Gotlands fåravelsförening arrangerar baggauktion lördag 25 september 2021

Baggauktionen på Gotland hålls på Suderby gård i Sjonhem, ca 2 mil söder om Visby. Vi välkomnar riksbedömda bagglamm av alla raser, tacklamm i grupper om 3–5 djur samt äldre riksbedömda baggar födda tidigast 2016. Deltagande besättningar ska vara fria från smittsamma sjukdomar, hälsodeklarerade, fotrötecertifierade (F-status), friförklarade från Maedi-Visna (M-3 status) samt intyga att problem med resistent Haemonchus ej förekommit eller misstänks.

Kom ihåg att ta träckprover enligt fårhälsovårdens rekommendationer. Vi uppmanar köpare att ta del av hälsodeklaration samt resultat av träckprovsanalyser.

För att få aktuella avelsvärden på baggarna till auktionen är sista dag för registrering av mönstringsuppgifter i Elitlamm den 21 augusti. Avelsvärdena beräknas då vara tillgängliga i Elitlamm innan sista anmälningsdatum. Anmäl djuren med härstamningsbevis där de nya avelsvärdena finns med. Tänk på att skriva ut nya härstamningsbevis för äldre baggar.

Anmälan

Anmälningsblankett hämtas här. Vid anmälan bifogas fullständigt ifyllda härstamningsbevis, utskrivna från Elitlamm, riksbedömningsprotokoll i original, hälsodeklaration samt till varje bagge: kopia av friförklaringsintyg gällande M-3 status och intyg om F-status inklusive djurägarförsäkran.

Anmälan sänds till:
Maria Ericson
Levide Skinnarve
205623 53 Hemse

Anmälan ska ha inkommit senast onsdag 8 september.

På Gotlandsauktionen tillämpar vi en säljarprovision om 6 %.

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Eva Twengström 0708-49 02 45 eller eva.twengstrom@telia.com (även katalogbeställning)
Maria Ericson 0737-19 37 35 eller skinnarve@telia.com

Preliminärt tidsprogram

Installning och vet. besiktning 08.00-09.00

Visning av djuren från 09.00

Lunch från 11.00

Auktionen börjar 12.30

Kaffeservering under dagen, lunch med gotländskt lamm, publikens favorit mm. Utställare finns på plats och visar det mesta och bästa för fårägare.

Auktionister är som vanligt Kjell Nilsson och Björn Eriksson!

Varmt välkomna
Gotlands fåravelsförening