen i Sverige drastiskt måste öka sin antibiotikaförbrukning och därmed bidra till risk för en ökad resistensutveckling. Det vore ödesdigert om CODD sprids vidare i landet. I och med att vi nu har två konstaterade fall kan ytterligare besättningar vara drabbade. Smittspårning från det första fallet har inte lett fram till varifrån smittan kom och i det andra fallet har frivillig smittspårning inte kunnat genomföras. Sjukdomen innebär ett stort lidande för djuren och avsevärda produktionsförluster. Sveriges världsunika läge när det gäller vår mycket låga antibiotikaförbrukning till livsmedelsproducerande djur är också allvarligt hotat om sjukdomen får fäste. De två stora organisationerna i fårnäringen, Fåravelsförbundet och Lammproducenterna är eniga om att alla har ett ansvar för att stoppa spridningen av CODD. Och det är bråttom. Tillsammans jobbar man för att förhindra spridning och öka kunskapen. Ett problem är att man inte når ut tillräckligt brett eftersom alla uppfödare inte är anslutna till en förening. Därför uppmanas alla fårägare att sprida budskapet i sina nätverk. För mer information, kontakta:

 • Gudrun Haglund Eriksson, Fåravelsförbundet, 076-848 64 65
 • Tomas Olsson, Lammproducenterna, 070-687 08 61
 • Anna Forslid, smittskyddsexpert, LRF, anna.forslid@lrf.se
 • Ulrika König, fårhälsoveterinär, ansvarig för Klövkontrollen, Gård & Djurhälsan, 0730–683502
 • Anna Kristoffersson, Skånes fårproducenter, anna.kristoffersson@telia.com
Vad du som fårägare uppmanas att göra:
 • Använd djurägarförsäkran avseende fotröta och CODD.
 • Undersök alltid klövarna på inköpta djur och håll dem i karantän i minst fyra veckor. Köp så få djur som möjligt från så få besättningar som möjligt, välj i första hand djur från besättningar med F-status. Mer info ››
 • Rengör och desinficera redskap, till exempel klövsaxar som används i flera besättningar.
 • Fotröta kan göra djuren mer mottagliga för CODD. Fotbada därför alltid inköpta djur med zinksulfat 10 procent in och ut ur karantän. Mer info ››
 • Undersök alltid halta djur och undvik miljöer som ger skador på klövarna och i klövspalten, till exempel upptrampade rasthagar.
 • Undvik sambete med nötkreatur från besättningar där sjukdomen digital dermatit förekommer. Mer info ››
 • Kontakta Gård & Djurhälsan, 0771–216 500, om du ser förändringar som liknar CODD.
Läs mer om klövar, fotröta och CODD här ›› Fakta smittsam digital dermatit (CODD, Contagious Ovine Digital Dermatitis) Sjukdomen börjar med förändringar vid kronranden som sedan sprider sig under klövhornet så att klövkapseln till slut lossnar. Skadorna är djupa och påverkar även klövbenet. Inledningsvis ses inte hälta men efterhand som sjukdomen utvecklas blir hältan kraftig och kan bli kronisk även efter att skadorna har läkt ut. I regel ses symtomen på en klövhalva på ett ben. Andra klövsjukdomar kan förväxlas med CODD Alla typer av sår i kronranden tex ett trauma, ett sår från orf eller en klövböld som öppnar sig i kronranden påminner om det tidiga stadiet av CODD. Även vita linjen separation och allvarlig fotröta kan till viss del likna de senare stadierna av CODD när klövkapseln lossnar. img_1823_red2 Bild ur arkivet från besättningen där CODD konstaterats under hösten 2020. Foto Emelie Larsdotter

