Glöm inte att räkna dina får och getter

Alla djurhållare ska årligen räkna sina får eller
getter. I dagarna får 15 000 djurhållare hem en blankett för får- och
geträkningen 2010.

I försändelsen informerar Jordbruksverket också om
nyheter inför 2011 på området märkning och registrering av får och
getter.

Får- och geträkningen innebär att:

alla
djurhållare årligen ska räkna sina får eller getter som finns på
produktionsplatsen. I november varje år får alla djurhållare en
förtryckt blankett där uppgifter gällande antal ska fyllas i och skickas
in till Jordbruksverket. Enklast registrerar djurhållaren uppgifterna
via Jordbruksverkets e-tjänst. För att använda e-tjänsten krävs en
e-legitimation. Uppgifterna i får-och geträkningen 2010 ska vara
Jordbruksverket tillhanda senast den 17 januari 2011.

Nyheter 2011:

 • Från
  och med 1 januari 2011 införs ett undantag i journalföringen när du
  flyttar djur mellan produktionsplatser där du själv är registrerad som
  djurhållare. I dessa fall behöver du inte journalföra djur med
  individnummer även om de är födda efter den 31 december 2009 och de är
  avsedda att leva längre än 12 månader.
 • Från
  och med den 1 januari 2011 ska du på transportdokumentet föra in
  djurets identitet (produktionsplatsnummer + individnummer) för de djur
  som enligt reglerna ska vara märkta med individnummer. Det finns dock
  vissa undantag från detta som du kan läsa mer om på sidan om
  transportdokument.  
 • Nu kan
  djurhållare beställa en ny stalljournal för får och getter i pärmformat
  med lösblad. Stalljournal för får och getter, version 1.2 har varit
  efterfrågad då många djurhållare har önskat en enklare utformad journal.
  Journalen kostar 150 kronor (inkl. frakt och porto) + moms.

Mer information

Får- och geträkning 2010
Stalljournal för får och getter version 1.2
Regler för journalföring av får och getter
Regler för transportdokument får och getter