• Djurskyddsreglernas betydelse för jordbrukets ekonomi i olika EU-länder undersöks

  Källa SLU Ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt vid SLU undersöker hur djurskyddslagstiftningen påverkar animalieproduktionens ekonomi och internationella konkurrensförmåga i Sverige och flera andra EU-länder. Resultaten från studien kommer att ge beslutsfattare underlag och värdefulla råd angående hur man kan förbättra djurvälfärden på ett sätt som är hållbart ur ett ekonomiskt perspektiv. Tuffare djurskyddskrav i Sverige Djurskyddslagstiftningen i […]

 • Annons:  annons bild
 • SLU leder europeisk forskning om djurvälfärd

  Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har fått i uppdrag av EU-kommissionen att driva och leda ett nytt europeiskt referenscenter för djurvälfärd inriktat på idisslare och hästdjur. Arbetet kommer ske tillsammans med flera andra europeiska länder. Syftet med det nya referenscentrumet är bland annat att förbättra tillämpningen av EU:s djurskyddslagstiftning samt stödja medlemsländerna i deras offentliga kontroller på […]

 • Förslag på ny djurhälsolag för att säkerställa gott smittskydd

  Källa Jordbruksaktuellt I mitten på november tog Landsbygdsminister Jennie Nilsson emot en ny utredning om lagstiftningen som reglerar smittsamma djursjukdomar. Syftet med utredningen är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s nya djurhälsoförordning. Utredningen tillsattes av regeringen i december 2018, och nu är arbetet klart. I uppdraget ingick bland annat att ta ställning till vilka […]

 • Annons:  annons bild
 • Insamling av material från blåsa eller krusta vid misstanke om orf för metodutveckling av diagnostik på SVA

  I dagsläget analyseras inga prover för misstänkt orf på djur i Sverige. Men nu finns möjlighet att skicka in prov för kostnadsfri analys på SVA då de i ett projekt efterfrågar material för att kunna sätta upp PCR-diagnostik för parapoxvirus. Orf förekommer hos flera djurarter, bland annat får, get, kameldjur, myskoxe och ren. Symtomen kan […]

 • Uppdaterade rekommendationer avseende CODD

  Källa Gård & Djurhälsan, text Ulrika König Med anledning av att ett nytt fall av smittsam digital dermatit (CODD) hos får nyligen påvisats har vi uppdaterat våra rekommendationer för hur fårbesättningar kan skydda sig mot CODD. Vid inköp av djur är det viktigt att undersöka klövarna på fåret i karantän. De första tecknen på CODD […]

 • Annons:  annons bild
 • Webbinar om Klövar den 18/11

  Gård & Djurhälsan arrangerar ett webbinar om fårklövar. 18 november kl 14.00–15.00 Föreläsare är veterinär Ulrika König Anmälan senast måndag den 16 november. Länk för inloggning skickas ut ca en vecka före webbinaret. Program Hur ser en frisk klöv ut? Klövklippning Klövsjukdomar, infektiösa och icke-infektiösa Webbinaret är kostnadsfritt och är öppet för alla, även de […]

 • Nytt fall av CODD i Sverige

  Källa Gård & Djurhälsan Tyvärr har vi just diagnostiserat ett nytt fall av klövsjukdomen smittsam digital dermatit (CODD), det andra fallet i Sverige. Den drabbade fårbesättningen har också virulent fotröta. CODD är en bakterieinfektion som först drabbar huden i området längs kronranden och sedan för till avlossning av klövkapseln. Fåren får mycket ont och blir […]

 • Annons:  annons bild
 • ”Även döda djur är viktiga”

  Åsa Lundgren är djurhälsoveterinär och obducerande veterinär på Gård & Djurhälsan. Här berättar hon om några vanliga orsaker till plötsliga dödsfall på bete, på vilket sätt obduktion kan vara ett viktigt verktyg för att ställa diagnos och hur en del av problemen kan förebyggas. – Det finns många anledningar till att man vill veta varför […]

 • Inför höstens livdjurshandel

  Nya får på ingång? Ta hjälp av våra checklistor för att inte missa något. När man ska skaffa sina första får är det mycket att tänka på. Använd vår checklista för att få en bra start och hitta rätt information. Gård & Djurhälsan påminner om vad man behöver tänka på vid inköp av djur. På […]

 • Annons:  annons bild
 • Lamm på bete – hälsa och parasiter

  Källa: Gård & Djurhälsan För får på bete är parasitangrepp en viktig utmaning som måste tacklas med en utarbetad strategi. Inälvsparasiter smittar via gräset och påverkar fårens produktion och hälsoläge. Lamm är den kategori som är mest mottagliga och alltså de som i första hand ska skyddas mot omfattande parasitangrepp. Den vanligaste effekten av för […]