13 nov 2020

Livsmedelsverket överklagar inte domar om kontrollavgifter

Källa pressmeddelande från Livsmedelsverket Ett antal slakteriföretag har överklagat den årliga avgift som Livsmedelsverket tog ut för kontroll 2017. Kammarrätten går på företagens linje och säger att alla kostnader inte ska ingå i beräkningen av timtaxan. Därför ska Livsmedelsverket nu gå igenom alla avgiftsbeslut för 2017 och rätta till det som blivit fel. Slakterierna överklagade Livsmedelsverkets beslut om årliga avgifter för planerad kontroll för 2017. Förvaltningsrätten ändrade inte besluten, men slakterierna överklagade vidare till kammarrätten som gick på företagens linje. Livsmedelsverket väljer att inte överklaga domarna. Livsmedelsverkets kostnader för kontroll av livsmedelsföretag ska täckas av en årlig avgift som företagen betalar. Livsmedelsverket tar varje år fram en timtaxa som används vid beräkning av respektive företags avgift. Nu har kammarrätten kommit fram till att en del av de kostnader som Livsmedelsverket lagt in i timtaxan 2017 inte får inkluderas.

13 nov 2020

Elitlamms supportteam har fått tillökning

Vi välkomnar Kicki Landtröm som denna vecka har börjat jobba med Elitlamms support! Såhär presenterar Kicki sig själv: Kicki Landström, bor tillsammans med min sambo Johan i byn Forsbacka utanför Vännäs några mil väster om Umeå. På gården har vi ett 80-tal tackor av raserna Dorper och Gotlandsfår, några hästar, några kalvar, hund och katt. Jag har alltid tyckt om djur och då främst hästar. Hästarna har också följt mig genom livet på många olika sätt, främst inom travet men jag har även arbetat som hovslagare, terapeut och med foderrådgivning. Skulle jag beskriva mig själv med ett enda ord så blir det nog ”avelsnörd”. Avel och exteriörbedömning har alltid varit mitt största intresse oavsett ras eller djurslag. Med fåren har jag verkligen haft glädje och nytta av det, man kan ju relativt snabbt få se resultat av avelsarbetet, här har också Elitlamm varit en stor hjälp på vägen för mig. Fåren är ju dessutom underbara djur att arbeta med och det går inte en dag utan att jag umgås med dem en stund. För tillfället går jag Driftledareutbildningen med inriktning Får vid Forslundagymnasiet i Umeå, jag har ansvarat för ”embryoprojektet” med bl a Merinofår i norra Sverige i samarbete med Kulla Gård. Jag vill se fårens status bli högre i Sverige och hoppas att jag kan inspirera fler fårägare till att bättre ta tillvara allt vad fåren ger oss och även till att höja kvaliteten på våra svenska får och lamm. kicki_l Selfie på lammbetet.

13 nov 2020

Insamling av material från blåsa eller krusta vid misstanke om orf för metodutveckling av diagnostik på SVA

I dagsläget analyseras inga prover för misstänkt orf på djur i Sverige. Men nu finns möjlighet att skicka in prov för kostnadsfri analys på SVA då de i ett projekt efterfrågar material för att kunna sätta upp PCR-diagnostik för parapoxvirus. Orf förekommer hos flera djurarter, bland annat får, get, kameldjur, myskoxe och ren. Symtomen kan variera. Initialt ses rodnader och vätskefyllda blåsor i huden, särskilt runt mun och näsborrar på unga djur. Så småningom blir det mer krustor och sårskorpor. Lesioner kan också finnas i munhålan, till exempel på tungan. Smittan kan lätt spridas till hondjurens juver. Sekundärinfektioner och juverinflammation kan uppkomma. Även till exempel pung- och klövområde kan drabbas. Orf är en zoonos där smitta till människa kan ge upphov till smärtsamma, enstaka röda utslag, ofta på händerna. Handskar och handtvätt skyddar mot infektion.

Hur kan jag skicka in prov vid misstanke om orf?

Har ni stark misstanke eller gårdar med problem är ni, både som djurägare och veterinär, välkomna att skicka in prov i form av material från blåsa eller krusta. Läs mer på SVAs hemsida. Läs mer om orf Orf – en besvärlig sjukdom i lamningstider Orf – Smittsamt muneksem

12 nov 2020

ATL-TV: Hundar skyddar mot rovdjur

10 nov 2020

Boken Stängsling mot stora rovdjur

En bok på 127 sidor med mjuk pärm. Tryckåret är 2014, men innehållet är fortfarande aktuellt. Boken kan hämtas gratis som pdf, men medlemmar som föredrar en riktig bok kan köpa den för 120 kr inklusive frakt. Beställ av Britta så meddelar hon Swishnummer för betalning. Är man ännu inte medlem i SF kostar boken pris 200 kr inkl. frakt. Foto Britta Wendelius

