30 okt 2020

Julafton och Allhelgonahelg

veckobrev 30 oktober 2020 | Men nästa helg är det Lammriksdag. En vecka kvar till årets Lammriksdag som är digital och bland annat tar upp det senaste inom djurhälsa, jordbrukspolitik och rovdjursfrågan. Glöm inte att sätta av lördag förmiddag nästa vecka till mötet, programmet finns här. Länken som man behöver för att ansluta till mötet kommer via epost på måndag, håll utkik. Dyker den inte upp går det fint att skicka ett mail till webbredaktören och efterfråga den. Medlemsenkätens resultat kommer att presenteras och diskuteras under Lammriksdagen. Vi lovar att detta är intressant, vi kommer att ha stor nytta av era svar och vill man komma med inspel i frågan går det alltså bra nästa lördag. Vad kan Förbundet göra bättre?

 • Ökad medlemsnytta
 • Fortsatt påverkansarbete (politik)
 • Fortsatt påverkansarbete marknad
 • Mer utveckling och utbildning
 • Mer arbete med avelsfrågor
Håller du med? Den stora utleveransen av spermadoser från seminstationen har gått iväg. Schenker är snabba och många har nog redan fått hem sitt kärl, annars är det på ingång. inlev Mycket bättre än julafton tycker webbredaktören! Att seminera är inte svårt eller jobbigt, men väldigt spännande och roligt. Dessa baggar flyttades rakt in i huset utan fotbad, inspektion av klövar, träckprov, avmaskning, karantän och så vidare – det är otroligt praktiskt. Foto Anna Bergström Vi tackar Dream Team Semin på seminstationen för att ni gjort detta möjligt även i år! Tack också till baggarnas generösa ägare, seminverksamhetens sponsorer och allra mest tack till besättningarna som använder semin, för utan er blir det ju inget! Baggarna ni köpt kommer att göras tillgängliga i ert Elitlamm under början av kommande vecka. Dyker det upp frågor kring registrering av seminering, kontakta Elitlamms support så får ni hjälp. En hel del doser går på export till Finland och Danmark. Det är roligt att kunna bidra med eftertraktade gener till deras avel. Möte med Köttföretagen, bland annat angående CODD och hur vi ska gå vidare med smittspårning och information kring livdjurshantering. Livsmedelsverket har enligt en kammarrättsdom tagit ut för höga avgifter för kontrollerna av totalt 18 slakterier. Något som Svenska Köttföretagen tillsammans med Svensk fågel drivit under en lång tid. Kammarrätten ger alltså Svenska Köttföretagen rätt, efter fyra års kamp mot kraftigt höjda avgifter. Läs mer här. Aktuell information om Lammlyftet
 • En svensk standard för lammkött är framtagen.
 • I dag är det mellan 45 %–50 % av alla slaktade lamm på årsbasis som inte håller lammlyftskvalitet i Sverige. Det finns en stor potential.
 • Ett webbverktyg för producent och slakteri som bygger på standarden är under utveckling, kommer att ligga på SLUs plattform Canvas och ska vara klart 30 november 2020. Kommer att vara öppet för alla att gå in och använda.
 • Lammlyftet fas 1 ska vara klart i december 2020.
 • Ett implementeringsprojekt är under uppstart. Projektet finansieras av LRF och med medel från Branschutvecklingspengen.
Mer information och länkar om Lammlyftet finns här. Halverade utsläpp för nöt, gris och lamm till 2045 är ett arbete som ingår i Handlingsplanerna och där har man nu tagit fram listor över tio åtgärder på gård per djurslag, som ska utgöra utgångspunkt för denna halvering av klimatutsläppen. Även investeringskostnader och lönsamhetspåverkan tas i beaktande. halvering2045 Öppna större. Grafik Köttföretagen Håll koll på hur arbetet med Handlingsplan Lamm fortskrider via handlingsplanernas hemsida. Kalendern Heta Baggar 2021 har gått till tryck och ni som har beställt får ett mail med aktuellt swishnummer från Britta i början av nästa vecka. Ni som ännu inte beställt, gör det snarast. Väggkalendern blir ursnygg, och finns endast i en begränsad upplaga om 100 ex. Fårskötsel nummer 7 snurrar också på tryckeriet, och nästa vecka landar den i våra brevlådor. Hur jobbar ni ute på gårdarna för att förbättra arbetsmiljön? Uthållighet i lammnäringen handlar även om arbetsmiljö – det gäller att inte glömma sin egen kropp när man satsar på fåren. Einar har frågat efter era erfarenheter runt olika modeller av tackvändare, med tanken att göra ett reportage i Fårskötsel som kan underlätta när man funderar på att investera i detta extremt kroppsbesparande hjälpmedel. Har du erfarenheter att dela med dig av, kontakta Einar. Tipsa gärna om fler ämnen i facket arbetsmiljö på fårgård som förtjänar egna artiklar! grinden Min tackvändare tillika äkta make ville inte vara med på bild, men denna gånggrind som inköptes för ca tre år sedan förtjänar ett eget omnämnande. Förr klättrade jag över en vanlig grind, som så många andra fårbönder, vilket höll på att bli min död då jag en dag fastnade med foten och handlöst störtade mycket nära betongröret där vattnet kommer upp. Tänker ofta på hur mycket denna geniala (dvs öppningsbara) grind underlättar jobbet i fårhuset. Foto Anna Bergström Fårpodden har inte släppt något på ett tag men snart går proppen ur, två avsnitt ligger på klippbordet. Det första är en intervju med Åsa Lindqvist, som efter ett långt och innehållsrikt arbetsliv i fårägarnas tjänst ska gå i pension, samt ett inslag från seminstationen. Nästkommande blir den utlovade podden om resistenta parasiter. Håll utkik. Intressanta poddar står som spön i backen numera, en utvecklig som många av oss uppskattar. Tipsar om ett seminarium om djurvälfärdsaspekter vid hobbyvallning med hund, med fokus på fåren, som Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) arrangerar tillsammans med Svenska Djurskyddsföreningen och Compassion in World Farming den 12 december. Läs mer här. Trevlig Allhelgonahelg önskar SF! allhelgona Foto Britta Wendelius Eleonor-Jokela Tack Eleonor Jokela som bidragit med en bild på sina fina småtackor! Vita texelkorsningar som föddes på gården i februari och Oxford Down som köptes i somras. Besättningen finns i Saleby utanför Lidköping. Foto Eleonor Jokela Jocke3 Känner ni igen honom? Jocke 13 år är fortfarande i avel, och han förtjänar det fortfarande. Foto Ulf Ekholm lagspanning En blöt och regnig höst? Jovars. När det rovdjursavvisande staketet (RAS) står under vatten hjälper det inte att trimma. Inget att göra åt, och tackorna trivs som tur är med att mysa inne i fårhuset. Foto Britta Wendelius Sammanställt av AnnaSisy

