Katalog baggauktion för köttras- och finullsbaggar 2021

Digital baggauktion på Boskaptorget.se kl. 14.00 den 11 september 2021

Katalog finns via Lammproducenternas hemsida

Se baggarna på Boskapstorget.se