Gotlandsauktionen; djurförteckning

En förteckning över djur som kommer att bjudas ut till försäljning finns nu att ladda hem.

Förteckning över baggar på Gotland (pdf) ››

Auktionskatalog
Ladda ner katalog del 1 ››
Ladda ner katalog del 2 ››

Katalogen kan beställas från Anita Pettersson, Gotlands Slagteri tfn 0498-28 25 30 el. anita.pettersson@gotlandsslagteri.se.

Se baggarna i Elitlamm
Auktionsbaggarna finns också inlagda så att ni kan jämföra släktskap med era egna djur. Ni hittar dem under Statistik/Släktskap/Testa släktskap.