29 okt 2020

Utbildning för köttproducenter

Projektet drivs under perioden 2020 till och med augusti 2021 för kortare livsmedelskedjor och för att öka andelen svenskt kött på restaurang med stöd från Jordbruksverket. Mer information finns på via LRFs regioner. Projektledare är Gustav Arnell, gustav.arnell@lrf.se och 073-435 17 47. utbildning-LRF Öppna som pdf ››  

27 okt 2020

Storskalig satsning på svensk ull

Källa Jordbruksaktuellt Ljuset riktas mer och mer på svensk ull och nu görs ännu en satsning på att ta tillvara på råvaran nationellt. Järbo Garn AB satsar på svenskt ullgarn i storskalig produktion. Både norsk och isländsk ull är etablerade kvalitetsprodukter på marknaden men efterfrågan på lokal råvara inom textilbranschen ökar. Den svenska ullen har samma potential, menar Järbo Garn som nu vill lyfta den svenska ullen. Med ull från fårgårdar i Skåne och Halland lanserar därför företaget nu garnet Svensk Ull på den nordiska marknaden. ” Det blir därmed oerhört tillgängligt för en målgrupp som i dag främst använder utländska produkter, men där intresset för lokal råvara är enormt”, skriver Järbo Garn i ett pressmeddelande. Hela artikeln Jordbruksaktuellt: Storskalig satsning på svensk ull ››

26 okt 2020

Två riktade utlysningar – Framtidens jordbruks- & miljöteknik

Källa Stiftelsen Lantbruksforskning Stiftelsen JTI, i samarbete med Stiftelsen Lantbruksforskning, utlyser härmed forskningsmedel för två riktade satsningar, varav den ena tillsammans med Svenskt Vatten. Utlysningarna är en del av S-JTIs strategiska programsatsning om totalt 50 miljoner kronor under perioden 2019-2027.

Utlysningsområden

Utifrån S-JTIs FoU-program samt de syntesrapporter som har inkommit från stiftelsens första utlysning, har stiftelsen beslutat att öppna två utlysningar, en inom respektive område: 1. Klimat-, miljö- och produktionsutmaningar – svenskt jordbruk måste vara redo (8 MSEK). 2. Cirkularitet/restströmmar – tryggad återföring av näringsämnen (9 MSEK) 1. Klimat-, miljö- och produktionsutmaningar – svenskt jordbruk måste vara redo Animalieproduktion – lönsam optimering av hela kedjan Utifrån målområdena Smart farming & produktutveckling samt Produktionsteknik, öppnar S-JTI för ansökningar riktade mot animalieproduktion och optimering av kedjan. Vi ser gärna att ansökningarna strävar efter att möta någon eller några av följande:
 • Utveckling av effektiva och inhemska foderråvaror inklusive betesväxter.
 • Utveckling av smarta inhysningssystem för effektiv animalieproduktion i såväl stallmiljö som utevistelse, för god djurvälfärd och djurhälsa.
 • Utveckling av tekniska system för animalieproduktion från födsel till slakt med hög djurvälfärd, god djurhälsa och god fertilitet.
Läs mer Stiftelsen Lantbruksforskning: Två riktade utlysningar - Framtidens jordbruks- & miljöteknik ››

