Baggauktion på Gotland den 21 september

Baggauktionen på Gotland 2013 hålls på Suderby gård i Sjonhem lördagen den 21 september.

Vi välkomnar riksbedömda bagglamm av alla raser, tacklamm i grupper om 3-5 djur samt äldre riksbedömda baggar födda tidigast 2009. Deltagande besättningar ska vara fria från smittsamma sjukdomar, friförklarade från Maedi-Visna (M-3 status) samt vara fotrötecertifierade (F-status).

Anmälningsblankett hämtas här ››

Vid anmälan bifogas fullständigt ifyllda härstamningsbevis, utskrivna från Elitlamm, riksbedömningsprotokoll i original, kopia av friförklaringsintyg  gällande M-3 status, intyg om F-status inklusive djurägarförsäkran samt avelsvärden om de finns tillgängliga.

Anmälan sänds till:
Maria Ericson
Levide Skinnarve 205
623 53 Hemse

Anmälan ska ha inkommit senast 3 september.

Katalog kan beställas från Anita Pettersson, Gotlands Slagteri tfn 0498-28 25 30 el. anita.pettersson@gotlandsslagteri.se.

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Eva Twengström 0708-49 02 45 el. eva.twengstrom@telia.com
Maria Ericson 0737-19 37 35 el. skinnarve@telia.com

MIDDAG MED MINGEL
Efter auktionen på lördag kväll är alla välkomna till AFTER-BAGG i Follingbo bygdegård.

Info och anmälan: Ingegerd Sahlsten, 0738-18 01 89 (gärna sms) el lammkellingen@hotmail.com

FÅRUTRUSTNINGS- & ELSTÄNGSELDAG
Söndag 22 september på Lövsta, Roma

  • Kaffe och matservering
  • Siltbergs Smide, Slättö Kvarn, Hunden & Herden m.fl. utställare
  • Info Ingegerd Sahlsten 0738-18 01 89

Varmt välkomna till Gotland hälsar auktionskommitten i Gotlands fåravelsförening