Grönland

Internorden, kontaktperson

Aqqalooraq Frederiksen
Nunalerineq / Det Grønlandske Landbrug og Konsulenttjenesten for Landbrug
info@nunalerineq.gl

Kontaktuppgift för Internorden i Grönland har uppdaterats 2021. 

Uppgifter nedan väntar på uppdatering.

Flere:

De Samvirkende Fåreholderforeninger SPS
sps@greennet.gl

Upernaviarsuk forsøgsstation
forsupv@greennet.gl