23 okt 2020

Uppdaterade rekommendationer avseende CODD

Källa Gård & Djurhälsan, text Ulrika König Med anledning av att ett nytt fall av smittsam digital dermatit (CODD) hos får nyligen påvisats har vi uppdaterat våra rekommendationer för hur fårbesättningar kan skydda sig mot CODD. Vid inköp av djur är det viktigt att undersöka klövarna på fåret i karantän. De första tecknen på CODD syns i kronranden (övergången mellan hud och klövhorn). Tänk på att du kan behöva vika undan håret som ibland döljer själva kronranden. Sjukdomen börjar med förändringar vid kronranden som sedan sprider sig under klövhornet så att klövkapseln till slut lossnar. Inledningsvis ses inte hälta men efterhand som sjukdomen utvecklas blir hältan kraftig. I regel ses symtomen på en klövhalva på ett ben. 2-codd-bilder Första stadiet av CODD med sår i kronranden. Foto: Dr Joe Angell, University of Liverpool Våra rekommendationer för att skydda din fårbesättning mot CODD

 • Använd djurägarförsäkran avseende fotröta och CODD vid handel och utlåning av djur.
 • Undersök alltid klövarna på inköpta djur och håll dem i karantän i minst 4 veckor, helst 6 veckor. Köp så få djur som möjligt från så få besättningar som möjligt, välj i första hand djur från besättningar med F-status.
 • Rengör och desinficera redskap, tex klövsaxar som används i flera besättningar.
 • Fotröta kan göra djuren mer mottagliga för CODD. Fotbada därför alltid inköpta djur med zinksulfat 10 % in och ut ur karantän.
 • Undersök alltid halta djur och undvik miljöer som ger skador på klövarna och i klövspalten, t.ex. upptrampade rasthagar.
 • Undvik sambete med nötkreatur från besättningar där sjukdomen digital dermatit förekommer.
 • Kontakta Gård & Djurhälsan 0771–216500 om du ser förändringar som liknar CODD.
Läs mer om klövar, fotröta och CODD här! 2020-10-23

23 okt 2020

Heta baggar är årets julklapp?

veckobrev 23 oktober 2020 | Mycket händer nu, här kommer senaste nytt om semin, CODD, Lammriksdagen, möte mellan jordbruks- och forskarsvärlden, provning av tackkött med mera. Idag hölls ett lammråd som SF bjudit in till för att diskutera hur branschen ska hantera och driva CODD-frågan, nu när ett nytt fall av sjukdomen har konstaterats i Sverige. Eftersom CODD inte klassas som epizooti, och då sjukdomen nu inte längre betraktas som ny i landet, kommer inte Jordbruksverket bistå med smittspårning eller ersättning. Deltog gjorde SF, Lammproducenterna, Gård & Djurhälsan, SDS och LRF Kött. Vi är alla överens om att en enad fårnäring måste agera tillsammans. Mest akut är smittspårning och information till landets fårägare. Vi kommer att bjuda in Jordbruksverket och slakten till ett möte kommande vecka. Vid inköp av djur är det på grund av CODD nödvändigt att inspektera varje klöv noggrant. Se Gård & Djurhälsans uppdaterade rekommendationer. Nu finns katalogen Seminbaggar 2020 i sin andra upplaga! Med bilder och information om alla baggar som erbjuds. Ett stort tack till seminverksamhetens sponsorer! Ni hittar även dem i katalogen. Anna är på extra bra humör idag och har lovat att eftersläntrare får beställa semindoser till och med söndag kväll. Beställningssedel finns här. Från seminsstaionen kom idag besked om att det tyvärr inte blir några doser efter Sindarve Blue Sky i år. Tusan också : ( Skulle han komma på bättre tankar nästa vecka, så kommer de doserna att fördelas nästa år. Du som vill ha Seminkatalogen som glossigt glansigt magasin är välkommen att beställa av Britta. Priset för denna snygga katalogs premiärupplaga är 120 kr. Den skickas per brev, så ange din adress när du beställer och döp mailet till Seminkatalogen. Du får svar med ett swishnummer, och betalar alltså via swish. Vad tror ni, har seminkatalogen samlingspotential? Vi som i framtiden vill kunna nostalgitrippa och se tillbaka på baggarna som ligger bakom våra bästa tacklinjer, vi måste förstås satsa på en komplett samling ; ) I samma anda och veva vill vi gärna lösa frågan om Årets juklapp. Alla som är intresserade av väggkalandern Heta baggar 2021, räck upp en hand. Finns det intresse tar vi fram en riktigt snygg kalender med en naken seminbagge per månad, att njuta av hela nästa år. (Beställningarna har börjat strömma in innan vi har gått ut med frågan, så detta verkar vara något som världen saknat.) Projektet Kollpålammen där Theo den Braver under året serverat oss tips och kunskap för att lyckas med lammen går mot sitt slut och det har varit ett sista avstämningsmöte under veckan. Projektet har fått mycket positiv respons och har nått ut brett. Det finns en önskan om fortsättning på projektet och att all fakta ska samlas och finnas tillgänglig även framöver. Theo ska titta på om och hur det kan lösas. Både Får och Foder och Kollpålammen är nya grepp som faktiskt drogs i gång innan corona kom, med tanken att digital teknik kan användas för att nå ut till fler med kunskap och inspiration. Båda satsningarna har givit mersmak då det är tydligt att många fårbönder är intresserade av att nätverka, träffas och utbilda sig digitalt. Nästa digitala träff blir Lammriksdagen den 7 november. Vi hade verkligen önskat att just Lammriksdagen kunde hållas som den planerade fysiska konferens i Tranås som var tänkt från början, men pandemin har tvingat oss att tänka om. Nu ses vi i stället via skärm kl 9–12 för att lyssna till och diskutera med inbjudna gäster. Detta är alltså inte ett envägs seminarium, de deltagare som vill får komma till tals. Digital meny finns här. Hoppas många vill och kan delta denna lördag! Inloggningslänk till mötet kommer att skickas ut via epost måndagen innan Lammriksdagen. Ett ämne som kommer att tas upp under Lammriksdagen är den nya jordbrukspolitiken och CAP. Ni har säkert hört en hel del om detta i media under veckan. Nu pågår två parallella processer; förlängning av nuvarande CAP 2021-2022 och förberedelser för nästa CAP 2023-2027. I närtid är Jordbruksverkets förslag för sommaren 2020 att satsa på åtgärder som ska bidra till att uppfylla livsmedelsstrategins mål. Nya miljöersättningar verkar bli ettåriga medan vallstöd, restaurering av betesmarker och skyddszoner stängs helt (dessa passar inte som ettåriga stöd). Regeringen kommer att avgöra, budgetpropositionen gav goda besked men det är oklart hur pengarna kommer att fördelas och tydligare besked kommer senare i år. Några färska medialänkar om CAP-frågan

