Ansvariga för avelsfrågor

Under menyvalet Elitlamm & Avel finns alla artiklar om avel, mönstring, semin med mera

Avelsfrågor, seminfrågor och riksbedömning
Jonas Karlsson
070-238 98 10
jonas.karlsson@faravelsforbundet.com

Avelsfrågor, seminfrågor
Anna Törnfelt
073-707 29 45
anna.tornfelt@faravelsforbundet.com

Elitlamm
Elof Nilsson
0705-66 58 77
elof.nob@gmail.com

Biträdande avelsfrågor
Gudrun Haglund-Eriksson
0583-222 52 alt 0768-48 64 65
gudrun@faravelsforbundet.com