Elitlammkurser för nybörjare, för dig som vill använda programmet för att fatta kloka beslut, för allmogegenbanker och för dig som vill lära mer om programmets hälsodelar

I höst finns det chans att gå Elitlamm-kurser med olika teman. Kursledare är Titti Strömne och kurserna ges på distans via Teams.

Kom igång med Elitlamm – för dig som är ny!

  • Tisdag 27 september kl. 19.30-20.30
  • Torsdag 29 september kl. 19.30-20.30

Elitlamm med fokus på djurhälsa

För dig som vill ha koll på hälsodelarna i Elitlamm – både registrering och hur/när man har nytta av dem.

  • Torsdag 20 oktober kl. 19.30-20.30
  • Tisdag 25 oktober kl. 19.30-20.30

Fokus på Elitlamm Avel & Produktion – uppföljning

Detta är en kurs som ger dig kunskap och tips om hur du kan få ut bra statistik och underlag som gör det lättare att ta kloka och välgrundade beslut kring din fårhållning. Vad gömmer sig bakom begrepp som Gårdsfacit, Uppföljningsanalys, Hull och Tillväxt.

  • Torsdag 24 november kl. 19.30-20.30
  • Tisdag 29 november kl. 19.30-20.30

Fokus på Genbanksbesättning i Elitlamm Avel & Produktion

Kurs för dig med allmogefår som vill lära mer om vårt större program Elitlamm Avel & Produktion.

  • Tisdag 6 december kl. 19.30-20.30
  • Torsdag 8 december kl. 19.30-20.30

Anmälan

Priset är 250kr + moms per kurs. Antalet platser är begränsat.

Anmäl dig här!

Har du funderingar kring kurserna, så går det fint att kontakta kursledare Titti Strömne.

Kurserna arrangeras av Svenska Fåravelsförbundet och Elitlamm i samarbete med Glada Fåret.

Fotot visar vår Elitlamm-ciceron Titti Strömne. Foto Olle Strömne

PS. Två kurser med fokus på avel och avelsvärden har vi genomfört under augusti – dessa kommer tillbaka under 2023!