Förprövning av utrymmen för får och getter, avgjorda ärenden 2017

Förprövningar av stall till får och lamm ökade 2016, efter några år med lägre siffror. 2017 har antalet förprövade platser åter minskat när det gäller får och lamm.

För dikor och suggor är 2017 års förprövningar mer än fördubbling jämfört med 2015 och tidigare år. För mjölkkor har förprövningarna mer än halverats jämfört med 2012 och tidigare år.

Ladda hem full statistik här ››

forprovningar2017
Källa och grafik: SJV