Karin Kristoffersson

Jag och min familj, maken Chris och sönerna John och Noah, bor på Stomgården, Laholm, i södra Halland. På gården har vi 150 finull/dorset tackor som vi betäcker med Dorper eller Texel.

Jag är uppvuxen på en mjölkgård, vi hade 200 mjölkande holstein och sedan gymnasiet har det inte funnits något annat än kor. Jag har gjort som så många andra, jobbat på olika gårdar efter gymnasiet för att kunna åka utomlands. Jag jobbade med ranchdrift i både USA och Australien detta är något som jag verkligen kan rekommendera. 2013 tog jag min Lantmästarexamen. Efter examen har jag jobbat som husdjurslärare och säljare på e-handel och sedan 2016 jobbar jag som säljare på Vallberga lantmän.

Hur kom det sig att jag blev lammproducent?
2015 sålde mina föräldrar mjölkgården och turligt nog lyckades vi köpa Stomgården. En hästgård med 4 ha och 15 boxarplatser. Vi gjorde som så många andra, köpte ett par tackor, för djur ska man ha på en gård. 15 blev till 30, som blev till 60 och hel plötslig var stallarna fulla. 

När jag skaffade mina första tackor så hade jag uppfattningen att en tacka är bara en lite ko, fungera på samma vis, men ack så fel jag hade! En tacka är mycket känsligare än en högmjölkande holstein ko. Ena sekunden är hon frisk som en nötkärna för att sedan vara svårt sjuk. Det gäller verkligen att ha gott djuröga när man jobbar med får, för de är så himla duktiga på att dölja hur de egentligen mår. Det som är absolut roligast (förutom lamningen) är att man snabbt kan se resultatet av sitt avelsarbete. En tacka har en inlamningsålder på ca 12 månader mot en mjölkko som har 24 månader, och lammet går sedan till slakt vid ca 5 månaders ålder vilket gör att man snabbt kan utvärdera om tackan är värd att satsa vidare på eller inte. Jag tycker att det är viktigt att man har tydliga produktionsmål och att avelsmålen följer dessa.

Utmaningen i lammproduktionen är dock lönsamhet, det måste finnas lönsamhet för att jag som producent ska våga satsa på produktionen. Branschen och konsumenterna skriker efter våra produkter i världsklass, och det finns stor potential! Min uppfattning är att kan man ha 10 tackor så kan man ha 15. Tillsammans kan vi vända siffrorna och öka den svenska lammproduktionen.