Förslag: Restauranger ska informera om ursprungsland för köttet som serveras

Åtta av tio vill veta vilket land köttet kommer ifrån när de äter på restaurang eller i storhushåll. Livsmedelsverket har nu tagit fram ett förslag om att sådan ursprungsinformation ska bli obligatorisk.

Förslaget som nu skickas ut på remiss innebär att restauranger och andra storhushåll ska informera konsumenterna om vilket land det kött som serveras kommer ifrån. Reglerna föreslås gälla kött från nöt, gris, får, get och fågel. Reglerna ska gälla oavsett om köttet är färskt eller fryst och om det är helt eller malet. Informationen ska kunna lämnas skriftligt eller muntligt.

Läs mer
Livsmedelsverket: Förslag: Restauranger ska informera om ursprungsland för köttet som serveras

Foto Pixabay