Järbo garn har gjort en, med deras mått mätt, liten batch garn av svensk ull (4,5 ton!) som de nu lanserar. De säger att eftersom infrastrukturen kring ullhanteringen i Sverige idag är så begränsad är det en utmaning att producera en förädlad produkt av svensk ull i denna skala. Men Järbo betonar att man på allvar vill lyfta frågan kring den svenska ullen, och göra en faktisk skillnad i att den tas omhand. Superkul! Vi har hjälpt Järbo att hitta lämplig ull och deras behov dök verkligen upp lägligt då flera ton ull som skulle gått till en annan kund blev osåld på grund av coronas verkningar. jarbo_svensk_ull_20 Järbo satsar på svensk ull och vill om det är möjligt producera mycket mer garn av svensk ull. Foto Järbo Köttråd under ledning av LRF hölls i måndags. Fokus var på aktuella forskningsområden för nöt, gris och lamm, forskningens strukturella och strategiska utmaningar samt vilka förändringar som behövs. Inledningsvis fick vi dragningar av forskningsinstitutionerna SLU och RISE samt av anslagsgivarna SLF och FORMAS. Detta följdes sedan upp med intensiva gruppdiskussioner.
 • Forskningsområden som identifierades som viktiga var bland andra hållbarhet/klimat, ekosystemtjänster, biodiversitet, underlättande av betesdrift, virtuella stängsel, vilt- och rovdjursproblematiken, antibiotika, köttkvalitet och digitalisering. Det finns att göra, om man säger så.
 • Vi från näringen betonade att lönsamhetsmål och livsmedelsstrategins intentioner måste genomsyra. När det gäller strukturer och arbetssätt behövs ett närmande till oss avnämare. Vi själva behöver nu ta ansvar att föreslå lämpliga personer till beredningsgrupper.
 • Hur forskningsresultat kommuniceras och når ut är också en stor fråga.
 • SLU/Formas lyfte möjligheter att tillskapa projektgrupper där näringen/branschorganisationer kan vara med och där det räcker att en person i gruppen är disputerad.
 • Det finns även möjlighete att undersöka mindre frågor som inte räcker till ett helt projekt genom studenters projekt- och examensarbeten.
Lantbrukspodden tar denna vecka upp ämnet klyftan mellan akademin och bonden, lyssna här. Riksdomargruppen har haft möte för att stämma av och avrunda årets jobb. Bland annat diskuterades om det finns behov av ett tätare samarbete med arrangerande lokalföreningar och möjlighet till kontakt dem emellan för erfarenhetsutbyte. Att kunna presentera statistik över riksbedömningarnas resultat, utan att allt för mycket handpåläggning krävs, är något vi vill jobba med. Möte idag som Gotlands Fåravelsförening tagit initiativ till på Gotlands Slagteri. Ni kanske har sett och hört att skinn från en hel dags produktion har förstörts, och mötet mellan producenter och slakteriet handlade om att hitta en modell för hur skadorna ska kunna ersättas relevant. Även frågan om ersättning av sönderdragna skinn, där standardersättningen som grundas på världsmarknadens och Scan Hides priser är på tok för låg för att ersätta bra pälsskinn, kommer att diskuteras och ses över. Det blir nästa vecka. I onsdags hölls ett digitalt riksdagsseminarium om djurrättsaktivism som riksdagsledamöterna Peter Helander (C) och Kjell-Arne Ottosson (KD) bjudit in till. Att aktivister utsätter bönder och deras familjer för hot, trakasserier och inbrott blir allt vanligare. Väldigt få personer fälls för dessa brott, och de som har fällts har fått lindriga straff. Många anser nu att det måste hända något, att samhället måste ta ställning och skydda de som utsätts. Seminariets syfte var kunskapspåfyllnad och diskussion och många politiker hade glädjande nog kopplat upp sig till mötet. Anna som deltog rapporterar att det var ett möte med bra information som väl förmedlade bilden av hur detta drabbar bönder. Hon passade på att fråga Justitiedepartementets sakkunniga jurist om något kommer att göras åt att aktivister får mycket korta straff, och att de när de kommer ut direkt sätter igång med samma olagliga verksamhet. Vi fick inget klart svar, men alltid något att fått möjlighet att ställa frågan. Det finns en bra sammanfattning av mötet på LRFs hemsida. Tycker du att det är för många och för krångliga regler runt fårhållningen? Lämna då dina förslag till förenklingar här. Bakom Enklare regler står LRF, Hushållningssällskapet, Växa och SLU, läs mer här. Kommande torsdag hålls en workshop på Öland där fårkött av olika ålder kommer att provas och bedömas sensoriskt. Workshopen är fullbokad, men det finns chans att vara med och avnjuta den unika meny innehållande kött från äldre får/tackor som serveras på Hotell Borgholm samma kväll. Nästa chans blir på Slottsrestaurangen Kalmar fredagen den 13 november. Boka på respektive restaurang, på deras hemsidor finns meny och priser. Läs mer här. Tipsar om ett webbinarie om ull som arrangeras av Länsstyrelsen Skåne den 10 november. En digital halvdag med inbjudna föreläsare som jobbar med ullhantering och vidareförädling av ull. Inspiration och kunskap om hur man kan ta tillvara ullen och hitta avsättning för olika typer av ull. Hämta inbjudan här. Trevlig helg önskar SF! hard2 Pappa har födelsedag + kreativ son som just har lärt sig hur Mig-svetsen fungerar = väldigt unik födelsedagspresent! Foto Einar de Wit Lite nördfakta om fåret: - Huvudet satt ursprungligen på hydraularmen på en gammal Ursus traktor från 70-talet. - Öronen är trasiga knivar från en John-Deere slåtterkross. (Inklusive elektroniskt öronmärke.) - Kroppen är en spiralfjäder från en Volvo XC 40. - Ullen är en kombo av pickupfjädrar från en New Holland rundbalspress och ventilfjädrar från ovan nämnda Ursus. dubbdackdags I onsdags vaknade folk och fä på Hälla upp till en vit dag. Dags för vinterdäck. Foto Thomas Eriksson hard Ännu ett stenhårt får. Inte i klass med Einars, men en prydnad på västmanländsk trapp. Foto Britta Wendelius hullkolligen Hullbedömning inför baggsläpp. Foto Britta Wendelius Sixten Russhage Sixten möter semintackorna för synkning. Foto Anna Törnfelt fredagsmys2 Nu blir det fredagsmys. Foto Britta Wendelius Tycker du att det är för många grå får i veckobrevet? Bidra gärna med bild på andra får. Berätta vem fotografen är, denne måste vara tillfrågad, och något om fåren på bilden. Sammanställt av AnnaSisy

