Information från valberedningen inför SF-stämman i maj

Valberedningen har nu haft uppstartsmöte med planering av arbetet intill stämman i maj. Vi har att hantera omval och/eller nyval till SF styrelse och dess revisorer samt föreslå ekonomiska ersättningar till desamma.

Vi kommer att kontakta alla distrikts- och rasföreningar för att höra vad ni tycker om arbetet inom SF på olika nivåer inom de närmaste veckorna.

Det vi gärna vill veta är:

  • Hur tycker ni att SF fungerar som intresseförening och företrädare för oss fårägare/fårproducenter? Vad fungerar bra och vad kan fungera bättre?
  • Hur tycker ni att kontakten mellan förbundsstyrelsen och er distrikts- och rasförening fungerar? Vad fungerar bra och vad kan fungera bättre?
  • Era tankar om kandidater för omval och/eller nyval till SF styrelse.
  • Har något förslag på nya kandidater till styrelsen om vi behöver ersätta någon nuvarande styrelsemedlem?
  • Hur ser ni på aktiviteter lokalt och centralt inom SF? Vad gör ni, fungerar det bra, hur kan vi bättre på alla nivåer?
  • Hur blir vi fler i SF? Vilka aktiviteter gör ni i ert distrikt?
  • Vill ni stå värd för SF stämma 2027?
  • Är det något annat inom SF som ni vill ta upp så passa på när vi hörs.

Era svar sammanställs inom valberedningen och utgör underlag för vårt förslag på ny styrelse och för en rapport vilken skickas till SF styrelse för vidare hantering. Vi tycker att det är viktigt för SF utveckling att alla tankar, synpunkter och förslag från er kommer fler till del. Den kommer att vara neutral på så vis att inget distrikt eller någon rasförening kan identifieras.

Du som inte verkar i styrelse inom distrikts- eller rasförening är givetvis också välkommen att höra av dig till valberedningen. Vi behöver era svar senast 12 februari.

Kontaktuppgifter till valberedningen finns här.

På återhörande hälsar valberedningen
Lina (sammankallande), Birgitta, Lennart, Anna, Nisse och Oliver.