6 nov 2020

Hoppas att vi ses och hörs i morgon

veckobrev 6 november 2020 | Dags för digitalt häng och information runt några av de mest aktuella får-frågorna. Glöm inte vårt digitala medlemsmöte Lammriksdag 2020 som äger rum i morgon lördag. Koppla upp i god tid, klockan 9 börjar vi släppa in deltagarna, och det finns då tid för lite småprat. Klockan 9.30 startar programmet. Länken som man behöver för att ansluta till mötet har skickats ut via epost. Har du inte fått den? Skicka då ett mail till webbredaktören och fråga efter den! SF och Lammproducenterna har skickat en gemensam skrivelse till Jordbruksverket och Länsstyrelsen i Skåne om att vi vill ha ett möte och en dialog om hur CODD ska hanteras. En artikel om CODD som undertecknats av Gård & Djurhälsan, SF, Lammproducenterna, Skånes Fårintressenter och LRF har skrivits och ska spridas så brett som möjligt. Det är viktigt att alla fårägare nås av aktuell information. Vi har haft ett möte med Lammproducenterna, Gård & Djurhälsan och SLU om svensk parasitstrategi. Syftet är att hitta en strategi som hela branschen står bakom och som kan bidra till en hållbar och ökande lammprouktion i Sverige. Det finns mycket kunskap och forskning att använda, och som måste spridas till djurägarna. Att vi alla jobbar med enad front och tillsammans, både för att hitta vägar att nå ut och för att söka nya kunskaper, ser vi alla som väldigt viktigt. Detta var ett första möte som kommer att följas av fler. Projektet Ull som resurs i Halland höll en spridningskonferens i onsdags. Clauda var med som talare och hon rapporterar att väldigt många intressanta företag och produkter har kommit ut ur detta projekt. Vi fick höra föredrag från bland annat Klippans Yllefabrik, CC-wool, Sporda nonwowen, Swedish matress och Form2 AB. Allt från vackra ullplädar, sköna ullmadrasser, möbler gjorda av återvunnet material och med ull som stoppning eller ytskikt till hästschabrak och hundbäddar. Det visades också upp en helt ny produkt av den ull som inte lämpar sig till garn eller tyger, kruklock. Kruklocken är tänkta att skydda jorden och plantorna i krukan från ogräs och avdunstning. Potetial att bli en stor produkt inom trädgårds- och plantindustrin, där man tidigare har använt kokosfiber. kruklock2 Foto Ull som resurs Varje vecka välkomnar vi nya medlemmar till SF, antalet medlemmar ökar sakta men säkert. Vi hälsar alla nya med ett välkomstbrev innehållande en överraskning och ett par tidigare nummer av Fårskötsel. Där finns även information om både förbundets arbete och vad Elitlamm kan erbjuda fårägare i form av olika program som hjälp för att hålla ordning på får fast på kontorsnivå. Vi lägger gärna med ett brev från den nya medlemmens lokalförening, så ni i lokalföreningsstyrelserna får mer än gärna författa ert eget välkomstbrev. Skicka till Britta, så ser hon till att just era medlemmar känner sig extra välkomna till sin lokala fåravelsförening. tillnyamedlemmar Åtta nya medlemmar bara denna vecka. Varmt välkomna! Foto Britta Wendelius Medlemmar i Örebro och Västernorrland har fått digitala medlemsutskick denna vecka. Igår kväll fick alla som redan beställt årets julklapp Heta baggar 2021 ett mail med betalningsanvisningar. Kalendrar som betalas nu skickas i början av nästa vecka. Vill även du ha heta baggar på väggen nästa år, beställ av Britta. Begränsad upplaga, först till kvarn gäller. Mer info här för den som vill beställa. HetaBaggar2020_3 Perfekt som gåbortpresent eller tackförhjälpen-present till kompisar eller samarbetspartners med fårkoll. Foto Britta Wendelius Vi har ett litet lager av boken Stängsling mot stora rovdjur. Det är en