Baggauktion 2013 Linköping

Den traditionella Baggauktionen i Vretaskolans ridhus utanför Linköping inträffar lördagen den 14 september. Utställning för köttrashondjur och äldre baggar av både köttras och finull äger rum fredagen den 13 september.

Arkivbild från auktionen 2012. Foto: Einar de Wit

Nytt för i år är bland annat att alla auktionsdjur avmaskas efter ankomstbesiktning och att Lawrence Jonsson, känd från Farmaraktioner och Kriterieauktionen, kommer att sköta utropen.

Mer information om utställningen och auktionen i Fårskötsel nr. 5 och på Lammproducenternas hemsida.

Ladda hem anmälningsblanketten här ››

Anmälan av auktionsdjur ska vara auktionskommittén tillhanda senast torsdagen den 29 augusti under adress:

Baggauktionen
c/o Jonny Nederman
Hornsund
642 93 Flen

Anmälan ska innehålla:

  • Säljarens namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress

För det anmälda djuret(en) skall bifogas:

  • Riksmönstringsprotokoll (gäller baggar/bagglamm)
  • Härstamnings-bevis
  • Intyg på M3-status
  • Djurägarförsäkran om frihet från fotröta alternativt intyg om F-status

För finullsbaggar gäller dessutom en lägsta delpoäng för ull på 3 och säljaren bestämmer om djuren ska vara klippta.

Tänk på att i Elitlamm överför säljaren djuren till köparen så fråga efter SE-numret på den som köpt ditt utrop för att underlätta!

För anmälan av utställningsdjur se Texelföreningens hemsida.

Vill ni veta mer eller har andra funderingar kontakta Crister Nilsson 073 – 07 121 10, Karin Eriksson 070 – 66 087 81 eller Jonny Nederman 070-63 333 80.