Inbjudan till Baggauktion i Jönköping 2013

I Ridhuset Riddersberg, Tenhults Lantbruksgymnasium
Lördagen den 5 oktober 13:00

Auktionen omfattar i första hand bagglamm av Gotlandsfår, men är även öppen för Leicester. Bra äldre baggar är också välkomna.

Deltagande besättningar ska vara fria från smittsamma sjukdomar, friförklarade från Maedi-Visna (M-3 status) samt vara fotrötecertifierade (ha F-status).

Anmälningsblankett hämtas här ››

Fullständigt ifyllt härstamningsbevis ( kom ihåg besättningsnamn, riksbedömningsresultat samt säljarunderskrift + tel-nr), riksbedömningsprotokoll, intyg MV-fri besättning, intyg F-status – klövröta, samt djurägarförsäkran angående frihet från klövröta ska bifogas anmälan som ska ha inkommit senast torsdag den 12 september.

Anmälan sänds till:
Birgitta Cederberg
Uddeberg, Broddetorp
521 98 Broddetorp

Katalog kan beställas från anders.rasberg@telia.com  OBS! inga katalogbeställningar via Scan.

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Stefan Josefsson, 0474-610 26, 0705-33 53 21
Birgitta Cederberg, 0500-49 12 37

Preliminärt tidsprogram baggauktionen

  • Visning av djuren från kl. 09:00
  • Kaffe serveras från kl. 10:00
  • Grillat lamm serveras kl. 11:30-13:00
  • Auktionen börjar kl. 13:00

Säljare och köpare hälsas varmt välkomna till en trevlig och spännande auktion!

Auktionskommittén för baggauktionen i Jönköping 2013