23 okt 2020

Tackakött, ett naturligt gott kött!

Välkommen på en smakupplevelse av får/tacka. På Slottsrestaurangen Kalmar och Hotell Borgholm kommer det att serveras en unik meny innehållande kött från äldre får/tackor. Ett mört, smakrikt kött med en tydlig smak av det djuren naturligt har betat i hagmarkerna hos fårproducenten. Fårproducenterna finns med på restaurangerna och presenterar uppfödningen på den egna gården, vi kommer också berätta fårets historia från dåtid till nutid, en etnisk naturlig uppfödning med smaker av det naturen erbjuder. Smakupplevelsen är den del av ett samarbete mellan Länsstyrelsen Kalmar län, LRF, Norra och Södra Kalmar läns Fåravelsföreningar. Sedan 2018 har ett pilotprojekt ”Tackakött ett naturligt gott kött!” genomförts i Kalmar län. Arbetet har samverkat med föreningen exceptionell råvara. Exceptionell Råvara är en ideell föreningsom uppstod när kocken Björn Franzén och journalisten Mattias Kroon ställde sig frågan: Varför finns det inga svenska grisar och kycklingar på de finaste krogarna i Sverige? Ur det behovet föddes idén om ett samarbete mellan kockar och bönder, med det gemensamma målet att utveckla exceptionella svenska råvaror. Varje år provar föreningen råvaror av gris, nöt och fågel och efter pilotprojektet i Kalmar län, numera också lamm och får.” Vill du smaka ett riktigt gott kött! Boka på respektive restaurang och på hemsidan ser du meny och priser.

