Baggauktion Linköping

Lördagen den 11 september klockan 14.00 kommer den första baggen att gå under klubban. Baggarna går med 5 minuters mellanrum.

Lägsta priset är 4000 kronor för ett djur men säljaren kan lägga ett högre ingångsbud på sin bagge.

Anmälda baggar kan bli av raserna Suffolk, Dorset, Dorper, Texel och Finull (uttagningen har inte varit än).

Härstamningsbevis och riksmönstringsprotokoll kommer att finns på baggens sida. (På Boskapstorget under Historik finns fjolårets baggar, där kan man se hur de presenteras.)

De baggar som bjuds ut kommer att publiceras i Elitlamm.

Lammproducenterna kommer att ha en länk till Boskapstorget.se där auktionen kommer att hållas.

Baggkatalogen i år kommer att vara digital.

Länk kommer även att finnas på Texelföreningen och Suffolkföreningens hemsidor, samt på Lammproducenternas och rasföreningarnas facebooksidor.

Mer info på Lammproducenternas hemsida