Viktig information angående årets avelsvärdering

Praktisk information om viktiga datum, vilka djur som avelsvärderas och om vad du behöver göra i Elitlamm inför årets avelskörningar.

Du som har djur av raserna Leicester, Finull, Rya, Texel, Suffolk, Dorset, Oxforddown, Shropshire, Gotlands- eller Jämtlandsfår får avelsvärden på dina djur. Även en del korsningsdjur får avelsvärden.

Avelsvärdena uppdateras två gånger per år: i juli och september. Lammen som fötts efter förra avelsvärderingen i augusti 2021, får sina första avelsvärden i sommar, förutsatt att du gjort det som behövs i Elitlamm (se nedan).

Brytdatum 2022

Brytdatum för avelsvärderingarna, d.v.s. sista dag för registrering av uppgifter i Elitlamm:

  • 21 juni
  • 20 augusti

Uppdaterade avelsvärden publiceras i Elitlamm ca 18 dagar efter brytdatum (exakta datum kommer).

Du som har tidig lamning och som gör ditt livdjursurval före september

Var noga med att registrera dina uppgifter i juni före sista datum enligt ovan. Det gäller lamningsregistreringar, samt ev. 60-dagars vikt och mönstringsresultat om dessa är genomförda. Då får du avelsvärden på dina lamm baserat på tillgänglig information och har möjlighet att använda dessa vid urvalet.

Har du djur som kan kvalificera sig för auktionen i Linköping i september är det särskilt viktigt att du har registrerat alla tillgängliga uppgifter före 21 juni.

Läs nedan om vad du behöver göra i Elitlamm för att förbereda lammen för avelsvärderingen

Elitlamm Avel & Produktion

För att djurets avelsvärden ska visas behöver du göra följande i Elitlamm Avel & Produktion:
1. Registrera lamning, lägg gärna in födelsevikter samtidigt.
Använd menyn Lamning-Registrering-Registrering av lamning eller Elitlamm Mobil.
2. Registrera ev. 60-dagars vikt.
Använd menyn Vägning-Registrering-…
3. Skapa omgång och välj rätt mönstringsform om lammen ska gårdsmönstras.
Använd menyn Avel-Omgång-Skapa/ändra omgångar.
4. Avsluta betäckningsgruppen/grupperna och för över lammen i Omgången.
Använd menyn Avel-Omgång-Avsluta betäckningsgrupp och registrera lammen i en Omgång. Välj Ja på frågan om lammen ska registreras i avels- och härstamningsregistret.
5. Registrera mönstringsresultat och 110-dagarsvikt i Mönstringsmenyn.
Använd menyn Avel-Mönstring-Registrera mönstring.

Lamm som är registrerade men inte har blivit mönstrade före brytningsdatumen ovan, får avelsvärden baserade på tillgänglig information.
D.v.s. gör minst punkt 1–4 senast angivet datum om du vill ha avelsvärden på dina lamm redan i första avelskörningen, även om du inte hunnit mönstra.

Elitlamm AvelMini

För att djurets avelsvärden ska visas behöver du göra följande i Elitlamm AvelMini:
1. Skapa omgång. Använd menyn Omgångar.
2. Registrera lamning, lägg gärna in födelsevikter samtidigt. Använd menyn Lamning.
3. Registrera mönstringsresultat och 110-dagarsvikt. Använd menyn Registrera mönstring.
Lamm som inte har blivit mönstrade före brytningsdatumen ovan, men som finns i en Omgång, får avelsvärden baserade på tillgänglig information.
D.v.s. gör minst punkt 1–2 senast angivet datum om du vill ha avelsvärden på dina lamm redan i första avelskörningen, även om du inte hunnit mönstra.

Mer att läsa om avelsvärderingen: se artiklar under fliken Elitlamm/Avelsvärdering.

Text: Magnus Håård, uppdaterad februari 2022