Gör din röst hörd om jordbrukspolitiken

Källa: ATL
Nu kan du tala om för EU-kommissionen hur du tycker att EU:s gemensamma jordbrukspolitik fungerar, och borde fungera.

I dag, torsdag, öppnade EU-kommissionen ett så kallat samråd, en webbenkät där alla intresserade kan lämna synpunkter på EUs gemensamma jordbrukspolitik. Samrådet är öppet i tolv veckor och ska ge ett underlag för EU-kommissionens kommande reformförslag.

ATL: Gör din röst hörd om jordbrukspolitiken ››