Baggauktion Mälardalen firar tioårsjubileum

Onsdag 21 september arrangerar Baggauktion Mälardalen sin tionde baggauktion i rad. Auktionen blir även i år digital, i samarbete med boskapstorget.se där auktionsdjuren kommer att finnas utlagda från 14 september. Redan då kan man gå in och lägga bud på sina favoriter.

Första klubbslaget faller kl 17 på auktionsdagen, men redan en halvtimme innan auktionen börjar startar ett Teamsmöte (länk finns på Boskapstorgets hemsida) där alla är välkomna att delta för att få mer information om auktionen, ställa frågor och prata med baggauktionens styrelse. Teamsmötet kommer att fortsätta under hela auktionen, så trots att vi inte träffas ”i levande livet” ska vi kunna snacka får med varandra!

Årets baggauktion är öppen för alla, oavsett var i Sverige du bor. Vi välkomnar äldre baggar födda tidigast 2018, bagglamm födda 2022 samt tacklamm om 3 st födda 2022 av raserna gotlandsfår, leicester, finull, rya och allmoge.

Alla baggar ska vara riksbedömda med minst 4 i helhetspoäng, ha goda avelsvärden och väga minst 35 kg vid riksbedömningen.

Anmälan

Detaljerad information om hur du går till väga, samt alla dokument du behöver bifoga finns i länkar här:

Sista anmälningsdag till auktionen är 7 september.

Auktionskatalog

Auktionsdjuren presenteras på boskapstorget.se redan 14 september. De kommer även att finnas i Elitlamm Avel & Produktion, samt i en tryckt katalog.

Vill du ha ett ex av den tryckta auktionskatalogen (50 kr i portokostnad), mejla namn och adress till baggauktion.m@telia.com.

Styrelsen för Baggauktion Mälardalen hälsar alla välkomna till vår jubileumsauktion!

Kontaktpersoner
Mova Berglund, mova.berglund@karrboprastgard.se tel. 0707-987 607
Johan Bröjer: johan.brojer@slu.se Tel. 0706-494720

Baggauktion Mälardalen på Facebook

Foto: Karin Wennås