Smittskydd vid livdjurshandel

Att förhindra smittspridning vid inköp av nya djur till din besättning är viktigt.

Aktuella rekommendationer och blanketter finns på Gård & Djurhälsans hemsida.