Katalog baggauktion Jönköping 2020

Ladda ner katalogen här
Baggauktionskatalog Jönköping 2020 ››
4 av baggarna i katalogen har dragits tillbaka: katalognummer 21, 25, 34 och 18
Uppgifter om säljande besättningars hälsostatus lämnas på begära via mailförfrågan till ellen.m.joh@gmail.com