Frågor om projektet Claes Lövgren, samordningsansvarig Claes.lovgren@hotmail.com, 070 545 97 04 tackaskalmar

23 okt 2020

Webbinarie: Ull – från restavfall till värdefull resurs

10 november 2020 Ull är en fantastisk produkt som kan användas till otroligt mycket. Vi kör en digital halvdag med inbjudna föreläsare som jobbar med ullhantering och vidareförädling av ull. Vi vill ge dig inspiration och kunskap om hur man kan ta tillvara ullen och hitta avsättning för olika typer av ull. Ställ frågor och kom med förslag på vad du skulle behöva för kompetensutveckling för att jobba vidare med dina får och ull. Arrangör är Länsstyrelsen Skåne Hämta inbjudan för program och info om anmälan ››

19 okt 2020

Nyfiken?

Bilder på årets seminbaggar finns nu tillsammans med härstamningsbevis och i förekommande fall RB-protokoll här: Seminbaggar 2020 ›› Foto Einar de Wit 20126-Oh-lala-af-Ölmhult-vit-hemsidan Oh-lala af Ölmhult

18 okt 2020

Lästips: Tidigare brändes svensk ull – nu intar den catwalken

För två år sedan kom ett larm om att svensk ull slängs på sophögen eller eldas upp. Nu har trenden vänt, humlorna surrar och fåren fiser, och nog finns det hopp om svensk ull på catwalken. Tidningen Vi: Tidigare brändes svensk ull – nu intar den catwalken ››

