• Webbutsändning när Erlandsson presenterar Landsbygdsprogrammet

  Eskil Erlandssom presenterade idag, den 2 april, klockan 9.00 det landsbygdsprogram som man lägger fram efter vinterns budgetförhandlingar i Byssel och på hemmaplan. Se webbutsändningen på Regeringskansliets hemsida ›› Landbygdsprogrammet och fåren Delar som särskilt kan intressera fåruppfödare är en satsning på djurvälfärd (läs mer om den längre ner), att stöd till utrotningshotade raser kommer […]

 • Annons:  annons bild
 • Ny jättebutik satsar på lammkött från Wales

  En ny stormarknad som ska öppna nära den norska gränsen kommer att sälja lammkött från Wales – och endast från Wales. Butiken öppnar i april och blir den första som lanserar PGI Welsh Lamb. Man räknar med att denna enda affär ska sälja 150 ton lamm per år. Laura Dodds, chef för marknadsutveckling vid HCC […]

 • Större fokus på nya och växande företag och på betande djur i det nya gårdsstödet

  En kopeng ska införas i Sverige och gårdsstödet ska bli mer rättvist fördelat. Unga lantbrukare ska få ett något högre stöd än övriga. Det föreslår Landsbygdsdepartementet i en departementspromemoria som den 28 januari 2014 skickas till tryck. Regeringenskansliet ›› Jordbruksverkets hemsida ››

 • Annons:  annons bild
 • Opinion: Regeringen måste bidra mer till landsbygdsprogrammet

  Öppna landskap och biologisk mångfald tar många för självklart. Kor och får som betar, vårblommor i ängsmarkerna och surrande flugor. Men faktum är att utan ett svenskt jordbruk skulle det inte existera. Det skriver företrädare för fem svenska lantbruksorganisationer, varav en är Svenska Fåravelsförbundet. Läs debattartikeln på Land Lantbruk & Skogsland ››

 • Satsning för att bevara betesmarker

  10 miljoner euro kommer att fördelas till de lantbrukare som har betesmarker och slåtterängar. Ett av miljömålen i Sverige är att bevara och stärka den biologiska mångfalden och många av Sveriges växt- och djurarter återfinns i just betesmarker. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida ››

 • Annons:  annons bild
 • Nyhetsbrev om stöd till landsbygden

  Jordbruksverket: Vi granskar fortfarande block i vissa delar av landet Varje år granskar vi en viss mängd av jordbruksmarken i Sverige genom att titta på flygfoton. I år hade vi hunnit granska de flesta blocken innan vi öppnade SAM Internet men vi är inte riktigt klara med granskningen än. Om du gör din ansökan i […]

 • David Wootton – Lönsamhet i lammproduktionen

  David Wootton bedriver lammproduktion i större skala i Danmark. Han delade med sig av erfarenheter och tips under en heldag i LRF-huset i Stockholm i slutet av november. En påminnelse om att valda delar från hans föreläsning om management för lönsamhet i lammproduktion finns att se. Föreläsningen presenteras av LRF och Gimrarna i samarbete med […]

 • Annons:  annons bild
 • CAP-försening skapar oro i bondeled

  Pressmeddelande: LRF Reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) blir med största sannolikhet försenad ett år och träder i kraft i väsentliga delar först 2015. Detta gör att Europas bönder står inför ett år av osäkerhet. – All osäkerhet är negativ för företagande. Förseningen skapar ett särskilt ogynnsamt läge för den svenska jordbrukssektorn, eftersom flera produktionsgrenar […]

 • Vart går investeringsstödet

  För de som är intresserade av att studera vart investeringsstöden gick under perioden 2007-2009 så finns nu en skrift från Jordbruksverket att ladda hem. Investeringsstöden utgör en av flera delar i Landsbygdsprogrammet och utgår till traditionella jordbruksföretag och företag med annan småskalig verksamhet på landsbygden. Stöden finansieras delvis av EU. Under perioden 2007–2009 gick 71 […]

 • Annons:  annons bild
 • Koll på aktuell notering

  HKScan Agri blogg har en kategori för marknadskommentarer som uppdateras varje vecka. KLS avräkningsnotering hämtas här ››