• Svenska Fåravelsförbundet (SF) – programförklaring

  Svenska Fåravelsförbundets mening och mål är att erbjuda stöd, kunskap och inspiration till alla fårägare oavsett inriktning och att tillsammans med lokalföreningarna, anslutna rasföreningar och aktörer inom branschen arbeta för att förbättra villkoren för fårnäringen i Sverige. SF är en fristående, opolitisk och ideell organisation utan några personliga vinstintressen. Vårt uppdrag SF agerar som en […]

 • Annons:  annons bild
 • Stadgar

  FÖR SVENSKA FÅRAVELSFÖRBUNDET (SF) fastställda 1972, senast reviderad 2016 och 2018 (§ 16)Tidigare revisioner: 1974, 1976, 1981, 1988, 1991, 1994,1995, 1996, 1997, 2000, 2006, 2010 och 2011. §1  FIRMA Föreningens firma är Svenska Fåravelsförbundet. Föreningen är ideell och kallas i dessa stadgar för förbundet. §2 ÄNDAMÅLFörbundet är organ för fårskötseln i Sverige med ändamål att […]

 • Rovdjurspolicy 2012

  Nedanstående rovdjurspolicy utgör riktlinje för Svenska Fåravelsförbundets (SF) arbete avseende förekomst av fritt levande populationer av rovdjur i Sverige. SF som organisation accepterar rovdjursförekomst(en) i Sverige förutsatt att nedanstående principer och riktlinjer beaktas vid förvaltning av rovdjursstammarna. Principer Rovdjurstrycket får inte vare sig nationellt eller lokalt vara så stort att det försvårar fårföretagande. Samtliga merkostnader, […]

 • Annons:  annons bild
 • Etisk policy

  Antagen på stämman 27 maj 2000 i Alvesta med tillägg stämman 2002. Mål Den etiska diskussionen inom Svenska Fåravelsförbundet skall fortlöpande hållas vid liv. Vi eftersträvar funktionella och friska djur som ger en ekonomisk produktion. Policyn skall visa konsumenterna på den sunda och miljövänliga fårhållning som bedrivs i Sverige. Policy I basen finns djurskyddslagen och […]

 • Policy gällande import av levande djur och genetiskt material

  Svenska Fåravelsförbundet (SF) har inget emot att nya raser förs in i Sverige och har full förståelse för att nytt genetiskt material kan behöva importeras, men vi förespråkar att embryotransfer och seminering ska användas så långt det är möjligt. Detta av smittskyddsskäl. SF står tillsammans med en enad bransch bakom SDS rekommendationer för säker import […]

Våra annonsörer