• Extra djuromsorg för får

  Källa: Jordbruksverket Det här är en ny djurvälfärdsersättning som är möjlig att söka 2016. Syftet med ersättningen är att förstärka arbetet med god djurhälsa inom fårproduktion. Syftet med ersättningen är att förstärka arbetet med god djurhälsa inom fårproduktion. Detta ska göras genom: Produktionsplanering Foderplanering Klippning Mottagningsrutiner när nya djur förs in i besättningen För att […]

  Läs hela artikeln ››
 • Annons:  annons bild
 • Elitlamm förenklar Djurvälfärdsersättning

  Elitlamm har rivstartat 2016 med fokus på den nya Djurvälfärdsersättningen från Jordbruksverket. Djurvälfärdsersättningen ställer krav på dokumentation och uppföljning, vår ambition är att Elitlamm ska vara ett bra verktyg för detta. Mycket uppgifter finns redan i ditt Elitlamm Om du tänker söka ersättning för extra djuromsorg för 2016 behöver du dokumentera ditt arbete i en […]

  Läs hela artikeln ››
 • Ny webbplats guidar till EU-stöd

  Nu lanserar Tillväxtverket, Jordbruksverket och Svenska ESF-rådet den gemensamma webbplatsen eufonder.se med information om de Europeiska struktur- och investeringsfonderna. Jordbruksverket: Ny webbplats guidar till EU-stöd ›› Hemsidan EU-fonder ››

  Läs hela artikeln ››
 • Annons:  annons bild
 • Grön konkurrenskraft 2015

  Ett effektivt lantbruk som ger god avkastning och friska djur med bra tillväxt sammanfattar Sveriges jordbruksproduktion. Men svenska bönder har högre kostnader för byggnader, arbete och maskiner jämfört med konkurrentländerna. Rapporten Grön Konkurrenskraft ger för fjärde året i rad en sammanfattande bild av det svenska jordbrukets och våra konkurrentländers produktivitetsutveckling. Jordbruksverket: God produktivitet i svenskt […]

  Läs hela artikeln ››
 • Nya djurvälfärds-ersättningar 2016

  Ersättning kan sökas för extra djuromsorg för får. Det här är en ny djurvälfärdsersättning som är möjlig att söka 2016 och som vi arbetat för att få till stånd i syfte att förstärka arbetet med god djurhälsa och omsorg inom vår fårproduktion. Villkor för att söka ersättningen och des syfte finns beskrivet på Jordbuksverkets hemsida: […]

  Läs hela artikeln ››
 • Annons:  annons bild
 • Rovdjur inget skäl att inte beta

  Med hänvisning till det höga rovdjurstrycket vill LRF Värmland att djurhållare ska kunna avsluta ett betesåtagande utan krav på återbetalning. Men det avvisas av Jordbruksverket. Begäran från LRF Värmland har sin upprinnelse i en motion från Säffle Norra LRF-avdelning som antogs på regionstämman i slutet av mars och resulterade i en skrivelse till Jordbruksverket. Svaret […]

  Läs hela artikeln ››
 • Miljöinvesteringar inom jordbruk

  Jordbruksverket skriver att från sommaren 2015 kan man troligtvis söka miljöinvestering i det nya landsbygdsprogrammet för: Stängsel mot rovdjur Engångsröjning av betesmark, mindre ytor Miljöinvestering – förbättra vattenkvalitet Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för förbättrad vattenkvalitet Återskapa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet Läs mer: Jordbruksverket: […]

  Läs hela artikeln ››
 • Annons:  annons bild
 • Införande av nya jordbrukarstöd 2015

  År 2015 kommer en ny jordbrukspolitik som ska gälla till och med år 2020. Jordbruksverkets chefsekonom, Harald Svensson, svarar här på några frågor om läget kring införandet av de nya stöden. Vad är klart när det gäller de nya stöden? Regler och villkor för gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreatursstöd och stöd till unga jordbrukare är klara och […]

 • Bra produktivitet men höga kostnader i svenskt jordbruk

  Sveriges jordbruk är effektivt med bra avkastning, friska djur och god tillväxt. Men jämfört med konkurrentländerna har Sveriges bönder högre kostnader för byggnader och arbete. De högre kostnaderna kan delvis förklaras av våra geografiska förutsättningar och lagkrav. Det visar rapporten Grön Konkurrenskraft som har undersökt det svenska jordbrukets konkurrenskraft med jordbruk i andra länder. Rapporten […]

 • Annons:  annons bild
 • Mer om Landsbygdsprogrammet

  Jordbruksverket har förberett för att omsätta politiken i praktiken och går nu in i en intensiv fas för att införa de olika åtgärderna som ingår i programmet. Åtgärderna i det nya landsbygdsprogrammet kommer att öppnas för ansökan successivt under perioden 2014 till 2016. Först ut är stöd till investeringar i bredband som öppnas för ansökan […]