Gotlands Fåravelsförening arrangerar baggauktion i Sjonhem

Lördag 25 september 2020

Vi hoppas att vi ska kunna köra en vanlig auktion i år, men auktionen kommer att anpassas efter rådande läge för Covid-19. Ökar smittläget så kommer auktionen bli med hjälp av Boskapstorget och baggarna finns tillgängliga för intresserade köpare, under kontrollerade former. Information till säljare och köpare kommer att uppdateras vartefter här på SFs hemsida och på www.silverlock.se.

Anmälan
Vi välkomnar anmälningar av riksbedömda bagglamm av alla raser och äldre riksbedömda baggar födda tidigast 2016. Deltagande besättningar ska vara fria från smittsamma sjukdomar, hälsodeklarerade, fotrötecertifierade (F-status), friförklarade från Maedi-Visna (M-3 status) samt intyga att problem med resistent Haemonchus ej förekommit eller misstänks.
Kom ihåg att ta träckprover enligt fårhälsovårdens rekommendationer. Vi uppmanar köpare att ta del av hälsodeklaration samt resultat av träckprovsanalyser.

Anmäl djuren med härstamningsbevis där de nya avelsvärdena finns med. Tänk på att skriva ut nya härstamningsbevis för äldre baggar. Säljarna bör också vara beredda att maila in bilder på anmälda baggar om auktionen blir delvis digital/för att hjälpa köpare som väljer att inte vara på plats.

Anmälningsblankett finns när vi närmar oss att hämta här på SFs hemsida och www.silverlock.se. Vid anmälan bifogas fullständigt ifyllda härstamningsbevis, riksbedömningsprotokoll i original, hälsodeklaration samt till varje bagge: kopia av friförklaringsintyg gällande M-3 status och intyg om F-status inklusive djurägarförsäkran.

Anmälan sänds till:
Maria Ericson
Levide Skinnarve 205
623 53 Hemse

Anmälan ska ha inkommit senast onsdag 8 september.

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Eva Twengström 0708-49 02 45 eller eva.twengstrom@telia.com (även katalogbeställning)
Maria Ericson 0737-19 37 35 eller skinnarve@telia.com

Varmt välkomna
Gotlands Fåravelsförening

Baggen på bilden är Prästgårdens Rasoul. Foto Elof Nilsson.