16 okt 2020

En mångfald av smaker

veckobrev 16 oktober 2020 | Det exceptionellt goda står i fokus denna vecka. I måndags hade Exceptionell Råvara ett utvecklingsmöte för lamm och får i Stockholm. Thomas var där och han rapporterar om en lärorik dag med många överraskningar: Vi provade fyra svenska lamm och ett från Irland, plus två får från svenska gårdar. Köttet kom från sammanlagt sex gårdar. Att lamm kan smaka så olika, det var något som förvånade. Även smaken hos provsmakarna var som baken, det vill säga delad. Vi provsmakade först alla köttbitar, efteråt fick vi veta vad det var vi smakat och sedan diskuterades hur var och en av oss upplevde köttets utseende, mörhet, textur och smak. Detta var mycket intressant, och jag tror köttsverige måste titta mer på det här. Lamm är inte bara lamm, det finns så många olika lamm. Det är inte bara vikt, köttklassning och fettklassning. Det är olika mörhet, textur och smak. Jag hoppas att fler kommer med kött till Exceptionell Råvara under 2021. Det ska jag göra. Fler bilder från Exceptionell Råvara längre ner. exceptionell-lamm-2 Att lamm kan smaka helt olika står helt klart efter en lärorik dag med Exceptionell Råvara. Nummer 2 är det irländska lammet. Foto Thomas Eriksson Stort grattis till lammsegrar i SM i Mathantverk som avgjordes idag! Strömmens Gårdsmejeri tog GULD med sin LAMMBRIE, Kullans Lycka i samarbete med Hökensås Charkuteri GULD med kallrökt FÅR-FRANSYSKA och Lilla Spännefalla SILVER med rullad LAMMSIDA med rosmarin och timjan. Alla segrare finns listade här. (Ber om ursäkt om vi missat någon lamm- eller fårprodukt, det är i så fall helt oavsiktligt.) Vid det här laget är vi rejält hungriga. Lamm till fredagsmiddagen rekommenderas! spagge Här blir det fårfärssås och spagetti. En klassiker som såklart blir godast på lamm- eller fårfärs. Foto Anna Bergström Nu är #höstlamm-kampanjen igång och man lyfter budkapet att höstlammen är bra för den biologiska mångfalden. Känns det som att kampanjen syns mindre i år så beror det på att det knappt finns lamm att sälja i höst. På höstlamm.se kan man läsa mer om svensk lammuppfödning, och hitta inspiration för tillagning av lamm. Ett öppet brev med vädjan om att ta rovdjursproblematiken på allvar har denna vecka skickats till landsbygdsministern, Naturvårdsverket, Miljödepartementet, Näringsdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och Förvaltningsdepartementet. Där skriver vi om hur fårnäringen ser med förskräckelse på hur produktionen av lammkött och antalet får minskar, samtidigt som konsumtion och efterfrågan av svenskt lammkött ökar. Politikerna måste nu följa upp de beslut som är tagna i rovdjurspropositionen och ha mod att ta nya beslut, så att möjligtheten att hålla djur på bete inte omintetgörs. Det är inte bara rovdjuren som skall bevaras, även möjligheten till försörjning på landsbygden, biologisk mångfald, kulturlandskap ... Ungefär så, om man ska försöka sammanfatta mycket kort. Jordbruksverket har publicerat de första resultaten från sommarens stora strukturundersökning. Räkningen avser antalet djur den första torsdagen i juni. Antalet tackor och baggar har minskat från 279 900 djur år 2019 till 271 800 djur år 2020. Det är en minskning med 8000 djur eller 2,9 %. Den största minskningen har dock skett för lamm, där antalet djur är nästan 31 000 färre än 2019 (-11,5 procent). Läs mer här. Preliminärt antal får och lamm i juni 2020 Baggar och tackor: 271 794 Lamm: 238 144 Summa får: 509 937 På onsdag är sista dagen att beställa semindoser. In med baggarna för brunssynkronisering och beställ! Det är roligt att seminera och ännu roligare när lammen föds. Ett tips är att utse några bra tackor som passar som baggmödrar, gärna från flera tacklinjer, i hopp om att en eller flera ska få bagglamm lämpliga att rekrytera till den den egna aveln. Dessa baggar har i sin tur goda chanser att göra väldigt bra ifrån sig. Många seminbesättningar gör så för att minimera livdjurinköp, och får också väldigt goda avelsresultat. Alla grå baggar utom Blue Sky är igång, och idag lämnade Texeln Oh-lala sperma för första gången. Däremot är oddsen för att Leicesterbaggen Rufus kommer att lämna sperma av godtagbar kvalitet dåliga. Blue Sky håller oss ännu på halster. Spännande för oss som beställt doser efter denna toppbagge. Vi minns att varje år har någon bagge gjort likadant, och det har hittills alltid löst sig. Men snälla Blue Sky, gör oss inte besvikna ... Flöje Uno finns nu endast i limited edition. De sista doserna kommer att fördelas mellan de som beställt, så att alla får något. I morgon ska baggarna träffa fotografen! På Lilla Böslid i Halland hålls den 4 november en konferens om projektet Ull som resurs, som även kan följas digitalt. Claudia kommer att vara på plats för att berätta om vad som är på gång just nu i Ull-Sverige. Läs mer här och anmäl före den 26 oktober. Tidigare brändes svensk ull – nu intar den catwalken, en fin artikel i tidningen Vi. Medlemsbrev via förbundets utskicksservice har denna vecka gått iväg till medlemmar i Halland med inbjudan till Elitlammskurs, Kronoberg som bjuder in till styckningskurs och Jönköping som har en starta med får-kurs på gång. Skånes Fårintressenter vill denna väg uppmärksamma sina medlemmar på kursen i foderplanering som Hushållningssällskapet ger med två träffar i slutet av oktober. Alla medlemmar vars epostadress vi har, fick ett medlemsbrev från SF i tisdags. Har du inte fått det kan det bero på att vi saknar din epostadress, eller att det hamnat i skräpposten. För att meddela oss din epost, maila till Britta. Telias servrar stoppar tyvärr ofta våra utskick. Vi har gjort vad vi kan för att försöka åtgärda det, och möjligen har det blivit bättre. Men får du inte veckobrev och andra utskick och har en Teliaadress får du gärna kontakta Telia och påtala att de stoppar epost som du vill ha. Kanske lyssnar de hellre på sina kunder än på oss? Det blir inget Elmia nästa år. Med anledning av coronapandemin och dess påverkan på allmänna sammankomster, har Elmia AB beslutat att flytta Elmia Lantbruk till den 19–21 oktober 2022. Läs mer här. Gård & Djurhälsan arrangerar ett webbinar om fårklövar den 18 november kl 14.00–15.00 med Ulrika König som föreläsare. Webbinaret är kostnadsfritt och öppet för alla! Problem med betesskador av dovhjort i grannskapet? I så fall är den här informationen för dig. Svenskt Kötts nya foldrar berättar varför du ska välja svenskt kött och ger den medvetne köttkonsumenten viktiga argument. Perfekt att skicka med till exempel lammlådor. Beställ hem eller ladda ner på Svenskt Kötts hemsida. Eldrimner höstsatsar på webbinarier. Under hösten 2020 ordnar Eldrimner en ny webbinarie-serie där några rådgivare besvarar frågor inom ett givet tema som berör mathantverkare. Deltagarna kommer att ha chans att ställa egna frågor, men också ta del av andras frågeställningar och rådgivarens tips och råd. Läs mer i Eldrimners nyhetsbrev. Eftersom Claudia är ull-och skinnlärare för fåreleverna på Forslundagymnasiets driftledarutbildning har vi fått lite skvaller därifrån. Denna vecka var det rättning och betygsättning av sluttentan i 10 poängskursen Ull- och Skinnförädling. De duktiga eleverna visar framtidstro för branschen, och har tagit till sig av föreläsningarna och samlad kunskap från bland annat våra informationsfoldrar. Som det ser ut just nu så blir det en kurs även nästa år. Många har sökt till utbildningen, men det finns några få platser kvar. Läs mer här. Trevlig helg önskar SF! frostnatt2 Denna vecka tog sommaren slut i Bohuslän, och i Västernorrland har det varit rejäl frost om mornarna. Foto Thomas Eriksson provborrning Ni har väl skickat vinterfodret på analys? Foto Thomas Eriksson dorsettjej Dorset-tacka som avnjuter en solig höstdag. Foto Ulf Ekholm Bildreportage från höstens fårklippnng på Lillegården, där 650 djur klipptes på en och en halv dag. Då är det drag! Tre proffsklippare, två proffsiga sorterare och en proffsfotograf på plats. Fotografen heter Hannah Svanteman och vi tackar för ett fint reportage! Hanna-Svanteman-3 Hanna-Svanteman-4 Hanna-Svanteman-2 Hanna-Svanteman-5 Man vill tro att det finns tillräckligt många kött-nördar bland veckobrevets läsare att publicering av alla köttbitarna som provades under Exeptionell Råvaras utvecklingsmöte för får och lamm måste visas. Så här kommer de. Foto Thomas Eriksson exceptionell-lamm-4 exceptionell-lamm-5 exceptionell-lamm-6 exceptionell-lamm-8 exceptionell-lamm-7 exceptionell-lamm-3 exceptionell-lamm-9 exceptionell-lamm-1 Till sist människor på Exeptionell Råvaras utvecklingsmöte för får och lamm. skitkora1 Nors rullar in i slutfasen på växtodlingsåret, idag sprids det gödsel och kultiveras. Sen blir det 30–40 ha av meditationsplöjning innan vintern kommer. Foto Elof Nilsson skitkora2 Maskinföraren har tid att fundera igenom strategierna kring de analkande baggsläppen och drömma om nästa års lamm. Han ser framför sig fabulösa individer som bara står och ser snygga ut, samtidigt som de växer av sig själva och dessutom är sjukdoms- och olycksresistenta. Lycka till, säger vi! Foto Elof Nilsson Sammanställt av AnnaSisy

