Helsädesensilage och gräsensilage till får skördade vid olika mognadsstadier – effekt på konsumtion, foderselektion och foderutnyttjande

Slutrapport till Stiftelsen Svensk Fårforskning

Docent Elisabet Nadeau och Lantmästare Annika Arnesson, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU Skara
Docent Peder Nørgaard, Institutionen för veterinär- och husdjursvetenskap, Köpenhamns Universitet

Hämta rapport ››