bok på 127 sidor med mjuk pärm, tryckår är 2014 men innehållet är fortfarande aktuellt. Boken kan hämtas gratis som pdf, men medlemmar som föredrar en riktig bok kan köpa den för 120 kr inklusive frakt. Beställ av Britta så meddelar hon Swishnummer för betalning. Är man ännu inte medlem i SF kostar boken pris 200 kr inkl. frakt. RASbok Foto Britta Wendelius Den planerade Elitlammkursen den 17 november i Varberg har tyvärr ställts in på grund av länets förändrade coronarekommendationer. HKScan har öppnat upp röstningen till årets leverantör och årets transportör 2020. Röstningen kommer att hålla på fram till den 15 december 2020. Här röstar man, så gå in och rösta på er favorit. Nu finns en ny Fårpodd att lyssna på. Träffa Åsa Lindqvist som är en av personerna som gjort skillnad för utvecklingen av svensk fårhållning och lammproduktion, och häng med på ett besök på SFs seminstation mitt under högsäsongen. Nya Fårskötsel har kommit, ett innehållsrikt nummer med mycket information om rovdjursfrågan och om sommarens baggauktioner, Ull- och spinn-SM och riksbedömningar. Därtill artiklar om fårhusets golv, grus eller betong – vad är bäst och vilka bestämmelser gäller, om regelverket kring transporter av djur och Kalle Hammarberg om foder till får. Med mera! Mer komplett innehållsförteckning finns här. Till sist, missa inte Claes Lövgrens text om provningen av tackakött i Borgholm den 29 oktober. Tackaköttet gjorde smaksuccé. När Christofer Johansson, restauratör på Hotell Borgholm får frågan hur han upplever tackaköttet svarar han - Det är helt underbart. Vi som har testat det förstår vilken fantastisk råvara det är. Trevlig läsning, lyssning och helg önskar SF! lyckadsynk När man har lyckats med brunstsynkroniseringen! På fyra dagar kom 46 av 51 tackor (ej tacklamm) med brunst. Så nu vet vi vad vi bonden sysslar med sista veckan i mars. Receptet för framgångsrik synkronisering hittar vi här (moment 2 och 3). Foto Magnus Håård Badkar I många lägenheter plockas badkaret ut för att ersättas av en dusch. Badkaren blir liggande i något förråd och till slut inser fastighetsbolaget att de måste bli av med dem då de aldrig kommer att användas igen och förrådet behövs till annat. Då är det bra att kunna ringa en djurbonde som gärna vill ha karen till att vattna sina djur, en win-win. Foto Einar de Wit tackabagge Tacka söker bagge, nu i vart och varannat fårhus. Foto Britta Wendelius security När man har flera bagggrupper och vill att baggarna stannar hos sina egna tackor kan en lösning se ut såhär. Täta och släta väggar som avskiljare ger mindre risk för "hoppöver" och rymmning. Baggarna ser inte varandra och håller sig lite lugnare då. I vinkeln har vi satt en regel och skruvat i öglor så det går att fästa ihop skivorna med resten av inredningen och även med varandra, med hjälp av våra vanliga grindpinnar. Extra "inte hoppa över-säkert" blir det sen med en grind som lock över avskiljaren. Foto Britta Wendelius closeup Ihopsättningens konstruktion. Foto Britta Wendelius novembergront Är novembergrönt det nya svarta? Foto Elof Nilsson hunditraktor Nya valpar under inskolning i grön repsektive röd traktor. Röd bonde menar att det är synd om grön bonde som bara har plats för en hund. Foto Elof Nilsson och Einar de Wit. novembersolner1 Även november tävlar i maffiga solnedgångar och här står slaget mellan Skaraborg och Örebro län. Foto Gudrun Haglund Eriksson novembersolner2 Fast det är väl fusk att ha söta hundar med på bilden? Foto Einar de Wit Sammanställt av AnnaSisy

6 nov 2020

Tackakött har en djup, mustig smak och gillas skarpt av kocken Christofer Johansson på Hotell Borgholm

