Baggauktion i Jönköping 2022, hälsodeklarationer och katalog

Alla är välkomna till Jönköpings baggauktion på Clinic Arena i Tenhult den 17 september!

Vi ser särskilt fram emot att få besök av 35 personer från Gotlaenderforeningen i Danmark.

Katalog och hälsodeklarationer

Hämta hälsodeklarationer för de besättningar som kommer att bjuda ut djur

Hämta katalogen

Baggarna finns även i Elitlamm Avel & Produktion för test av ev släktskap.

Program

Kl 8.00 – 9.00 Veterinärbesiktning och installning

Kl 9.30 – 12.30 Visning av djur uppställda i katalognummerordning

Kl 13.00 Auktion

Enklare förtäring finns att köpa under förmiddagen. Senast en timme innan auktionen ombeds köpare att anmäla sig i sekretariatet för att erhålla ett inropsnummer. Mer praktisk information i katalogen (se ovan).