Inbjudan till baggauktion i Mälardalen

Välkomna på baggauktion i Sandbyholms Ridhus, ”Sandby Western”, Björklinge den 25 sept. 2013.

”Baggauktion Mälardalen” inbjuder alla intresserade till nystart av baggauktion i Uppsalatrakten. Det är ca 30 år sedan det sist begav sig i Uppsala. Auktionsplatsen är nu vald till Sandbyholms gård, Björklinge, strax söder om Björklinge utmed gamla riksettan.

Vi välkomnar bagglamm, äldre baggar födda tidigast 2010 (dvs max 3-3,5 år) och tacklammsgrupper om 3 st. av raserna: Gotlandsfår, Leicester och alla Lantraser (finull, rya och allmoge).

Alla baggar ska vara riksbedömda. Äldre baggar dessutom visat en god avkastning. Deltagande besättningar ska vara fria från smittsamma sjukdomar, friförklarade från Meadi-Visna (M3-status), samt vara fotrötecertifierade (F-status).

Anmälningsblankett + Djurägarförsäkran kan hämtas här ››

Vid anmälan bifogas:

  • Fullständigt  ifyllt  Härstamningsbevis utskrivet från Elitlamm. Komplettera ”för hand” tex namn på besättning där det saknas.
  • Riksbedömningsprotokoll  i original.
  • Intyg om MV-fri besättning. 1 ex. per anmält djur/utrop.
  • Intyg F-status (fotrötecertifiering) 1 ex. per anmält djur/utrop.
  • Djurägarförsäkran ang. frihet från fotröta.

De avelsvärden vi har att tillgå vid uttagningen av auktionsdjur är baserade på släktskapskörningen som var sista inrapporteringsdag den 16 juni.
Finullsbagglamm tillåts vara klippta, men då ska ullen finnas med i en påse bredvid.

Anmälan sändes till Tommy Trägårdh, Torslunda Östergård 1, 761 91 NORRTÄLJE
Anmälan ska ha inkommit senast 4 sept.   mail: torslunda@live.se Tel: 0739-700888

Katalog kan beställas från Britt-Marie Ellis-Nygren. mail: britt-marie.nygren@lfs.se Tel. 0702-056750.

Ytterligare upplysningar lämnas av: Barbro Nord, mail: barbro.nord@gmail.com. Tel: 0706-261030,  0155-261030 ( Gotlandsfår)
Rose-Marie Billefält, mail: lamm@gravelsta.se , Tel: 08-51023455  (Leicester)
Åse Brolin, mail: ase.brolin@tyfonmail.se. Tel. 0703-312887 (Finull)

Program
08.30 – 10.00  Installning
12.00 Lunch
13.30 Auktionen börjar

Under dagen förekommer intressanta utställare, kaffeservering, lotteriförsäljning, utse publikens favorit, frågehörnor mm.

Varmt välkomna till en förhoppningsvis trevlig och innehållsrik dag i Fåravelns tecken på Sandbyholm!

Baggauktionskommittén för ”Baggauktion Mälardalen”