Jönköpingsauktionen; djurförtecking

En förteckning över djur som kommer att bjudas ut till försäljning finns nu att ladda hem.

Förteckning över baggar i Jönköping (pdf) ››

Se baggarna i Elitlamm
Auktionsbaggarna finns också inlagda så att ni kan jämföra släktskap med era egna djur. Ni hittar dem under Statistik/Släktskap/Testa släktskap.