Färska avelsvärden, topplistor och söklista

Nu visas nya avelsvärden för dina djur i Elitlamm Avel.

Även djur som är utannonserade på Marknadsplatsen har uppdaterade avelsvärden.

Topplistor för gotlandsfår och leicesterfår
De nya topplistorna för gotlandsfår och leicester hittar du i Djurregistret i Elitlamm Avel & Produktion. Listorna innehåller 416 baggar av gotlandsfår med minst 20 avkommor, och 136 leicester med minst 15 avkommor.

Söklista över finullsbaggar
För att hitta en finullsbagge inför kommande säsong så kan du söka efter lämplig bagge i Söklistan för finullsbaggar i Elitlamm Avel & Produktion. Du hittar 223 avelsbaggar på listan. Kravet för att komma med på listan är att baggen har kompletta avelsvärden och har avkomma som är ullmönstrad.

Om du har frågor om avelsvärden, topplistor/söklistor eller Elitlamm i allmänhet, hör av dig till vår support på support@elitlamm.com eller ring på telefon: 0174-301 50. Telefontid måndag och onsdag 10.00-12.00.

Svenska Fåravelsförbundet och Elitlamm