Smaksuccé för tackaköttet! Den 29 oktober genomfördes ett unikt ”smakmöte” där bland annat Christer och Annika från Runstens gård och Caroline och Magnus från Mittlandsgården presenterade sina får- och lammprodukter för doktor i smak Johan Swahn och hotellägare Christofer Johansson på Hotell Borgholm. Provningen var en del av projektet ”Tackakött ett naturligt gott kött!” som drivs genom ett samarbete mellan länsstyrelsen i Kalmar län, LRF Sydost, Norra och Södra Kalmar läns Fåravelsföreningar. En av leverantörerna av kött till provningen var Annika och Christer från Runstens gård på Öland. De var även med på provningen och middagen på kvällen. Berätta, hur var smakprovningen för er? - Jo men det var mycket intressant att först få höra föreläsningen med professor Johan Svan och hur han berättade om de olika smakupplevelserna man kan ha med kött. Smal, doft, saftighet och textur. Sen smakade vi olika årgångar av kött. Ett som 3 år, ett 5 år och ett 7 år. Totalt så var det nio olika prover. Vad blev det för resultat? - Ja, det var ju det som var det roliga att det äldsta djuret fick de bästa poängen. Kockarna uppskattar fylligheten i smaken och fettet på det äldre djuret. Christer och jag var kvar på middagen och det var ju också väldigt gott när man fick alla tillbehör till också.. Vad gör ni? Varför blir ert kött så bra? - Ha ha, det kan vi ju inte avslöja. Fåren går ju ute mesta delen av tiden – så länge det går mellan april och november. Sen ger vi dem mest egenproducerat foder. Vi odlar ensilage, spannmål och ärtor. Vi försöker få dem att äta så mycket ensilage som möjligt men vår och höst så får de kraftfoder också, även lammen. Tror ni tackaköttet kommer att ta fart? - Ja vi hoppas ju på det. De personer som har köpt i vår gårdsbutik kommer ju igen och vill ha mer. Totalt sett så kommer det bli mer populärt tror vi, men det behövs ju att hela produktionsledet hjälps åt – leverantörer, slakterier, restauranger och butiker. Det är bra att det finns större övergripande projekt som detta för att driva på det framåt. Annars hade ju inte lamm och fårköttet kommit med på Exceptionell Råvaras provsmakningar. Christofer Johansson är restauratör på Hotell Borgholm och stod värd för provningen tillsammans med Johan Svan som är forskare inom Sensory Marketing med focus på att utveckla smak och måltidsuppplevelser. Hur upplevde du provningen? - Det är så intressant när man pratar den gastronomiska delen av en matupplevelse. Hur vi ska kommunicera smak och textur på kött tillsammans? Ett språk. Vi fick ett också ett mycket positivt utbyte med producenterna. Det var stor skillnad på det smakmötet vi hade i Kalmar 2018 och det vi hade nu. Hur upplever du tackaköttet? - Det är helt underbart. Vi som har testat det förstår vilken fantastisk råvara det är. Hur ser du på utvecklingen framåt för tackaköttet? Jo men det ser jag positivt på. Vill gärna ha får och tacka på menyn. Frågan är om det finns de volymer som vi behöver? Det som är viktigt nu är att få producenterna att förstå vilken skillnad det är på bra kvalitet och mindre bra och att de utvecklar uppfödningskoncept för att få en mer jämn kvalitet på köttet. Jag har tagit det som var kvar från de djuren vi provsmakade i torsdags och fortsatt utveckla det tillsammans med Rosas för charkuterier tillsammans med de torkade örter vi har från vår kryddträdgård. Jag säger precis som Annika och Christer, att det är viktigt att alla leden måste hjälpas åt för att råvaran ska nå konsument. Det behöver landa i färdiga produkter som konsumenten enkelt kan ta till sig och att tackakött framställs som en exklusiv produkt. Så här arbetar vi framåt i projektet – Claes Löfgren, samordningsansvarig för projektet Tackakött ett naturligt gott kött.

