InterNorden 2024

Nästa InterNorden kommer att hållas i Vasa i Finland den 21–23 augusti 2024. Det är en konferens öppen för nordiska forskare, rådgivare, lantbrukare och andra som är intresserade av fårproduktion.

Den 36:e Internorden arrangeras den 21–23 augusti på Sokos Hotel Vaakuna i Vasa, Finland. Programmet är inte helt klart men hålltider och de flesta evenemangen är inplanerade. De första två dagarna ägnas åt konferensen, där den första dagen kommer handla om den aktuella statusen för fårnäringen i de deltagande länderna. Den andra dagen kommer handla om ämnen relaterade till konferensens tema; utfodring, utfodringssystem och hållbar produktion. Under den tredje dagen finns det möjlighet att vara med på en rundtur på en fårgård samt sightseeing i skärgården.

Programmet och kontaktinformation finns här

Programmet kommer att uppdateras och registreringen öppnas i april.

Läs om tidigare InterNordenkonferenser här.