Grönland

Internorden, kontaktperson:

Allan Holm, info@nunalerineq.gl

Flere:

De Samvirkende Fåreholderforeninger SPS
sps@greennet.gl

Upernaviarsuk forsøgsstation
forsupv@greennet.gl