 • Först och främst så genomförs ett nytt smakmöte på Slottsrestaurangen i Kalmar den 13 november. Därefter kommer vi att satsa på 2021 eftersom covid-19 har satt käppar i hjulet för verksamheten.
 • Vi ska genomföra en kunskapsdagen där vi berättar om allt vad vi har lärt oss. Då bjuder vi in kockar, slakterier både stora och små, LRF Kött och Svenska Fåravelsföreningen. Vi ska då ha en workshop, där vi diskuterar konkreta lösningar för att lansera tackaköttet på restaurang.
 • Dessutom genomför vi två nya smakmöten 2021 med Johan Swahn för att få fram ett tydligt språk på vad tackakött smakar. Fem restauranger kommer att ha tackakött på menyn under 2021 vid ett flertal tillfällen. Vi kommer även ha en fortsatt dialog med slakterier och branschen för att få bättre betalt för tackakött.
Har du frågor om projektet? Kontakta Claes Lövgren som är samordningsansvarig claes.lovgren@hotmail.com 070-545 97 04

6 nov 2020

Heta Baggar 2021

Snyggaste väggkalendern för 2021 kan ännu beställas. Upplagan är begränsad, så dröj inte. Priset för medlemmar är 190 kr inklusive frakt. Betalning sker via Swish, numret kommer med vändande epost när man beställer sin kalender av Britta. HetaBaggar2020_1 HetaBaggar2020_2 En prydnad på varje fårnörds vägg. Foto Britta Wendelius Är man ännu ej medlem kostar kalendern 220 kr, frakt inkluderad. Om man inte har Swish? Vi hoppas att man då kan be någon i familjen eller en vän att hjälpa till. Kanske kan man önska den i julklapp av någon som har?

5 nov 2020

#15 Fårpodden med Åsa Lindqvist + reportage från seminstationen

Träffa Åsa Lindqvist som är en av personerna som gjort skillnad för utvecklingen av svensk fårhållning och lammproduktion, och häng med på ett besök på SFs seminstation mitt under högsäsongen.

 • Titti har fångat den nyblivna pensionären Åsa Lindqvist för en intervju. Åsa har vigt sitt yrkesliv åt att förbättra svensk fårproduktion och är en person som gjort skillnad. Hon var med och utvecklade Fårhälsovården och har som veterinär, kursledare och rådgivare hjälpt många av landets fårbönder att lösa problem och förbättra sin produktion. Åsa har utnämnts till hedersdoktor för att ”genom ett ovanligt stort engagemang, kunskapssökande och förmåga att förmedla kunskap lyckats få den ´lilla´ idisslaren, fåret och geten, att ta plats på den veterinärmedicinska kartan.”
 • Hösten 2020 har sex baggar av tre raser tillbringat några veckor på seminstationen, vilket resulterar i att fler får möjlighet att på ett enkelt och smittsäkert vis ta del av några av landets bästa baggar. Einar, årets hovfotograf, tog även med sig mikrofonen när han besökte stationen och passade på att prata med Magnus och Margareta Håård om seminverksamheten och hur årets säsong varit.
https://soundcloud.com/user-690359912/15-farpodden-med-asa-lindqvist-reportage-fran-seminstationen

Välkommen till Fårpodden!

Länkar

Åsa Lindqvist är också med i #4 Fårpodden: Att starta med får – vårt mest lyssnade avsnitt
Seminbaggar 2020
Seminskolan, en artikelserie ur Fårskötsel
Semin i Kunskapsbasen
Ämnet semin på hemsidan
Kontakta gärna Fårpoddens redaktion, hälsar AnnaEinar och Titti.


Fårpodden finns på Soundcloud, iTunes, Acast och andra ställen där poddar finns.
 

