Gårdsmönstring och riksbedömning 2024

Gårdsmönstring, årets viktigaste dag

Vid gårdsmönstringen går man igenom alla lamm och bedömer deras kvaliteter i syfte att kunna välja ut rätt djur till vidare avel. Resultat från gårdsmönstringar är också grunden för avelsvärderingen, i de raser som avelsvärderas.

Det finns olika modeller för att gårdsmönstra, beroende på ras så mönstras lammen för kött, päls, ull eller ryaegenskaper. Till lamm som ska mönstras skapas en mönstringsomgång av rätt typ i Elitlamm, då förbereder Elitlamm rätt mönstringslistor att utgå ifrån. De listorna är bra att ha utskrivna och redo när det är dags att gårdsmönstra. Det finns rekommendationer för i vilken ålder lammen är som optimalast att mönstra, till exempel så brukar man gårdsmönstra gotlandslammen vid 110 dagars ålder. Din rasförening och din gårdsmönstrare kan ge råd om när det är lämpligt att boka besök, beroende på ras och typ av gårdsmönstring.

Kontaktuppgifter till tillgängliga gårdsmönstrare finns här. Vilken typ av mönstring respektive mönstrare utför samt nivå finns angivet i listan. Vänta inte med att boka din gårdsmönstrare om du planerar att mönstra i år. Ju tidigare du är ute med din förfrågan desto lättare kan de planera sin resrutt och kanske få med din gård även om du inte tidigare mönstrat.

Läs mer här om förberedelser inför gårdsmönstringen.

Kurs i gårdsmönstring

Mönstringskurser steg 1 och 2 för ull- och pälsraser arrangeras av distrikten, och förhoppningsvis planerars det för mönstringskurser på flera håll. Du som är intresserad av mönstringsutbildning, anmäl intresse till det egna distriktet, gärna med ett cc till förbundet så att vi kan överblicka var behovet finns.

Utbildning i pälsmönstring steg 3 med möjlighet till examination arrangeras av SF, anmäl intresse till förbundet.

Information om årets kurser finns här, listan kommer att uppdateras efterhand.

Riksbedömning

Bagglamm som vid gårdsmönstring anses som möjliga till att bli framtida avelsdjur, erbjuds en ytterligare bedömning vid årets riksbedömning. Även tacklamm och korsningslamm är välkomna i mån av plats. En noggrann genomgång och bedömning av djuren ger dig en bra indikation på om djuret kan anses lämpligt för att gå i avel. Protokollet blir ett kvitto på hur dina lamm står sig i konkurrensen med andra djur inom respektive ras. Anmäl dina bästa lamm från gårdsmönstringen till riksbedömning, så höjer du försäljningsvärdet och intresset för dina avelsdjur!

Riksbedömningarna är öppna för alla besättningar som är anslutna till Elitlamm Avel.

För dig som är ny med din ras så kan ett besök på en riksbedömning vara av stort värde för att se och lära, även om du inte har med egna djur.

Platser och tider för årets riksbedömningar.

Läs mer

Mer om mönstring och riksbedömning i Kunskapsbasen.

Text: Britta Wendelius

Bilderna visar finullslamm på mönstringsbordet och mönstraren Jesper Eggertsen. Foto Mia Brandqvist