Baggauktionen i Linköping

2022 kommer auktionen att vara öppen, vilket innebär att alla ska kunna anmäla djur till försäljning, inom rimliga gränser.

Kravet på MV3 och djurägarförsäkran kvarstår, ägaren behöver också vara medlem i respektive rasförening. Djuret som anmäls skall ha officiell härstamning samt erhållit sina avelsvärden. Djuren kommer fortfarande att kontrolleras i samband med insläpp av veterinär, djur med allvarliga fel såsom överbett/underbett eller som bara har en testikel kommer inte att tillåtas vara med.

Upplägget för fredagen diskuteras fortfarande. Under lördagen kommer våra riksdomare gå igenom alla auktionsdjur och ställa upp dem efter rangordning som sig bör på en utställning. Auktionen kommer bli ”digi-fysisk” i år. Med tanke på engagemanget de sista åren online vill vi kunna erbjuda båda alternativen för de köpare som inte kan ta sig till Linköping den aktuella dagen.

Mer information: Linköpings Baggauktion på Facebook

Foto Einar de Wit