4 nov 2020

Välkommen till Lammriksdag 2020

Digitalt medlemsmöte lördagen den 7 november kl 9-12

Kl 9 släpper vi in deltagarna och det finns tid för lite småprat. Koppla upp i god tid. Klockan 9.30 startar programmet. Länken som man behöver för att ansluta till mötet har skickats ut via epost. Har du inte fått den? Skicka ett mail till webbredaktören och efterfråga den! Länken som man behöver för att ansluta till mötet kommer via epost på måndag, håll utkik. Dyker den inte upp går det fint att skicka ett mail till webbredaktören och efterfråga den. Visst är det är en märklig tid vi lever i? Förbundets stämma i våras genomfördes digitalt och vi sköt på Lammriksdagen till november. Men på grund av rådande omständigheter har vi även fått ställa in den. I stället anordnar vi ett digitalt möte för alla medlemmar, så att vi ändå kan träffas och utbyta erfarenheter. Några av styrelsens ledamöter kommer att finnas med i lokalen på Vreta Kluster i Linköping denna förmiddag. Gäster deltar på plats eller via länk. Vi tar coronahänsyn och samlas i mindre grupper ute i landet, eller var och en i sitt hem. Just nu planeras för ett fullspäckat och informationsrikt digitalt medlemsmöte. Hur gör man för att delta, och kan alla lyssna och ställa frågor? Alla medlemmar, som angivit sin e-postadress, har fått en inbjudan med inloggningsuppgifter via epost. Förhoppningsvis kan ni träffas fler i lokalföreningarna och koppla upp er runt en gemensam dator, så att även de som inte har dator eller epost kan närvara. Smakprov ur mötets digitala meny!
 • Redovisning av vad medlemsenkäten som genomfördes i våras säger om oss medlemmar och våra hjärtefrågor.
 • Vad händer inom svensk jordbrukspolitik? Genomgång av hur föreslagna nya regler inom EU och Sverige gällande CAP reformen påverkar fårnäringen.
 • Senaste nytt inom djurhälsa. Vi diskuterar parasiter, smittsamma sjukdomar i allmänhet och CODD i synnerhet. Gäst är Katarina Gustafsson från Gård & Djurhälsan.
 • Presentation av vår samarbetspartner Fyrklövern AB som sedan ett år tillbaka sköter bokföringen för Svenska Fåravelsförbundet. Hur går det för SF?
 • Rovdjur, om rovdjursvakan, licensjakt, skyddsjakt och rovdjurens påverkan på landets djurhållning.
 • Aktuella frågor som hållbarhet, djurskydd och djurrättsaktivism. Hur förberedda är vi inom fårnäringen?
Alla medlemmar önskas hjärtligt välkomna! Styrelsen Svenska Fåravelsförbundet riksdag

4 nov 2020

Rösta på årets leverantör och årets transportör

HKScan har öppnat upp röstningen till årets leverantör och årets transportör 2020! Röstningen kommer att hålla på fram till den 15 december 2020. Här hittar ni länken till röstningsverktyget ››

2 nov 2020

Svensk import/export av lamm- och fårkött

Källa: LRFs statistikplattformimport2019 export2019

2 nov 2020

Tycker du att det är för många och för krångliga regler runt fårhållningen?

Lämna då dina förslag till förenklingar här. Bakom Enklare regler står LRF, Hushållningssällskapet, Växa och SLU, läs mer här.

1 nov 2020

Sjukdomsutbrottet oroar fårnäringen: ”Kostar jättemycket”

Källa ATL Sveriges andra fall av klövsjukdomen smittsam digital dermatit, CODD, oroar fårbranschen. Näringen hoppas på hjälp från Jordbruksverket med smittspårningen. För tre veckor sedan blev det känt att får på en gård i södra Sverige drabbats CODD. Det här är det andra kända fallet i Sverige – första gången smittan upptäcktes här var våren 2019. Gården som nu drabbats hade köpt in en besättning som skulle vara naturvårdare över sommaren för att sedan gå till slakt. – Den här besättningen har inte haft kontakt med andra får sedan de konstaterades smittade. De hade med allra största sannolikhet CODD när de kom, för de blev halta väldigt snabbt, säger Gudrun Haglund-Eriksson, ordförande för Svenska fåravelsförbundet. Djuren var svenska får och köpta från en annan svensk gård. – Alla måste vara oerhört försiktiga när de köper livdjur. Det här kommer att kosta näringen jättemycket pengar. Om smittan kommer till en besättning är rådet att slakta ut alla djur, säger Gudrun Haglund-Eriksson. Hela artikeln ATL: Sjukdomsutbrottet oroar fårnäringen: ”Kostar jättemycket” ››