16 okt 2020

Nya foldrar om varför du ska välja svenskt kött

Svenskt kötts nya foldrar berättar varför du ska välja svenskt kött och ger dig som medveten köttkonsument viktiga anledningar att ha med dig. Perfekt att skicka med till exempel lammlådor. Beställ hem eller ladda ner på Svenskt Kötts hemsida. webb-nya-folders-1024x660 Bild Svenskt Kött

15 okt 2020

Stor efterfrågan ger bra betalt för nöt och lamm

Källa Land Lantbruk Efterfrågan på svenskt nöt- och lammkött är fortsatt hög vilket lyfter noteringarna och ger bättre betalt till köttproducenter. Bakgrunden är främst coronapandemin som ökar försäljningen i butik men också torkan 2018 fortsätter att kasta skuggor över marknaden. Vi har höjt noteringen ungefär 2,50 kronor på nöt hittills i år, säger Paul Robertson, inköpschef på KLS Ugglarps, som samtidigt är noga med att understryka att det i priset till lantbrukaren även ingår en kontraktsdel och att förutsättningarna kan variera från gård till gård. Hela artikeln Land Lantbruk: Stor efterfrågan ger bra betalt för nöt och lamm ››

15 okt 2020

Antalet får fortsätter att minska

Jordbruksverket har publicerat de första preliminära resultaten från sommarens stora strukturundersökning. Räkningen avser antalet djur den första torsdagen i juni. Antalet tackor och baggar har minskat från 279 900 djur år 2019 till 271 800 djur år 2020. Det är en minskning med 8 tusen djur eller 2,9 %. Den största minskningen har dock skett för lamm där antalet djur är nästan 31 000 färre än 2019 (-11,5 procent). Preliminärt antal får och lamm i juni 2020 Baggar och tackor: 271 794 Lamm: 238 144 Summa får: 509 937 Läs mer Jordbruksverket: Preliminär statistik Lantbrukets djur i juni 2020 ››

13 okt 2020

Dubbelt så många ansökningar om skyddsjakt – sök tillsammans

Källa LRF Antalet skyddsjaktsansökningar på dovhjort har ökat extremt mycket i Södermanland. Länsstyrelsen önskar nu att flera fastigheter samlas kring en gemensam ansökan för att underlätta handläggningen. Antalet ansökningar om att få skyddsjakt har fördubblats sedan förra året och länsstyrelsen måste lägga orimligt stora resurser på administration. Viltproblemen blir allt större i det sörmländska lantbruket, därför behövs en mer rationell hantering av skyddsjaktsförfarandet. Oftast söker markägare skyddsjakt var och en för sig. Det kan vara rätt för en del, men vissa bygder är mer drabbade än andra och är man verksam i områden med stora problem kan det vara en god idé att samarbeta och ansöka om skyddsjakt tillsammans. Goda erfarenheter av gemensam ansökan utanför Flen Det finns redan goda exempel där det fungerar bra med gemensamma skyddsjaktsansökningar. Göran Bengtsson på Malsta gård utanför Flen samordnar och är kontaktperson mot Länsstyrelsen sedan fem år. Samarbetet har vuxit och involverar nu 20 fastigheter och det är cirka 60 jägare som turas om att hjälpa till. Såväl egna ägor som arrenderade och utarrenderade marker omfattas. På vissa marker vill markägaren skyddsjaga själv, men på andra marker är man flera som hjälps åt. - Förr fanns det handläggare på länsstyrelsen som inte förstod behovet av skyddsjakt, nu har vi en helt annan relation. Jag upplever att vi har en snabbare handläggning nu när vi är fler som går ihop, berättar Göran Bengtsson. Hela artikeln LRF: Dubbelt så många ansökningar om skyddsjakt - sök tillsammans ›› sormost40viltskador I referensburen syns det tydligt hur stora grödorna skulle ha varit om inte viltet varit där och ätit. Viltskador är i Södermanland den största begränsningen för produktion av livsmedel och skog. Foto LRF