Tycker du att det är för många och för krångliga regler runt fårhållningen?

Lämna då dina förslag till förenklingar här.
Bakom Enklare regler står LRF, Hushållningssällskapet, Växa och SLU, läs mer här.